Rättslig vägledning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/rss.html Skatteverkets rättsinformation sv Skatteverket Fri, 14 Dec 2018 16:02:57 +0100 Meddelande: Kvarskrivning ersätts av skydda folkbokföring. 16 § FOL får ny lydelse den januari 2019 Den 1 januari 2019 ersätts kvarskrivning av skyddad folkbokföring. Den som har ett pågående beslut om kvarskrivning får, vid årsskiftet, denna omvandlad till skyddad folkbokföring för den tid som återstår för beslutet om kvarskrivning. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/330543.html Fri, 14 Dec 2018 13:54:28 +0100 Ställningstagande: Utbetalning från tjänstepensionsförsäkring som tidigare varit privat pensionsförsäkring eller tvärtom InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2988.html Fri, 14 Dec 2018 13:42:04 +0100 Förtydligande: Det synsätt som framgår av HFD 2016 ref. 63 I och II kan även vara tillämpligt på intäkter och avdrag i en näringsverksamhet Skattetillägg tas ut på höjningen av resultatet om en redovisning av inkomst av näringsverksamhet inte ses som en verklig redovisning av verksamheten och den uppgiftsskyldiga därefter lämnar en redovisning som Skatteverket godtar. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/340200.html Thu, 13 Dec 2018 18:25:32 +0100 Ställningstagande: Utbetalning från tjänstepensionsförsäkring som tidigare varit privat pensionsförsäkring eller tvärtom InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2985.html Thu, 13 Dec 2018 18:06:58 +0100 Ställningstagande: Tillämpning av skatteavtal på utbetalning från privat pensionsförsäkring som tidigare varit tjänstepensionsförsäkring eller tvärtom. Vid tillämpningen av skatteavtal på utbetalning från privat pensionsförsäkring som tidigare varit tjänstepensionsförsäkring eller tvärtom ska en fördelning göras utifrån hur stor del av premierna som arbetsgivaren respektive den försäkrade har betalat. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2984.html Thu, 13 Dec 2018 16:58:08 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373813.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 16:55:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373808.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 16:50:59 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373803.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 16:32:59 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373801.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 16:29:44 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373795.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 16:02:06 +0100 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373781.html?date=2018-12-13 Thu, 13 Dec 2018 11:26:30 +0100 Rättsfall: Paintball är idrott Högsta förvaltningsdomstolen anser att bolagets paketerbjudanden vilka till huvudsaklig del består av nyttjandet av en paintballanläggning omfattas av den lägre skattesatsen för idrott. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322551.html Thu, 13 Dec 2018 10:48:55 +0100 Ställningstagande: Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322061.html Thu, 13 Dec 2018 08:14:39 +0100 Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373730.html?date=2018-12-13 Wed, 12 Dec 2018 12:56:07 +0100 Förtydligande: Tandvård – exempel på skattepliktig uthyrning av vårdpersonal Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338109.html Wed, 12 Dec 2018 09:15:31 +0100 Meddelande: Avsnittet om vårdnad efter dom och interimistiskt beslut av domstol har uppdaterats Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/330266.html Tue, 11 Dec 2018 11:10:12 +0100 Förordning om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373613.html?date=2018-12-11 Tue, 11 Dec 2018 10:50:07 +0100 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om startpeng till alla i tävlingssammanhang. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322324.html Tue, 11 Dec 2018 10:50:06 +0100 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats Nytt datum gäller för ställningstagandet om omsättning med mera vid idrottstävlingar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322324.html Mon, 10 Dec 2018 14:40:52 +0100 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373552.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 13:12:51 +0100 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:9) om spelskatt PunktskatterSkatt på spel, lotteri & vinstsparande Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373537.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 13:09:05 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal vid 2019 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373535.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 13:07:10 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Bokföring & redovisningInkomstskatt Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373533.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 13:05:09 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Absolicon Solar Collector AB:s utdelning år 2018 av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373527.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 13:04:41 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Absolicon Solar Collector AB:s utdelning av år 2018 av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373525.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:58:46 +0100 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373523.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:54:59 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; Bokföring & redovisningInkomstskatt Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373519.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:46:59 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; Bokföring & redovisningInkomstskatt Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373517.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:44:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap; InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373513.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:44:15 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Lotteriskatt, spelområde” PunktskatterSkatt på spel, lotteri & vinstsparande Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373514.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 12:40:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift; InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373506.html?date=2018-12-10 Mon, 10 Dec 2018 08:05:12 +0100 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande? InkomstskattPensionerSkatteavtalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373475.html?date=2018-12-10 Fri, 07 Dec 2018 16:33:11 +0100 Ställningstagande: Inkomst av arbete ombord på fartyg som saknar kontrakt och omfattas inte av artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3283.html Fri, 07 Dec 2018 16:22:18 +0100 Ställningstagande: Inkomst av arbete ombord på fartyg som saknar kontrakt omfattas inte av artikel 21 punkt 7 a i det nordiska skatteavtalet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3283.html Fri, 07 Dec 2018 16:01:38 +0100 Ställningstagande: Inkomst av arbete ombord på fartyg som saknar kontrakt utförs inte i internationell trafik och omfattas inte av artikel 15 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3017.html Fri, 07 Dec 2018 11:41:46 +0100 Ställningstagande: Principen om förbud mot förfarandemissbruk I ett nytt ställningstagande har Skatteverket förtydligat sin syn på hur principen om förbud mot förfarandemissbruk ska tolkas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/339523.html Thu, 06 Dec 2018 16:10:34 +0100 Ställningstagande: Fakturering och redovisning av vouchrar Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar i ML. Det införs bl.a. specialregler för redovisning av utgående och ingående skatt för överlåtelse av enfunktionsvouchrar, som gäller för den som har faktureringsmetoden Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338159.html Thu, 06 Dec 2018 16:08:55 +0100 Ställningstagande: Fakturering och redovisning av vouchrar Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar i ML. Reglerna tydliggör bl.a. vad som är en omsättning vid behandling av enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar, vilket påverkar faktureringsskyldigheten Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/321570.html Thu, 06 Dec 2018 13:41:40 +0100 Rättsfall: Högsta domstolen klargör vad som menas med att ”återkommande ta emot uppdrag” i en närståendes verksamhet. Överträdelse av näringsförbud har även ansetts vara ett artbrott. Rättsfall: Högsta domstolen klargör vad som menas med att ”återkommande ta emot uppdrag” i en närståendes verksamhet. Överträdelse av näringsförbud har även ansetts vara ett artbrott. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/353513.html Thu, 06 Dec 2018 13:41:39 +0100 Rättsfall: Näringsförbud har varit påkallat från allmän synpunkt även om de undandragna beloppen avseende skatter och avgifter vid varje redovisningstillfälle inte varit påtagligt stora. Rättsfall: Även om de vid varje redovisningstillfälle undandragna beloppen avseende skatter och avgifter inte varit påtagligt stora så har det ansetts påkallat från allmän synpunkt med näringsförbud Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/353513.html Thu, 06 Dec 2018 09:49:30 +0100 Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373364.html?date=2018-12-06 Wed, 05 Dec 2018 16:53:27 +0100 Förtydligande: Pension som betalas ut av en pensionsstiftelse med stöd av 13 § TrL ska redovisas i arbetsgivarens arbetsgivardeklaration. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/370160.html Wed, 05 Dec 2018 16:44:47 +0100 Ställningstagande: Brister i fakturans innehåll I ett nytt ställningstagande utvecklar Skatteverket sin syn på vad som gäller när det finns brister i en faktura. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/321574.html Wed, 05 Dec 2018 10:38:43 +0100 Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373318.html?date=2018-12-05 Wed, 05 Dec 2018 10:08:32 +0100 Förtydligande: Ett fiktivt avdrag för egenavgifter får kvittas mot den skattetilläggsgrundande höjningen när skattetillägget beräknas på fiktiv skatt Svar på uppkommen fråga: En skattetilläggsgrundande höjning i näringsverksamhet kan ibland mötas av sänkningar, t ex. avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond, som inte är möjliga att rätträkna. När Skatteverket beräknar underlaget för skattetillägget ska avdrag göras för egenavgifter som om avsättningen till expansionsfond m.m. inte hade gjorts. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/340200.html Wed, 05 Dec 2018 08:15:46 +0100 Brister i fakturans innehåll, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373305.html?date=2018-12-05 Wed, 05 Dec 2018 03:36:13 +0100 Ny utgåva den 5 december Information om utgåva som publicerats 5 december 2018 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373299.html Tue, 04 Dec 2018 10:51:01 +0100 Förtydligande: Det är inte alla balansposter som har lämnats i inkomstdeklarationen för föregående beskattningsår som utgör avstämningsuppgifter Svar på uppkommen fråga: För att en balanspost ska vara en avstämningsuppgift ska det vara en balanspost som i en deklaration utgör en utgående balans och som i det följande året deklaration utgör en ingående balans. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/348308.html Tue, 04 Dec 2018 10:51:00 +0100 Förtydligande: Avsaknad av en avstämningsuppgift kan inte vara en avstämningsuppgift Svar på uppkommen fråga: Det är bara de uppgifter som finns uppräknade i 49 kap. 10 § d SFL och som varit tillgängliga för Skatteverket som kan utgöra avstämningsuppgifter. Avsaknaden av en sådan uppgift omfattas inte. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/348308.html Tue, 04 Dec 2018 09:33:42 +0100 Ställningstagande: Transaktioner med virtuella valutor Ställningstagandet ersätter ett tidigare ställningstagande med samma namn, dnr 131 359965-12/111. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322538.html Mon, 03 Dec 2018 20:12:34 +0100 HFD 2018 ref. 43, Beskattning av FN-pension InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373258.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 18:06:54 +0100 Upphävande av flera olika ställningstaganden Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373239.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 15:31:44 +0100 Betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373216.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 14:45:50 +0100 Byggnader i anslutning till halkbanor Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373210.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 14:35:15 +0100 Företagshälsovård Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373205.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 14:31:42 +0100 Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för krigsfartyg Sidan har uppdaterats med anledning av ett publicerat ställningstagande om undantag från skatteplikt vid omsättning av varor till krigsfartyg. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/363698.html Mon, 03 Dec 2018 14:30:33 +0100 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373196.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 14:17:09 +0100 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373191.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 13:08:21 +0100 Prästlönefastigheter Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373161.html?date=2018-12-03 Mon, 03 Dec 2018 09:01:47 +0100 Förtydligande: Läkemedelsförmånsersättning - tredjemansbetalning Svar på uppkommen fråga: Den utbetalning som ett landsting gör av en s.k. läkemedelsförmånsersättningen till ett apotek för deras expedierande av ett läkemedel eller en annan förmånsberättigad vara till en patient är att anse som en tredjemansbetalning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339634.html Fri, 30 Nov 2018 15:09:37 +0100 Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/340634.html Fri, 30 Nov 2018 14:48:03 +0100 Lagändring: Den nya spellagen innebär förändrad beskattning för spelare från och med 1 januari 2019 Spelvinster är fr.o.m. den 1 januari 2019 skattefria om spelet riktas till den svenska spelmarknaden och anordnas av någon som har en spellicens om spelet kräver sådan licens. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2621.html Fri, 30 Nov 2018 13:23:50 +0100 Lagändring: Den nya spellagen innebär förändrad beskattning för spelare från och med 1 januari 2019 Spelvinster är fr.o.m. den 1 januari 2019 skattefria om spelet riktas till den svenska spelmarknaden och anordnas av någon som har en spellicens om spelet kräver sådan licens. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2837.html Fri, 30 Nov 2018 08:41:36 +0100 Ställningstagande:Vouchrar Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar både i mervärdesskattedirektivet och ML. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett nytt ställningstagande om vouchrar som gäller från och med den 1 januari 2019. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339634.html Fri, 30 Nov 2018 08:41:31 +0100 Ställningstagande: Vouchrar Nya regler som rör vouchrar införs den 1 januari 2019. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett ställningstagnde som gäller från och med den 1 januari 2019. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322358.html Thu, 29 Nov 2018 11:55:39 +0100 Värdering av fordringar vid IFRS 9. Skattemässig avdragsrätt för reservering för förväntade kreditförluster beträffande fordringar som inte utgör kapitaltillgångar. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/359842.html Thu, 29 Nov 2018 10:46:56 +0100 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373000.html?date=2018-11-29 Thu, 29 Nov 2018 09:15:56 +0100 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372988.html?date=2018-11-29 Thu, 29 Nov 2018 08:54:31 +0100 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372981.html?date=2018-11-29 Thu, 29 Nov 2018 08:39:34 +0100 Server som fast driftställe InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372979.html?date=2018-11-29 Mon, 26 Nov 2018 15:34:59 +0100 Föreskrift: Ändringar i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2017:23) Föreskriften träder i kraft den 5 november 2018. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Mon, 26 Nov 2018 15:34:59 +0100 Ställningstagande: Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018 I ställningstagandet anger Skatteverket vilka bilkoder som vid redovisning av bilförmån bör användas för fyra bilmodeller av märket Mercedes Benz med tillverkningsår 2018. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Mon, 26 Nov 2018 14:27:04 +0100 Vouchrar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372963.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 14:16:20 +0100 Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372961.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 11:05:44 +0100 Rättsfall: Kammarrätten anser att Skatteverket saknar grund för att kräva jämkning och återbetalning av avdragen mervärdesskatt för den period då bolaget var frivilligt skattskyldig under uppförandeskede men den planerade verksamheten aldrig påbörjades Skatteverket har överklagat domen, KRSU 2018-09-18, mål nr 2895-17. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321558.html Mon, 26 Nov 2018 10:35:52 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372942.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 10:35:39 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372944.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 10:28:56 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2019 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372940.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 09:39:31 +0100 Återkallat ställningstagande – Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372930.html?date=2018-11-26 Mon, 26 Nov 2018 08:59:48 +0100 Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372923.html?date=2018-11-26 Wed, 21 Nov 2018 15:27:45 +0100 Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372711.html?date=2018-11-21 Wed, 21 Nov 2018 15:18:34 +0100 Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372706.html?date=2018-11-21 Wed, 21 Nov 2018 12:38:13 +0100 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372693.html?date=2018-11-21 Tue, 20 Nov 2018 13:14:54 +0100 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372664.html?date=2018-11-20 Tue, 20 Nov 2018 10:04:57 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372657.html?date=2018-11-20 Mon, 19 Nov 2018 15:35:10 +0100 Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt Ställningstagandet svarar på frågan hur en förändring av en bostadsrätt ska beskattas i olika situationer med hänsyn till bl.a. nyare praxis från Högsta förvaltningsdomstolen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2748.html Mon, 19 Nov 2018 11:33:33 +0100 Förtydligande: Bestämmelsen i 5 kap. 2 a § 1 ML ska tolkas utifrån att samtliga medlemsstater har infört bestämmelser som motsvarar artikel 33-34 i mervärdesskattedirektivet. En säljares distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i ett annat EU-land är en omsättning i det andra EU-landet. Säljaren får då anses skyldig att vara registerad i det EU-landet. Detsamma gäller distansförsäljning av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor när omsättningströskeln har överskridits i det andra EU-landet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329326.html Mon, 19 Nov 2018 09:31:42 +0100 Tillämpning av sexmånadersfristen i 52 kap. 8 a § SFL när brottsanmälan görs först efter Skatteverkets beskattnings-beslut Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372549.html?date=2018-11-16 Fri, 16 Nov 2018 14:12:11 +0100 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372583.html?date=2018-11-16 Fri, 16 Nov 2018 12:52:49 +0100 Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372575.html?date=2018-11-16 Fri, 16 Nov 2018 12:51:26 +0100 Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372573.html?date=2018-11-16 Fri, 16 Nov 2018 12:49:47 +0100 Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372571.html?date=2018-11-16 Fri, 16 Nov 2018 12:45:37 +0100 Förordning (2018:1639) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372566.html?date=2018-11-16 Thu, 15 Nov 2018 16:42:13 +0100 Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare - Periodiseringsfond Obegränsat skattskyldiga delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som är hemmahörande i en stat inom EES, får göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ska återföra avdraget enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329551.html Thu, 15 Nov 2018 13:38:31 +0100 Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372522.html?date=2018-11-15 Wed, 14 Nov 2018 15:15:39 +0100 Ställningstagande: Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/368140.html Wed, 14 Nov 2018 12:34:12 +0100 Ställningstagande: Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar Skatteverket anser att om det i vägtrafikregistret saknas uppgift om koldioxidutsläpp som avser den färdigbyggda husbilen medför det att fordonsskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret. I dessa fall ska beskattningen ske enligt skälig grund. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/368137.html Wed, 14 Nov 2018 10:32:47 +0100 Förtydligande: Uthyrning av personal till den som utför en estetisk operation omfattas inte av undantaget för sjukvård Exempelvis omfattas därmed inte narkosläkare som hyrs ut för estetiska operationer. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338091.html Wed, 14 Nov 2018 09:09:47 +0100 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare InkomstskattPensionerTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372432.html?date=2018-11-14 Wed, 14 Nov 2018 08:50:24 +0100 Ställningstagande: Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil beskattningsår 2019 Arbetsgivare som har anställda som använder en lätt lastbil för privatkörning kan efter ansökan få ett beslut om nedsatt förmånsvärde, ett s.k. justerat förmånsvärde. En sådan förmån bör från och med beskattningsår 2019 normalt värderas till motsvarande 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321426.html Wed, 14 Nov 2018 08:14:07 +0100 Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372427.html?date=2018-11-14 Tue, 13 Nov 2018 18:07:09 +0100 Förtydligande: Finns det en dispositionsrätt till en tillgång i näringsverksamheten presumeras att en användning av tillgången skett och en uttagsbeskattning av tjänst kan aktualiseras. Dispositionsrätt till dyrare egendom m.m. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329475.html Tue, 13 Nov 2018 16:20:20 +0100 Ställningstagande: Återbetalning av näringsbidrag Ställningstagande: Återbetalning av näringsbidrag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/331455.html Tue, 13 Nov 2018 15:35:41 +0100 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande som inte var undantaget från mervärdesskatt Portföljförvaltningstjänsten var att anse som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela på. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322539.html Tue, 13 Nov 2018 13:00:35 +0100 Förtydligande: Tolkningen av ett handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för resultatet. Det är ägarförhållandena vid årets utgång som är avgörande för frågan om en fysisk person ska beskattas för resultatet. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324693.html Tue, 13 Nov 2018 10:51:32 +0100 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande Portföljförvaltningstjänsten var att anse som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela på. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339643.html Mon, 12 Nov 2018 14:45:41 +0100 Förtydligande: De finansiella institutens granskning enligt CRS med anledning av förekomsten av CBI/RBI. Ett förtydligande med anledning av den identifiering som gjorts av OECD gällande residence/citizenship by investment och den risk det kan innebära för rapportering med anledning av CRS. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/351136.html Mon, 12 Nov 2018 14:29:39 +0100 Avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad slopas från och med 1 juli 2018. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339881.html Mon, 12 Nov 2018 11:35:40 +0100 Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare – Expansionsfond och räntefördelning Obegränsat skattskyldiga fysiska personer som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som är hemmahörande i en stat inom EES, får göra avdrag för avsättning till expansionsfond och ska återföra avdrag till expansionsfond samt göra räntefördelning enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339194.html Mon, 12 Nov 2018 11:35:39 +0100 Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare - Periodiseringsfond Obegränsat skattskyldiga delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som är hemmahörande i en stat inom EES, får göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ska återföra avdraget enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339194.html Mon, 12 Nov 2018 11:30:52 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av HomeMaid AB:s utdelning år 2018 av aktier i Veteranpoolen AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372367.html?date=2018-11-12 Mon, 12 Nov 2018 11:30:35 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av HomeMaid AB:s utdelning år 2018 av aktier i Veteranpoolen AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372365.html?date=2018-11-12 Mon, 12 Nov 2018 08:58:16 +0100 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372354.html?date=2018-11-12 Fri, 09 Nov 2018 09:33:54 +0100 Rättsfall: Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ Konkurslagen när den utförs med utnyttjande av checkräkningskredit respektive innestående kontomedel. Högsta domstolen har ansett att betalningar som en gäldenär gör via en bank eller annan betalningsförmedling sker först när betalningsförmedlaren utför betalningsuppdraget. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322185.html Fri, 09 Nov 2018 07:56:03 +0100 Återbetalning av näringsbidrag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372310.html?date=2018-11-09 Thu, 08 Nov 2018 11:27:37 +0100 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att den aktuella uthyrningen av moduler inte utgör uthyrning av fastighet Uthyrning av moduler har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts utgöra uthyrning av fastighet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321525.html Thu, 08 Nov 2018 10:53:28 +0100 Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2018. Även den som är begränsat skattskyldig och beskattas enligt IL kan ha rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/348458.html Thu, 08 Nov 2018 10:49:06 +0100 Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2018. Vid beräkningen av spärrbelopp (avräkning av utländsk skatt) ska skattereduktionen för fackföreningsavgift beaktas. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/326366.html Wed, 07 Nov 2018 10:00:01 +0100 Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372180.html?date=2018-11-07 Wed, 07 Nov 2018 09:25:40 +0100 Förtydligande: Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister vid viss biljettförsäljning förlängs inte Skatteverket kommer inte att meddela ett förlängt undantag från skyldigheten att använda kassaregister för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem efter utgången av 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/366876.html Tue, 06 Nov 2018 15:27:23 +0100 Förtydligande: OECD uppmanar företagen att lämna vissa upplysningar i land-för-land-rapporten Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/359881.html Tue, 06 Nov 2018 12:58:28 +0100 HFD, mål nr 1887-18, Uthyrning av moduler; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372212.html?date=2018-11-06 Tue, 06 Nov 2018 09:38:43 +0100 Rättsfallkommentar: Stiftarens skattskyldighet till kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som överfört aktier i ett svenskt aktiebolag till en av honom bildad trust, inte kunde anses ha avskilt sig från aktierna. Personen ska därför anses som ägare till aktierna och anses därmed berättigad att lyfta utdelning för egen del och är därigenom skattskyldig till kupongskatt under tid han är begränsat skattskyldig. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2670.html Mon, 05 Nov 2018 15:02:41 +0100 Rättsfall: Mervärdesskattesats för krydda i kruka Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ätbara kryddor och örter i kruka kan omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel om 12 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339619.html Mon, 05 Nov 2018 12:22:59 +0100 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att försäljning av s.k. upplevelsekort var skattepliktig omsättning Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbeskedsärende till den del som det överklagades och ansett att det förelåg ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan kortköparen och kortsäljaren. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322324.html Mon, 05 Nov 2018 11:23:53 +0100 Förtydligande: Även städning och rengöring kan vara rotarbete Städning som är direkt föranledd av ett utfört rotarbete räknas också som rotarbete. Andra ämnesområden Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2945.html Mon, 05 Nov 2018 11:21:47 +0100 Förtydligande: Rengöring är inte alltid ett rutarbete Svar på uppkommen fråga: Byggstädning eller rengöring efter avloppsrensning och ventilationsrengöring kan inte ses som rutarbete. Andra ämnesområden Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2944.html Mon, 05 Nov 2018 11:06:11 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372164.html?date=2018-11-05 Mon, 05 Nov 2018 11:04:01 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372162.html?date=2018-11-05 Fri, 02 Nov 2018 11:01:19 +0100 Ställningstagande: Gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri förmån vad gäller rehabilitering, förebyggande vård och företagshälsovård Läkarundersökningar, röntgen, operationer m.m. är hälso- och sjukvård som inte omfattas av skattefriheten för rehabilitering, företagshälsovård eller förebyggande behandling. Om arbetsgivaren utger sådan förmån är den skattepliktig för mottagaren. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Fri, 02 Nov 2018 08:14:21 +0100 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372132.html?date=2018-11-02 Fri, 02 Nov 2018 08:06:20 +0100 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372126.html?date=2018-11-02 Thu, 01 Nov 2018 16:48:40 +0100 Förtydligande: En avtalad resplan kan utgöra resedokumentation vid en resa med hyrt flygplan till en bestämd destination Svar på uppkommen fråga. PunktskatterSkatt på flygresor Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/364400.html Thu, 01 Nov 2018 16:36:53 +0100 Förtydligande: En resa med hyrt flygplan kan utgöra en kommersiell flygresa Svar på uppkommen fråga. PunktskatterSkatt på flygresor Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/367258.html Thu, 01 Nov 2018 12:39:01 +0100 Förtydligande av turordningen vid skattereduktion Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/326460.html Wed, 31 Oct 2018 03:36:09 +0100 Ny utgåva den 31 oktober Information om utgåva som publicerats 31 oktober 2018 Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372052.html Tue, 30 Oct 2018 08:07:45 +0100 Förmån av hälso- och sjukvård InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372021.html?date=2018-10-30 Tue, 30 Oct 2018 07:14:18 +0100 Förtydligande: Tillägg, för att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte ska gälla, krävs att körkortsutbildningen är skattepliktig Enbart skattepliktig körkortsutbildning, medför att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte gäller. Därför läggs detta till i texten på sidan Personbilar och motorcyklar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/323871.html Tue, 30 Oct 2018 07:14:17 +0100 Rättelse: Texten om när schablonregeln om avdragsrätt för ingående skatt på bilhyra inte gäller, rättas så att den överensstämmer med 8 kap. 16 § andra stycket ML Texten på sidan Personbilar och motorcyklar rättas så att den överensstämmer med 8 kap. 16 § andra stycket ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/323871.html Mon, 29 Oct 2018 13:11:26 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371984.html?date=2018-10-29 Mon, 29 Oct 2018 12:42:14 +0100 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371977.html?date=2018-10-29 Mon, 29 Oct 2018 11:58:40 +0100 Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid överklagande av förvaltningsrätt eller kammarrätts beslut. Hänvisning till sidan om beräkning av lagstadgad tid har lagts till. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/340523.html Mon, 29 Oct 2018 11:58:25 +0100 Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid anslutningsöverklagande. Hänvisning till sidan om beräkning av lagstadgad tid har lagts till. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/340526.html Fri, 26 Oct 2018 17:52:29 +0200 Ställningstagande: Social omsorg Sidan uppdaterad med anledning av att ställningstagandet ersätter följande två ställningstanden: Social omsorg och Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/338124.html Fri, 26 Oct 2018 17:52:13 +0200 Förhandsbesked: Personlig assistans Skatterätts­nämnden har ansett att personlig assistans som betalas med privata medel inte omfattas av undantaget från skatteplikt för social omsorg. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/338121.html Fri, 26 Oct 2018 17:52:11 +0200 Ställningstagande: Social omsorg Ställningstagandet ersätter följande två ställningstaganden; Social omsorg och Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär. Ställningstagandet ersätter ställningstagandena Social omsorg och Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/338121.html Fri, 26 Oct 2018 17:32:36 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av vårdpersonal Sidan har uppdaterats och utökats med information om uthyrning av personal med anledning av ställningstagandet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338109.html Fri, 26 Oct 2018 17:31:57 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av vårdpersonal Sidan Skattefrihetens omfattning har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om sjukvårdstjänster och uthyrning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338091.html Fri, 26 Oct 2018 07:56:47 +0200 Göta HovR, mål nr Ö 2220-18; domstolens behörighetsprövning i konkursmål Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371922.html?date=2018-10-26 Thu, 25 Oct 2018 00:14:05 +0200 Social omsorg, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371865.html?date=2018-10-25 Thu, 25 Oct 2018 00:13:11 +0200 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371856.html?date=2018-10-25 Tue, 23 Oct 2018 14:57:06 +0200 Förtydligande: Beräkning av antal brister vid ansökan och återkallelse av godkännande för F-skatt när det gäller skattetillägg Svar på uppkommen fråga: Ett skattetillägg som tas ut med 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts räknas som en egen brist. I övriga fall räknas inte skattetillägg som en egen brist. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1293.html Tue, 23 Oct 2018 14:32:55 +0200 Förtydligande: För att godkännas för F-skatt måste näringsverksamheten bedrivas fysiskt i Sverige Svar på uppkommen fråga: Den som inte vistas fysiskt i Sverige kan inte godkännas för F-skatt, även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1292.html Mon, 22 Oct 2018 16:12:15 +0200 Förtydligande: När uppkommer statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt? Svar på uppkommen fråga: Statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt uppkommer är när den återföringsgrundande omständigheten inträffar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322264.html Mon, 22 Oct 2018 13:22:04 +0200 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Nordea Bank AB mot aktier i Nordea Bank Abp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371782.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 13:19:01 +0200 Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371783.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 13:17:44 +0200 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Nordea Bank AB mot aktier i Nordea Bank Abp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371780.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 13:15:39 +0200 Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, skatt på spel Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371774.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 13:05:01 +0200 Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371771.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 12:44:09 +0200 Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas; Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371757.html?date=2018-10-22 Mon, 22 Oct 2018 07:38:12 +0200 Förtydligande: Aktiv eller passiv näringsverksamhet vid återföring av periodiseringsfonder och avstämning av egenavgifter Enbart återföring av periodiseringsfonder och avstämning av egenavgifter anses inte medföra att man bedriver någon aktiv näringsverksamhet InkomstskattAllmänna avdrag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/331812.html Fri, 19 Oct 2018 14:30:33 +0200 Indelning av biogasanläggning Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371736.html?date=2018-10-19 Fri, 19 Oct 2018 14:18:56 +0200 Indelning av djursjukhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371717.html?date=2018-10-19 Fri, 19 Oct 2018 14:13:59 +0200 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371719.html?date=2018-10-19 Fri, 19 Oct 2018 14:13:14 +0200 Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt) Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371721.html?date=2018-10-19 Fri, 19 Oct 2018 14:11:36 +0200 Hyra för studentbostäder Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371724.html?date=2018-10-19 Fri, 19 Oct 2018 13:59:29 +0200 Servitut avseende specialändamål Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371726.html?date=2018-10-19 Thu, 18 Oct 2018 14:17:27 +0200 Lagändring: Uppskov med kapitalvinsten kan medges vid avyttring av privatbostad på grund av betydande samhällsförflyttning Lag [2018:1384] om uppskov med kapitalvinst vid betydande samhällsförflyttning trädde i kraft den 1 augusti 2018. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2763.html Thu, 18 Oct 2018 13:29:51 +0200 Förtydligande: Deklarationsskyldighet för begränsat skattskyldig fysisk person vars inkomst är skattepliktig enligt IL men undantagen från beskattning enligt skatteavtal Ett exempel har lagts till som illustrerar deklarationsskyldigheten. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/339319.html Thu, 18 Oct 2018 13:29:37 +0200 Förtydligande: Deklarationsskyldighet för utländsk juridisk person vars inkomst är skattepliktig enligt IL men undantagen från beskattning enligt skatteavtal Ett exempel har lagts till som illustrerar deklarationsskyldigheten. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/339316.html Thu, 18 Oct 2018 13:29:36 +0200 Ställningstagande: Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag Deklarationsskyldigheten regleras i tredje punkten i 30 kap. 4 § SFL och inte i första punkten. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/339316.html Thu, 18 Oct 2018 08:13:42 +0200 Förtydligande: Skatteverket kan fatta kvittningsbeslut även om kontohavaren begärt en utbetalningsspärr på skattekontot Svar på uppkommen fråga: Egen utbetalningsspärr hindrar inte en civilrättslig kvittning. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/331761.html Wed, 17 Oct 2018 10:14:41 +0200 Rättsfall: Hur lagen om preskription av skattefordringar m.m. förhåller sig till EUF-fördraget Kammarrätten anser att lagen om preskription av skattefordringar m.m. inte strider mot den fria rörligheten för personer enligt EUF-fördraget. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322280.html Wed, 17 Oct 2018 10:14:41 +0200 Rättsfall: Ersättning för kostnader i mål om preskriptionsförlängning Kammarrätten har funnit att det saknas möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i mål om preskriptionsförlängning. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322280.html Tue, 16 Oct 2018 10:34:25 +0200 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371538.html?date=2018-10-16 Tue, 16 Oct 2018 08:49:49 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371528.html?date=2018-10-16 Tue, 16 Oct 2018 08:49:31 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371530.html?date=2018-10-16 Fri, 12 Oct 2018 14:05:56 +0200 Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en fastighet räknas som en del av ersättningen Svar på uppkommen fråga: Som ersättning vid försäljning av en fastighet räknas det pris som avtalats mellan säljaren och köparen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2730.html Fri, 12 Oct 2018 14:04:11 +0200 Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en bostadsrätt räknas som en del av ersättningen Svar på uppkommen fråga: Som ersättning vid försäljning av en bostadsrätt räknas det pris som avtalats mellan säljaren och köparen InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2748.html Fri, 12 Oct 2018 13:34:53 +0200 Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371483.html?date=2018-10-12 Mon, 08 Oct 2018 13:01:16 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371402.html?date=2018-10-08 Mon, 08 Oct 2018 13:00:49 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371399.html?date=2018-10-08 Mon, 08 Oct 2018 12:54:22 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371397.html?date=2018-10-08 Mon, 08 Oct 2018 12:53:55 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371393.html?date=2018-10-08 Mon, 08 Oct 2018 10:24:24 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200); Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371374.html?date=2018-10-08 Mon, 08 Oct 2018 07:45:44 +0200 Ställningstagande: Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering Skatteverket anser att den omständigheten att ett familjehem för ett rörelsehindrat barn består av två familjehemsföräldrar som inte bor i närheten av varandra är skäl för att undanta två bilar från skatteplikt. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1872.html Fri, 05 Oct 2018 08:40:56 +0200 Förtydligande: Hävning av det verkställighetsförbud som gäller under skuldsanering Domstol kan i vissa fall häva det verkställighetsförbud som gäller under ett pågående skuldsaneringsärende. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322267.html Thu, 04 Oct 2018 15:11:59 +0200 Sakområdet Kraftverksbyggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019. Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/368473.html Wed, 03 Oct 2018 08:45:43 +0200 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371313.html?date=2018-10-03 Wed, 03 Oct 2018 03:29:45 +0200 Ny utgåva den 3 oktober Information om utgåva som publicerats 3 oktober 2018 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371311.html Tue, 02 Oct 2018 08:16:51 +0200 Ändring: Avdraget för förslitning vid biluthyrning har ändrats från 7 kr per mil till 9 kr per mil Avdraget gäller utgiften för förslitning och värdeminskning till följd av uthyrning av privatägd bil. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2837.html Mon, 01 Oct 2018 12:40:55 +0200 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371276.html?date=2018-10-01 Mon, 01 Oct 2018 10:13:32 +0200 Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter; PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371267.html?date=2018-10-01 Fri, 28 Sep 2018 15:36:31 +0200 Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371265.html?date=2018-09-28 Fri, 28 Sep 2018 08:45:24 +0200 Lag (2018:1139) om skatt på spel Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371250.html?date=2018-09-28 Fri, 28 Sep 2018 08:21:04 +0200 Spellag (2018:1138) Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371248.html?date=2018-09-28 Thu, 27 Sep 2018 15:25:45 +0200 Förtydligande: Det är fråga om en särskild investeringsfond om fyra kriterier är uppfyllda Svar på uppkommen fråga: Skatteverkets uppfattning är att det femte kriteriet i mervärdesskattekommitténs riktlinjer inte är relevant för att bedöma om det är en särskild investeringsfond. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/322540.html Thu, 27 Sep 2018 15:25:44 +0200 Förtydligande: AIF-förvaltares registrering eller tillstånd hos Finansinspektionen innebär särskild tillsyn Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/322540.html Thu, 27 Sep 2018 13:21:14 +0200 Upphävande av ställningstagande ”Allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge” InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371230.html?date=2018-09-27 Wed, 26 Sep 2018 09:33:48 +0200 Förtydligande: Beskattning av produkter som en influerare säljer vidare Svar på uppkommen fråga: Försäljning av produkter som en influerare har fått och beskattats för behöver bara redovisas om de säljs till ett högre pris än redovisat marknadsvärde. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/364826.html Tue, 25 Sep 2018 13:24:35 +0200 Förtydligande: Konkursansökan när gäldenären har begärt anstånd med betalning av skatten Svar på uppkommen fråga: Innan konkursansökan fullföljs, ska Skatteverket invänta förvaltningsrättens prövning av anstånd om det är tveksamt hur stort belopp som ska betalas. Det gäller även om fordran inte omfattar skattetillägg. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/358231.html Tue, 25 Sep 2018 10:29:34 +0200 Förtydligande: Kvittning vid skuldsanering Svar på uppkommen fråga: Under en skuldsanering ingår det i Skatteverkets borgenärsroll att genomföra kvittning om det är möjligt. Det gäller för alla fordringar som omfattas av borgenärslagen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/331761.html Tue, 25 Sep 2018 10:29:33 +0200 Förtydligande: När ska skatteverket genomföra kvittning för andra statliga fordringar än skatter? Svar på uppkommen fråga: När Skatteverket handlägger ett ärende enligt borgenärslagen så ingår det i Skatteverkets borgenärsroll att genomföra kvittning när det är möjligt. Detta gäller för alla fordringar som omfattas av borgenärslagen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/331761.html Tue, 25 Sep 2018 08:35:00 +0200 Förtydligande: Fast driftställe föreligger enligt intern rätt men inte enligt skatteavtal Ett exempel har lagts till som visar sambandet mellan intern rätt och skatteavtal. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/2971.html Mon, 24 Sep 2018 08:43:15 +0200 Förtydligande: Underlag för skattereduktion för fackföreningsavgift Svar på uppkommen fråga: I underlaget ingår inte avgifter för tilläggsförsäkringar eller a-kassa till medlemsavgiften. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/370077.html Wed, 19 Sep 2018 20:30:31 +0200 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats för ställningtagandet avseende startpengar i tävlingssammanhang Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322324.html Wed, 19 Sep 2018 20:30:30 +0200 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation för ställningstagandet avseende prispengar vid deltagande i idrottstävlingar Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322324.html Wed, 19 Sep 2018 16:44:58 +0200 Ställningstagande: En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran Ställningstagandet gäller frågan om en skattskyldig hyresvärd vid tillämpningen av 11 kap. 7 § första stycket 1 LSE ska anses ha överfört sådan el som denne låtit ingå ospecificerad i hyran eller om denne ska anses ha förbrukat elen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323430.html Wed, 19 Sep 2018 16:43:42 +0200 Ställningstagande: Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen Ställningstagandet gäller datorhallar där flera företag utövar verksamhet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/356486.html Wed, 19 Sep 2018 14:23:23 +0200 En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371127.html?date=2018-09-19 Wed, 19 Sep 2018 14:19:06 +0200 Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371124.html?date=2018-09-19 Wed, 19 Sep 2018 08:09:20 +0200 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371101.html?date=2018-09-19 Mon, 17 Sep 2018 10:14:09 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371062.html?date=2018-09-17 Fri, 14 Sep 2018 08:09:21 +0200 Ny sida om KN-nummer Sidan KN-nummer har tillkommit med anledning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/370874.html Fri, 14 Sep 2018 03:28:59 +0200 Ny utgåva den 14 september Information om utgåva som publicerats 14 september 2018 PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371033.html Thu, 13 Sep 2018 15:35:15 +0200 Vägledning från OECD om svårvärderade immateriella tillgångar (HTVI) Sidan Immateriella tillgångar har uppdaterats med anledning av att OECD har publicerat ytterligare vägledning. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.9/331425.html Thu, 13 Sep 2018 09:51:23 +0200 Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371020.html?date=2018-09-13 Mon, 10 Sep 2018 14:57:44 +0200 Ställningstagande: Underskott av avslutad enskild näringsverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.9/331657.html Mon, 10 Sep 2018 13:21:49 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kinnevik AB:s utdelning år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371008.html?date=2018-09-10 Mon, 10 Sep 2018 13:21:31 +0200 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kinnevik AB:s utdelning år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371003.html?date=2018-09-10 Mon, 10 Sep 2018 12:15:43 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbevis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i Veoneer, Inc. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370999.html?date=2018-09-10 Mon, 10 Sep 2018 12:11:00 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbevis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i Veoneer, Inc. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370994.html?date=2018-09-10 Fri, 07 Sep 2018 08:04:48 +0200 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370982.html?date=2018-09-07 Fri, 07 Sep 2018 07:24:11 +0200 Sakområdet Hyreshus och ägarlägenheter 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019. Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.9/368470.html Fri, 07 Sep 2018 03:28:32 +0200 Ny utgåva den 7 september Information om utgåva som publicerats 7 september 2018 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370979.html Thu, 06 Sep 2018 15:45:18 +0200 Sidorna om arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 januari 2019 har tillkommit Arbetsgivardeklaration på individnivå gäller från 1 januari 2019 alla arbetsgivare. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/370157.html Thu, 06 Sep 2018 12:18:48 +0200 Ny sida om kooperativa hyresrättsföreningar Det är inte nya eller ändrade regler, men de har inte tidigare beskrivits i Rättslig vägledning. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/370904.html Thu, 06 Sep 2018 10:55:47 +0200 Ställningstagande: Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande Sidorna om fastighetsupplåtelser har slagits samman för att göra innehållet lättare att överblicka och har uppdaterats med anledning av ställningstagandet Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/321530.html Thu, 06 Sep 2018 10:05:50 +0200 Sakområdet Specialbyggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019. Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/368482.html Thu, 06 Sep 2018 10:02:16 +0200 Sakområdet Industri och övrig byggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019. Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/368476.html Thu, 06 Sep 2018 09:58:00 +0200 Sakområdet Täkt 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019. Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/368479.html Thu, 06 Sep 2018 09:57:59 +0200 Lagändring: En ny bestämmelse om vårdnad genom adoption trädde i kraft den 1 september 2018 Bestämmelsen gäller både om adoptionen har beslutats i Sverige eller i utomlands. Förändringar i vårdnaden efter en adoption gäller från och med den tidpunkt adoptionsbeslutet vann laga kraft. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/330266.html Thu, 06 Sep 2018 09:35:12 +0200 Lagändring: En ny lag med bestämmelser om erkännande av utländska adoptionsbeslut trädde i kraft den 1 september 2018. Den 1 september 2018 trädde lagen (2018:1289) om adoption i internationella förhållanden (LAIS) i kraft. LAIS ersatte lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA) som upphävdes i samband med lagändringen. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/330271.html Thu, 06 Sep 2018 09:32:25 +0200 Lagändring: Nya bestämmelser om svensk adoption trädde i kraft den 1 september 2018 Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 september 2018 som bland annat innebär att sambor numera kan adoptera på samma villkor som makar. Den särregling som tidigare fanns för adoption av eget barn och omadoption har tagits bort. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.8/330267.html Thu, 06 Sep 2018 07:51:45 +0200 Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370928.html?date=2018-09-06 Thu, 06 Sep 2018 03:28:11 +0200 Ny utgåva den 6 september Information om utgåva som publicerats 6 september 2018 FastighetstaxeringFolkbokföringFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhetMervärdesskatt Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370934.html Tue, 04 Sep 2018 10:38:42 +0200 Rättsfallskommentar: Ränta på återbetald kupongskatt Ränta inte ska utgå när kupongskatt återbetalas på grund av annan anledning än att den tagits ut i strid med unionsrätten. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/340028.html Tue, 04 Sep 2018 09:17:31 +0200 Ställningstagande: Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner Skatteverket bedömer att utbetalningar från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz är socialförsäkringspension när de hör till en lagstiftning som skriftligen anmälts enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2004. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/326257.html Fri, 31 Aug 2018 13:12:22 +0200 Sidan Förutsättningar för att ta ut kontrollavgift har skrivits om på grund av att fler branscher nu ska föra personalliggare Fr.o.m. den 1 juli omfattas restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/324143.html Fri, 31 Aug 2018 12:31:56 +0200 Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam Skatteverkets syn på hur begreppet verksam i 39 kap 11 § SFL ska tolkas. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/340634.html Fri, 31 Aug 2018 12:31:55 +0200 Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen Skatteverkets syn på hur dokumentationen i personalliggaren ska göras då den verksamma personen utför arbete utanför den ordinarie verksamhetslokalen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/340634.html Thu, 30 Aug 2018 13:32:34 +0200 Förtydligande: Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering är allmänna handlingar Normalt ska minnesanteckningar dock rensas och är då inte allmänna handlingar. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/329062.html Thu, 30 Aug 2018 13:28:18 +0200 Rättsfall: Frågor och svar i rättsavdelningens interna ärendehanteringssystem, Pärlan, är minnesanteckningar Frågor och svar i ett internt ärendehanteringssystem är minnesanteckningar som endast kommit till för ärendenas föredragning och beredning. Om de inte har tagits om hand för arkivering är de inte allmänna. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/338866.html Thu, 30 Aug 2018 13:28:17 +0200 Förtydligande: Minnesanteckningar är normalt inte allmänna handlingar Minnesanteckningar ska normalt rensas innan ärendet arkiveras och är då inte allmänna handlingar. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/338866.html Thu, 30 Aug 2018 11:11:51 +0200 Rättsfall: Det är en bevisfråga om en förvärvare har agerat i egenskap av beskattningsbar person vid bedömningen av om jämkningsbestämmelserna ska tillämpas EU-domstolens dom C-140/14, Gmina Ryjewop Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/321550.html Thu, 30 Aug 2018 08:26:52 +0200 Rättsfall: Styrelseledamöters ansvar enligt ABL för ett konkursbolags förpliktelser Personligt ansvar vid kapitalbrist omfattar inte förpliktelser som uppkommit efter beslutet om konkurs. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/337889.html Wed, 29 Aug 2018 14:30:05 +0200 Sidan Vinstdelningsmetoden (PSM) har skrivits om med anledning av uppdaterade riktlinjer från OECD De omarbetade riktlinjerna är ett förtydligande och det har inte skett någon förändring av armlängdsprincipen som sådan. Den nya vägledningen kan därför tillämpas såväl framåt som bakåt i tiden. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/339224.html Tue, 28 Aug 2018 16:01:13 +0200 Vilka upplysningar krävs för att en näringsidkare, som har ansökt om prissättningsbesked hos Skatteverket, inte ska anses ha lämnat oriktig uppgift i inkomstdeklarationen? Förvaltningsrätt & förfarandeSkattetillägg Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370864.html?date=2018-08-28 Tue, 28 Aug 2018 15:40:18 +0200 HFD, mål nr 109-17; ränta på återbetald kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370860.html?date=2018-08-28 Tue, 28 Aug 2018 15:12:40 +0200 Rättelse från:arbetstillstånd till: uppehållstillstånd Rättelse från: arbetstillstånd till: uppehållstillstånd InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/357919.html Tue, 28 Aug 2018 15:12:39 +0200 Rättelse av skrivfel från: arbetstillståndet till: uppehållstillståndet Rättelse av skrivfel från:arbetstillståndet till: uppehållstillståndet InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/357919.html Tue, 28 Aug 2018 13:22:27 +0200 Förtydligande: Förutsättningarna för dubbel bosättning ändras efter två-årsgränsen Svar på uppkommen fråga: Avdrag för dubbel bosättning kan åter medges när förutsättningarna finns, trots att de inte fanns vid två-årsgränsens slut. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326327.html Tue, 28 Aug 2018 13:22:26 +0200 Förtydligande: En makes eller sambos sjukskrivning eller föräldraledighet jämställs med förvärvsverksamhet när det gäller avdrag vid dubbel bosättning. Svar på uppkommen fråga: Vad kan omfattas av begreppet förvärvsverksamhet när avdrag görs för dubbel bosättning? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326327.html Tue, 28 Aug 2018 11:35:37 +0200 Förtydligande: En sjukvårdsförsäkring som avser en anhörig till en anställd värderas till hela kostnaden för premien Svar på uppkommen fråga. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Mon, 27 Aug 2018 12:15:06 +0200 Lagändring: Ett personligt betalningsansvar införs vid upplösning av en ekonomiskt förening genom förenklad avveckling Om föreningen har kvar betalningsförpliktelser efter upplösningen övertar medlemmar, styrelseledamöter och vd:n solidariskt ansvaret för förpliktelserna. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/337899.html Mon, 27 Aug 2018 12:15:03 +0200 Lagändring: Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i en ekonomisk förening begränsas något Styrelseledamöter är inte längre personligt betalningsansvariga för underlåtenhet att kalla till föreningsstämma. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/337899.html Mon, 27 Aug 2018 10:17:33 +0200 Ställningstagande: Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt Ställningstagandet ersätter följande tre ställningstaganden; Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar, Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig, mervärdesskatt och Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322575.html Fri, 24 Aug 2018 12:34:22 +0200 Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370811.html?date=2018-08-24 Fri, 24 Aug 2018 12:18:50 +0200 Lagändring: En ekonomisk förening som ansöker om förenklad avveckling ska bifoga ett skuldfrihetsintyg från Skatteverket Lagändringen trädde i kraft den 1 juli. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322260.html Fri, 24 Aug 2018 12:18:49 +0200 Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer Lagändringen trädde i kraft den 1 juli och gör tydligt att Skatteverket ska bevaka även andra myndigheters fordringar i en likvidation. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322260.html Fri, 24 Aug 2018 10:46:56 +0200 Rättsfall: Preskription av skattefordringar vid konkurs Svea hovrätt bekräftar Skatteverkets synsätt att konkursansökan är en tillräcklig säkerställandeåtgärd och att ansökningen ska prövas förutsatt att den har lämnats in före preskriptionsinträdet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322183.html Thu, 23 Aug 2018 13:37:27 +0200 Ställningstagande: Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, med anledning av ändrad lagstiftning. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/323435.html Wed, 22 Aug 2018 15:42:30 +0200 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370798.html?date=2018-08-22 Wed, 22 Aug 2018 10:05:38 +0200 Rättsfall: Varor som innehåller ädla metaller eller ädelstenar kan i vissa fall omfattas av begreppet ”begagnade varor” och därmed bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning. EU domstolens dom C-154/17, E LATS Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322237.html Wed, 22 Aug 2018 08:49:15 +0200 Ställningstagande: Är de särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner tillämpliga när den anställda genom en personaloption ges en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner? Skatteverkets anser att reglerna om skattelättnader enligt 11 a kap. IL inte gäller för personaloptioner som ger rätt att förvärva teckningsoptioner eftersom en teckningsoption inte är en andel i ett företag. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/321436.html Wed, 22 Aug 2018 08:49:14 +0200 Ställningstagande: Kan en anställds förvärv av teckningsoptioner anses vara personaloptioner och därmed kunna omfattas av de nya särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner? Teckningsoptioner kan inte anses vara en personaloption. Beskattning ska ske det år då teckningsoptioner förvärvas. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/321436.html Wed, 22 Aug 2018 08:20:22 +0200 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370790.html?date=2018-08-22 Mon, 20 Aug 2018 15:59:47 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370770.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:59:34 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370772.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:56:28 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370766.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:55:28 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370764.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:52:56 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370756.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:52:43 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370758.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:48:52 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370749.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:47:27 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370751.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:43:04 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370746.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:24:58 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2019 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370743.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:20:59 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370741.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:16:47 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370739.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 15:12:46 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370736.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 14:43:47 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370732.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 14:28:09 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370730.html?date=2018-08-20 Mon, 20 Aug 2018 13:29:02 +0200 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner InkomstskattNäringsverksamhetPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370726.html?date=2018-08-20 Fri, 17 Aug 2018 13:49:32 +0200 Rättsfall: Tjänster som består i att begära att en bank överför penningbelopp mellan bankkonton ansågs vara administrativa EU-domstolen har bedömt att sådana tjänster inte omfattas av undantaget för betaltjänster utan i stället utgör administrativa tjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322538.html Fri, 17 Aug 2018 13:46:27 +0200 Förhandsbesked: Tillhandahållande av guidad visning av gruva som inte längre är i drift ska omfattas av skattesatsen 6 procent Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/365085.html Fri, 17 Aug 2018 09:34:57 +0200 Förtydligande: En lokal som normalt används för yoga är inte alltid en lokal för idrottsutövning Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322529.html Thu, 16 Aug 2018 20:30:26 +0200 Lagändring: Möjligheten att rätta en oriktig uppgift och undgå skattetillägg kan under vissa förutsättningar tidsbegränsas när Skatteverket har beslutat om att genomföra en generell kontroll En rättelse är inte på eget initiativ om den görs först två månader efter utgången av den månad då verket informerade om kontrollen. Ändringen i SFL trädde i kraft den 1 augusti 2018. Motsvarande ändring har införts i skattebrottslagen. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/340169.html Thu, 16 Aug 2018 20:30:25 +0200 Lagändring: Begreppet ”generell kontroll” framgår numera av lagtexten Från och med den 1 augusti 2018 finns begreppet inskrivet i 49 kap. 10 § andra stycket SFL. Det har också närmare definierats i prop. 2017/18:144. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/340169.html Thu, 16 Aug 2018 15:32:47 +0200 Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370694.html?date=2018-08-16 Thu, 16 Aug 2018 15:29:54 +0200 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370692.html?date=2018-08-16 Thu, 16 Aug 2018 13:25:58 +0200 Förtydligande: Uttag av tjänst Det räknas inte som ett uttag ur näringsverksamheten om den anställda har fått en tjänst som kompensation för sitt arbete. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329475.html Thu, 16 Aug 2018 13:25:57 +0200 Förtydligande: Överlåtelse av annan tillgång än pengar Vid arbetsgivares överlåtelse av annan tillgång än pengar till en anställd får ett byte anses ha skett mellan den anställdas arbetsinsats och tillgången. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329475.html Wed, 15 Aug 2018 16:30:49 +0200 Förtydligande: Uppdrag som utförs innan avtal tecknats med ett egenanställningsföretag är inte tillhandahållet av egenanställningsföretaget Svar på uppkommen fråga: En bedömning får göras i det enskilda fallet om den egenanställda har utfört uppdraget i egenskap av en beskattningsbar person eller inte. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/321541.html Tue, 14 Aug 2018 08:22:15 +0200 Förtydligande: Alla typer av yoga är inte idrottslig verksamhet enligt ML Svar på uppkommen fråga: För att en viss typ av yoga ska anses som idrottslig verksamhet enligt ML ska det huvudsakliga syftet med aktiviteten vara att utöva sport eller idrott. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322551.html Thu, 09 Aug 2018 14:41:18 +0200 Förtydligande: Nattraktamente enligt schablon När man vistas i flera länder under samma dygn på en tjänsteresa medges avdrag för det land där man vistas större delen av dagtiden. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326322.html Thu, 09 Aug 2018 10:11:08 +0200 Nya sidor om dataskydd i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet Området har uppdaterats med anledning av att brottsdatalagen trädde i kraft den 1 augusti 2018. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/368119.html Tue, 07 Aug 2018 03:29:02 +0200 Ny utgåva den 7 augusti Information om utgåva som publicerats 7 augusti 2018 Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370645.html Mon, 06 Aug 2018 11:30:42 +0200 Brottsdatalag (2018:1177) Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370376.html?date=2018-07-02 Fri, 13 Jul 2018 15:18:53 +0200 Förhandsbesked: leasing av en andel av ett vindkraftverk PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/323429.html Wed, 11 Jul 2018 14:21:40 +0200 Ställningstagande: Användning av luftfartyg av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning Ett luftfartyg som har använts av en stiftelse som styrs av bara kommuner och landsting kan inte anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen om skatt på energi. Sådan användning ska dock anses ha skett för en offentlig myndighets räkning. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/329069.html Wed, 11 Jul 2018 14:21:39 +0200 Ställningstagande: Användning av skepp och båtar av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning Skepp och båtar som har använts av en stiftelse som styrs av bara kommuner och landsting kan inte anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen om skatt på energi. Sådan användning ska dock anses ha skett för en offentlig myndighets räkning. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/329069.html Wed, 11 Jul 2018 13:56:28 +0200 Användning av luftfartyg, skepp och båtar för annat än privat ändamål – stiftelser som styrs av bara kommuner och landsting PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370629.html?date=2018-07-11 Mon, 09 Jul 2018 14:32:00 +0200 Rättsfall: Det är inte tillräckligt att utomstående erhåller mer än 30 procent av utdelade belopp, även ägandet ska vara mints 30 procent. HFD har klargjort att ägandet, dvs. andelsinnehavet, ska vara av betydande omfattning. Vid ett andelsinnehav som inte är tillräckligt för att anses som betydande så saknar det betydelse att utomstående har erhållit mer än 30 procent av utdelade belopp. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/331746.html Mon, 09 Jul 2018 11:05:25 +0200 Hur ska det s.k. relevanskravet (foreseeable relevance) förstås vid informationsutbyte på begäran? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370619.html?date=2018-07-09 Fri, 06 Jul 2018 11:58:43 +0200 Förhandsbesked: Beskattning av skogskonto vid arv Skatterättsnämnden har bedömt att överföring av skogskonto eller medel på skogskonto kan ske enligt 21 kap. 41 § IL även året efter dödsfallet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/331303.html Fri, 06 Jul 2018 11:11:57 +0200 Rättsfallskommentar: HFD-dom där obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse inte har ansetts föreligga InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/2637.html Fri, 06 Jul 2018 10:02:27 +0200 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370603.html?date=2018-07-06 Fri, 06 Jul 2018 09:57:24 +0200 Förtydligande: Premieobligationer är en svensk fordringsrätt Svar på uppkommen fråga. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/331543.html Fri, 06 Jul 2018 09:09:30 +0200 Rättsfall: Fråga om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension ryms inom en allmän pensionsplan Vid bedömningen ska inte en utfästelse om kompensation för förlorad allmän pension beaktas eftersom den pensionsförmånen inte ska betalas ut under samma period som den temporära utfästelsen. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/2893.html Fri, 06 Jul 2018 09:02:05 +0200 HFD, mål nr 6736-17; obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370597.html?date=2018-07-06 Fri, 06 Jul 2018 08:15:00 +0200 Ny lag om ekonomiska föreningarSidorna om ekonomiska föreningar har uppdaterats med anledning av den nya lagen om ekonomiska föreningar Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli. I stora drag omfattar lagen redan gällande regler för ekonomiska föreningar, men det finns också vissa nyheter. De uppdaterade sidorna har markerats med uppdateringsnotiser om vad som har ändrats. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/329560.html Wed, 04 Jul 2018 12:45:44 +0200 Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av nikotinskatt Skatteverket får förelägga tredje man att lämna uppgifter som behövs för att kontrollera uppgifter i en ansökan om återbetalning av skatt enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/332495.html Wed, 04 Jul 2018 12:45:43 +0200 Lagändring: Tredjemansföreläggande av fysisk person eller dödsbo Bestämmelsen om tredjemansföreläggande av fysisk person eller dödsbo har begränsats till att gälla i de fall som ersättning för arbete inte har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/332495.html Wed, 04 Jul 2018 12:45:43 +0200 Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av nikotinskatt Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av skatt enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter att lämna uppgift för kontroll av ansökan. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/332495.html Wed, 04 Jul 2018 10:55:03 +0200 Rättsfall: Överföring av resultatet i kommissionärsverksamhet HFD har i dom den 25 maj 2018, mål nr 4053-17, fastslagit att kommissionärsföretagets hela resultat av måste föras över till kommittentföretaget för att villkoret i 36 kap. 3 § första stycket 2 IL ska vara uppfyllt InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/339260.html Tue, 03 Jul 2018 12:31:27 +0200 Ställningstagande: Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL. Högsta förvaltningsdomstolen anser att fartygets geografiska position är avgörande för om det ska anses vara i oceanfart och att de hamnar som angörs saknar betydelse. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/323984.html Tue, 03 Jul 2018 11:29:16 +0200 Sidan om överklagande av beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit Sidan har tillkommit med anledning av den nya lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/369095.html Tue, 03 Jul 2018 11:29:08 +0200 Sidan om omprövning av beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit Sidan har tillkommit med anledning av den nya lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/369102.html Tue, 03 Jul 2018 11:29:00 +0200 Sidan om beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit Sidan har tillkommit med anledning av den nya lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/369099.html Tue, 03 Jul 2018 10:47:56 +0200 Förtydligande: Omvänd credit i skatteavtalet med Schweiz Omvänd credit enligt artikel 24 § 3 omfattar alla utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Schweiz. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/349704.html Tue, 03 Jul 2018 10:37:02 +0200 Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370493.html?date=2018-07-03 Tue, 03 Jul 2018 10:02:05 +0200 Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla folkbokföringsbrott Den 1 juli infördes en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott. Samtidigt infördes en skyldighet för Skatteverket att anmäla misstänkta brott enligt den nya straffbestämmelsen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/341608.html Tue, 03 Jul 2018 09:41:34 +0200 Sidan om kontrolluppgifter för fackföreningsavgifter har tillkommit Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/370081.html Tue, 03 Jul 2018 09:35:40 +0200 Sidan Avregistrering av falsk identitet har tillkommit på grund av en ny bestämmelse i folkbokföringslagen Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/369743.html Tue, 03 Jul 2018 09:05:12 +0200 Sidan om skattereduktion för fackföreningsavgift har tillkommit Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/370077.html Tue, 03 Jul 2018 08:55:26 +0200 Lagändring: En ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott trädde i kraft den 1 juli 2018 Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 2018 som innebär att det blir straffbart att uppsåtligen lämna oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring och att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§ FOL. Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta brott till polis eller åklagare. I vissa fall får anmälan istället göras till Skatteverkets skattebrottsenhet. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/369899.html Tue, 03 Jul 2018 08:32:43 +0200 Lagändring: En ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott trädde i kraft den 1 juli 2018 Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 2018 som innebär att det blir straffbart att uppsåtligen lämna oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring och att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§ FOL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/370042.html Tue, 03 Jul 2018 03:30:08 +0200 Ny utgåva den 3 juli Information om utgåva som publicerats 3 juli 2018 FolkbokföringFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370430.html Mon, 02 Jul 2018 13:09:54 +0200 Lagändring: Den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018 saknar motsvarighet till 30 § i den äldre förvaltningslagen (1986:223). Överklagandetiden för avvisningsbeslut som fattats på grund av att överklagande av ett fastighetstaxeringsbeslut har kommit in för sent har ändrats i samband med införandet av den nya förvaltningslagen (2017:900). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/326489.html Mon, 02 Jul 2018 10:49:43 +0200 Lagändring: Begreppet myndighetsutövning används inte i nya förvaltningslagen Numera gäller rättssäkerhetsbestämmelserna i alla typer av ärenden. Avsnittet Kan åtgärder enligt BorgL vara myndighetsutövning? har därför skrivits om på sidan om borgenärsutredningar inom borgenärslagen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/322259.html Mon, 02 Jul 2018 10:35:28 +0200 Lagändring: Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter får revideras Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter får revideras. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/327527.html Mon, 02 Jul 2018 10:33:29 +0200 Lagändring: Personalliggare ska från den 1 juli 2018 föras i ytterligare verksamheter Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/327528.html Mon, 02 Jul 2018 10:31:21 +0200 Lagändring: Skatteverket ska underrätta om ett beslut så snart som möjligt Den nya förvaltningslagen har trätt i kraft den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/326455.html Mon, 02 Jul 2018 08:56:08 +0200 Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Texten har inte ändrats i övrigt. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/2911.html Sun, 01 Jul 2018 08:47:16 +0200 Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök Från den 1 juli 2018 får Skatteverket besluta om kontrollbesök för att kontrollera en enkild persons bosättning. Skatteverket behöver inte underrätta den enskilde om besöket i förväg. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/330369.html Fri, 29 Jun 2018 14:04:37 +0200 Lagändring: En andel i en ekonomisk förening anses avyttrad om föreningen upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/2831.html Fri, 29 Jun 2018 09:34:11 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2018 träder lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig som lagerhållare eller distansförsäljare. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/324653.html Fri, 29 Jun 2018 09:30:10 +0200 Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer Från den 1 juli 2018 ska Kronofogden och Bolagsverket skicka en underrättelse till Skatteverket om kallelse på okända borgenärer. Om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är gäldenär hos Kronofogden ska Skatteverket informera Kronofogden om kallelsen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322203.html Fri, 29 Jun 2018 09:10:11 +0200 Lagändring: Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar Från den 1 juli 2018 kan en ekonomisk förening som inte har skulder ansöka om ett förenklat avvecklingsförfarande. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322199.html Fri, 29 Jun 2018 09:10:09 +0200 Lagändring: Tidsfristen förlängs för ansökan om likvidation när medlemsantalet är för lågt Efter den 1 juli 2018 har föreningen sex månader på sig att återställa medlemsantalet om antalet medlemmar har blivit mindre än tre. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322199.html Fri, 29 Jun 2018 09:10:07 +0200 Lagändring: Utökade möjligheter för Bolagsverket att besluta om tvångslikvidation för ekonomiska föreningar Från den 1 juli 2018 kan Bolagsverket besluta om tvångslikvidation bl.a. om föreningen inte anmäler någon revisor eller om föreningen inte lämnar in årsredovisning och revisionsberättelse enligt lag eller efter föreläggande. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322199.html Fri, 29 Jun 2018 09:10:06 +0200 Lagändring: Ny likvidationsgrund införs för ekonomiska föreningar Från den 1 juli 2018 ska styrelsen låta föreningsstämman pröva likvidationsfrågan om det råder betydande osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322199.html Thu, 28 Jun 2018 14:39:50 +0200 Rättsfall: FN:s pensionsfond uppfyller villkoren för att anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL Högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat att praxisen från 1984 fortfarande gäller, men nu även prövat om villkoren för pensionsfonden uppfyller huvudsaklighetskravet i 58 kap. 5 § IL. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/2897.html Thu, 28 Jun 2018 14:21:57 +0200 Förtydligande: Hur 1 c § LTS ska läsas Om en tobaksvara uppfyller förutsättningarna för skatteplikt enligt första punkten i 1 c § första stycket LTS saknas anledning att pröva om varan är skattepliktig enligt den andra punkten i samma bestämmelse. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322061.html Thu, 28 Jun 2018 14:18:05 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2018 träder lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) i kraft. Den som är skattskyldig som godkänd lagerhållare eller som distansförsäljare ska lämna punktskattedeklaration. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/325395.html Thu, 28 Jun 2018 08:48:45 +0200 Förtydligande: Bil som är tillverkad 2017 eller tidigare som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare Förmånsvärdet för en bil som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare men som är tillverkad 2017 eller tidigare beräknas också enligt den nya beräkningsmodellen. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Thu, 28 Jun 2018 08:48:26 +0200 Lagändring: Om snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik ska den som bedriver verksamheten vara godkänd som lagerhållare. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322109.html Wed, 27 Jun 2018 18:48:16 +0200 Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370247.html?date=2018-06-27 Wed, 27 Jun 2018 18:43:57 +0200 Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370245.html?date=2018-06-27 Wed, 27 Jun 2018 14:28:34 +0200 Rättsfall: Indirekt verksam i betydande omfattning. HFD klargör att en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och i denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/331734.html Wed, 27 Jun 2018 14:01:52 +0200 Rättsfall: Ersättning som en stiftelse får för att klimatkompensera är en skattepliktig omsättning Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att avtalen om klimatkompensation innebar ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan stiftelsen och dess avtalsparter. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322322.html Wed, 27 Jun 2018 13:20:49 +0200 Förtydligande: Hyresersättning en person får vid uthyrning av bil, båt eller liknande tillgång beskattas normalt i inkomstslaget kapital Svar på uppkommen fråga: Avdrag medges för de merutgifter som är en direkt följd av uthyrningen t.ex. förmedlingsavgift och tilläggsförsäkring InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/2837.html Tue, 26 Jun 2018 15:26:46 +0200 Lokalupplåtelse som främjar allmännyttiga ändamål InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370220.html?date=2018-06-26 Tue, 26 Jun 2018 14:57:44 +0200 Förtydligande: Frånkoppling som ett elnätsföretag gör på uppdrag av ett elhandelsföretag är en skattepliktig omsättning av en tjänst Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322324.html Tue, 26 Jun 2018 12:46:53 +0200 Rättsfall: fast etableringsställe som ingår i mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till etablering i Sverige Den danska mervärdesskattegruppen i vilken etableringen ingår ska ses som en utländsk beskattningsbar person. Detta innebär att etableringen i Sverige blir skattskyldig för tjänsterna som förvärvas från etableringen i Danmark. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/339694.html Tue, 26 Jun 2018 11:32:12 +0200 Förtydligande: Marknadsvärde vid hyresersättning från arbetsgivare Svar på uppkommen fråga: Marknadsvärdet påverkas av om det hyrda utrymmet är integrerat i den anställdas bostad eller om det är ett avskilt utrymme. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326271.html Tue, 26 Jun 2018 11:27:12 +0200 Skrivfel: Text som fallit bort har rättats till Rättelse av skrivfel Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/321548.html Tue, 26 Jun 2018 09:21:06 +0200 Lagändring: Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter Sidan om särskild skattedeklaration för skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit med anledning av att lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter börjar gälla den 1 juli 2018. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/369105.html Tue, 26 Jun 2018 09:20:59 +0200 Lagändring: Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter Sidorna om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit med anledning av att lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter börjar gälla den 1 juli 2018. PunktskatterSkatt på vissa nikotinhaltiga produkter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/366190.html Tue, 26 Jun 2018 08:39:14 +0200 Förtydligande: CRS – sekretessmarkering i SPAR Svar på uppkommen fråga: Att en adressuppgift tas bort från SPAR och sekretessmarkeras är en sådan förändrad omständighet som ska leda till en förnyad granskning. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/351139.html Tue, 26 Jun 2018 08:33:52 +0200 Förtydligande: FATCA - sekretessmarkering i SPAR Svar på uppkommen fråga: Att en adressuppgift tas bort från SPAR och sekretessmarkeras är en sådan förändrad omständighet som ska leda till förnyad granskning. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/351124.html Tue, 26 Jun 2018 03:28:11 +0200 Ny utgåva den 26 juni Information om utgåva som publicerats 26 juni 2018 Förvaltningsrätt & förfarandePunktskatter Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370191.html Mon, 25 Jun 2018 12:13:15 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370181.html?date=2018-06-25 Mon, 25 Jun 2018 12:11:55 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370179.html?date=2018-06-25 Mon, 25 Jun 2018 12:08:49 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370173.html?date=2018-06-25 Mon, 25 Jun 2018 12:08:00 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370171.html?date=2018-06-25 Thu, 21 Jun 2018 15:17:34 +0200 Lagändring: Ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som har tecknats i samband med tjänsten räknas inte längre som ersättning för arbete. Reglerna om sjuk-eller olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. Skatteplikt uppstår i stället vid arbetsgivarens betalning av premien för försäkringen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/325027.html Thu, 21 Jun 2018 14:46:57 +0200 Lagändring: Bestämmelserna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas den 1 juli 2018 bort ur lagstiftningen All ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar behandlas därefter på samma sätt. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/2625.html Thu, 21 Jun 2018 14:46:00 +0200 Lagändring: Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort från den 1 juli 2018 Detta innebär förändringar när arbetsgivaren betalar en certifikatförlustförsäkring för en anställd. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/324009.html Thu, 21 Jun 2018 14:45:19 +0200 Lagändring: Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort den 1 juli 2018 Detta innebär att särregleringen i bland annat 11 kap. 42 § IL försvinner. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/324004.html Thu, 21 Jun 2018 14:43:58 +0200 Allmänna råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter Det nya allmänna rådet gäller för merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2018. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/329139.html Thu, 21 Jun 2018 14:43:58 +0200 Lagändring: Fri hälso- och sjukvård för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter har undantagits från beskattning Ändringen har gjorts med anledning av att vård utomlands blir skattepliktig från den 1 juli 2018. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/329139.html Thu, 21 Jun 2018 14:42:11 +0200 Lagändring: Nya regler om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för anställda I och med den slopade skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård blir det nya regler när anställda får förmån av sjukvårdsförsäkring. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Thu, 21 Jun 2018 14:42:03 +0200 Ställningstagande: Förmån av hälso- och sjukvård vid tjänstgöring utomlands Med tjänstgöring utomlands menas när personer är på tjänsteresa, utsända, utstationerade eller lokalanställda. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Thu, 21 Jun 2018 14:41:59 +0200 Lagändring: Fri hälso- och sjukvård och fria läkemedel i samband med vård utomlands är en skattefri förmån om vården sker i samband med insjuknande vid tjänstgöring utomlands Detta är undantaget från skatteplikt även från den 1 juli 2018 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Thu, 21 Jun 2018 14:41:51 +0200 Lagändring: Från den 1 juli 2018 upphör reglerna om skattefrihet för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad. Det gäller även vård och läkemedel utomlands utom i de fall en person insjuknar utomlands. Reglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen som har tagits i samband med tjänst tas också bort ur lagstiftningen. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/324000.html Thu, 21 Jun 2018 14:18:40 +0200 Avsnittet om registrering av uppgifter vid flyttning till Sverige har i vissa delar ersatts av ett ställningstagande Skatteverket kan vid flytt till Sverige registrera en civilståndsuppgift som inte är styrkt oavsett vilket civilstånd det är fråga om. Uppgiften måste ha gjorts sannolik och det får inte finns några oklara eller motstridiga uppgifter. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/330380.html Thu, 21 Jun 2018 14:03:41 +0200 KRNS, mål nr 1856-17, Fastighetsskatt för vindkraftverk Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskattAndra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370136.html?date=2018-06-21 Thu, 21 Jun 2018 12:40:54 +0200 Ställningstagande: Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018 Det har tillkommit nya miljöbilar under våren 2018. Skatteverket har i ställningstagandet angett vilka bilar som bör anses närmast jämförbara bilar med miljöbilarna vid beräkning av förmånsvärdet. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Thu, 21 Jun 2018 10:56:46 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370132.html?date=2018-06-21 Wed, 20 Jun 2018 14:18:43 +0200 Förtydligande: Avdrag för omkostnadsersättning från ett konsulentföretag Förtydligande med anledning av Skatteverkets ställningstagande om omkostnadsersättning till familjehem. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/326333.html Wed, 20 Jun 2018 14:18:41 +0200 Förtydligande: Avdrag för omkostnadsersättning från en kommun Förtydligande med anledning av Skatteverkets ställningstagande om omkostnadsersättning till familjehem. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/326333.html Wed, 20 Jun 2018 14:18:34 +0200 Förtydligande: Ersättning för tilläggskostnader som överstiger SKL:s beloppsramar Förtydligande med anledning av Skatteverkets ställningstagande om omkostnadsersättning till familjehem. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/326333.html Wed, 20 Jun 2018 14:18:29 +0200 Ställningstagande: Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs? Omkostnadsersättning till familjehem som en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut bör beräknas enlig SKL:s rekommendationer. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/326333.html Wed, 20 Jun 2018 13:57:23 +0200 Rättelse: lagändring avseende fartyg och luftfartyg Nya regler från och med 1 januari 2018. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322524.html Wed, 20 Jun 2018 13:54:26 +0200 Lagändring: Skattesatserna för vissa bränslen ändras den 1 juli 2018 PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323440.html Wed, 20 Jun 2018 13:06:12 +0200 Förtydligande: Vad kan vara särskilt skäl vid återkallelse av F-skatt? Svar på uppkommen fråga: Utmätning och införsel i lön kan inte jämställas med en frivillig uppgörelse och kan därför inte vara särskilt skäl även om skulden antas bli betald genom åtgärden. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/1295.html Wed, 20 Jun 2018 13:06:11 +0200 Rättelse: Innehavaren är försatt i konkurs I avsnittet om att ett godkännande för F-skatt ska återkallas om innehavaren är försatt i konkurs stod det förut felaktigt att det gällde både innehavaren och andra som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/1295.html Wed, 20 Jun 2018 13:05:48 +0200 Förtydligande: Ingen kompensation i vissa fall för högre koldioxidskatt på lågbeskattad olja För den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 7, 8 eller 10 lagen om skatt på energi (LSE) finns ingen möjlighet att med stöd av 2 kap. 1 andra-fjärde styckena LSE få kompensation för att högre koldioxidskatt betalats för den lågbeskattade oljan. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323440.html Wed, 20 Jun 2018 13:05:43 +0200 Lagändring: Skattesatserna för vissa bränslen ändras den 1 juli 2018 PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323440.html Wed, 20 Jun 2018 13:05:25 +0200 Lagändring: Bestämmelser om beskattning av vissa biodrivmedel ändras den 1 juli 2018 Bestämmelser i lagen om skatt på energi om avdrag för skatt på vissa motorbränslen som framställts av biomassa ändras den 1 juli 2018. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323471.html Wed, 20 Jun 2018 13:05:24 +0200 Lagändring: Bestämmelser om krav på uppgiftslämnande vid skattebefrielse för biodrivmedel flyttas PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323471.html Wed, 20 Jun 2018 13:04:21 +0200 Rättelse av skrivfel: Prövning av andra än sökanden vid godkännande av F-skatt (smitta) En skatteskuld som inte förfallit till betalning före beslutet om konkurs är inte en betalningsbrist. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1293.html Wed, 20 Jun 2018 13:04:19 +0200 Förtydligande: Vad kan vara ett missbruk av F-skatt? Svar på uppkommen fråga: Ett sätt att missbruka en F-skatt kan vara att man låter någon annan använda ens identitet och F-skatt. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1293.html Wed, 20 Jun 2018 13:02:00 +0200 Förtydligande: Sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt? har skrivits om Svar på uppkommen fråga: Sidan har skrivits om för att förtydliga när Skatteverket ska godkänna en person för F-skatt. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/1292.html Wed, 20 Jun 2018 12:22:59 +0200 Ställningstagande: Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt Avdragsrätt för importmoms. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323933.html Wed, 20 Jun 2018 08:14:19 +0200 Förtydligande: Allmänt avdrag för socialförsäkringsavgifter Svar på uppkommen fråga: Den som tillhör ett annat EU/EES-lands socialförsäkringssystem och får inkomster som ska beskattas i Sverige, kan få allmänt avdrag för de avgifter som betalas i det andra landet InkomstskattAllmänna avdrag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/2888.html Wed, 20 Jun 2018 07:54:22 +0200 Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370072.html?date=2018-06-20 Wed, 20 Jun 2018 07:23:01 +0200 Rättsfall: Anmärkning mot bevakning i konkurs En ny omständighet som innebär att grunden för en anmärkning förändras måste åberopas senast vid förlikningssammanträdet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/322192.html Tue, 19 Jun 2018 12:54:16 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare; Förvaltningsrätt & förfarandeSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370053.html?date=2018-06-19 Tue, 19 Jun 2018 09:39:12 +0200 Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370021.html?date=2018-06-19 Tue, 19 Jun 2018 09:38:24 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:24) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2018 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370018.html?date=2018-06-19 Mon, 18 Jun 2018 09:35:53 +0200 Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2017:23) för bilar med tillverkningsår 2018 Ändringarna träder i kraft den 1 juli. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Mon, 18 Jun 2018 09:35:53 +0200 Förtydligande: Nytt exempel på hur man beräknar bilförmånsvärdet för bilar som omfattas av bonus-malus-systemet. För bilar med tillverkningsår 2018 eller senare och som blir skattepliktiga enligt vägtrafiksskattelagen 1 juli 2018 eller senare beräknas bilförmånsvärdet på ett nytt sätt. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321424.html Mon, 18 Jun 2018 08:23:00 +0200 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17 InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369999.html?date=2018-06-18 Mon, 18 Jun 2018 08:17:40 +0200 Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369997.html?date=2018-06-18 Fri, 15 Jun 2018 14:59:57 +0200 Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året Skatteverkets syn på hur fler än en hemvist ska hanteras vid kontrolluppgiftslämnandet enligt CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/338566.html Fri, 15 Jun 2018 13:45:54 +0200 Rättsfall: Tidpunkten för det utomstående ägandet vid tillämpning av utomståenderegeln HFD anser att utomståenderegeln inte är tillämplig om inte det utomstående ägandet finns vid utdelningstidpunkten. Detta gäller oavsett om det utomstående ägandet dessförinnan har förelegat under hela femårsperioden. Upphör det utomstående ägandet efter det att utdelningen lämnats under samma beskattningsår så är bestämmelsen tillämplig. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/331746.html Fri, 15 Jun 2018 12:58:21 +0200 Rättsfall: HFD-dom om stadigvarande vistelse på grund av vistelsens omfattning och regelbundenhet. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/2637.html Fri, 15 Jun 2018 09:38:20 +0200 Rättsfall: HFD mål nr 7270-17, ett bemanningsföretags uthyrning av personal är inte sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Skatteverket analyserar konsekvenserna av domen och kommer inte på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen förrän ytterligare information har publicerats. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/338091.html Fri, 15 Jun 2018 09:29:46 +0200 Rättsfall: upplåtelser av markområden för uppläggning av båtar omfattas av skatteplikt för parkering Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämnden förhandsbesked i den del det har överklagats. Domstolen fann att upplåtelserna av markområden för uppläggning av båtar omfattas av skatteplikt (HFD 2018-06-11, mål nr 5691-17). Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322524.html Fri, 15 Jun 2018 09:04:06 +0200 Förtydligande: E-sport är inte idrott enligt ML E-sport motsvarar enligt Skatteverket inte ML:s defintion av idrottslig verksamhet. Det är snarare en aktivitet som bedrivs som rekreation, förströelse eller nöje. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/322551.html Thu, 14 Jun 2018 15:41:10 +0200 Ändrat ställningstagande: Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift Det tidigare ställningstagandet om elektronisk utrustning har ändrats och innebär nu en förenklad modell för förmånsberäkning när flera funktioner ingår i abonnemanget. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323994.html Tue, 12 Jun 2018 11:17:24 +0200 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369914.html?date=2018-06-12 Tue, 12 Jun 2018 10:07:17 +0200 HFD, mål nr 6034-17; obegränsat skattskyldig p.g.a. stadigvarande vistelse i Sverige http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369911.html?date=2018-06-12 Mon, 11 Jun 2018 14:18:41 +0200 Lagändring: Skattereglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort Reglerna om sjuk-eller olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323916.html Mon, 11 Jun 2018 13:39:03 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369835.html?date=2018-06-11 Mon, 11 Jun 2018 12:44:51 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369834.html?date=2018-06-11 Mon, 11 Jun 2018 12:44:08 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369833.html?date=2018-06-11 Mon, 11 Jun 2018 10:17:50 +0200 Förtydligande: Handlingar som ska lämnas tillbaka kan också vara allmänna handlingar Med anledning av en HFD-dom ska frågan om en handling är allmän avgöras endast utifrån tryckfrihetsförordningen. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/338866.html Mon, 11 Jun 2018 09:49:17 +0200 Förtydligande: Allmänna handlingar får lämnas tillbaka i vissa fall Med anledning av HFD:s dom om att det inte finns undantag från offentlighetsprincipen för handlingar som tagits i beslag, har Skatteverket delvis arbetat om informationen om inkomna handlingar och möjligheten att lämna tillbaka sådana handlingar. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/329061.html Mon, 11 Jun 2018 09:49:16 +0200 Rättsfall: Beslagtagna handlingar är inkomna och därmed allmänna handlingar Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det inte finns något undantag från regleringen om offentlighetsprincipen för beslagtagna handlingar. Domen ersätter en tidigare dom från kammarrätten. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/329061.html Fri, 08 Jun 2018 08:43:58 +0200 Förtydligande: Omprövning inom preskriptionstiden Om en beslutad skuldsanering upphävs sker ingen förlängning av preskriptionen utöver den som följer av beslutet om skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322267.html Fri, 08 Jun 2018 08:43:58 +0200 Förtydligande: Preskriptionstiden för fordringar som ingår i skuldsaneringen För beräkningen av preskriptionstiden saknar det betydelse när statens fordran faktiskt betalas enligt betalningsplanen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322267.html Fri, 08 Jun 2018 08:43:57 +0200 Rättsfall: Okända tvistiga fordringar undantas inte i en skuldsanering En borgenär som har en tvistig fordran måste anmäla den i skuldsaneringsförfarandet för att undvika att fordran prekluderas. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322267.html Fri, 08 Jun 2018 06:47:00 +0200 Rättelse: Slutskattebesked är sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § OSL Ett skrivfel har rättats på sidan Lista över uppgifters sekretesskydd. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/364267.html Thu, 07 Jun 2018 12:53:27 +0200 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369847.html?date=2018-06-07 Fri, 01 Jun 2018 12:59:57 +0200 Rättsfall: Kammarrätten har ansett att uthyrning av asylboende till Migrationsverket inte omfattades av skatteplikt Domstolen har bedömt uthyrningstidens längd med utgångspunkt i avtalstiden mellan uthyraren och Migrationsverket och inte i de asylboendes vistelsetider. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322523.html Thu, 31 May 2018 12:50:40 +0200 Förtydligande: Fördelningstid vid beräkning av ackumulerad inkomst på återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder vid avveckling av näringsverksamhet För återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder är det inte antalet år som verksamheten bedrivits som är avgörande för fördelningstiden utan det är i stället det antal år som avsättningarna är hänförliga till som är avgörande. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/331759.html Wed, 30 May 2018 15:10:02 +0200 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369810.html?date=2018-05-30 Wed, 30 May 2018 07:39:19 +0200 Förtydligande: En tjänst inom ett skatteupplag behöver inte tillhandahållas av upplagshavaren Svar på uppkommen fråga: Undantaget för skatteupplag kan bli tillämpligt även när någon annan än upplagshavaren tillhandahåller lagringstjänsten. Upplagshavaren har fortfarande dokumentationsansvaret. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323811.html Tue, 29 May 2018 15:30:37 +0200 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369791.html?date=2018-05-29 Tue, 29 May 2018 13:17:00 +0200 Lagändring: Personalliggare ska föras i ytterligare verksamheter Från och med den 1 juli 2018 ska personalliggare föras även i fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/340628.html Mon, 28 May 2018 12:34:06 +0200 Rättsfall: Den som betalar ut ersättning för arbete till någon som är godkänd för F-skatt ska inte betala arbetsgivaravgifter. Mottagarna av ersättningen för arbete har varit godkända för F-skatt vid tiden för utbetalningarna. Av 2 kap. 5 § socialavgiftslagen följer att utbetalaren vid sådana förhållanden inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/1326.html Mon, 28 May 2018 10:53:00 +0200 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369764.html?date=2018-05-28 Mon, 28 May 2018 10:19:52 +0200 Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369758.html?date=2018-05-28 Mon, 28 May 2018 09:45:06 +0200 Sidorna om hur fordonsskatt ska beräknas har skrivits om med anledning av bonus malus-reglerna De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2018. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/368131.html Fri, 25 May 2018 16:17:56 +0200 Vissa sidor på området förvaltningsrätt & förfarande har uppdaterats med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018 De berörda sidorna har markerats med uppdateringsnotiser på respektive sida. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322219.html Fri, 25 May 2018 15:31:44 +0200 Sidan Kontrollbesök för personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare Fr.o.m. den 1 juli omfattas restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/348229.html Fri, 25 May 2018 15:31:36 +0200 Sidan Uppgifter som ska föras in i en personalliggare har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare Fr.o.m. den 1 juli omfattas restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/340634.html Fri, 25 May 2018 15:31:27 +0200 Sidan om vilka verksamheter som ska föra personalliggare har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare Fr.o.m. den 1 juli omfattas restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet. I kropps- och skönhetsvårdsverksamhet ingår frisörverksamhet. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/340631.html Fri, 25 May 2018 09:30:08 +0200 Området Sekretess & behandling av uppgifter har bytt namn till Dataskydd & sekretess i Rättslig vägledning Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322221.html Fri, 25 May 2018 09:04:41 +0200 Lagändring: Sidorna om dataskydd har tillkommit med anledning av EU:s dataskyddsförordning Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Sidorna om dataskydd ersätter de gamla sidorna om behandling av personuppgifter. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/368065.html Fri, 25 May 2018 08:51:39 +0200 Förtydligande: Underhandsackord Om Skatteverket tänker fatta beslut om underhandsackord för en restförd fordran ska Skatteverket underrätta Kronofogden och i vissa fall underrätta även andra debiterande myndigheter. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323267.html Fri, 25 May 2018 08:14:43 +0200 Förtydligande: Valutakursvinst påverkar inte beskattningsunderlaget Svar på uppkommen fråga:En valutakursvinst som uppstår p.g.a. att kursen är högre vid inväxlingen än den kurs som ska användas vid beräkningen av beskattningsunderlaget faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/339649.html Fri, 25 May 2018 06:30:08 +0200 Lagändring: Behandling i strid med dataskyddsregleringen Med anledning av att personuppgiftslagen har upphört att gälla och att EU:s dataskyddsförordning med kompletterande svenska dataskyddsregler har trätt i kraft har lydelsen av 21 kap. 7 § OSL ändrats. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/329076.html Fri, 25 May 2018 03:32:00 +0200 Ny utgåva den 25 maj Information om utgåva som publicerats 25 maj 2018 Förvaltningsrätt & förfarandePunktskatterFordonsrelaterade skatterSekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369619.html Thu, 24 May 2018 14:19:44 +0200 Förtydligande: Avdragsrätt vid köp av personbil som används i delningsekonomi Svar på uppkommen fråga: Avdragsrätt för ingående skatt för inköp av personbil, som används för persontransport eller uthyrning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/323871.html Thu, 24 May 2018 14:18:46 +0200 Förtydligande: Bedömning av ekonomisk verksamhet vid tillhandahållanden genom s.k. delningsekonomi Bedömningen av om det är en beskattningsbar person som bedriver en ekonomisk verksamhet ska göras på samma sätt som för all annan verksamhet. I förtydligandet ges några exempel på bedömningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/321542.html Thu, 24 May 2018 10:15:28 +0200 Förhandsbesked: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/2832.html Wed, 23 May 2018 14:49:39 +0200 Rättsfall: Äldreboende och social omsorg Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323873.html Wed, 23 May 2018 14:44:55 +0200 Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323928.html Wed, 23 May 2018 13:10:25 +0200 Förtydligande om alternativregeln vid fullföljd. Förtydligande om alternativregeln vid fullföljd. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/325007.html Wed, 23 May 2018 11:03:26 +0200 KRNS, mål nr 2104-2107-17 och 2108-2111-17, Avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369567.html?date=2018-05-23 Wed, 23 May 2018 10:51:00 +0200 Ställningstagande: Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret. Fordon som varit registrerade i det militära fordonsregistret ska anses ha blivit skattepliktiga för första gången när fordonet registrerades i det militära fordonsregistret. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/1848.html Wed, 23 May 2018 10:24:09 +0200 Förtydligande: Ändrad resrutt av privata skäl på en tjänsteresa En anställd som är på tjänsteresa kan inte av privata skäl ändra resrutten eller slutmålet utan skattekonsekvenser. En anställd kan däremot välja att avbryta en pågående tjänsteresa och själv bekosta en privat resväg. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326321.html Wed, 23 May 2018 10:24:09 +0200 Förtydligande: Logikostnader och nattraktamente vid tjänsteresa i Sverige Om arbetsgivaren betalat nattraktamente och markerat detta i kontrolluppgiften, ska den anställda normalt inte göra avdrag. Om nattraktamentet är lägre än de faktiska utgifterna kan dock ytterligare avdrag medges. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326321.html Wed, 23 May 2018 10:24:08 +0200 Förtydligande: Dagtraktamente vid tjänsteresa i Sverige InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326321.html Wed, 23 May 2018 10:24:07 +0200 Förtydligande: Vad är traktamente? Traktamente är ersättning som en anställd får av sin arbetsgivare för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Arbetsgivaren kan göra en s.k. tyst kvittning i den anställdas kontrolluppgift för att arbetstagaren ska slippa göra avdrag. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326321.html Wed, 23 May 2018 10:22:26 +0200 Förtydligande: Logikostnader och nattraktamente vid tjänsteresa utomlands InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326322.html Wed, 23 May 2018 10:22:25 +0200 Förtydligande: Dagtraktamente vid tjänsteresa utomlands InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326322.html Wed, 23 May 2018 10:22:24 +0200 Förtydligande: Vad är traktamente? Traktamente är ersättning som en anställd får av sin arbetsgivare för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Arbetsgivaren kan göra en s.k. tyst kvittning i den anställdas kontrolluppgift för att arbetstagaren ska slippa göra avdrag. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/326322.html Wed, 23 May 2018 08:04:49 +0200 Lagändring: Ändring för filialer i filiallagen Ändringen gäller filialer som är betalningsinstitut. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/3226.html Wed, 23 May 2018 08:04:48 +0200 Lagändring: Ändring för filialer i bokföringslagen Ändringen gäller filialer som är betalningsinstitut. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/3226.html Mon, 21 May 2018 13:09:10 +0200 Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369536.html?date=2018-05-21 Mon, 21 May 2018 10:30:07 +0200 Ställningstagande: Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus) Malus innebär att ett förhöjt koldioxidbelopp ska tas ut under tre år från och med fordonet blir skattepliktigt för första gången. Hur malus tas ut för ett enskilt fordon beror på om fordonsskatten för ett år understiger 4800 kronor eller inte. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/1848.html Mon, 21 May 2018 08:50:07 +0200 Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369528.html?date=2018-05-21 Mon, 21 May 2018 08:10:08 +0200 Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus) PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369520.html?date=2018-05-21 Fri, 18 May 2018 15:41:06 +0200 Rättsfallskommentar: Tidpunkten för beskattning av inkomst från avverkningsuppdrag I domen klargör Högsta förvaltningsdomen att väsentliga risker och förmåner övergick vid inmätningen av virket. Då kunde även köpeskillingen beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid den tidpunkten skulle den aktuella ersättningen redovisas som intäkt. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331288.html Fri, 18 May 2018 10:56:03 +0200 Förtydligande: Hur avgör man om fartyget till övervägande del går på öppna havet? Svar på uppkommen fråga: Det får avgöras utifrån vad som är lämpligast i det enskilda fallet, t.ex. antalet resor eller antalet mil på öppet hav. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363689.html Fri, 18 May 2018 10:56:02 +0200 Förtydligande: Fartygslinjer där territorialhaven gränsar till varandra Svar på uppkommen fråga: Ett fartyg som endast trafikerar linjer där det inte går över öppet hav på grund av att respektive lands territorialhav gränsar till varandra omfattas inte av 3 kap. 21 a ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363689.html Fri, 18 May 2018 08:39:33 +0200 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369496.html?date=2018-05-18 Thu, 17 May 2018 15:58:28 +0200 Rättsfall: Uppkomst av lönefordring med sjöpanträtt Preskriptionstiden för sjöpanträtt bör räknas löpande från när lönen tjänas in och förfaller till betalning. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/322263.html Wed, 16 May 2018 13:14:56 +0200 Rättsfallskommentar: Skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323980.html Wed, 16 May 2018 09:16:41 +0200 HFD, mål nr 1158-17; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369468.html?date=2018-05-16 Tue, 15 May 2018 14:18:01 +0200 Ställningstagande: Övergångsbestämmelsen till artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet Skatteverket anser inte att övergångsbestämmelsen i protokollspunkt VII a punkt 2 ska tillämpas när ersättningen som utbetalades före den 5 april 2008 var skattefri i Sverige till följd av intern svensk skattelagstiftning och därmed inte undantagen från beskattning här till följd av det nordiska skatteavtalet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/3020.html Mon, 14 May 2018 14:45:17 +0200 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2018 av aktier i Bilia AB och MQ Holding AB Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369433.html?date=2018-05-14 Mon, 14 May 2018 14:45:01 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2018 av aktier i Bilia AB och MQ Holding AB Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369431.html?date=2018-05-14 Mon, 14 May 2018 13:42:54 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i KappAhl AB mot kontantlikvid Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369425.html?date=2018-05-14 Mon, 14 May 2018 13:37:15 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i KappAhl AB mot kontantlikvid Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369417.html?date=2018-05-14 Mon, 14 May 2018 12:56:11 +0200 Kan utbetalning av norsk barnetrygd före den 5 april 2008 innebära att senare utbetalda ersättningar ska undantas från beskattning i Sverige till följd av övergångsbestämmelser i det nordiska skatteavtalet? InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369418.html?date=2018-05-14 Wed, 09 May 2018 15:48:13 +0200 Förtydligande: Avdrag för ränta på en kapitalfrigörningskredit medges först när räntan betalas vilket sker i samband med att lånet betalas tillbaka Svar på uppkommen fråga: En kapitalfrigörningskredit är en kredit som betalas först när egendomen som utgör säkerhet för lånet överlåts. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/2836.html Wed, 09 May 2018 10:18:54 +0200 Ställningstagande: Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018 Lätta lastbilar som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare och används som arbetsredskap, får en ny modell för att beräkna justerat förmånsvärde. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/321426.html Wed, 09 May 2018 07:41:23 +0200 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369377.html?date=2018-05-09 Tue, 08 May 2018 08:04:57 +0200 Ställningstagande: Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på pensionsutbetalningar med anledning av de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå Kontrolluppgifter ska bara lämnas på pension som betalas ut på grund av en pensionsförsäkring. För övriga pensioner ska redovisning ske på individnivå, d.v.s. per betalningsmottagare, i arbetsgivardeklarationen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/325652.html Mon, 07 May 2018 13:45:50 +0200 Rättsfallskommentar: Inte skäl att ompröva skuldsaneringen trots att gäldenären fått en större utbetalning Högsta domstolen utgick ifrån en helhetsbedömning, där ersättningens särskilda syfte och gäldenärens nuvarande förhållanden vägdes in. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322269.html Mon, 07 May 2018 13:45:49 +0200 Rättsfallskommentar: Ersättning för rättegångskostnader i skuldsaneringsärenden Högsta domstolen anser att staten som förlorande part kan bli ersättningsskyldig med stöd av 2 kap. 11 § RF i ett överklagat skuldsaneringsärende. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322269.html Mon, 07 May 2018 12:52:10 +0200 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin Bokföring & redovisningInkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369347.html?date=2018-05-07 Fri, 04 May 2018 12:44:46 +0200 HD, mål nr Ö 731-17, omprövning av skuldsanering och ersättning för rättegångskostnad Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369339.html?date=2018-05-04 Wed, 02 May 2018 15:46:30 +0200 Förtydligande: principen om förfarandemissbruk är tillämplig i Sverige Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/339523.html Wed, 02 May 2018 11:58:44 +0200 Förtydligande: Skattebefrielse för företag som omsätter högst 30 000 kr ska bedömas enbart utifrån den beskattningsbara personens omsättningar Bedömningen påverkas därför inte av om verksamheten har övertagits från en annan person eller ett annat subjekt med högre omsättningar per år än 30 000 kr. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/355541.html Fri, 27 Apr 2018 14:45:58 +0200 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende startpengar i tävlingssammanhang Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om startpeng till alla i tävlingssammanhang. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322324.html Fri, 27 Apr 2018 14:45:58 +0200 Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende prispengar vid deltagande i idrottstävlingar Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om omsättning med mera vid idrottstävlingar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322324.html Fri, 27 Apr 2018 13:04:10 +0200 Förtydligande: Hur bilförmånsvärdet ska sättas ned vid byte av anställning under pågående månad Svar på uppkommen fråga: Bilförmånsvärdet sätts ned genom att ta bort förmånsvärdet för den bil som använts kortats tid under månaden. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/321425.html Mon, 23 Apr 2018 14:06:56 +0200 Rättsfall: Ingen rätt till ersättning för kostnader vid återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om skatt på energi (HFD 2018-03-16, mål nr 1624-17). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331772.html Mon, 23 Apr 2018 13:28:18 +0200 Lagändring: Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg träder ikraft den 1 maj 2018 Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/1871.html Fri, 20 Apr 2018 12:52:16 +0200 Förtydligande: Privat användning av näringsverksamhetens bil Svar på uppkommen fråga: Avsnittet om att privat användning jämställs med uttag av tjänst har formulerats om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/329475.html Fri, 20 Apr 2018 09:20:24 +0200 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369260.html?date=2018-04-20 Wed, 18 Apr 2018 11:13:00 +0200 För de som ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå från och med den 1 juli 2018 Även om uppgifter har lämnats per betalningsmottagare ska kontrolluppgift lämnas för hela 2018. För inkomster 2019 ska kontrolluppgift lämnas om ersättningen inte har redovisats och inte heller skulle ha redovisats per betalningsmottagare. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/325650.html Fri, 13 Apr 2018 16:09:10 +0200 Rättelse: Texten om undantag från brytdagsredovisning rättas Texten på sidan Bokslutsmetoden rättas så att den överensstämmer med det som anges på sidan Redovisning av byggverksamhet. Den som tillämpar bokslutsmetoden ska inte tillämpa de speciella reglerna om redovisning av bygg- och anläggningstjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/338162.html Fri, 13 Apr 2018 12:11:57 +0200 Förtydligande: Ett fartyg i utrikes trafik behöver inte gå på öppna havet Svar på uppkommen fråga: Fartyget behöver inte omfattas av 3 kap. 21 a § första stycket 1 ML för att anses som ett fartyg i utrikes trafik. Det måste dock frakta passagerare mot betalning eller användas för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/329321.html Wed, 11 Apr 2018 16:21:21 +0200 Förtydligande: Ansökan om verkställighet av betalningsplanen i en skuldsanering Svar på uppkommen fråga: Om gäldenären inte betalar enligt betalningsplanen kan Skatteverket överlämna den obetalda fordran till Kronofogden för verkställighet som ett allmänt mål, oavsett om det finns förutsättningar för omprövning eller inte. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/322269.html Wed, 11 Apr 2018 15:54:36 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag Ett handelsbolag anses inte vara i ekonomiska svårigheter om det egna kapitalet i bolaget är positivt. Vid denna bedömning ska justering göras för bokslutsdispositioner som utgörs av avskrivningar utöver plan på inventarier. Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/353537.html Tue, 10 Apr 2018 16:59:21 +0200 Förtydligande: Sidan När kan Skatteverket bevilja anstånd vid dubbelbeskattningsavtal? har förtydligats när det gäller förutsättningarna för anstånd Svar på uppkommen fråga: Förutsättningarna har förtydligats liksom de speciella bestämmelserna som reglerar möjligheten att få anstånd i förhållande till Indien. Uppdateringen innebär ingen ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/328021.html Tue, 10 Apr 2018 16:21:04 +0200 Rättsfall: Utställning om det kulturhistoriska arvet från vikingatiden med bl.a. rekonstruerade och inlånade föremål Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en utställning med inlånade föremål inte ryms inom begreppet museiverksamhet, eftersom man inte övertagit den utlånande institutionens ansvar för att bevara föremålen för framtiden Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/339553.html Tue, 10 Apr 2018 15:09:59 +0200 Ställningstagande: Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto Skatteavdrag ska inte göras för räntor på gemensamma konton om de understiger 100 kr för respektive kontohavares andel. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/325054.html Tue, 10 Apr 2018 14:36:10 +0200 Rättsfall: avfall som använts för vägar inom en deponianläggning Kammarrätten har ansett att ett bolag inte hade rätt att göra avdrag för skatt på avfall som använts för vägar inom en deponianläggning. PunktskatterAvfallsskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/1831.html Tue, 10 Apr 2018 13:56:10 +0200 Ställningstagande: Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Skatteverkets syn på hur värdet på ägarandelar i juridisk person bör beräknas vid kontrolluppgiftslämnandet enligt CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/338566.html Tue, 10 Apr 2018 13:52:15 +0200 Ställningstagande: Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Skatteverkets syn på hur värdet på ägarandelar i juridisk person bör beräknas vid kontrolluppgiftslämnandet enligt FATCA- avtalet. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/338551.html Tue, 10 Apr 2018 13:10:02 +0200 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag Andra ämnesområdenStatligt stödBokföring & redovisningPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369208.html?date=2018-04-09 Mon, 09 Apr 2018 12:03:58 +0200 Förtydligande: Vilka tjänster kan och vilka kan inte undantas i flera led? Svar på uppkommen fråga: Det är tjänstens beskaffenhet som avgör om undantaget i 3 kap. 21 b § ML kan vara tillämpligt i flera led. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363686.html Mon, 09 Apr 2018 10:42:17 +0200 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2018 av aktier i Isofol Medical AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369176.html?date=2018-04-09 Mon, 09 Apr 2018 10:42:01 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2018 av aktier i Isofol Medical AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369174.html?date=2018-04-09 Fri, 06 Apr 2018 13:26:49 +0200 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto InkomstskattKapitalSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369159.html?date=2018-04-06 Fri, 06 Apr 2018 08:22:37 +0200 Förtydligande: Journalisters eller fotografers tillhandahållande av text och bild Svar på uppkommen fråga: Det är mervärdesskattemässigt fråga om ett enda tillhandahållande om uppdraget består i att ta fram en text och illustrera den med bilder. Detsamma gäller om uppdraget består i att ta bilder och till dessa ta fram en bildtext. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/339643.html Wed, 04 Apr 2018 15:42:09 +0200 Rättsfall: Hemkatalogen på en tjänstemans dator är inte en allmän handling Högsta förvaltningsdomstolen anser att en hemkatalog inte är en upprättad handling i tryckfrihetsförordningens mening. Hemkatalogen utgör inte ett diarium eller en journal och är inte en sådan förteckning eller register som förs fortlöpande. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/329062.html Wed, 04 Apr 2018 15:23:17 +0200 Ny utgåva den 4 april Information om utgåva som publicerats 4 april 2018 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369122.html Mon, 26 Mar 2018 16:39:12 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2017 av aktier i Effnetplattformen Dividend AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/369065.html?date=2018-03-26 Fri, 23 Mar 2018 14:39:21 +0100 Förtydligande: Skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/323993.html Fri, 23 Mar 2018 09:53:09 +0100 Förtydligande: Juridiska personers rätt till skattemässigt avdrag vid redovisning av förändringen av periodiseringsfonder För att de ska få göra avdrag måste beskattningsårets avsättning till respektive återföring av periodiseringsfond framgå av grundboken och huvudboken för den obeskattade reserven i balansräkningen InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/329551.html Mon, 19 Mar 2018 15:35:53 +0100 Prövningstillstånd: Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål om övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt HFD mål nr 4302-17 och 445—448-18. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/321556.html Mon, 19 Mar 2018 11:12:03 +0100 Förtydligande: Avdrag för skatt på biogas som omvandlats från gasform till flytande form Svar på uppkommen fråga: Om gas som vid en skattemässig bedömning ansetts vara gasformig biogas därefter omvandlats till flytande form, ska den flytande gasen anses vara biogas i den bemärkelse som avses i 7 kap. 3 och 4 §§ samt 6 a kap. 2 c § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323471.html Mon, 19 Mar 2018 11:09:42 +0100 Förtydligande: Skattebefrielse för biogas som omvandlats från gasform till flytande form Svar på uppkommen fråga: Om gas som vid en skattemässig bedömning ansetts vara gasformig biogas därefter omvandlats till flytande form, ska den flytande gasen anses vara biogas i den bemärkelse som avses i 6 a kap. 2 c § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/329069.html Mon, 19 Mar 2018 11:08:26 +0100 Förtydligande: Tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE Svar på uppkommen fråga: Att gas som har matats ut från en rörledning omvandlas till flytande form innan den vidaretransporteras, hindrar inte att man tillämpar bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323440.html Mon, 19 Mar 2018 11:04:09 +0100 Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368950.html?date=2018-03-23 Mon, 19 Mar 2018 10:08:09 +0100 Förtydligande: Avsnittet om familjehemsvård har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om samordnare av familjehem Detta innebär ingen ändring i sak. Det ställningstagande som upphävs är Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem, dnr 131 567993-10/111. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/338121.html Mon, 19 Mar 2018 10:08:03 +0100 Förtydligande: Avsnittet om barnpassning har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om barnomsorg Detta innebär ingen ändring i sak. Det ställningstagande som upphävs är Mervärdesskatt – barnomsorg, dnr 131 619 552-08/111. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/338121.html Mon, 19 Mar 2018 09:17:40 +0100 Upphävande av två ställningstaganden som rör social omsorg Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368936.html?date=2018-03-19 Fri, 16 Mar 2018 10:26:43 +0100 Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368928.html?date=2018-03-15 Tue, 13 Mar 2018 10:11:34 +0100 Lagändring: Den 1 april 2018 träder lagen (2017:1200) om skatt på flygresor (LSF) i kraft. Den som är skattskyldig ska lämna punktskattedeklaration. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/325395.html Tue, 13 Mar 2018 08:24:01 +0100 Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen Svar på uppkommen fråga: Om utrymmet uppfyller kraven i övrigt kan det godkännas som skatteupplag för tobaksvaror. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/322089.html Tue, 13 Mar 2018 08:22:44 +0100 Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen Svar på uppkommen fråga: Om utrymmet uppfyller kraven i övrigt kan det godkännas som skatteupplag för alkoholvaror. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/322042.html Tue, 13 Mar 2018 08:21:01 +0100 Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen Svar på uppkommen fråga: Om utrymmet uppfyller kraven i övrigt kan det godkännas som skatteupplag för bränslen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/323464.html Tue, 13 Mar 2018 07:11:57 +0100 Lagändring: Den 1 april 2018 träder lagen (2017:1200) om skatt på flygresor i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/324653.html Tue, 13 Mar 2018 04:17:53 +0100 Ny utgåva den 13 mars Information om utgåva som publicerats 13 mars 2018 InkomstskattNäringsverksamhetSkatteavtalPunktskatter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368885.html Mon, 12 Mar 2018 15:21:03 +0100 Ställningstagande: Betalning för trängselskattförmån Om den anställda först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskattebeloppet till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar, medför det inga skattekonsekvenser. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/321446.html Mon, 12 Mar 2018 13:22:43 +0100 Ställningstagande: Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL Med uttrycket ägare i 57 kap. 11 § IL avses det civilrättsliga begreppet. Den skattmässiga avyttringen behöver därför inte sammanfalla med den civilrättsliga äganderättsövergången. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331735.html Mon, 12 Mar 2018 09:10:54 +0100 Förtydligande: Paintball är inte idrott enligt ML Svar på uppkommen fråga: Paintball motsvarar enligt Skatteverket inte ML:s definition av idrottslig verksamhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/322551.html Fri, 09 Mar 2018 10:51:29 +0100 Ställningstagande: Förevisning av naturområden Sidan Förevisning av djurparker och naturområden har uppdaterats efter att ställningstagandet om förevisning av naturområden har uppdaterats. Åkermark kan ses som naturområde om det normalt inte används för odling. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/365085.html Fri, 09 Mar 2018 08:11:44 +0100 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368860.html?date=2018-03-08 Thu, 08 Mar 2018 16:25:22 +0100 Förtydligande: Avsaknad av arbetstillstånd påverkar inte rätten till PGI Skatteverket har den 6 november 2017 publicerat ett ställningstagande som innebär att även om arbetstillstånd behövs för att få beslut om SINK eller preliminär A-skatt. Ställningstagandet påverkar inte kraven för att få PGI i Sverige. Även den som saknar arbetstillstånd kan ha rätt till ett beslut om PGI på inkomst som tjänats in i Sverige. Andra ämnesområdenPensionsgrundande inkomst (PGI) Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331766.html Thu, 08 Mar 2018 14:09:19 +0100 Förhandsbesked: Viss verksamhet i form av återvinning har ansetts som tillverkningsprocess i industriell verksamhet PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/356486.html Thu, 08 Mar 2018 10:11:11 +0100 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas Andra ämnesområdenPensionsgrundande inkomst (PGI)Socialavgifter Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368854.html?date=2018-03-08 Thu, 08 Mar 2018 10:09:46 +0100 Förtydligande: En säljare kan bli betalningsskyldig för felaktigt debiterad mervärdesskatt även om Sverige inte är beskattningsland för transaktionen Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322371.html Wed, 07 Mar 2018 12:58:02 +0100 Rättelse av skrivfel: Uniformer för fartygets befäl och arbetskläder för fartygets personal är inte varor för förbrukning utan räknas som utrustning Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/363698.html Wed, 07 Mar 2018 12:57:56 +0100 Förtydligande: Uniformer för fartygets befäl och arbetskläder för fartygets personal är exempel på utrustning Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/363698.html Wed, 07 Mar 2018 12:47:40 +0100 Förtydligande: Definition av vad som menas med kustfiske Svar på uppkommen fråga: Med kustfiske enligt 3 kap. 21 a § första stycket 2 ML avses det fiske som sker från Sveriges kust upp till territorialhavets yttre gräns. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363689.html Wed, 07 Mar 2018 12:47:34 +0100 Förtydligande: Definition av vad som menas med assistans Svar på uppkommen fråga: Assistans enligt 3 kap. 21 a § första stycket 2 ML kan definieras utifrån allmänt språkbruk. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363689.html Wed, 07 Mar 2018 12:47:29 +0100 Förtydligande: Definition av vad som menas med sjöräddning Svar på uppkommen fråga: Sjöräddning enligt 3 kap. 21 a § första stycket 2 ML kan definieras som efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/363689.html Tue, 06 Mar 2018 14:28:59 +0100 Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut inte får behålla utan för över till kunden blir inte föremål för mervärdesskatt vare sig vid mottagande eller överföring. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/322539.html Tue, 06 Mar 2018 13:03:20 +0100 Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi Sådan gas som förts in till Sverige och som skattemässigt ansetts vara biogas vid tillämpningen av 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi, ska anses vara biogas även vid tillämpningen av bestämmelser om skattebefrielse för biogas. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323471.html Tue, 06 Mar 2018 12:51:51 +0100 Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi I vissa fall får man göra en skattemässig bedömning av vilken gas som ska anses ha förts in till Sverige från ett annat EU-land. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/323448.html Tue, 06 Mar 2018 12:43:17 +0100 Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi Sådan gas som förts in till Sverige och som skattemässigt ansetts vara biogas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattskyldighet i 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi (LSE), ska anses vara biogas även vid tillämpningen av 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 1 § första stycket 2 och 9 kap. 2 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/329069.html Tue, 06 Mar 2018 12:33:35 +0100 Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi I vissa fall får man göra en skattemässig bedömning av vilken gas som ska anses ha förts in till Sverige från ett annat EU-land. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/323445.html Tue, 06 Mar 2018 10:15:19 +0100 Förtydligande: Fordonsskatt som omfattas av skuldsanering utan betalningsplan medför inte användningsförbud Om fordonsskatten omfattas av ett beslut om skuldsanering utan betalningsplan ska inte skatten betalas, eftersom det innebär att gäldenären helt befrias från betalning av skatten. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/329297.html Fri, 02 Mar 2018 15:27:28 +0100 Ställningstagande: Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL Som arbetsgivare ska ses den som arbetstagaren har anställningskontrakt med och som leder och har ansvar för arbetet. För att arbetsgivaren ska höra hemma inom EES ska denna bedriva sin verksamhet från en verklig etablering inom EES. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.6/323984.html Fri, 02 Mar 2018 14:14:46 +0100 Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla Den tredjemansersättning som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla utan för över till kunden ska inte påverka värdepappersinstitutets beskattningsunderlag. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339679.html Fri, 02 Mar 2018 13:53:33 +0100 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368766.html?date=2018-03-02 Fri, 02 Mar 2018 13:45:57 +0100 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368764.html?date=2018-03-02 Fri, 02 Mar 2018 12:38:04 +0100 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368754.html?date=2018-02-28 Fri, 02 Mar 2018 09:41:06 +0100 Ställningstagande: Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall Villkoret om att säljaren och köparen i vissa fall måste ha avtalat om omräkning av bränslets volym är inte tillämpligt på uppskovsbränslen som upplagshavarens skattskyldighet inträder för enligt 5 kap. 1 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/323440.html Thu, 01 Mar 2018 16:45:51 +0100 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen InkomstskattPensionerSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368746.html?date=2018-03-01 Thu, 01 Mar 2018 16:33:55 +0100 Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el Ställningstagandet har kompletterats med fall där en fastighetsägare använder solcellsanläggningen till att sälja el till sina hyresgäster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/324343.html Thu, 01 Mar 2018 15:48:56 +0100 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368731.html?date=2018-02-22 Thu, 01 Mar 2018 15:20:41 +0100 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368729.html?date=2018-02-28 Thu, 01 Mar 2018 08:06:10 +0100 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368691.html?date=2018-03-01 Tue, 27 Feb 2018 10:17:46 +0100 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368651.html?date=2018-02-27 Mon, 26 Feb 2018 11:24:08 +0100 Företagshälsovård utgör ett enda tillhandahållande när den tillhandhålls till paketpris Texten har uppdaterats för att stå i överensstämmelse med Skatteverkets ställningstagande Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/338091.html Mon, 26 Feb 2018 11:03:33 +0100 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368457.html?date=2018-03-02 Mon, 26 Feb 2018 08:30:02 +0100 Förtydligande: Lagändring inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift Debitering av skatt på grund av ändring i lagen är inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift, även om den skattskyldige varit bortrest eller inte fått inbetalningskort på skattehöjningen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/324498.html Thu, 22 Feb 2018 08:05:05 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368433.html?date=2018-02-21 Tue, 20 Feb 2018 08:56:20 +0100 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368370.html?date=2018-02-19 Thu, 15 Feb 2018 09:27:22 +0100 Betalning för trängselskatteförmån InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368292.html?date=2018-02-15 Wed, 14 Feb 2018 13:47:16 +0100 Ställningstagande: Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar Skatteverket anser att HFD:s dom om att det strider mot EU-rätten att kräva jämförlig beskattning för att en utdelning ska tas upp till fem sjättedelar inte kan tillämpas i dessa fall. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/2801.html Tue, 13 Feb 2018 13:53:05 +0100 Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten Avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan vara tillämpligt även om hyresvärdens tillhandahållande av el, gas eller vatten är skattepliktigt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323873.html Tue, 13 Feb 2018 13:50:55 +0100 Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten El, gas och vatten ingår normalt i hyran. Om hyresgästerna debiteras utifrån den faktiska förbrukningen är det dock en skattepliktig transaktion, skild från uthyrningen av fastigheten. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/321530.html Tue, 13 Feb 2018 13:38:02 +0100 Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten Avdragsrätten för förvärv i verksamheten när det gäller el- gas- eller vattensystem ska bedömas utifrån själva byggnadens karaktär och användning som sådan. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/324343.html Tue, 13 Feb 2018 09:56:55 +0100 Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368269.html?date=2018-02-08 Mon, 12 Feb 2018 15:33:14 +0100 Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning EU-domstolen har prövat en situation då återvinning av en rättshandling är aktuell i två olika medlemsstater. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322194.html Mon, 12 Feb 2018 10:36:58 +0100 Rättelse av skrivfel: Avdragsrätt för tillsynsresor För tillsynsresor kan man få avdrag för den del som överstiger 11 000 kr. Tidigare stod det felaktigt 10 000 kr. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/332097.html Fri, 09 Feb 2018 15:01:38 +0100 Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322109.html Fri, 09 Feb 2018 15:00:52 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322092.html Fri, 09 Feb 2018 15:00:08 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad varumottagare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322090.html Fri, 09 Feb 2018 14:59:27 +0100 Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/322089.html Fri, 09 Feb 2018 14:58:16 +0100 Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare enligt LSKE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/356040.html Fri, 09 Feb 2018 14:57:28 +0100 Ställningstagande: Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/356019.html Fri, 09 Feb 2018 14:56:36 +0100 Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/330981.html Fri, 09 Feb 2018 14:55:59 +0100 Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/323468.html Fri, 09 Feb 2018 14:54:15 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/323467.html Fri, 09 Feb 2018 14:53:12 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad varumottagare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/323465.html Fri, 09 Feb 2018 14:52:23 +0100 Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/323464.html Fri, 09 Feb 2018 14:50:34 +0100 Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt LAS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322046.html Fri, 09 Feb 2018 14:49:55 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare enligt LAS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322045.html Fri, 09 Feb 2018 14:48:30 +0100 Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad varumottagare enligt LAS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/322043.html Fri, 09 Feb 2018 14:44:34 +0100 Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare enligt LAS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/322042.html Fri, 09 Feb 2018 12:47:45 +0100 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368211.html?date=2018-02-09 Fri, 09 Feb 2018 08:06:19 +0100 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368204.html?date=2018-02-08 Fri, 09 Feb 2018 08:03:48 +0100 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterAlkoholskattSkatt på energiTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368202.html?date=2018-02-08 Fri, 09 Feb 2018 08:01:23 +0100 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterAlkoholskattSkatt på energiTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368200.html?date=2018-02-08 Fri, 09 Feb 2018 07:58:52 +0100 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterAlkoholskattSkatt på energiTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368198.html?date=2018-02-08 Fri, 09 Feb 2018 07:56:11 +0100 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterSkatt på energiSkatt på kemikalier i viss elektronikTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368196.html?date=2018-02-08 Fri, 09 Feb 2018 07:53:14 +0100 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt PunktskatterAlkoholskattSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368194.html?date=2018-02-08 Thu, 08 Feb 2018 14:36:21 +0100 Innehållet i ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen” har inarbetats i texten i vägledningen på sidan Köparen finns i ett annat EU-land. Innehållet i ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen” har inarbetats i texten i vägledningen på sidan Köparen finns i ett annat EU-land. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/329361.html Wed, 07 Feb 2018 05:41:48 +0100 Ny utgåva den 7 februari Information om utgåva som publicerats 7 februari 2018 Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskattFörseningsavgiftKontrollavgiftAndra ämnesområdenBouppteckningEuropeiskt arvsintygHur organisationsnummer tilldelasIdentitetskortPensionsgrundande inkomst (PGI)Statligt stödBokföring & redovisningFastighetstaxeringFolkbokföringFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattAllmänna avdragBegränsat skattskyldigas inkomsterBeräkna skattenFåmansföretag och fåmanshandelsbolagInkomster som är skattefriaKapitalNäringsverksamhetObegränsat eller begränsat skattskyldig?PensionerSkatteavtalSkatteflyktslagenTjänstUtgifter som inte får dras avMervärdesskattPunktskatterAlkoholskattAvfallsskattBekämpningsmedelsskattFordonsrelaterade skatterNaturgrusskattSkatt på energiSkatt på kemikalier i viss elektronikSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorerSkatt på trafikförsäkringspremie m.m.TobaksskattSekretess & behandling av uppgifterSkattebetalning & borgenärsarbeteSkattetilläggSocialavgifter Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367997.html Mon, 05 Feb 2018 13:23:39 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367987.html?date=2018-02-05 Mon, 05 Feb 2018 08:37:18 +0100 Rättsfall: Dotterbolag avyttrar teckningsoptioner avseende aktier i moderbolaget i ett fall där moderbolaget inte är noterat på en reglerad marknad (HFD 2017 ref. 17) Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att en förutsättning för att en avyttring av derivat avseende aktier i moderbolaget ska vara undantagen från skatteplikt är att moderbolaget är noterat på en reglerad marknad. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338340.html Mon, 05 Feb 2018 08:24:06 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land” InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367976.html?date=2018-02-05 Thu, 01 Feb 2018 14:12:39 +0100 EUD, mål nr C-557/13 – återvinning över landgränser Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367958.html?date=2018-02-01 Tue, 30 Jan 2018 08:51:40 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367900.html?date=2018-01-30 Mon, 29 Jan 2018 15:24:00 +0100 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367886.html?date=2018-01-29 Thu, 25 Jan 2018 15:18:04 +0100 HFD, mål nr 3544-16 och 3547-16 - Företrädaransvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367812.html?date=2018-01-25 Thu, 25 Jan 2018 13:12:20 +0100 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367792.html?date=2018-01-25 Thu, 25 Jan 2018 11:17:02 +0100 Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier Skatteverket anser att kammarrättens har gjort en för vid tolkning av HFD 2017 ref. 20. Denna tolkning står inte heller i överensstämmelse med EU-domstolens praxis. Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324445.html Thu, 25 Jan 2018 10:16:02 +0100 Skattesats för olika uppdrag i samband med film- eller tv-produktion, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367763.html?date=2018-01-25 Thu, 25 Jan 2018 10:02:11 +0100 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367759.html?date=2018-01-24 Tue, 23 Jan 2018 14:10:10 +0100 KRNS, mål nr 5986-15 och 5987-15, Avdrag för ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolagsaktier Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367685.html?date=2018-01-23 Mon, 22 Jan 2018 15:58:51 +0100 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367646.html?date=2018-01-12 Mon, 22 Jan 2018 14:57:20 +0100 Ställningstagande: Skyldighet att lämna land-för-land-rapport vid vissa omstruktureringar Ett företag som blivit moderföretag i den översta koncernen efter en avyttring eller annan form av omstrukturering ska i vissa fall lämna land-för-land-rapport även om det ingick som moderföretag i en underkoncern det föregående räkenskapsåret. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Mon, 22 Jan 2018 14:57:15 +0100 Ställningstagande: Gränsen för rapporteringsskyldighet på 7 miljarder kronor vid land-för-land-rapporteringen är en fast gräns som inte ska justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Mon, 22 Jan 2018 14:12:17 +0100 KRNS, mål nr 137-17, Beskattning av insättningar på privat bankkonto Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367625.html?date=2018-01-22 Mon, 22 Jan 2018 10:49:57 +0100 Förtydligande: Bedömningen av om en kapitalförlust är verklig ska i vissa fall göras på koncernnivå Svar på uppkommen fråga: Av praxis framgår att bedömningen av om en kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet är verklig i vissa fall ska göras utifrån resultatet för koncernen som helhet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331525.html Mon, 22 Jan 2018 09:51:52 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Getinge AB:s utdelning år 2017 av aktier i Arjo AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367591.html?date=2018-01-22 Mon, 22 Jan 2018 09:51:22 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Getinge AB:s utdelning år 2017 av aktier i Arjo AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367589.html?date=2018-01-22 Mon, 22 Jan 2018 09:45:39 +0100 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367587.html?date=2018-01-22 Mon, 22 Jan 2018 09:30:56 +0100 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367582.html?date=2018-01-22 Tue, 16 Jan 2018 14:17:27 +0100 Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331521.html Tue, 16 Jan 2018 12:26:54 +0100 Förtydligande: I 8 kap. 2 § IL, som gäller bl.a. förvärv genom gåva, har en ny regel tagits in under 2017 om att en fastighet i vissa fall anses avyttrad InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331615.html Tue, 16 Jan 2018 09:39:09 +0100 Upphävande av ställningstagande ”Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs” InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367388.html?date=2018-01-16 Tue, 16 Jan 2018 08:31:51 +0100 Upphävande av ställningstaganden om energiskatt på el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367299.html?date=2018-01-16 Tue, 16 Jan 2018 08:08:08 +0100 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367374.html?date=2018-01-15 Wed, 10 Jan 2018 17:53:11 +0100 Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang I avvaktan på en första rättslig prövning av de bedömningar Skatteverket gjort angående startpeng till alla ska beslut som föranleds av ställningstagandet inte fattas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321542.html Wed, 10 Jan 2018 11:33:09 +0100 Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam För andra branscher kräver Skatteverket fortfarande att personalliggaren är korrekt förd tiden före kontrollbesöket. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324147.html Wed, 10 Jan 2018 10:36:09 +0100 Ställningstagande: Tillskott eller driftsbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag Sammanställning av praxis och Skatteverkets syn på klassificering av medel som tillskjuts till egna bolag av kommuner och landsting. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331685.html Tue, 09 Jan 2018 14:02:26 +0100 Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Med anledning av ställningstagandet om benefika överlåtelser och undantagsregeln om avstämningsuppgifter i 49 kap. 10 § 1 SFL ska skattetillägg inte längre tas ut i dessa situationer. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324473.html Mon, 08 Jan 2018 11:31:35 +0100 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367025.html?date=2018-01-12 Wed, 03 Jan 2018 13:34:37 +0100 Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift Bilagan med lista över länder och områden har ny lydelse. Den nya lydelsen ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2017 och senare. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325648.html Wed, 03 Jan 2018 11:03:51 +0100 Ny lagstiftning: Höjd skattesats Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta tas fr.o.m. 2018 ut med 25 procent. För sjöinkomst gäller fortsatt 15 procent. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/3281.html Wed, 03 Jan 2018 11:00:44 +0100 Ny lagstiftning: Höjd skattesats Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta tas fr.o.m. 2018 ut med 25 procent. För sjöinkomst gäller fortsatt 15 procent. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325050.html Fri, 22 Dec 2017 17:03:08 +0100 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366103.html?date=2017-12-22 Thu, 21 Dec 2017 21:42:54 +0100 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366088.html?date=2017-12-21 Thu, 21 Dec 2017 16:07:01 +0100 Rättsfallskommentar: HFD slår fast att med EES-handelsfartyg avses fartyg som används för att transportera gods och passagerare HFD:s dom innebär att Skatteverkets tidigare synsätt inte längre gäller. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338656.html Thu, 21 Dec 2017 13:50:44 +0100 Rättsfall: HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord. HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/323984.html Thu, 21 Dec 2017 11:52:39 +0100 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366017.html?date=2017-12-21 Thu, 21 Dec 2017 11:04:53 +0100 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366013.html?date=2017-12-21 Wed, 20 Dec 2017 16:45:54 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365986.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 16:38:44 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad InkomstskattKapitalNäringsverksamhetPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365981.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 16:27:57 +0100 Ställningstagande: Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet efter ägarförändring m.m. Ett utrullat underskott som omfattas av en koncernbidragsspärr ingår i det underskott av näringsverksamhet som ska beräknas och fastställas vid den årliga beskattningen. Om det finns något hinder mot att nyttja underskottet prövas påföljande beskattningsår. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331660.html Wed, 20 Dec 2017 15:58:56 +0100 Tillämpningsinformation till ställningstagande Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt, 2017-07-12 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362775.html?date=2017-07-12 Wed, 20 Dec 2017 15:43:51 +0100 Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365964.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 15:24:16 +0100 Förtydligande: Diplomatfordon är inte undantagna trängselskatt om bilen är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige. Svar på uppkommen fråga: Undantaget i 5 § 1 LTS är inte tillämpligt på en bil som är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1868.html Wed, 20 Dec 2017 14:53:40 +0100 Förhandsbesked: Tillträde till spökhus ska beskattas med 25 procent Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Wed, 20 Dec 2017 14:53:27 +0100 Ställningstagande: Tillträde till visningar av kulturella föreställningar kan omfattas av skattesatsen 6 procent Detta gäller endast tillträde till direktsända visningar av kulturella föreställningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Wed, 20 Dec 2017 14:52:15 +0100 Ställningstagande: Tillträde till visning av idrottsligt evenemang kan utgöra tillträde till idrottsligt evenemang Det gäller endast direktsända visningar där publiken tar del av utsändingen samtidigt som evenemanget faktiskt genomförs. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322552.html Tue, 19 Dec 2017 15:32:12 +0100 Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Ett nytt ställningstagande som ersätter ställningstagandet med samma namn från den 7 oktober 2016, dnr 131 435175-16/111, har publicerats. Ställningstagandet behandlar inte längre avdragsrätt för kostnader i samband med försäljning av aktier. I övrigt innebär det nya ställningstagandet ingen ändring i sak. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324445.html Tue, 19 Dec 2017 13:57:17 +0100 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap; Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskatt Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365833.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 12:25:38 +0100 Skattesats vid tillträde till visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365809.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 09:46:30 +0100 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365796.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 09:18:21 +0100 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365778.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 08:23:15 +0100 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html?date=2017-12-19 Mon, 18 Dec 2017 17:28:02 +0100 Skatteverkets information om var information om skattereduktion för rot- och rutarbete m.m. kommer att lämnas http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365753.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 15:22:32 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365673.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 15:17:03 +0100 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365729.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 13:11:01 +0100 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365710.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:40:52 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365703.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:37:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365701.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:36:02 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2018 för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365698.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:31:31 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365694.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:44:08 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365686.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:37:28 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365683.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:28:55 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365681.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:22:35 +0100 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365669.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:21:57 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364899.html?date=2017-12-18 Fri, 15 Dec 2017 10:47:12 +0100 Förtydligande: Undantaget i 14 § andra stycket 2 LSKE är inte tillämpligt vid uthyrning Svar på uppkommen fråga PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361220.html Fri, 15 Dec 2017 10:35:19 +0100 Förtydligande: Skattskyldighetens inträde vid uthyrning Svar på uppkommen fråga (LSKE) PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Tue, 12 Dec 2017 12:02:01 +0100 Lagändring: Fler förbrukningsändamål för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el och ändrade krav på elförbrukning Skatteverket kan från och med den 15 december 2017 pröva och godkänna ansökningar inför den 1 januari 2018. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356019.html Tue, 12 Dec 2017 09:38:43 +0100 Förtydligande: Vad avses med företag i förlustregeln? Svar på uppkommen fråga: Även kommuner och andra rättssubjekt som inte är företag i vedertagen mening omfattas av förlustregeln. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331651.html Mon, 11 Dec 2017 14:02:29 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2018 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365374.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 14:00:54 +0100 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365361.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:27:08 +0100 Förtydligande: En ”oäkta” bostadsrättsförening är inte en kooperativ förening Svar på uppkommen fråga: Av de numera upphävda lättnadsreglerna följer att en oäkta bostadsrättsförening inte är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § IL. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329579.html Mon, 11 Dec 2017 11:10:56 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365357.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:08:27 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365353.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:04:13 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365351.html?date=2017-12-11 Fri, 08 Dec 2017 11:21:39 +0100 Rättsfall: Utdelning på andelar i onoterade utländska juridiska personer Högsta förvaltningsdomstolen anser att kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL för att en utdelning ska få tas upp till fem sjättedelar utgör en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2801.html Thu, 07 Dec 2017 14:01:04 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2748.html Wed, 06 Dec 2017 12:48:41 +0100 Ställningstagande: Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation Avdrag för enklare för förtäring vid representation får inte överstiga 60 kr. Om utgiften för förtäringen överstiger detta belopp medges inte avdrag med något belopp. Starköl, vin och sprit är aldrig en avdragsgill förfriskning. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331518.html Wed, 06 Dec 2017 09:42:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365214.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 09:40:17 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365212.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 09:28:44 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365208.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 08:49:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365197.html?date=2017-12-06 Mon, 04 Dec 2017 17:08:28 +0100 Ställningstagande: Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag Ställningstagandet ger vägledning för bedömningen av när en lotteri- och spelverksamhet kan anses bedrivas i enkelt bolag. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322363.html Mon, 04 Dec 2017 17:00:31 +0100 Förhandsbesked: Enbart en skogsmaskin utgör inte något fast etableringsställe Skatterättsnämnden har ansett att enbart en skogsmaskin inte utgör något fast etableringsställe. Skatteverket instämmer. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329368.html Thu, 30 Nov 2017 12:31:55 +0100 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton har uppdaterats Bilaga A som rör deltagande jurisdiktioner har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338557.html Thu, 30 Nov 2017 10:51:57 +0100 Lagändring: Förordningen som redogör för vilka länder som är deltagande jurisdiktioner med anledning av CRS och DAC 2, har uppdaterats Ändringen träder i kraft den 1 december 2017 och innebär att vissa länder har tagits bort från förteckningen. Detta kan innebära att konton innehavda av vissa finansiella institut nu ska rapporteras. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Wed, 29 Nov 2017 10:59:37 +0100 Förtydligande: Delvis befrielse från skattetillägg när avkastningsskatten felaktigt har redovisats som underlag för avkastningsskatt Svar på uppkommen fråga: När det är fråga om ett enstaka misstag ska Skatteverket normalt befria ned till ett halvt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Tue, 28 Nov 2017 15:27:33 +0100 Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näring) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag Svar på uppkommen fråga: Trots att inkomstskatt som sådant är ett enda skatteslag, ska förvärvsinkomst och inkomst av kapital bedömas som olika skatteslag när Skatteverket ska avgöra om ett undandraget skattebelopp är obetydligt. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340175.html Mon, 27 Nov 2017 13:33:16 +0100 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364838.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 12:57:31 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2018 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364831.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 12:55:56 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364829.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 11:06:18 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364821.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 08:01:15 +0100 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364808.html?date=2017-11-21 Fri, 24 Nov 2017 16:29:27 +0100 Föreskrift: Ändring i Skattverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017 Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Fri, 24 Nov 2017 13:48:24 +0100 Förtydligande: Skattepliktiga varor som används i egen tillverkning Svar på uppkommen frågan (LSKE) PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Fri, 24 Nov 2017 13:08:19 +0100 Ställningstagande: Förmån av trängselskatt 2018 Den 1 januari 2018 ändras reglerna för trängselskatt och infrastrukturavgift som arbetsgivaren betalar för privat körning med förmånsbil. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321446.html Fri, 24 Nov 2017 09:10:44 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364760.html?date=2017-11-23 Thu, 23 Nov 2017 13:34:51 +0100 Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms utgöra näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. Om vinsten uppgår till 1 000 kr eller mer ska egenavgifter betalas. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1339.html Thu, 23 Nov 2017 09:04:40 +0100 Förmån av trängselskatt InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364669.html?date=2017-11-23 Wed, 22 Nov 2017 09:13:52 +0100 Förtydligande: Utförare av rot- och rutarbete som är närstående Två exempel har lagts till för att förtydliga vilka som räknas som närstående till köparen och som alltså inte får utföra rut- och rotarbeten. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2943.html Wed, 22 Nov 2017 08:58:54 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364637.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 15:50:29 +0100 Förtydligande: Om innehavaren har en betalningsuppgörelse Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om en tillgång har utmätts och ersättningen vid försäljningen väntas täcka skatteskulden. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:50:24 +0100 Rättelse av skrivfel: Omständigheter innehavaren inte kunnat rå över Skatteverket kan avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom två månader. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:50:19 +0100 Förtydligande: Återkallelse av godkännande för F-skatt när innehavaren eller annan som ska prövas inte har lämnat inkomstdeklaration Svar på uppkommen fråga: Personen i fråga måste ha varit skattskyldig enligt 30 kap. SFL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:43:02 +0100 Förtydligande: Särskilda skäl vid avbetalningsplan eller betalningsuppgörelse Svar på uppkommen fråga: Om det finns en avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse, bör Skatteverket kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1293.html Tue, 21 Nov 2017 15:42:57 +0100 Förtydligande: Hur räknas bristerna vid ett samlingsbeslut? Svar på uppkommen fråga: Varje skatteslag och varje beskattningsår räknas som en brist vid ett samlingsbeslut. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1293.html Tue, 21 Nov 2017 15:21:37 +0100 Förtydligande: Det första avser att juridiska personer alltid anses bedriva näringsverksamhet och det andra rör bedömningen av om verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet är preliminär. Svar på uppkommen fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1292.html Tue, 21 Nov 2017 15:06:07 +0100 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364606.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 15:02:12 +0100 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364603.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 14:44:17 +0100 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364597.html?date=2017-11-17 Tue, 21 Nov 2017 14:41:36 +0100 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364593.html?date=2017-11-17 Tue, 21 Nov 2017 08:19:49 +0100 Förtydligande: Hantering i skuldsanering av nedsättning av skatteskuld efter laga kraft Svar på uppkommen fråga: Det tillgodoräknade beloppet på grund av nedsättning kan endast avräknas mot den del av den nedsatta skatten/avgiften som kvarstår obetald och kommer att göra så även efter avslutad skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 20 Nov 2017 10:07:11 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364528.html?date=2017-11-20 Mon, 20 Nov 2017 10:06:45 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364525.html?date=2017-11-20 Mon, 20 Nov 2017 08:41:28 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364515.html?date=2017-11-20 Fri, 17 Nov 2017 11:03:23 +0100 Förtydligande: Ett s.k. showroom kan vara ett detaljförsäljningsställe. Svar på uppkommen fråga PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Fri, 17 Nov 2017 08:42:25 +0100 Förtydligande: Ersättning när Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut Svar på uppkommen fråga: Rätt till ersättning för kostnader kan uppkomma om Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331772.html Thu, 16 Nov 2017 15:19:33 +0100 Förtydligande: Valutaomräkning av uppgifter i land-för-land-rapporteringen Balansposter för utländska dotterföretag som ska redovisas i rapporten behöver inte räknas om till årets genomsnittliga växelkurs om de hämtas från koncernredovisningen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 16 Nov 2017 11:28:09 +0100 Rättsfall: Femdagarskurs i redovisning omfattas inte av tillträde till evenemang. Förhandsavgörandet är överklagat och HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329381.html Thu, 16 Nov 2017 10:18:05 +0100 Rättsfall: En sammanföring är inte ett återköp Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det inte är ett återköp när en försäkringsgivare sammanför identiska kollektivavtalsgrundande tjänstepensionsförsäkringar för en och samma försäkrad till en enda försäkring. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2893.html Thu, 16 Nov 2017 09:07:20 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 Vid flytt och överlåtelse av pensionsförsäkringar ska utländskt skatteregistreringsnummer lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326731.html Thu, 16 Nov 2017 09:02:11 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 I kontrolluppgiften som ska lämnas vid en avskattning av ett pensionssparkonto ska uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer även lämnas för obegränsat skattskyldiga i vissa fall. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326734.html Thu, 16 Nov 2017 09:02:05 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 I kontrolluppgiften som ska lämnas vid en eventuell avskattning av en pensionsförsäkring ska uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer lämnas även för obegränsat skattskyldiga i Sverige i vissa fall. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326734.html Wed, 15 Nov 2017 15:58:47 +0100 Ställningstagande: Avkastningsskatt på pensionsmedel är en inkomstskatt vid land-för-land-rapporteringen för livförsäkringsföretag För sådana företag där avkastningsskatten på pensionsmedel inte ersätter beskattningen enligt inkomstskattelagen är avkastningsskatten däremot inte en inkomstskatt vid rapporteringen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Wed, 15 Nov 2017 15:58:36 +0100 Ställningstagande: Mottaget koncernbidrag ska inte tas med som en intäkt i land-för-land-rapporteringen Lämnade och mottagna koncernbidrag ska däremot ingå i rapporteringen av vinst eller förlust före inkomstskatt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Wed, 15 Nov 2017 10:28:20 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364349.html?date=2017-11-15 Thu, 09 Nov 2017 11:16:21 +0100 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364283.html?date=2017-11-09 Thu, 09 Nov 2017 10:07:14 +0100 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen? Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364277.html?date=2017-11-08 Thu, 09 Nov 2017 10:03:39 +0100 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364275.html?date=2017-11-07 Wed, 08 Nov 2017 16:09:03 +0100 Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan inte vara ursprungsbostad. Skatteverket anser att den inte heller kan vara ersättningsbostad. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2759.html Wed, 08 Nov 2017 15:47:34 +0100 Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan därför inte vara ursprungsbostad. Kammarrätten anser att en brittisk s.k. leasehold är en nyttjanderätt och därför inte kan vara ursprungsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskov med kapitalvinst. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2758.html Wed, 08 Nov 2017 15:10:48 +0100 Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz En person som saknar arbetstillstånd har inte något behov av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325050.html Wed, 08 Nov 2017 14:33:11 +0100 Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz En person som saknar arbetstillstånd har inte något behov av ett beslut om skatteregistrering för A-skatt eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1291.html Wed, 08 Nov 2017 13:47:47 +0100 Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning Tillfällig varuförsäljning som inte är näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326279.html Wed, 08 Nov 2017 11:38:47 +0100 Rättsfall: Ett irländskt uLtd motsvarar inte ett svenskt aktiebolag Kammarrätten anser att irländska uLtd inte är jämförbara med svenska aktiebolag, eftersom delägarna är personligt ansvariga för bolagets skulder vid en likvidation. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331541.html Wed, 08 Nov 2017 09:46:51 +0100 Beskattning av tillfällig varuförsäljning InkomstskattKapitalNäringsverksamhetTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364219.html?date=2017-11-08 Mon, 06 Nov 2017 13:49:55 +0100 Rättelse av skrivfel: Beräkning av ränta på omprövat skattetillägg, återkallelseavgift, förseningsavgift och kontrollavgift På sådana beslut beräknas hög kostnadsränta från och med dagen efter det nya beslutets förfallodag och inte låg kostnadsränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324490.html Mon, 06 Nov 2017 10:41:20 +0100 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364161.html?date=2017-11-06 Mon, 06 Nov 2017 10:08:07 +0100 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Riksskatteverkets författningssamling; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364157.html?date=2017-11-06 Mon, 06 Nov 2017 10:03:44 +0100 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364141.html?date=2017-11-02 Mon, 06 Nov 2017 09:58:09 +0100 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Riksskatteverkets författningssamling; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364151.html?date=2017-11-06 Thu, 02 Nov 2017 10:57:36 +0100 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364083.html?date=2017-11-01 Tue, 31 Oct 2017 13:38:26 +0100 Förtydligande: Beräkning av preskriptionstid Svar på uppkommen fråga: Preskriptionstiden för regressrätt på lönegaranti löper från den dag länsstyrelsen fattar beslut om återkrav. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322252.html Tue, 31 Oct 2017 13:26:51 +0100 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364036.html?date=2017-10-31 Tue, 31 Oct 2017 12:48:29 +0100 Ställningstagande: Avgifter vid kortbetalningar Årsavgifter till kortutgivare och ersättning till kortinlösare är omsättningar för betaltjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Avgifter mellan kortutgivare och kortinlösare, s.k. mellanbanksavgift, är däremot inte omsättningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322538.html Tue, 31 Oct 2017 12:20:40 +0100 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364031.html?date=2017-10-31 Tue, 31 Oct 2017 11:03:51 +0100 Ställningstagande:Tillhandahållande av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärvärdesskattegrupp där företaget är medlem Bedömningen av den svenska etableringens självständighet i förhållande till den utländska mervärdesskattegruppen ska göras utifrån reglerna i det land där gruppen är bildad. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339694.html Mon, 30 Oct 2017 13:44:38 +0100 Meddelande: Sverige och USA har ingått avtal om utbyte av land-för-land-rapporter Avtalet gäller för utbyte av 2016 års rapporter. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Mon, 30 Oct 2017 12:55:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363991.html?date=2017-10-30 Mon, 30 Oct 2017 12:36:49 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363983.html?date=2017-10-30 Mon, 30 Oct 2017 10:03:57 +0100 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363969.html?date=2017-10-30 Fri, 27 Oct 2017 14:29:48 +0200 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325646.html Fri, 27 Oct 2017 11:15:01 +0200 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363946.html?date=2017-10-27 Fri, 27 Oct 2017 10:18:07 +0200 Förtydligande: När tillämpas särskilda skäl för enstaka unga skulder. Svar på uppkommen fråga: Särskilda skäl vid enstaka unga skulder kan endast tillämpas om samtliga brister är betalningsbrister. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Wed, 25 Oct 2017 15:04:16 +0200 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363903.html?date=2017-10-25 Tue, 24 Oct 2017 08:44:23 +0200 Sidan Befintligt efternamn har uppdaterats utifrån personnamnlagen Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/362058.html Mon, 23 Oct 2017 13:50:56 +0200 Förtydligande: F-skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att F-skuldsanering beviljas för sådana skulder. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 23 Oct 2017 13:46:48 +0200 Förtydligande: Skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att skuldsanering beviljas för sådana skulder. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 23 Oct 2017 13:40:49 +0200 Förtydligande: Offentligt ackord som omfattar tull och mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att sådana fordringar sätts ned genom ett offentligt ackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Mon, 23 Oct 2017 13:36:19 +0200 Förtydligande: Särskilt om ackord för tull och mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt hindrar inte att Skatteverket beslutar om ackord i enlighet med 4 § BorgL Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322244.html Fri, 20 Oct 2017 15:21:39 +0200 Förtydligande: Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet vid rationaliseringsförvärv. Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet påverkar bedömningen. Det bör vara samma ägarförhållande i den ägda och den tillköpta fastigheten. Vissa undantagsfall kan finnas. Normalt gäller undantaget för makar. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331296.html Fri, 20 Oct 2017 13:39:49 +0200 Rättelse: Civilrättslig kvittning av rättegångskostnader Skatteverket har i vissa fall kvittningsrätt trots att fordran på ersättning för rättegångskostnad har överlåtits och denuntiation skett. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 20 Oct 2017 09:04:26 +0200 Rättsfall: Skatteverket är behörig part i mål om överklagade förrättningskostnader Hovrätten har i flera avgöranden funnit att Kronofogden inte har rätt att överklaga ett beslut som avser förrättningskostnader hos Kronofogden, oavsett om kostnaderna hänför sig till ett allmänt mål eller ett enskilt mål. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325441.html Fri, 20 Oct 2017 08:26:06 +0200 Sidan Anslutningsförvärv har uppdaterats utifrån personnamnlagen Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361303.html Thu, 19 Oct 2017 15:40:45 +0200 Sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om utifrån förtydliganden från OECD Förtydligandena kommer från OECD:s frågor och svar och innebär inte någon ändring i sak. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 19 Oct 2017 14:35:29 +0200 Förtydligande: Definitionen av enstaka skulder vid särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt har ändrats. Svar på uppkommen fråga: Som enstaka skulder avses skulder som är färre än tre. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Thu, 19 Oct 2017 13:59:28 +0200 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige gällande land-för-land-rapportering InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363749.html?date=2017-10-19 Thu, 19 Oct 2017 07:48:55 +0200 Skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN avseende kontrolluppgifter som ska lämnas med anledning av FATCA. Lättnader har införts vad gäller skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 17 Oct 2017 14:24:49 +0200 Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Skattetillägg får inte tas ut om överlåtelsen framgår av en kontrolluppgift eller en lagfartsuppgift och det samtidigt finns en uppgift om ett uppskovsbelopp i ett register. Den oriktiga uppgiften framgår i sådant fall av avstämningsuppgifter. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Tue, 17 Oct 2017 14:24:43 +0200 Ställningstagande: Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet? Föregående års fastställda underskott av näringsverksamhet är inte en avstämningsuppgift om det fastställda underskottet är ett annat än det som deklarerats. I stället finns det skäl att medge hel befrielse från skattetillägget. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Mon, 16 Oct 2017 17:38:40 +0200 Förtydligande: Förutsättningar för befrielse vid tillgänglig delägaruppgift i handelsbolag Svar på uppkommen fråga: En delägaruppgift ska ha funnits tillgänglig innan Skatteverket startar sin utredning av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Mon, 16 Oct 2017 17:30:17 +0200 Ställningstagande: Skatteverket ska medge hel befrielse från skattetillägg när ett felaktigt inrullat underskott eller ett felaktigt återfört avdrag för egenavgifter framgår av Skatteverkets beslut om att avvika från lämnade uppgifter i föregående års deklaration Skatteverket anser att det finns skäl att medge hel befrielse från skattetillägg då det är frågan om kontrollmaterial som minskar risken för ett skatteundandragande Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Mon, 16 Oct 2017 09:19:13 +0200 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363669.html?date=2017-10-10 Fri, 13 Oct 2017 22:07:25 +0200 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen Förvaltningsrätt & förfarandeMervärdesskatt Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363655.html?date=2017-10-13 Fri, 13 Oct 2017 11:49:17 +0200 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland Kammarrätten i Stockholm har gjort bedömningen att Max Planck Gesellschaft inte utgör en offentligrättslig juridisk person i den mening som avses i artikel 19.1 i skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2985.html Fri, 13 Oct 2017 08:52:18 +0200 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363636.html?date=2017-10-11 Fri, 13 Oct 2017 08:46:19 +0200 KRNJ, mål nr 1437 - - 1438-16, samt KRSU, mål nr 2078 - - 2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal Kammarrätterna anser att utbetalningar från en vinstandelsstiftelse, Oktogonen, till före detta anstäldda ska ske som ersättning som liknar lön enligt artikel 15 i skatteavtalet med Spanien respektive Portugal InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2981.html Thu, 12 Oct 2017 22:36:24 +0200 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363633.html?date=2017-10-11 Tue, 10 Oct 2017 14:13:59 +0200 Ställningstagande: Vad som avses med användning av luftfartyg för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 14:13:54 +0200 Ställningstagande: Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 14:13:49 +0200 Ställningstagande: Vad som avses med användning av skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 11:01:39 +0200 Rättelse med anledning av ändring av RFR 2 avseende IAS 21 punkt 3 Punkten 3 avseende IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser i RFR är upphävd och ska inte tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324744.html Fri, 06 Oct 2017 16:17:34 +0200 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363530.html?date=2017-10-06 Fri, 06 Oct 2017 15:33:42 +0200 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363518.html?date=2017-10-06 Fri, 06 Oct 2017 09:02:21 +0200 Upphävande av flera olika ställningstaganden Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363485.html?date=2017-09-15 Fri, 06 Oct 2017 08:32:38 +0200 Bokföringsnämndens allmänna råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) har upphört att gälla. Det allmänna rådet upphör att gälla från och med den 12 juni 2017. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/3258.html Wed, 04 Oct 2017 09:44:32 +0200 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363481.html?date=2017-10-02 Tue, 03 Oct 2017 11:28:41 +0200 Förtydligande: En bostadsrättsförening får i omkostnadsbeloppet för fastigheten medräkna utgifter för återköp av den eller de bostadsrätter som belastat fastigheten InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331682.html Tue, 03 Oct 2017 11:28:08 +0200 Förtydligande: Vid avyttring av fastigheten får en bostadsrättsförening i omkostnadsbeloppet för fastigheten medräkna utgifter för återköp av den eller de bostadsrätter som belastat fastigheten InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331684.html Tue, 03 Oct 2017 08:00:42 +0200 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363451.html?date=2017-10-02 Mon, 02 Oct 2017 15:27:07 +0200 Rättsfall: Bedömning av om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare är en skattefri gåva eller om det ska beskattas som lön Enligt Högsta förvaltningsdomstolen måste man göra en samlad bedömning, där flera omständigheter beaktas. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2620.html Mon, 02 Oct 2017 13:37:15 +0200 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363445.html?date=2017-09-19 Mon, 02 Oct 2017 13:34:31 +0200 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363443.html?date=2017-09-02 Mon, 02 Oct 2017 13:32:07 +0200 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363441.html?date=2017-09-19 Mon, 02 Oct 2017 12:59:04 +0200 Uppdaterat ställningstagande. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329051.html?date=2008-12-11 Fri, 29 Sep 2017 11:26:23 +0200 Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader för reseledare Svar på uppkommen fråga: Reseledaren är fortfarande på tjänsteresa, trots att det är reglerna för tillfälligt arbete som ska tillämpas när tjänsteresan har pågått i mer än tre månader. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326317.html Fri, 29 Sep 2017 10:56:36 +0200 Föreskrift: Ändring av föreskrifterna om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 3 § SdbL Skatteverket har ändrat föreskrifterna som närmare preciserar vilka uppgifter Skatteverket får behandla i beskattningsdatabasen. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338419.html Thu, 28 Sep 2017 15:48:16 +0200 Komplettering av rättsfallskommentar HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29 Thu, 28 Sep 2017 15:29:28 +0200 Rättsfall: Skadestånd som grundar sig på allvarlig brottslighet utgör skäl mot skuldsanering Hovrätten har ansett att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering för skadestånd som uppkommit med anledning av allvarlig brottslighet i form av grov stöld mot en arbetsgivare. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322268.html Thu, 28 Sep 2017 08:11:06 +0200 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363402.html?date=2017-09-28 Wed, 27 Sep 2017 15:19:50 +0200 Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket anser att det som framgår av ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster ska tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360567.html Wed, 27 Sep 2017 14:56:05 +0200 Förtydligande: Exempel på när en oriktig uppgift om hyresersättning framgår av en kontrolluppgift Svar på uppkommen fråga: Skattetillägg ska inte tas ut när en person har underlåtit att deklarera hyresersättning från sin arbetsgivare samtidigt som Skatteverket har fått en kontrolluppgift om utbetalad ersättning från arbetsgivaren (avstämningsuppgift). Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Wed, 27 Sep 2017 11:07:18 +0200 Lagändring: Sidan Nybildat efternamn har uppdaterats Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361291.html Tue, 26 Sep 2017 14:42:30 +0200 Rättsfall: Likvidation av ett upplöst konkursbolag för att förhindra preskription Högsta domstolen har slagit fast att en borgenär kan ansöka om likvidation av ett upplöst konkursbolag för att kunna vidta en preskriptionsavbrytande åtgärd mot bolaget. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322198.html Mon, 25 Sep 2017 16:34:11 +0200 Förordningen som redogör för vilka länder Sverige ska utbyta information med anledning av CRS och DAC 2 har uppdaterats Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338557.html Mon, 25 Sep 2017 16:29:12 +0200 Skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort i kontrolluppgifter med anledning av CRS/DAC 2. En förändring har gjorts i skatteföfarandeförordningen avseende när uppgifter om skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort måste lämnas. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Mon, 25 Sep 2017 16:28:39 +0200 Lagändring: Även tredje kapitlet IDKAL omfattas av bestämmelserna för hur omräkning från annan valuta till US-dollar ska göras Ändringen gäller uppgifter som avser kalenderåret 2017 och omfattar reglerna för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Mon, 25 Sep 2017 16:28:34 +0200 Lagändring: När man sammanräknar saldon på kunders konton vid beräkning av gränsvärden för rapportering ska även tredje kapitlet i IDKAL beaktas Ändringen gäller uppgifter som avser kalenderåret 2017 och omfattar reglerna för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Mon, 25 Sep 2017 09:45:56 +0200 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363345.html?date=2017-09-25 Fri, 22 Sep 2017 10:03:35 +0200 Förtydligande: För värderingsenhet mark med lokalbyggnad på ofri grund tas fastighetsskatt ut med 1,0 procent Svar på uppkommen fråga: Svar på uppkommen fråga. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2851.html Thu, 21 Sep 2017 14:23:04 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2019 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363334.html?date=2017-09-27 Thu, 21 Sep 2017 10:20:07 +0200 Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skatte- och avgiftsfordringar som hör till näringsverksamheten och som fastställs eller förfaller till betalning efter inledandebeslutet ska undantas från F-skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356054.html Wed, 20 Sep 2017 15:50:33 +0200 Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig som väljer beskattning enligt IL. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2653.html Wed, 20 Sep 2017 15:47:35 +0200 Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl. Begränsat skattskyldiga personer som väljer beskattning enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader förutsatt att det finns ett beslut från Forskarskattenämnden. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2648.html Wed, 20 Sep 2017 13:34:17 +0200 Rättsfall: Preskriptionsförlängning på grund av indrivningssabotage Kammarrätten har beslutat om preskriptionsförlängning för en gäldenär som lät sin försäkringsersättning betalas ut till förälderns konto. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322280.html Wed, 20 Sep 2017 11:24:15 +0200 Förtydligande: Avdrag medges inte för ersättning som betalas ut utöver omkostnadsersättningen för att kompensera för höjd skatt. Svar på uppkommen fråga: Om ett familjehem, ett jourhem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson får en ersättning utöver omkostnadsersättningen som ska kompensera för höjd skatt är den skattepliktig och inte avdragsgill. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326333.html Tue, 19 Sep 2017 09:26:26 +0200 Förtydligande: Sjömäns folkbokföring Vid bedömningen av egentlig hemvist för sjömän med dubbel bosättning ska tiden på fartyg till sjöss betraktas som neutral. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/330371.html Mon, 18 Sep 2017 12:37:04 +0200 Rättsfall: Uppkomsttidpunkt för fordran på återkrav av jordbruksstöd Svea Hovrätt har ansett att en fordran på återkrav av jordbruksstöd skulle omfattas av skuldsaneringen, eftersom fordringen hade uppkommit före beslutet om att inleda skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Mon, 18 Sep 2017 11:05:38 +0200 Ställningstagande: Beräkning av arbetskostnad vid rutavdrag för flyttjänster Skattereduktion för flyttjänster medges med 50 procent av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas i detta sammanhang utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2944.html Fri, 15 Sep 2017 15:19:59 +0200 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363292.html?date=2017-09-15 Thu, 14 Sep 2017 15:47:38 +0200 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363288.html?date=2017-09-14 Thu, 14 Sep 2017 12:26:24 +0200 Förtydligande: Ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid efter ett offentligt ackord En ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid ska prövas enligt de anståndsregler som gäller för respektive grundfordran som omfattas av ackordet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Thu, 14 Sep 2017 12:26:19 +0200 Rättsfall: Hinder mot fastställelse av offentligt ackord Hovrätten har prövat frågan om närståendes fordringar har hindrat fastställelse av offentligt ackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Wed, 13 Sep 2017 17:54:27 +0200 Rättsfall: Villavagnar inte fastighet Skatterättsnämnden anser att villavagnarna inte utgör fastighet enligt 1 kap. 11 § ML, och att uthyrningen av vagnarna därför inte är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Skatteverket delar nämndens bedömning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321525.html Wed, 13 Sep 2017 15:28:53 +0200 Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360960.html Wed, 13 Sep 2017 15:26:23 +0200 Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360957.html Wed, 13 Sep 2017 15:22:38 +0200 Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360954.html Wed, 13 Sep 2017 15:19:27 +0200 Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360951.html Wed, 13 Sep 2017 15:15:51 +0200 Sidan Värderingsenhet 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360948.html Wed, 13 Sep 2017 15:11:50 +0200 Sidan Värderingsenhet 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360945.html Wed, 13 Sep 2017 15:07:43 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdeområde 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360942.html Wed, 13 Sep 2017 15:03:12 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdefaktorer och klassindelningsgrunder 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360939.html Wed, 13 Sep 2017 14:41:07 +0200 Förtydligande: Skattetillägg ska beräknas på mellanskillnaden när omfördelning av en näringsverksamhets resultat kan ske till make istället för löneavdrag till maken. Svar på uppkommen fråga. Vid felaktigt avdrag för lön till make ska beräkningen av skattetillägget påverkas av om resultatet av näringsverksamheten istället kan omfördelas till maken. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:41:02 +0200 Förtydligande: Avsättning till en ersättningsfond ska inte påverka underlaget för skattetillägg Svar på uppkommen fråga: Avsättning till en ersättningsfond är en annan sakfråga än att inte ta upp en ersättning som ger rätt till en sådan avsättning. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:56 +0200 Förtydligande: Kvittning får ske med avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond eller räntefördelning i en redovisning av näringsverksamhet som lämnas först efter en förfrågan från Skatteverket Svar på uppkommen fråga. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:51 +0200 Förtydligande: Avräkning av utländsk skatt ska påverka beräkningen av skattetillägg. Svar på uppkommen fråga. Utländsk skatt som får avräknas får kvittas mot skatten på en utländsk inkomst som ska beskattas i Sverige. Skatteverket tar alltså ut skattetillägg på mellanskillnaden mellan den svenska och utländska skatten. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:46 +0200 Rättsfallskommentar: Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration Skatteverket har kommenterat en dom som sedan tidigare finns beskriven i Rättslig vägledning. Sidan Kvittning har nu uppdaterats med Skatteverkets uppfattning om tolkningen av domen. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 13:48:25 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Riktvärdekarta, tabeller och riktvärdeangivelser 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360936.html Wed, 13 Sep 2017 07:48:39 +0200 Förtydligande: Skatteverkets bedömning av ett förslag till uppgörelse om nedläggning av konkurs Svar på uppkommen fråga: Skatteverket ska alltid försäkra sig om att en uppgörelse inte är olämplig från allmän synpunkt. Ett förslag som innebär att statens fordran sätts ned ska handläggas som ett underhandsackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322193.html Tue, 12 Sep 2017 15:29:53 +0200 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363243.html?date=2017-09-12 Tue, 12 Sep 2017 13:55:54 +0200 Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skatte- och avgiftsskulder som är hänförliga till näringsverksamheten och som fastställs eller förfaller till betalning efter inledandebeslutet ska undantas från F-skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Tue, 12 Sep 2017 12:04:59 +0200 Ny utgåva den 12 september Information om utgåva som publicerats 12 september 2017 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363231.html Mon, 11 Sep 2017 15:44:38 +0200 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363194.html?date=2017-09-11 Mon, 11 Sep 2017 12:59:34 +0200 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363221.html?date=2017-09-11 Mon, 11 Sep 2017 12:45:01 +0200 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363218.html?date=2017-09-08 Mon, 11 Sep 2017 12:42:16 +0200 Förtydligande: Hinderbana En hinderbana kan anses vara en anläggning för att utöva idrott. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322551.html Mon, 11 Sep 2017 10:55:39 +0200 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster Andra ämnesområdenRot- och rutarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363215.html?date=2017-09-11 Fri, 08 Sep 2017 17:20:39 +0200 Värdeår för småhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363203.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:53:57 +0200 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363196.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:44:53 +0200 Närhet till strand Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363188.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:40:29 +0200 Klassificering av strand vid två skiften Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363181.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:19:20 +0200 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363177.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:15:45 +0200 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363175.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:05:48 +0200 Husbåtar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363172.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 15:45:28 +0200 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363161.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 15:42:15 +0200 Rättsfall: SRN gör en ny bedömning avseende skatteplikten för upplåtelse av markområde för uppläggning av båtar samt hamnanläggningar för förtöjning av båtar. Rättsfall: SRN anser att båda tillhandahållandena omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML (SRN 201709-01, dnr 8-17/I). Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322524.html Fri, 08 Sep 2017 10:21:15 +0200 Förtydligande: Ett byggföretag ska bara uttagsbeskatta arbeten på lägenheter som företaget innehar med bostadsrätt fram till kontraktstidpunkten för överlåtelsen av bostadsrätten Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322333.html Wed, 06 Sep 2017 17:32:13 +0200 Förtydligande: Förmånsbeskattning av skoter, fyrhjuling, moped, mopedbil och liknande transportmedel Svar på uppkommen fråga: Samma resonemang och bedömning som gäller för motorcyklar ska även gälla för denna typ av egendom. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/358329.html Wed, 06 Sep 2017 17:32:07 +0200 Förtydligande: Skattepliktig förmån av fri cykel Svar på uppkommen fråga: En cykel som används privat är en skattepliktig förmån, och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Förmånen beräknas på en uppskattad värdeminskning, kostnader för service och en kapitalkostnad. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/358329.html Wed, 06 Sep 2017 15:47:45 +0200 Exempel: Entrélösningar Omplacering av kapitalet i en fondförsäkring är inte förvaltning av en särskild investeringsfond. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Wed, 06 Sep 2017 14:26:44 +0200 Ställningstagande: Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare Anskaffningsutgiften för värdepapper som en anställd har fått utan förmånsbeskattning ska bestämmas till marknadsvärdet den dag som den anställda kan disponera över aktierna. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2712.html Wed, 06 Sep 2017 10:14:57 +0200 Förtydligande: Det blir en preskriptionsförlängning även om Kronofogden sedan avslår skuldsaneringen efter ett inledandebeslut Svar på uppkommen fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322268.html Tue, 05 Sep 2017 14:11:08 +0200 Förtydligande: Bosättning och stadigvarande vistelse Svar på uppkommen fråga: Även tid för bosättning i Sverige ska i vissa situationer beaktas vid bedömningen av en stadigvarande vistelse i Sverige. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2637.html Tue, 05 Sep 2017 13:39:00 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – försvunnet eget kapital i handelsbolag Bedömning av om ett handelsbolag är i ekonomiska svårigheter. Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Tue, 05 Sep 2017 13:38:54 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital Bedömning av om ett aktiebolag är i ekonomiska svårigheter. Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Tue, 05 Sep 2017 10:33:43 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande Ett företag är i ekonomiska svårigheter om företaget är föremål för konkurs eller företagsrekonstruktion eller om företagaren är föremål för skuldsanering eller F-skuldsanering. Ett företag anses även vara i ekonomiska svårigheter om företaget kan antas vara på obestånd enligt presumtionsreglerna i konkurslagen (1987:672). Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Mon, 04 Sep 2017 11:01:42 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363113.html?date=2017-09-08 Mon, 04 Sep 2017 11:01:14 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363111.html?date=2017-09-08 Fri, 01 Sep 2017 15:02:38 +0200 Förtydligande: Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet (pbb) enligt 2 kap. 7 § SFB och är beroende av hur stor den fastställda förvärvsinkomsten är (63 kap. 3 § IL). Med fastställd förvärvsinkomst avses summan av överskott i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag (1 kap. 5 § 2 st IL) Svar på uppkommen fråga. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2928.html Wed, 30 Aug 2017 13:34:11 +0200 Ställningstagande: Prispengar i idrottstävlingar är inte omsättning enligt ML Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Tue, 29 Aug 2017 13:32:02 +0200 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande Andra ämnesområdenStatligt stödPunktskatterSkatt på energiSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363075.html?date=2017-08-29 Tue, 29 Aug 2017 12:58:09 +0200 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag Andra ämnesområdenStatligt stödBokföring & redovisningPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363073.html?date=2017-08-29 Mon, 28 Aug 2017 13:19:58 +0200 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare InkomstskattKapitalNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363071.html?date=2017-08-28 Fri, 25 Aug 2017 13:40:31 +0200 Rättsfallskommentarer: Beräkning av arbetskostnaden vid rot- och rutarbete Om en utförare av rot- och rutarbete inte kan styrka den verkliga arbetskostnaden ska Skatteverket göra en uppskattning av skälig arbetskostnad. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2943.html Mon, 21 Aug 2017 15:48:12 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2018 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363021.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 15:44:49 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2018; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363024.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 14:53:06 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363014.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 13:33:16 +0200 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363008.html?date=2017-08-21 Mon, 21 Aug 2017 08:56:35 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 saknar statliga myndigheter rätt till kompensation för utgifter för representation eller liknande ändamål. Ändring i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/323955.html Thu, 17 Aug 2017 10:56:10 +0200 Lagändring: Justeringar i Lag 2015:911 om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar för finansiella institut Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/338560.html Tue, 15 Aug 2017 16:05:15 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2755.html Tue, 15 Aug 2017 16:02:27 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2745.html Tue, 15 Aug 2017 11:07:02 +0200 Lagändring: Skönsbeskattning efter tonnagebeskattning Skatteverket får skönsbeskatta ett rederi som har fått sitt godkännande för tonnagebeskattning återkallat om rederiet inte lämnar de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta beslut om konventionell inkomstbeskattning. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/331193.html Tue, 08 Aug 2017 14:22:51 +0200 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362927.html?date=2017-08-08 Tue, 08 Aug 2017 14:20:37 +0200 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362924.html?date=2017-08-08 Tue, 01 Aug 2017 14:53:53 +0200 Multilateralt avtal om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter Multilateralt avtal om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/351514.html Mon, 31 Jul 2017 14:20:02 +0200 Lagändring: Kassaregister för utländska företag utan fast driftställe i Sverige Dessa företag omfattas inte längre av det generella undantaget från kravet att använda kassaregister. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339817.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:33 +0200 Förtydligande: En familj med föräldrar och omyndiga barn ska inte alltid behandlas som en enhet vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige Bedömningen av om anknytningsfaktorerna tillsammans innebär väsentlig anknytning ska göras för varje make för sig. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:28 +0200 Förtydligande: Direkt ägande i en näringsverksamhet Makars ägande och inflytande i en näringsverksamhet påverkar bedömningen av väsentlig anknytning till Sverige. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:23 +0200 Förtydligande: Åretruntbostad i Sverige Om den ena maken innehar en årentruntbostad i Sverige anses även den andra maken ha en åretruntbostad här vid bedömningen av väsentlig anknytning. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Thu, 20 Jul 2017 11:21:59 +0200 Rättsfall: Kammarrätten medger inte svensk filial till utländskt bolag avdrag för räntor på skuld avseende förvärv av dotterbolagsandelar KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2696.html Wed, 19 Jul 2017 13:03:07 +0200 Förtydligande: Styrkande dokumentation kan föras över och förvaras elektroniskt Svar på uppkommen fråga: När finansiella institut granskar konton enligt IDKAL (CRS) kan kunder få lämna in styrkande dokumentation. Om institutets elektroniska system uppfyller vissa krav kan dessa dokument lämnas elektroniskt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Tue, 18 Jul 2017 15:04:20 +0200 Rättsfallskommentar: HFD har kommit fram till att andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt och fullständigt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen inte är näringsbetingade Domen bekräftar Skatteverkets tidigare ställningstagande. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331541.html Sun, 16 Jul 2017 14:33:12 +0200 Studiestartstöd från Centrala studiestödsnämnden är skattefritt. Det nya studiestartsödet som infördes 2/7 2017 är liksom annat studiestöd från CSN skattefritt. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/326287.html Thu, 13 Jul 2017 13:07:51 +0200 Ställningstagande: Omsättning med mera vid idrottstävlingar Skatteverket har klargjort sin syn på omsättningar vid idrottstävlingar såsom hästkapplöpning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321542.html Wed, 12 Jul 2017 10:30:58 +0200 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362775.html?date=2017-07-12 Tue, 11 Jul 2017 14:50:47 +0200 Rättsfall: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas Fler domar från EU-domstolen har kommit där domstolen konstaterar att en beskattningsgrundande händelse måste ha ägt rum för att mervärdesskatt ska betalas. Det måste alltså ha skett en faktisk import som är skattepliktig. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329396.html Tue, 11 Jul 2017 14:37:30 +0200 Rättsfall: Tjänster i form av lastning och lossning av last på fartyg i samband med export EU-domstolen har bedömt att sådana tjänster omfattas av undantaget för tjänster i samband med export. Detta gäller även när tjänsten utförs av underleverantör. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329394.html Fri, 07 Jul 2017 16:29:18 +0200 Förtydligande: Vid bedömning om rätt till avdrag enligt 4 § LSKE föreligger måste hänsyn i vissa fall även tas till innehållet i exempelvis tillbehör som samförpackas med varan. Svar på uppkommen fråga. PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361217.html Fri, 07 Jul 2017 14:48:13 +0200 Rättsfall: Folkbokföring vid uppehållstillstånd för kortare tid än ett år Högsta förvaltningsdomstolen anser att en person som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan folkbokföras även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330384.html Fri, 07 Jul 2017 13:20:30 +0200 Rättsfall: Ersättning för ombudskostnader vid tillämpning av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete Högsta förvaltningsdomstolen har nu klargjort att ersättning för ombudskostnader inte kan komma ifråga i de ärenden och mål som handläggs med stöd av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331772.html Fri, 07 Jul 2017 08:16:16 +0200 HFD mål nr 3113-16, Uppehållstillstånd med giltighetstid kortare än ett år Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362651.html?date=2017-07-07 Fri, 07 Jul 2017 08:08:14 +0200 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362649.html?date=2017-07-07 Thu, 06 Jul 2017 17:45:36 +0200 Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras Ett företags underlag för avdragsrätt för ingående skatt utgörs av de fakturor som företaget är skyldigt att bevara. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/323940.html Thu, 06 Jul 2017 17:44:36 +0200 Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras I vissa fall kan en anställd som köper en vara eller en tjänst med egna medel, anses göra ett utlägg för arbetsgivarens räkning. I sådant fall ska företaget bevara fakturan i den form som fakturan hade när den anställde tog emot den. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321579.html Wed, 05 Jul 2017 22:28:54 +0200 Rättsfallskommentar: Övertagande av skyldighet att jämka Kammarrätten anser att EU-rätten innebär att ML:s bestämmelser om överföring av jämkningskyldighet till en annan person inte kan tillämpas. Skatteverket delar inte bedömningen och kommer att överklaga domen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321556.html Wed, 05 Jul 2017 13:07:02 +0200 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362636.html?date=2017-07-05 Wed, 05 Jul 2017 07:42:59 +0200 Lagändring: Överlåtelse av en fastighet till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag En fastighet anses avyttrad om den överlåts mot en ersättning som överstiger ett visst värde. Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2017 men tillämpas på överlåtelser som sker efter den 27 oktober 2016. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2724.html Tue, 04 Jul 2017 16:56:07 +0200 Rättsfall: Tjänster som avser transport m.m. i samband med export av varor till tredjeland EU-domstolen har ansett att sådana tjänster inte omfattas av undantaget för tjänster i samband export när de tillhandahålls annan än avsändaren eller mottagaren av varorna. Skatteverket analyserar om domen påverkar tillämpningen av mervärdesskattelagen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329394.html Tue, 04 Jul 2017 15:19:01 +0200 Sidan Ansökan och avgifter har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361282.html Tue, 04 Jul 2017 15:18:02 +0200 Sidan Aviseringsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330293.html Tue, 04 Jul 2017 15:17:08 +0200 Sidan Internationella förhållanden har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330289.html Tue, 04 Jul 2017 15:16:00 +0200 Sidan Mellannamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330287.html Tue, 04 Jul 2017 15:14:52 +0200 Sidan Förlust har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330306.html Tue, 04 Jul 2017 15:13:36 +0200 Sidan Ändring av ordningsföljden har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361318.html Tue, 04 Jul 2017 15:12:25 +0200 Sidan Ändring av genusform har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361315.html Tue, 04 Jul 2017 15:11:28 +0200 Sidan Ändring av stavning har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361312.html Tue, 04 Jul 2017 15:10:04 +0200 Sidan Kungörelse har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361309.html Tue, 04 Jul 2017 15:09:00 +0200 Sidan Tidigare efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361300.html Tue, 04 Jul 2017 15:07:55 +0200 Sidan Gamla släktnamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361297.html Tue, 04 Jul 2017 15:06:49 +0200 Sidan Fritt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361294.html Tue, 04 Jul 2017 15:05:29 +0200 Sidan Dubbelt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362036.html Tue, 04 Jul 2017 15:04:27 +0200 Sidan Makar har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330286.html Tue, 04 Jul 2017 15:03:16 +0200 Sidan Efternamn för familjehemsplacerade barn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362033.html Tue, 04 Jul 2017 15:02:15 +0200 Sidan Adoption har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361270.html Tue, 04 Jul 2017 15:01:09 +0200 Sidan Byte till förälders efternamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361267.html Tue, 04 Jul 2017 14:59:00 +0200 Sidan Födelse har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330285.html Tue, 04 Jul 2017 14:56:37 +0200 Sidan Gårdsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362030.html Tue, 04 Jul 2017 14:54:04 +0200 Sidan Förnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330273.html Tue, 04 Jul 2017 12:31:56 +0200 Lagändring: Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks i flera omgångar fr.o.m. den 1 januari 2017 Skattesatsen för vattenkraftverk har sänkts från 2,8 till 2,2 procent efter en lagändring den 1 juli 2017. Sänkningen gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2017. Skattesatsen kommer att sänkas till 0,5 procent i flera steg mellan 2017–2020. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2851.html Tue, 04 Jul 2017 11:14:35 +0200 Lagändring: En uttrycklig bestämmelse om att uppgifter i fastighetsdeklarationer m.m. ska undertecknas har införts per den 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/346929.html Tue, 04 Jul 2017 10:15:58 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362570.html?date=2017-07-10 Tue, 04 Jul 2017 09:06:50 +0200 Ny utgåva den 4 juli Information om utgåva som publicerats 4 juli 2017 Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362566.html Mon, 03 Jul 2017 13:50:03 +0200 Rättsfall: Återförsäljare kan inte nekas att tillämpa VMB p.g.a. vissa uppgifter i fakturan EU-domstolen anser att VMB kan tillämpas även om det i fakturan finns uppgifter både om att VMB har tillämpats och att försäljningen är undantagen mervärdesskatt. Detta under förutsättning att den beskattningsbara personen har handlat i god tro. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/322239.html Mon, 03 Jul 2017 10:58:13 +0200 Förtydligande: Betydelsen av avtal om fakturering vid bedömningen av posttjänster. Svar på uppkommen fråga: Även om betalningssättet inte ensamt är avgörande för bedömningen bör utgångspunkten vara att avtal om fakturering får anses vara individuellt förhandlade. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353594.html Mon, 03 Jul 2017 10:52:32 +0200 Lagändring: Från den 1 juli 2017 gäller SFL även för skatt enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik Från den 1 juli 2017 har ytterligare en punktskatt lagts till i 3 kap. 15 § SFL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324631.html Mon, 03 Jul 2017 10:49:03 +0200 Förtydligande: Skatteverket kan förelägga om att en begäran om omprövning av ett fastighetstaxeringsbeslut ska undertecknas Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353434.html Mon, 03 Jul 2017 10:48:58 +0200 Lagändring: Ett undertecknande av en begäran om omprövning behöver inte vara egenhändigt Sidan om grundläggande bestämmelser för omprövning inom fastighetstaxering har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353434.html Mon, 03 Jul 2017 10:44:59 +0200 Lagändring: Kravet på egenhändigt undertecknande av en begäran om omprövning har tagits bort Sidan om föreläggande inom fastighetstaxering har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/331373.html Mon, 03 Jul 2017 10:36:12 +0200 Lagändring: Uttrycket behörig företrädare har införts i fastighetstaxeringslagen Bestämmelser om uppgifter som lämnas för annans räkning har införts i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) från den 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/325638.html Fri, 30 Jun 2017 15:41:09 +0200 Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för utländska fysiska personer En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL). Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/3229.html Fri, 30 Jun 2017 15:35:07 +0200 Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för filialer En utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL). Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/3226.html Fri, 30 Jun 2017 13:59:57 +0200 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362518.html?date=2017-06-29 Fri, 30 Jun 2017 13:56:55 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362510.html?date=2017-06-30 Fri, 30 Jun 2017 13:32:33 +0200 Lagändring: Skatteverket får göra revision hos den som ansökt om godkännande som lagerhållare enligt LTS, LSE eller LSKE Lagändringen gäller från 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/327527.html Fri, 30 Jun 2017 13:32:22 +0200 Lagändring: Ändringar i BFL som träder i kraft den 1 juli 2017 påverkar även vilka som får revideras. Ändringarna omfattar utländska företag med filial i Sverige, utomlands bosatta fysiska personer med näringsverksamhet i Sverige samt utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut under vissa förutsättningar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/327527.html Fri, 30 Jun 2017 13:26:20 +0200 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial InkomstskattNäringsverksamhetSkattetillägg Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362502.html?date=2017-06-30 Fri, 30 Jun 2017 13:14:59 +0200 Lagändring: Ny skattebrottsdatalag från den 1 juli 2017 Sidan om behandling av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten har skrivits om med anledning av de nya reglerna. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/362456.html Fri, 30 Jun 2017 12:53:31 +0200 Förtydligande: Avdrag för kostnader vid vård i familjehem Avdrag medges med samma belopp som en kommun eller ett konsulentföretag har betalat ut i omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer. Familjehemmet kan bara få avdrag för kostnader som kommunen eller konsulentföretaget har ersatt. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326333.html Fri, 30 Jun 2017 10:58:54 +0200 Ny utgåva den 30 juni Information om utgåva som publicerats 30 juni 2017 Sekretess & behandling av uppgifterSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362492.html Thu, 29 Jun 2017 16:43:12 +0200 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078) http://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b352a6e/1498747382896/SFS%202017_437%20Lag%20om%20%C3%A4ndring%20i%20bokf%C3%B6ringslagen%20(1999_1078).pdf Thu, 29 Jun 2017 12:51:55 +0200 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode InkomstskattNäringsverksamhetTjänstMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29 Wed, 28 Jun 2017 15:50:32 +0200 Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett skuldsaneringsbeslut Information om tidsfristerna för vissa omprövningsgrunder har tagits bort från rubriken Hur en begäran om omprövning ska gå till, och ligger i stället under Preskription av fordringar som ingår i skuldsaneringen. Det innebär ingen ändring i sakfrågan. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Wed, 28 Jun 2017 15:50:27 +0200 Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i skuldsaneringsbeslutet? Svar på uppkommen fråga: Om beslutet inte har vunnit laga kraft, kan Skatteverket överklaga beslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Wed, 28 Jun 2017 15:45:06 +0200 Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett F-skuldsaneringsbeslut Information om tidsfristerna för vissa omprövningsgrunder har tagits bort från rubriken Hur en begäran om omprövning ska gå till, och ligger i stället under Preskription av fordringar som ingår i en F-skuldsanering. Det innebär ingen ändring i sakfrågan. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356057.html Wed, 28 Jun 2017 15:45:01 +0200 Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i F-skuldsaneringsbeslutet? Svar på uppkommen fråga: Om beslutet inte har vunnit laga kraft, kan Skatteverket överklaga beslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356057.html Wed, 28 Jun 2017 11:12:19 +0200 Förtydligande: Omsättningar inom landet där omvänd skattskyldighet gäller ska ingå i beräkningen av omsättningsgränsen vid befrielse enligt 9 d kap. ML Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/355541.html Wed, 28 Jun 2017 08:07:10 +0200 Förtydligande: Kommunala avgifter i samband med bygglov Svar på uppkommen fråga: Kommunens avgift för nybyggnadskartor utgör ett led i myndighetsutövning men inte den avgift som en kommun tar ut för utstakning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321543.html Tue, 27 Jun 2017 16:14:44 +0200 Förtydligande: Vad händer om Skatteverket medger tredje mans talan om bättre rätt till egendom? Svar på uppkommen fråga: Det innebär att Skatteverket avstår från utmätningen av just den egendomen och inte får någon del av medlen som är hänförliga till utmätningsbeslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322287.html Tue, 27 Jun 2017 16:14:39 +0200 Förtydligande: I förhållandet mellan utmätningssökanden och gäldenären råder nödvändig processgemenskap Det är viktigt att tänka på att det råder nödvändig processgemenskap mellan alla parter i ett mål om bättre rätt. Detta innebär att tredje mannen måste väcka talan mot såväl staten som gäldenären. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322287.html Tue, 27 Jun 2017 14:03:28 +0200 Ställningstagande: Den uttalade kopplingen till inkomstskatten vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt har tagits bort Bedömningen ska grundas på vad som sägs i 4 kap. 1 § första stycket ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/321541.html Tue, 27 Jun 2017 13:15:46 +0200 Ställningstagande: Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet Ställningstagandet redogör för och förtydligar Skatteverkets uppfattning om vad kravet på stadigvarande användning avser vid uthyrning av lokaler. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321536.html Tue, 27 Jun 2017 09:12:16 +0200 Ställningstagande: Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2852.html Tue, 27 Jun 2017 08:43:36 +0200 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362368.html?date=2017-06-26 Tue, 27 Jun 2017 08:30:44 +0200 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362366.html?date=2017-06-26 Tue, 27 Jun 2017 08:26:27 +0200 Förtydligande: Uthyrning av Attefallshus Svar på uppkommen fråga: Gränsdragningen mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2718.html Tue, 27 Jun 2017 08:18:51 +0200 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362360.html?date=2017-06-22 Mon, 26 Jun 2017 14:44:22 +0200 Förtydligande: Omständigheter som talar emot ett borgenärsanstånd Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:54 +0200 Förtydligande: Begreppet privatperson i samband med ansökan om borgenärsanstånd Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:49 +0200 Förtydligande: Möjligheten att få anstånd för ett företag som tidigare varit restfört Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:44 +0200 Förtydligande: Avsnittet om möjligheten att få anstånd för ett företag som inte tidigare varit restfört har skrivits om Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:11:26 +0200 Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om skuldsaneringsgäldenären avlider? Högsta domstolen har i ett avgörande den 19 maj 2017 klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet sedan gäldenären avlidit samt att skuldsaneringsbeslutet därefter inte går att ompröva. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 26 Jun 2017 14:11:21 +0200 Rättsfall: Ingen preklusionseffekt för okända fordringar innan skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 26 Jun 2017 14:09:15 +0200 Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om F-skuldsaneringsgäldenären avlider? Högsta domstolen har i ett avgörande rörande ”vanlig” skuldsanering klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet samt att skuldsaneringsbeslutet inte går att ompröva. Detta får anses tillämpligt även för F-skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 26 Jun 2017 14:09:09 +0200 Rättsfall: Ingen preklusionseffekt för okända fordringar innan F-skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Avgörandet rörde ”vanlig” skuldsanering men får anses tillämpligt även beträffande F-skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 26 Jun 2017 14:01:46 +0200 Rättsfall: En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Mon, 26 Jun 2017 10:22:01 +0200 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362306.html?date=2017-06-19 Thu, 22 Jun 2017 15:21:43 +0200 Lagändring: Sänkt avdrag vid driftavbrott i en kärnkraftsreaktor från och med den 1 juli 2017. PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/1807.html Thu, 22 Jun 2017 15:21:38 +0200 Lagändring: Sänkt skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer från och med den 1 juli 2017. PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/1807.html Thu, 22 Jun 2017 15:13:19 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2017 införs ett nytt avdrag för energiskatt på el (11 kap. 10 § LSE, SFS 2017:408). Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el om denne framställt elen från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (11 kap. 10 § första stycket LSE). En definition på vad som avses med el framställd från förnybara källor införs (1 kap. 18 § LSE). PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323432.html Thu, 22 Jun 2017 15:11:25 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 införs en ny kategori stödmottagare för energiskatt på el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Thu, 22 Jun 2017 15:11:14 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 införs en ny stödordning för energiskatt på el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Thu, 22 Jun 2017 15:06:46 +0200 Lagändring: Energiskatten på el höjs den 1 juli 2017. Det högre skattebeloppet gäller när skattskyldighet inträder den 1 juli 2017 eller senare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323428.html Thu, 22 Jun 2017 14:13:47 +0200 Ställningstagande: Nya miljöbilar våren 2017 Nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2017 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa, samt några rättelser och kompletteringar. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Thu, 22 Jun 2017 14:13:42 +0200 Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017 Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Thu, 22 Jun 2017 13:30:07 +0200 Förtydligande: När uppkommer fordran på SINK och A-SINK? Svar på uppkommen fråga: Fordran på SINK och A-SINK uppkommer vid utbetalningstillfället. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322264.html Thu, 22 Jun 2017 13:27:06 +0200 Förtydligande: Uppskov – utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på ersättningsbostaden Svar på uppkommen fråga: Ska arbetet vara utfört på fastigheten eller är det avgörande att man har betalt utgiften eller fått fakturan? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2761.html Wed, 21 Jun 2017 14:29:59 +0200 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362279.html?date=2017-06-21 Wed, 21 Jun 2017 14:25:42 +0200 Lagändring: Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar. Skatteverkets beslut som rör skatt på kemikalier i viss elektronik ska vid överklagande hanteras av Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361612.html Tue, 20 Jun 2017 08:23:04 +0200 Förtydligande: Aktielån utan spekulationssyfte Svar på uppkommen fråga: Ett aktielån utan spekulationssyfte omfattas av blankningsundantaget i 44 kap. 9 § IL när syftet med lånet av aktierna är att låntagaren ska avyttra aktierna. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2807.html Mon, 19 Jun 2017 11:56:44 +0200 Förtydligande: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008. Svar på uppkommen fråga: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/3020.html Mon, 19 Jun 2017 09:44:03 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362232.html?date=2017-06-16 Fri, 16 Jun 2017 09:18:14 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Fri, 16 Jun 2017 09:18:08 +0200 Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige. Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Fri, 16 Jun 2017 09:13:59 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Fri, 16 Jun 2017 09:13:54 +0200 Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person. Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Thu, 15 Jun 2017 12:53:03 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2 Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av CRS och DAC 2, om saldo för dödsfallsåret. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338569.html Thu, 15 Jun 2017 12:38:55 +0200 Förtydligande: Utländska beskattningsbara personer kan bli skattskyldiga för mervärdesskatt vid sina inköp enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322352.html Thu, 15 Jun 2017 12:38:03 +0200 Ställningstaganden: Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Skatteverket har omarbetat ett antal tidigare behandlade frågor. Omarbetningen beror på det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet som trädde i kraft den 1 januari 2017. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322351.html Thu, 15 Jun 2017 12:37:11 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2 Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av FATCA-avtalet, om saldo för dödsfallsåret. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338548.html Thu, 15 Jun 2017 09:35:45 +0200 Upphävande av fyra ställningstaganden om namn Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362173.html?date=2017-05-31 Wed, 14 Jun 2017 17:34:12 +0200 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362151.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:33:26 +0200 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362076.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:32:37 +0200 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362156.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:31:43 +0200 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362071.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 13:51:44 +0200 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi http://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b355e4/1497441075943/SFS%202017_408%20Lag%20om%20%C3%A4ndring%20i%20lagen%20(1994_1776)%20om%20skatt%20p%C3%A5%20energi.pdf Wed, 14 Jun 2017 13:01:28 +0200 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362127.html?date=2017-06-12 Wed, 14 Jun 2017 11:48:18 +0200 Förtydligande: VMB får endast tillämpas vid försäljning av varor. Svar på uppkommen fråga: VMB får inte tillämpas vid försäljning av elektroniska tjänster, t.ex. s.k. virtuella varor. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322237.html Fri, 09 Jun 2017 11:47:16 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018 Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362027.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 11:44:43 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362025.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 11:41:56 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362023.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 10:11:40 +0200 Ställningstagande: Fråga om växa-stöd i några fall Skatteverket anser inte att enkla bolag omfattas av växa-stödet. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356653.html Fri, 09 Jun 2017 08:56:03 +0200 Fråga om växa-stöd i några fall Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362020.html?date=2017-06-09 Thu, 08 Jun 2017 16:40:31 +0200 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362009.html?date=2017-06-08 Fri, 02 Jun 2017 13:13:37 +0200 Ställningstagande: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk Skatteverket anser att även försäljning av konstverk för vilka konstnären inte skattskyldig för ska tas med vid beräkningen av omsättningsgränsen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/355541.html Fri, 02 Jun 2017 12:42:26 +0200 Ställningstagande: Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt Omsättning av blod, delar av blod, organ, delar av organ samt vävnader och celler från människor kan omfattas av undantag från skatteplikt. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att produkterna direkt är avsedda att användas för terapeutiska ändamål. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339541.html Thu, 01 Jun 2017 16:45:47 +0200 Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Sidan Förutsättningar för att personalvårdsförmåner ska vara skattefria har uppdaterats. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Thu, 01 Jun 2017 16:45:01 +0200 Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Sidan Motion och annan friskvård har uppdaterats. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324011.html Thu, 01 Jun 2017 16:02:10 +0200 Rättsfall: Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt IL InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2648.html Thu, 01 Jun 2017 15:33:44 +0200 Förtydligande: Förutsättningar för betalningsansvar avseende överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt Det är Skatteverket som måste göra mycket sannolikt att företrädaren har lämnat oriktig uppgift för att det ska finnas förutsättningar för företrädaransvar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/326567.html Thu, 01 Jun 2017 15:30:41 +0200 Ställningstagande: En begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats ska avvisas Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/325021.html Thu, 01 Jun 2017 12:53:01 +0200 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361948.html?date=2017-06-01 Thu, 01 Jun 2017 12:49:12 +0200 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361946.html?date=2017-05-30 Thu, 01 Jun 2017 12:39:53 +0200 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361943.html?date=2017-05-31 Tue, 30 May 2017 12:36:02 +0200 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361921.html?date=2017-05-30 Wed, 24 May 2017 15:23:14 +0200 Rättsfall: Tillhandahållande av en färdig publikation var inte framställning Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där ett förbund anlitade ett bolag för att producera en publikation som omfattades av undantaget i 3 kap. 14 § ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322563.html Wed, 24 May 2017 14:04:15 +0200 Rättsfall: Rättegångskostnader i konkursmål I december 2016 kom två avgöranden från Högsta domstolen som behandlar frågan om rättegångskostnader i konkursmål när sökanden har återkallat konkursansökan. I april 2017 har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål avseende denna fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322187.html Wed, 24 May 2017 13:46:57 +0200 Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Skatteavtal har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/351521.html Wed, 24 May 2017 13:46:50 +0200 Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Europaråds- och OECD-konventionen har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/351514.html Tue, 23 May 2017 16:59:38 +0200 Fastställt förhandsbesked om artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom den 15 maj 2017 i mål nr 6608-16 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN 21-16/D. Domstolen finner liksom nämnden att artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet kan vara tillämplig på den anställdes lön även när arbetsgivaren bedriver verksamheten i sin egen hemviststat. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/3283.html Tue, 23 May 2017 13:12:55 +0200 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361855.html?date=2017-05-19 Mon, 22 May 2017 14:31:55 +0200 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av domartjänster inte utgör en idrottstjänst Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322553.html Mon, 22 May 2017 12:48:19 +0200 Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet Vid uthyrning i andra hand av en privatbostad ska avdrag göras för innehavarens avgift som avser den uthyrda delen. Det innebär att avdraget ska beräknas med hänsyn till den faktiska tid under året som lägenheten har varit uthyrd enligt hyresavtalen. Avdraget får också beräknas med hänsyn till det sammanlagda antalet nätter under året som lägenheten har varit uthyrd. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2745.html Mon, 22 May 2017 12:47:23 +0200 Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet Vid uthyrning i andra hand av en hyreslägenhet ska avdrag göras för innehavarens hyra som avser den uthyrda delen. Det innebär att avdraget ska beräknas med hänsyn till den faktiska tid under året som lägenheten har varit uthyrd enligt hyresavtalen. Avdraget får också beräknas med hänsyn till det sammanlagda antalet nätter under året som lägenheten har varit uthyrd. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2755.html Mon, 22 May 2017 10:58:17 +0200 Rättsfallskommentar: Kammarrätten anser att det saknas grund för att kräva återbetalning av den mervärdesskatt som hänför sig till tiden från beslutet om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede fram till dess den frivilliga skattskyldigheten upphörde innan någon uthyrning påbörjats, KRNG 2016-03-11 mål nr 1024-15, 1026--1031-15. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning, utan anser att en fastighetsägare ska återbetala och jämka mervärdesskatt även när en planerad uthyrningsverksamhet aldrig påbörjas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/321558.html Mon, 22 May 2017 10:24:50 +0200 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361863.html?date=2017-05-22 Fri, 19 May 2017 16:30:27 +0200 HFD har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende kostnader som har samband med försäljning av dotterbolagsaktier vid en omstrukturering. Skatteverket analyserar domen. Domen innebär att avdragsrätt för ingående skatt i vissa fall kan finnas när det gäller kostnader som har samband med aktieförsäljningar. Skatteverket håller för närvarande på och analyserar domen och kommer att komma med närmare riktlinjer för i vilka fall och under vilka förutsättningar rätt till avdrag kan finnas vid en aktieförsäljning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324445.html Fri, 19 May 2017 15:46:53 +0200 Spontant utbyte av information om förhandsbesked Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/351521.html Fri, 19 May 2017 11:21:52 +0200 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361851.html?date=2017-05-19 Thu, 18 May 2017 14:01:39 +0200 Förtydligande: Nya exempel på när en oriktig uppgift om expansionsfond framgår av Skatteverkets register (avstämningsuppgift) Svar på uppkommen fråga: Exemplen visar situationer där en oriktig uppgift framgår respektive inte framgår av Skatteverkets register om expansionsfonder (avstämningsuppgift). Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Thu, 18 May 2017 12:39:24 +0200 Förtydligande: Definitionen av import Omständigheten att en tullskuld har uppkommit innebär inte i sig att bränslet ska anses ha importerats i den mening som avses i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323445.html Thu, 18 May 2017 08:40:04 +0200 Förtydligande: Personer som utför volontärarbete kan ha uppehållsrätt som arbetstagare eller i vissa fall som en person med tillräckliga medel. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330422.html Wed, 17 May 2017 15:15:10 +0200 Förtydligande: När del av fastighet förvärvas kan fastigheten ha olika karaktär hos respektive delägare Svar på uppkommen fråga: En fastighet som förvärvas av två eller flera kan utgöra en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter hos en av förvärvarna och kapitaltillgång hos en annan. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331560.html Tue, 16 May 2017 10:10:58 +0200 Sidan Avdragsrätt för importmoms – varuimport har skrivits om Sidan har arbetats om för att bättre stämma överens med övrig information om importmoms. Omarbetningen innebär inte någon ändring i sakfrågan. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323933.html Tue, 16 May 2017 04:21:01 +0200 Ny utgåva den 16 maj Information om utgåva som publicerats 16 maj 2017 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361827.html Mon, 15 May 2017 11:00:41 +0200 Förtydligande: Ett exempel på när Skatteverket efter återrapportering från åklagare kan ta ut skattetillägg med stöd av sexmånadersregeln när oriktig uppgift lämnats före ingången av 2016 Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan ta ut ett separat skattetillägg när beslutet i beskattningsfrågan har meddelats inom tvåårsfristen och fristen för att meddela ett beslut om skattetillägg inte har löpt ut vid utgången av 2015. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/340340.html Mon, 15 May 2017 09:18:26 +0200 Rättelse av skrivfel: Skattereduktion för rotarbete uppgår till 30 procent av den totala arbetskostnaden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Fri, 12 May 2017 14:06:38 +0200 Rättsfall: EUD har tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket analyserar domen. Skatteverket analyserar domen. Fram till annat har uttalats ska ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/360567.html Fri, 12 May 2017 12:14:24 +0200 Förtydligande: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas. Svar på uppkommen fråga: För att mervärdesskatt ska betalas krävs att en beskattningsgrundande händelse har ägt rum, d.v.s. en faktisk import som är skattepliktig ska ha skett. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329396.html Thu, 11 May 2017 10:58:27 +0200 Förtydligande: Om inköpsrätter är kontofrämmande tillgångar ska de ingå i kapitalunderlaget under den tidsperiod som de får förvaras på kontot Svar på uppkommen fråga: Om inköpsrätterna säljs eller utnyttjas under samma tidsperiod ska utdelningen inte beskattas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2830.html Thu, 11 May 2017 10:56:39 +0200 Förtydligande: Överföring av kontofrämmande tillgångar Svar på uppkommen fråga: Om en aktieägare förvarar noterade aktier på ett investeringssparkonto får inköpsrätter som bolaget delar ut föras över till kontot även om inköpsrätterna är onoterade vid utdelningstidpunkten InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2829.html Thu, 11 May 2017 08:18:33 +0200 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361791.html?date=2017-05-10 Wed, 10 May 2017 13:38:11 +0200 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361784.html?date=2017-05-10 Wed, 10 May 2017 13:13:50 +0200 Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt .Ersättningen avser inte omsättning av nåong tjänst när den uppbärs av organisationerna. Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Wed, 10 May 2017 10:50:16 +0200 Rättsfall: Inte möjligt med befrielse avseende återbetalning av tidigare tillgodoförd intäktsränta Kammarrätten anser inte att det finns laglig grund för att befria från negativ korrigerad intäktsränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324492.html Tue, 09 May 2017 15:16:24 +0200 Förtydligande: Den som, på uppdrag från sin kund, skickar eller tar emot en betalning till eller från utlandet är kontrolluppgiftsskyldig Svar på uppkommen fråga: Om mer än en bank är inblandad i en betalning, är det den som har förmedlat betalningen för sin kunds räkning som ska lämna kontrolluppgift. Detta gäller även om det är en annan bank som tekniskt har genomfört transaktionen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/325742.html Fri, 05 May 2017 08:32:27 +0200 Förtydligande: En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/325123.html Thu, 04 May 2017 10:13:24 +0200 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet? Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361740.html?date=2017-05-04 Fri, 28 Apr 2017 15:22:51 +0200 Förtydligande: Avräkning av överskott vid omprövning Svar på uppkommen fråga: Ett överskott på skattekontot som beror på att skatt har satts ned genom omprövning ska i första hand avräknas mot den specifika skuld som nedsättningen avser. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/322183.html Thu, 27 Apr 2017 14:40:58 +0200 Sidorna om skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av att ny lagstiftning Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik trädde i kraft den 1 april 2017. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/356025.html Thu, 27 Apr 2017 11:58:20 +0200 Förtydligande: Skuldsanering – överbetalning vid retroaktiv ändring av betalningsplanen Svar på uppkommen fråga: Om en retroaktiv ändring av betalningsplanen leder till att gäldenären har betalat in för mycket, så ska Skatteverket betala tillbaka det överskjutande beloppet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Thu, 27 Apr 2017 10:00:54 +0200 Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av ny lagstiftning För beslut som överklagas med stöd av lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361612.html Thu, 27 Apr 2017 04:21:17 +0200 Ny utgåva den 27 april Information om utgåva som publicerats 27 april 2017 Förvaltningsrätt & förfarandePunktskatter Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361698.html Wed, 26 Apr 2017 08:21:53 +0200 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361674.html?date=2017-04-20 Tue, 25 Apr 2017 14:36:13 +0200 Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder Ställningstagandet ersätter ställningstagandet från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande när det gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Tue, 25 Apr 2017 14:36:08 +0200 Ställningstagande: Begreppet särskilda investeringsfonder Vad som omfattas av begreppet särskilda investeringsfonder ska tolkas direktkonformt. Ställningstagandet ersätter ett ställningstagande från 7 februari 2008, dnr 131 769930-07/111. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Tue, 25 Apr 2017 09:39:07 +0200 Förtydligande: Valfriheten angående vilka andelar som har givits bort gäller även nya andelar Svar på uppkommen fråga om återföring av tidigare medgivna uppskovsbelopp vid andelsbyten. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2806.html Mon, 24 Apr 2017 16:03:04 +0200 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en kommuns upplåtelse av markområden respektive hamnanläggningar utgör omsättning av separata tjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339643.html Mon, 24 Apr 2017 09:40:54 +0200 Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt Fem rekvisit ska vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360567.html Mon, 24 Apr 2017 08:46:39 +0200 Förtydligande: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter Svar på fråga: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/324658.html Fri, 21 Apr 2017 15:21:53 +0200 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361647.html?date=2017-04-21 Fri, 21 Apr 2017 13:04:52 +0200 Ställningstagande: Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa Syftet med rekvisitet är att klargöra att associationen ska kunna äga egna tillgångar och ha en egen förmögenhetsmassa som är avskild från eventuella delägares förmögenhet. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/339188.html Fri, 21 Apr 2017 07:01:49 +0200 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361636.html?date=2017-04-21 Fri, 21 Apr 2017 06:57:38 +0200 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt InkomstskattPensionerMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361632.html?date=2017-04-21 Thu, 20 Apr 2017 16:20:38 +0200 Ställningstagande: Ränta vid återbetalning av kupongskatt Intäktsränta ska endast utgå när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten eller avgiften har tagits ut i strid med unionsrätten. Intäktsränta ska då utgå på återbetalt belopp från och med dagen efter den dag då skatten hölls inne till och med dagen då den återbetalas. Ränteberäkningen ska göras med ledning av reglerna i SFL, respektive SBL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/340028.html Thu, 20 Apr 2017 15:31:30 +0200 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361626.html?date=2017-04-20 Thu, 20 Apr 2017 07:27:19 +0200 Förtydligande: Solidaritetsersättning ses som omsättning Svar på fråga: Solidaritetsersättning ses som omsättning Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Tue, 18 Apr 2017 13:25:26 +0200 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid En arbetsgivare bör med bibehållen skattefrihet kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324011.html Tue, 18 Apr 2017 13:21:34 +0200 Ställningstagande: Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid En arbetsgivare bör med bibehållen skattefrihet kunna proportionera friskvårdsbiraget utifrån de anställdas arbetstid. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Tue, 18 Apr 2017 12:46:29 +0200 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361605.html?date=2017-04-11 Tue, 18 Apr 2017 12:43:05 +0200 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361603.html?date=2017-04-11 Wed, 12 Apr 2017 14:21:16 +0200 Rättsfall: Begreppet industriell verksamhet Kammarrätten har bedömt att viss bearbetning och anpassning av metallprodukter inte är industriell verksamhet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Wed, 12 Apr 2017 13:25:58 +0200 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361586.html?date=2017-04-12 Wed, 12 Apr 2017 13:22:46 +0200 Rättsfall: HFD har fastställt ett förhandsbesked om reducerad skattesats på entréavgift till en s.k. trampolinpark. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322551.html Wed, 12 Apr 2017 12:37:55 +0200 Ställningstagande: Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar Ställningstagandet redogör för när sådana visningar utgör tillträden till biografföreställningar där skattesatsen är 25 procent respektive föreställningar där skattesatsen är 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339610.html Wed, 12 Apr 2017 10:26:14 +0200 Lagändring: Förutsättningarna för att betrakta gruppförsäkringsavtal och grupplivränteavtal som inte rapporteringspliktiga konton har förtydligats Förtydliganden har gjorts i 8 kap. 5 § IDKAL som gäller CRS och DAC 2. Den nya lydelsen gäller för uppgifter som avser kalenderår 2016 och framåt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/351139.html Wed, 12 Apr 2017 10:26:09 +0200 Lagändring: När nya konton får granskas som befintliga konto Förtydliganden har gjorts i 5 kap. 5 § IDKAL som gäller CRS och DAC 2. Fler förutsättningar gäller för att ett nytt konto ska få granskas som ett befintligt konto. De nya reglerna gäller för uppgifter som avser kalenderår 2017 och framåt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/351139.html Wed, 12 Apr 2017 10:14:01 +0200 Lagändring: Vilande konton är inte finansiella konton Ny lagstiftning om CRS/DAC 2 som undantar rapporteringsplikt för vilande konton trädde i kraft 2017-04-01. Undantaget gäller från och med inkomståret 2016. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338569.html Tue, 11 Apr 2017 16:10:30 +0200 Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Skatteverket har förtydligat en entreprenörs skyldigheter som avser att föra personalliggare och att göra det möjligt för dem som är verksamma i näringsverksamheten att registrera sin närvaro i den utrustning som byggherren har tillhandahållit. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/357651.html Tue, 11 Apr 2017 16:07:44 +0200 Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Skatteverket har förtydligat vilken utrustning en byggherre ska ha och vad som krävs för utrustningen ska anses tillhandahållen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/357648.html Tue, 11 Apr 2017 14:38:30 +0200 Ränta vid återbetalning av kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361559.html?date=2017-04-11 Tue, 11 Apr 2017 13:55:34 +0200 Ställningstagande: Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst Tjänsteställe för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst ska fastställas enligt allmänna regler. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326317.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:12 +0200 Lagändring: Rapportering av försäljningar och inlösen avseende depåkonton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:06 +0200 Lagändring: Uppgifter om information om utländska skatteregistreringsnummer (TIN) har flyttats till Skatteförfarandeförordningen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:00 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Reglerna har förtydligats när det gäller rapporteringen av depåkonton enligt CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:45:54 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:47 +0200 Lagändring: Rapportering av försäljningar och inlösen avseende depåkonton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:42 +0200 Lagändring: Uppgifter om information om utländska skatteregistreringsnummer (TIN) har flyttats till Skatteförfarandeförordningen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:36 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:31 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Reglerna har förtydligats när det gäller rapporteringen av depåkonton enligt FATCA. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 09:26:14 +0200 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361535.html?date=2017-04-07 Mon, 10 Apr 2017 14:33:54 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2” Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361517.html?date=2017-04-10 Mon, 10 Apr 2017 14:10:48 +0200 Ändrat ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder Ställningstagandet har arbetats om med anledning av HFD 2016 ref. 22. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2813.html Mon, 10 Apr 2017 13:58:49 +0200 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361511.html?date=2017-04-06 Fri, 07 Apr 2017 16:52:53 +0200 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361504.html?date=2017-04-07 Fri, 07 Apr 2017 13:53:54 +0200 Sidan Ekonomisk ersättning från Uruguay har tillkommit På sidan beskrivs om en viss ekonomisk ersättning från Uruguay är skattepliktig eller inte. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/361106.html Fri, 07 Apr 2017 09:50:12 +0200 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport Kammarrätten har ansett att klaganden har gjort det sannolikt att den förvärvade lastbilen med skåp har separata karosserienheter genom ett vittnesmål och ritningar över fordonet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/323872.html Fri, 07 Apr 2017 04:18:48 +0200 Ny utgåva den 7 april Information om utgåva som publicerats 7 april 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361494.html Thu, 06 Apr 2017 15:04:17 +0200 Förtydligande: Befogenhet för ombud för utländsk beskattningsbar person Svar på uppkommen fråga Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/347203.html Thu, 06 Apr 2017 12:34:33 +0200 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361470.html?date=2017-04-06 Thu, 06 Apr 2017 09:17:43 +0200 Förtydligande: Förmån av fri logi för medföljande make eller maka beräknas till 25 procent. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/351724.html Thu, 06 Apr 2017 09:17:38 +0200 Förtydligande: Beskattning av bidrag från arbetsgivare till konstföreningar Om arbetsgivaren helt eller delvis bekostar de konstverk som en konstförening lottar ut uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/351724.html Wed, 05 Apr 2017 08:39:48 +0200 Förtydligande: Texten under Hotell- och campingverksamhet har förtydligats med ett par exempel på tillhandahållanden som har nära samband med hotell- och campingverksamhet. Det är exempel på när städning och el ska anses ingå i hyran av ett rum på ett vandrarhem eller i hyran av en campingplats respektive när de ska ses som separata tillhandahållanden. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339643.html Mon, 03 Apr 2017 10:17:12 +0200 Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361436.html?date=2017-04-03 Fri, 31 Mar 2017 14:56:23 +0200 Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter Den 1 april 2017 träder nya regler om land-för-land-rapportering i kraft. Multinationella koncerner av viss storlek ska lämna land-för-land-rapporter. Rapporterna ska lämnas på fastställt formulär. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/346929.html Fri, 31 Mar 2017 13:37:02 +0200 Förtydligande: Verkställighetsförbud i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering Svar på uppkommen fråga: Om egendom har utmätts före beslutet om inledande av skuldsanering får verkställighetsåtgärderna fullföljas. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Fri, 31 Mar 2017 13:09:50 +0200 Förtydligande: När kan ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigast fattas? Svar på uppkommen fråga: Ett beslut om återkallelse kan inte fattas förrän de sammanlagda bristerna är tillräckliga för att inte anses obetydliga. Vid den bedömningen får endast avstämda betalningsbrister medräknas. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Fri, 31 Mar 2017 10:57:04 +0200 En ändring av redaktionell karaktär har gjorts i 41 kap. 4 § andra  stycket 1 SFL som avser beslut om revision Hänvisningen i 41 kap. 4 § andra stycket 1 SFL till 41 kap. 2 a § SFL har ändrats till att rätteligen hänvisa till 41 kap. 2 a § tredje stycket SFL (som avser tredjemansrevison). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/327528.html Thu, 30 Mar 2017 14:16:34 +0200 Rättsfall: Delägare som räknas samman vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL HFD anser att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen inte ger utrymme för att räkna in sådana delägare som är eller har varit verksamma i andra företag inom en koncern än i det företag som prövningen avser eller i ett av detta företag ägt fåmansföretag i den krets som ska anses som en enda delägare. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331730.html Wed, 29 Mar 2017 16:17:10 +0200 Förtydligande: När en anslutningspunkt har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften Svar på uppkommen fråga: Om anslutningspunkten har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/329436.html Wed, 29 Mar 2017 12:50:20 +0200 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361360.html?date=2017-03-29 Wed, 29 Mar 2017 10:20:33 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361356.html?date=2017-03-29 Wed, 29 Mar 2017 09:46:08 +0200 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361354.html?date=2017-03-29 Tue, 28 Mar 2017 11:32:11 +0200 Beslut om återkallelseavgift ska omprövas av en SKB I vissa fall ska Skatteverkets beslut om återkallelseavgift omprövas av en SKB som inte tidigare har prövat frågan Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/340588.html Tue, 28 Mar 2017 10:45:53 +0200 Ställningstagande: Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag är inte giltigt för räkenskapsår som påbörjats den 1 januari eller senare InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331641.html Tue, 28 Mar 2017 09:53:13 +0200 Förtydligande: Även om det i ett tillträde ingår ett artistframträdande behöver det inte innebära att det är ett tillträde till en föreställning. Svar på uppkommen fråga: Den lägre skattesatsen (6 procent) för tillträden till föreställningar gäller exempelvis inte vid tillträde till en restaurang med dans till levande orkester. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Mon, 27 Mar 2017 14:52:05 +0200 Lagändring: Nya regler om internprissättningsdokumentation träder i kraft 1 april 2017 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331434.html Mon, 27 Mar 2017 13:26:40 +0200 Ändrad giltighet för ställningstagandet Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361258.html?date=2017-03-27 Fri, 24 Mar 2017 09:50:25 +0100 Förtydligande: Vid förvärv av en verksamhet bör den nya ägaren anses ha samma möjlighet att tillämpa VMB som den förra ägaren vid omsättning av begagnade varor m.m. Svar på uppkommen fråga: Den nya ägaren av verksamheten måste kunna visa att varorna uppfyller förvärvskriteriet för att få tillämpa VMB vid sin försäljning av varorna. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322237.html Thu, 23 Mar 2017 15:53:51 +0100 Ställningstagande: Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa Förfriskningar som en anställd köper på en tjänsteresa, men som arbetsgivaren står för, är inte en skattefri personalvårdsförmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Thu, 23 Mar 2017 15:17:27 +0100 Förtydligande: En utbetalare ska aldrig betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete till en mottagare som är godkänd för F-skatt. Skatteverket har inte någon laglig möjlighet att besluta att arbetsgivaravgifter ska betalas på en ersättning för arbete som betalas ut till en person som är godkänd för F-skatt eller om hen har FA-skatt men har vid avtals- eller utbetalningstillfället åberopat F-skatt. Oavsett om inkomsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller näring. Mottagaren ska betala egenavgifter på ersättningen. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1339.html Wed, 22 Mar 2017 12:07:05 +0100 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361199.html?date=2017-03-22 Tue, 21 Mar 2017 15:07:41 +0100 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361188.html?date=2017-03-21 Tue, 21 Mar 2017 14:27:37 +0100 Upphävande av stöddokumentet ”Är det möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?” Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361182.html?date=2017-03-21 Tue, 21 Mar 2017 10:07:19 +0100 Rättsfall: HFD ändrar förhandsbeskedet om upplåtelse av markområde för båtuppläggningsplatser och återförvisar målet för bedömning avseende skatteplikt, HFD 2017-03-14, mål nr 5304-16 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322524.html Mon, 20 Mar 2017 15:22:40 +0100 Förtydligande: Arbete av en god man ger normalt inte rutavdrag Svar på uppkommen fråga: Det är endast arbete utöver uppdraget som god man som kan ge rutavdrag. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2944.html Fri, 17 Mar 2017 11:33:43 +0100 Lagändring: Hela sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om och innehåller nu de nya reglerna om land-för-land-rapportering Reglerna träder i kraft den 1 april 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 16 Mar 2017 12:04:50 +0100 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361161.html?date=2017-03-16 Thu, 16 Mar 2017 11:34:41 +0100 Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs Om en gäldenär försätts i konkurs på egen ansökan eller av någon annan borgenär, så har staten rätt till utdelning i konkursen om Skatteverket har anmält fordringen till konkursförvaltaren före preskriptioninträdet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/322188.html Thu, 16 Mar 2017 08:33:13 +0100 Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs En konkursansökan är en tillräcklig säkerställandeåtgärd, och den ska prövas om den ges in före preskriptionsinträdet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/322183.html Tue, 14 Mar 2017 15:58:25 +0100 Förtydligande: Innehavaren har blivit godkänd för F-skatt trots brister Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan återkalla en F-skatt för en innehavare som felaktigt godkänts om en ny brist tillkommer. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 14 Mar 2017 10:00:06 +0100 Förtydligande: Utredningsskyldighet och kommunikation i ärenden om anstånd p.g.a. synnerliga skäl Sidan ”Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut” har uppdaterats med ett förtydligande när det gäller ärenden om anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/327520.html Fri, 10 Mar 2017 17:08:20 +0100 Preskription av skattefordringar vid konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361090.html?date=2017-03-07 Fri, 10 Mar 2017 15:10:39 +0100 Rättsfallskommentar: Tillhandahållande av musikteater för barn Kammarrätten har ansett att tillhandahållande av musikteater där barnen aktiveras att delta i musiklekarna omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § ML. Skatteverket delar inte den uppfattningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339544.html Fri, 10 Mar 2017 15:10:33 +0100 Förtydligande: Det är inte fråga om ett artistframträdande när den utövande konstnären själv är arrangör av en föreställning När ersättningen som artisten får är betalning av besökarna till föreställningen, räknas det som ett tillhandahållande av tillträde till en föreställning och inte som ett artistframträdande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339544.html Fri, 10 Mar 2017 14:09:58 +0100 Förtydligande: Hantering av mervärdesskatt i samband med företagsrekonstruktion Svar på uppkommen fråga: Det är endast om mervärdesskattedeklarationen visar att gäldenären har en skatt att betala som det blir aktuellt att dela upp beloppet genom proportionering eller med stöd av faktiskt underlag. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Fri, 10 Mar 2017 13:48:18 +0100 Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet. Utdelning från Storbritannien, som var disponibel före den 6 april 2016, omfattas fortfarande av det gamla skatteavtalet. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/326357.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:13 +0100 Förtydligande: En gäldenär kan inte begära att få betala sina skatter och avgifter genom kvittning mot fordringar på andra statliga myndigheter Svar på uppkommen fråga: Av ordnings- och redovisningstekniska skäl kan det inte tillåtas att en gäldenär betalar sina skatter och avgifter genom tvungen kvittning mot staten. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:07 +0100 Förtydligande: En kvittningsförklaring ska lämnas före preskription Svar på uppkommen fråga: Skatteverket lämnar en kvittningsförklaring genom att sända ut ett kvittningsbeslut. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:02 +0100 Förtydligande: Ömsesidigt fordringsförhållande vid kvittning Svar på uppkommen fråga: En grundläggande förutsättning för kvittning är att det finns ett ömsesidigt fordringsförhållande mellan två parter. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 11:02:24 +0100 Förtydligande: Aktieägartillskott Sidan Kapitalvinstberäkning har uppdaterats med information om aktieägartillskott. Den materiella bedömningen har inte ändrats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2800.html Thu, 09 Mar 2017 11:24:24 +0100 Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet. Utdelning från Storbritannien, som var disponibel före den 6 april 2016, omfattas fortfarande av det gamla skatteavtalet. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2797.html Thu, 09 Mar 2017 09:25:17 +0100 Förtydligande: Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland. Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/349704.html Thu, 09 Mar 2017 09:13:34 +0100 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361056.html?date=2017-03-08 Wed, 08 Mar 2017 13:03:29 +0100 Förtydligande: Reglerna om skattefrihet vid självförvaltning gäller bara om ersättningen ges i form av avdrag på hyran. Svar på uppkommen fråga: Om en hyresreducering betalas ut som en ersättning, t.ex. till en boendeförening, gäller inte reglerna om skattefrihet vid självförvaltning i 8 kap. 31 § IL. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2632.html Tue, 07 Mar 2017 16:10:47 +0100 Förtydligande: Husbil som parkeras vid den anställdes ordinarie bostad Parkering (uppställning) av husbilen i anslutning till den anställdes ordinarie bostad bör ses som privat användning i de fall husbilen används för boende, t.ex. att närstående eller vänner övernattar. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/321422.html Mon, 06 Mar 2017 10:40:28 +0100 Förtydligande: Inkomster från solcellsanläggningar på privatbostadsfastigheter beskattas som kapitalinkomst Sidan Hyresinkomster och annan avkastning har uppdaterats med information om vad som gäller för solcellsanläggningar och elcertifikat. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2721.html Thu, 02 Mar 2017 15:14:56 +0100 Förtydligande: 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML hänvisar inte till 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Hänvisningen har därför tagits bort i vägledningen. 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML hänvisar inte till 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Hänvisningen har därför tagits bort i vägledningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/339601.html Wed, 01 Mar 2017 14:09:41 +0100 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360843.html?date=2017-03-01 Wed, 01 Mar 2017 07:51:32 +0100 Europadomstolen, A och B mot Norge (nr 24130/11 och 29758/11), Dubbelprövningsförbudet Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360841.html?date=2017-02-28 Tue, 28 Feb 2017 13:23:06 +0100 Ställningstagande: Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige En person som flyttar in till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig får beräkna årets gränsbelopp för kvalificerad andel som ägs vid årets ingång. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331735.html Tue, 28 Feb 2017 12:51:49 +0100 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360831.html?date=2017-02-28 Tue, 28 Feb 2017 09:53:41 +0100 Rättelse av skrivfel: Det är det skattebelopp som kunde ha undandragits som är av betydelse för frågan om skattetillägg får tas ut eller inte, inte skattetilläggets storlek. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/340547.html Tue, 28 Feb 2017 08:07:44 +0100 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360825.html?date=2017-02-28 Mon, 27 Feb 2017 14:11:53 +0100 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360819.html?date=2017-02-27 Mon, 27 Feb 2017 12:21:38 +0100 Skatteverkets information om om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360814.html?date=2017-03-03 Mon, 27 Feb 2017 11:24:26 +0100 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360808.html?date=2017-03-03 Thu, 23 Feb 2017 11:34:55 +0100 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG MervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360735.html?date=2015-10-29 Tue, 21 Feb 2017 14:05:55 +0100 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360698.html?date=2017-02-21 Tue, 21 Feb 2017 13:35:00 +0100 Oskäligt lång handläggningstid som ger upphov till kostnadsränta Om kostnadsränta uppstår på grund av oskäligt lång handläggningstid i ett registreringsärende kan det utgöra grund för räntebefrielse. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324492.html Tue, 21 Feb 2017 08:34:55 +0100 Förtydligande: Om en beskattningsbar person som är befriad från mervärdesskatt anger ett belopp som mervärdesskatt i en faktura är beloppet felaktigt debiterad skatt. Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/322371.html Thu, 16 Feb 2017 11:17:52 +0100 Ställningstagande: Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2748.html Thu, 16 Feb 2017 10:43:00 +0100 Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360683.html?date=2017-02-16 Wed, 15 Feb 2017 13:52:35 +0100 Ställningstagande: Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen Om det har skett väsentliga förändringar i en fastighet före överlåtelsen kan inte överlåtelseårets taxeringsvärde användas vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen. I stället ska ett beräknat taxeringsvärde vid överlåtelsetidpunkten användas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2724.html Wed, 15 Feb 2017 10:22:57 +0100 Ställningstagande: Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor Skatteverkets ställningstagande förklarar vilka varor som kan repareras med lägre skattesats för mervärdesskatt och vilka reparationer det gäller. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/355538.html Wed, 15 Feb 2017 08:07:16 +0100 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360638.html?date=2017-02-15 Mon, 13 Feb 2017 13:51:48 +0100 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360630.html?date=2017-02-13 Fri, 10 Feb 2017 13:09:53 +0100 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360611.html?date=2017-02-10 Thu, 09 Feb 2017 23:41:53 +0100 HFD, mål nr 373-16 och 2267-15, Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360608.html?date=2017-02-09 Wed, 08 Feb 2017 06:08:28 +0100 Ny utgåva den 8 februari Information om utgåva som publicerats 8 februari 2017 Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskattFörseningsavgiftKontrollavgiftAndra ämnesområdenBouppteckningEuropeiskt arvsintygHur organisationsnummer tilldelasIdentitetskortPensionsgrundande inkomst (PGI)Statligt stödStiftelser, ideella föreningar, trossamfund - civilrättBokföring & redovisningFastighetstaxeringFolkbokföringFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattAllmänna avdragBegränsat skattskyldigas inkomsterBeräkna skattenFåmansföretag och fåmanshandelsbolagInkomster som är skattefriaKapitalNäringsverksamhetObegränsat eller begränsat skattskyldig?PensionerSkatteavtalSkatteflyktslagenTjänstUtgifter som inte får dras avMervärdesskattPunktskatterAlkoholskattAvfallsskattFordonsrelaterade skatterSkatt på energiSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorerSkatt på trafikförsäkringspremie m.m.TobaksskattSekretess & behandling av uppgifterSkattebetalning & borgenärsarbeteSkattetilläggSocialavgifter Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360596.html Mon, 06 Feb 2017 15:38:55 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidigare CombiGene Vet AB) InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360583.html?date=2017-02-10 Tue, 31 Jan 2017 13:06:31 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360537.html?date=2017-01-31 Tue, 31 Jan 2017 12:41:19 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360525.html?date=2017-01-31 Tue, 31 Jan 2017 10:15:52 +0100 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360518.html?date=2017-01-31 Mon, 30 Jan 2017 14:49:26 +0100 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360496.html?date=2017-01-30 Mon, 30 Jan 2017 08:58:46 +0100 Ställningstagande: Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet Avtalet hindrar inte beskattning i Sverige vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som har förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annat nordiskt land i avtalets mening. Sverige äger dock bara rätt att beskatta den del av värdeökningen som är hänförligt till tid före hemvistbytet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/3015.html Mon, 30 Jan 2017 08:02:37 +0100 Ställningstagande: Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland Den aktuella pensionen, livräntan eller socialförsäkringsersättningen måste ha mottagits omedelbart före avtalets ikraftträdande den 20 december 2015 och fortfarande mottas för att övergångsbestämmelsen ska kunna tillämpas InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2984.html Sun, 29 Jan 2017 13:12:08 +0100 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland InkomstskattPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360471.html?date=2017-01-23 Sun, 29 Jan 2017 11:35:45 +0100 Artistframträdanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360463.html?date=2017-01-27 Sun, 29 Jan 2017 11:06:54 +0100 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360457.html?date=2017-01-27 Wed, 25 Jan 2017 12:44:10 +0100 Motsvarar ett private limited company på Jersey ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbetingade andelar? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360362.html?date=2017-01-23 Wed, 25 Jan 2017 08:41:53 +0100 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360352.html?date=2017-01-24 Tue, 24 Jan 2017 15:36:24 +0100 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas? InkomstskattNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360340.html?date=2017-01-23 Tue, 24 Jan 2017 10:14:06 +0100 Betaltjänster och förmedling av sådana tjänster, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360318.html?date=2017-01-24 Fri, 20 Jan 2017 15:06:43 +0100 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360041.html?date=2017-01-20 Tue, 17 Jan 2017 15:53:21 +0100 Konsumtion ombord, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359930.html?date=2017-01-17 Fri, 13 Jan 2017 12:33:05 +0100 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder) Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359753.html?date=2017-01-13 Fri, 13 Jan 2017 06:30:14 +0100 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359556.html?date=2017-01-13 Tue, 10 Jan 2017 15:09:30 +0100 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359514.html?date=2017-01-10 Mon, 09 Jan 2017 16:17:21 +0100 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359446.html?date=2017-01-09 Mon, 09 Jan 2017 09:36:58 +0100 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359350.html?date=2017-01-05 Thu, 22 Dec 2016 12:58:34 +0100 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358405.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:56:44 +0100 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358403.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:55:05 +0100 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358400.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:53:41 +0100 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358398.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 09:24:20 +0100 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358385.html?date=2016-12-21 Wed, 21 Dec 2016 11:25:04 +0100 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358340.html?date=2016-12-21 Tue, 20 Dec 2016 10:49:33 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358202.html?date=2016-12-27 Tue, 20 Dec 2016 09:44:05 +0100 Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Genom den nya lagen kan en fysisk person som är eller har varit företagare under vissa förhållanden beviljas en särskild form av skuldsanering, benämnd F-skuldsanering. Även en närstående till företagaren kan omfattas av F-skuldsaneringen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356051.html Tue, 20 Dec 2016 09:42:13 +0100 Sidan Vem kan får F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356054.html Tue, 20 Dec 2016 09:41:16 +0100 Sidan Att överklaga eller ompröva en F-skuldsanering har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356057.html Tue, 20 Dec 2016 08:30:07 +0100 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358244.html?date=2016-12-19 Tue, 20 Dec 2016 08:27:07 +0100 KRNS, mål nr 7605-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358242.html?date=2016-12-19 Tue, 20 Dec 2016 04:51:29 +0100 Ny utgåva den 20 december Information om utgåva som publicerats 20 december 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358239.html Mon, 19 Dec 2016 15:29:37 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358188.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:06:56 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358215.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:04:40 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358213.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:01:23 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358211.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 14:58:25 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358209.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:46:42 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358198.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:38:16 +0100 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358193.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:15:35 +0100 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358178.html?date=2016-12-19 Mon, 19 Dec 2016 13:57:24 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls-arbete; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358174.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 13:53:03 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358166.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 13:15:31 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358164.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 11:29:13 +0100 Förtydligande: Nya exempel på när en person har avlidit och ett skattetillägg ska undanröjas Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/340179.html Mon, 19 Dec 2016 11:29:08 +0100 Rättsfallskommentar: Ett skattetillägg ska i vissa fall undanröjas även om personen har avlidit efter det att skattetillägget har påförts Ett skattetillägg ska undanröjas om den person som har överklagat det avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet. Skattetillägget ska även undanröjas om personen begärt omprövning och avlider innan Skatteverket har avgjort ärendet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/340179.html Sun, 18 Dec 2016 21:07:50 +0100 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358113.html?date=2016-12-15 Fri, 16 Dec 2016 13:51:39 +0100 Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Fri, 16 Dec 2016 13:42:45 +0100 Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Fri, 16 Dec 2016 13:20:45 +0100 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358085.html?date=2016-12-16 Fri, 16 Dec 2016 10:05:30 +0100 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358047.html?date=2016-12-15 Thu, 15 Dec 2016 15:20:50 +0100 Sidan Vem kan få skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322268.html Thu, 15 Dec 2016 15:18:17 +0100 Sidan Vad innebär skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Den nya skuldsaneringslagen innebär flera förändringar, t.e.x. att gäldenären ska börja betala redan vid beslutet om att inleda skuldsanering och att betalning som regel ska ske till Kronofogden, som kommer att fungera som betalningsförmedlare. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322267.html Thu, 15 Dec 2016 15:07:28 +0100 Sidan ”När ska Skatteverket ansöka om konkurs” har skrivits om med anledning av ändrade riktlinjer för skattebetalning Skatteverket har ändrat och förtydligat sina riktlinjer angående i vilka fall Skatteverket ska ansöka om konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322174.html Thu, 15 Dec 2016 12:44:50 +0100 Sidan Att överklaga eller ompröva en skuldsanering har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322269.html Thu, 15 Dec 2016 10:58:29 +0100 Sidan Frivilligt skattskyldig har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016. På sidan redogörs för förutsättningarna för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el samt för bestämmelser om ansökan och beslut om godkännande. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/356019.html Thu, 15 Dec 2016 09:03:19 +0100 Ställningstagande: Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med ett ställningstagande om utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Thu, 15 Dec 2016 08:12:23 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering” Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357946.html?date=2016-12-14 Thu, 15 Dec 2016 04:50:17 +0100 Ny utgåva den 15 december Information om utgåva som publicerats 15 december 2016 PunktskatterSkatt på energiSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357945.html Wed, 14 Dec 2016 14:26:53 +0100 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357936.html?date=2016-12-14 Wed, 14 Dec 2016 08:49:08 +0100 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016 Begreppet värdeöverföring förs in i EFL. Med värdeöverföring avses bl.a. vinstudelning och gottgörelse. Värdeöverföring endast får göras under vissa förutsättningar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/337899.html Wed, 14 Dec 2016 08:48:54 +0100 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016 Bestämmelserna om olaglig återbetalning av medlemsinsatser är fortfarande desamma men finns nu i en ny paragraf. I den förra paragrafen benämndes det olovlig utbetalning. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/337899.html Tue, 13 Dec 2016 17:32:45 +0100 Rättsfallskommentar: Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente Bröstarvingar (i praktiken särkullbarn) till den först avlidna maken eller makan som har fått rätt till efterarv genom ett testamente är legala arvingar i den sist avlidna makens eller makans dödsbo. Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/341466.html Tue, 13 Dec 2016 14:09:29 +0100 Föreskrift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2016 och senare Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/325648.html Tue, 13 Dec 2016 14:09:23 +0100 Förtydligande: Undantaget från skyldigheten att lämna kontrolluppgift i 25 kap. 1 § SFL gäller inte kupongskatteuppgift Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/325648.html Mon, 12 Dec 2016 16:09:41 +0100 Tillämpningsinformation för Skatteverket till ställningstagande 2016-11-29, ”Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt”, dnr 131 427570-16/111 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357243.html?date=2016-11-29 Mon, 12 Dec 2016 14:24:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357773.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:18:03 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357766.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:03:05 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2017 för försäljning som registreras i terminalsystem; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357764.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:00:05 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357759.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 10:19:32 +0100 Ställningstagande: Lägerarrangemang, mervärdesskatt Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om lägerarrangemang. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Fri, 09 Dec 2016 11:44:16 +0100 Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker under perioden 21 juni 2016-30 juni 2020. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.Reglerna för beräkning av uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras. Ett uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som sker den 1 januari 2017 eller senare får vid förvärv av en billigare ersättningsbostad inte överstiga så stor del av kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersättningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna får tillämpas på avyttringar som har skett under tiden 21 juni-31 december 2016 om den skattskyldige begär det, se vidare prop. 2016/17:25. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2761.html Thu, 08 Dec 2016 22:11:55 +0100 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal InkomstskattPensionerSkatteavtalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357662.html?date=2016-12-07 Wed, 07 Dec 2016 23:00:11 +0100 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357586.html?date=2016-12-07 Wed, 07 Dec 2016 13:01:33 +0100 HD, mål nr T515-15 – Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357557.html?date=2016-11-25 Wed, 07 Dec 2016 09:40:41 +0100 Rättsfall: Internetbaserad sjukvård Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för sjukvård kan vara tillämpligt även om den legitimerade läkaren inte befinner sig fysiskt på samma plats som patienten Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/338091.html Tue, 06 Dec 2016 09:44:53 +0100 Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 06 Dec 2016 09:32:26 +0100 Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2 Skatteverket anser, när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2, att värdet på utdelade dotterbolagsaktier vid en lex Asea-utdelning bör beräknas på olika sätt beroende på om dotterbolagsaktierna är marknadsnoterade då aktierna kan disponeras, om dotterbolagsaktierna noteras inom 14 dagar eller dotterbolagsaktierna inte noterats inom 14 dagar efter utdelningen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Mon, 05 Dec 2016 15:26:26 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357477.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 14:51:22 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357471.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 14:21:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357461.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 12:50:26 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357451.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 11:32:19 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2017; InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357444.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 10:17:19 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2017 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357431.html?date=2016-12-09 Mon, 05 Dec 2016 09:07:26 +0100 Sidan Fastighetsavgift och fastighetsskatt har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande Sidan beskriver när Skatteverket ska befria från skattetillägg om det finns uppgifter i fastighetsregistret som förifyllts i en deklaration som inte har använts eller när förifyllda uppgifter har strukits. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/355527.html Fri, 02 Dec 2016 13:22:08 +0100 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357402.html?date=2016-12-02 Thu, 01 Dec 2016 14:32:28 +0100 Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet Skattefrihet vid import av varor när försändelsens värde uppgår till högst 22 eur gäller inte för postorderförsändelser utom vid import av utländska periodiska publikationer. Med postorderförsändelser menas när ett företag säljer varor utan fysisk kontakt till en slutkonsument. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/329398.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:40 +0100 Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt Lägerarrangemang kan i vissa fall ses som ett enda tillhandahållande och i andra fall som flera olika tillhandahållanden. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:34 +0100 Ställningstagande: Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats. Varor eller tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet ska ingå i tillhandahållandet endast om de ingår i det pris som avtalats för rumsuthyrningen eller campingplatsen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:22 +0100 Ställningstagande: Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats. Vissa sammansatta tjänster kan beskattas med 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:17 +0100 Ställningstagande: Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med ett avsnitt om idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:11 +0100 Ställningstagande: Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om kombinerade tillhandahållanden med en restaurangtjänst och t.ex. en persontransport eller ett tillträde till en föreställning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:05 +0100 Ställningstagande: Konferensarrangemang, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med anledning av ett ändrat ställningstagande om konferensarrangemang. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 14:36:33 +0100 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357253.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 14:31:14 +0100 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357250.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 14:09:15 +0100 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357247.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 13:59:23 +0100 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357243.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 11:53:47 +0100 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357233.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 10:12:41 +0100 Konferensarrangemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357225.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 08:20:53 +0100 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357223.html?date=2016-11-28 Mon, 28 Nov 2016 14:35:57 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357210.html?date=2016-12-02 Mon, 28 Nov 2016 13:28:59 +0100 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357202.html?date=2016-12-02 Mon, 28 Nov 2016 10:10:10 +0100 Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag Vid beräkning av ackumulerad inkomst ska inkomst i ett handels- eller kommanditbolag som huvudregel inte anses hänföra sig till tid innan den skattskyldige förvärvade andelen. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/331759.html Mon, 28 Nov 2016 08:23:48 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357182.html?date=2016-11-25 Fri, 25 Nov 2016 12:46:41 +0100 Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer Skatteverket anser att den som bor i Sverige och får pension från ett eller flera andra EES-länder ska medges allmänt avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter. InkomstskattAllmänna avdrag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2888.html Fri, 25 Nov 2016 07:46:32 +0100 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter InkomstskattPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357137.html?date=2016-11-25 Thu, 24 Nov 2016 18:24:06 +0100 Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete? Den som fakturerats eller har angetts på fakturan för ett rot- eller rutarbete får anses ha haft en utgift för arbetet när fakturan har betalats. Även den som inte fakturerats, men som kan visa att han eller hon har betalat, kan anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2943.html Thu, 24 Nov 2016 13:34:07 +0100 Beskattning av elcertifikat Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357124.html?date=2016-11-24 Thu, 24 Nov 2016 09:37:16 +0100 Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpningar Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/321542.html Thu, 24 Nov 2016 07:45:08 +0100 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357075.html?date=2016-11-24 Mon, 21 Nov 2016 11:28:51 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2017 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357053.html?date=2016-11-25 Mon, 21 Nov 2016 11:12:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357051.html?date=2016-11-25 Sat, 19 Nov 2016 04:33:10 +0100 Ny utgåva den 19 november Information om utgåva som publicerats 19 november 2016 Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357037.html Fri, 18 Nov 2016 14:57:55 +0100 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357022.html?date=2016-11-17 Fri, 18 Nov 2016 13:00:17 +0100 Ställningstagande: Uttrycket bara ett fåtal år i 19 kap. och 20 kap. IL En utgift för att anskaffa en markanläggning får dras av omedelbart om den är avsedd att användas en tid som inte överstiger tre år. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329631.html Fri, 18 Nov 2016 10:53:46 +0100 Rättelse av skrivfel: Näringsbidrag med viss återbetalningsskyldighet Artikel 87 i fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen har i den lydelse som gäller från och med den 15 april 2011 i 29 kap. 3 § IL ersatts av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331453.html Thu, 17 Nov 2016 10:40:17 +0100 Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpning Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-432/15, Bastova. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Mon, 14 Nov 2016 10:51:54 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356789.html?date=2016-11-18 Fri, 11 Nov 2016 16:55:23 +0100 Förtydligande: Visst kontrollmaterial som inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter Uppgifter i VIES, uppgifter från Tullverket om import, Skatteverkets fastighetsregister, utländska kontrolluppgifter och en särskild uppgift som lämnas av handelsbolag samt uppgifter om förbjudet lån i en oren revisionsberättelse är inte avstämningsuppgifter. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:12 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut på ej återförd expansionsfond om det framgår av deklarationen att verksamheten har upphört Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:06 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut på ej återförda periodiseringsfonder om det framgår av deklarationen att verksamheten har upphört Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:01 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut om en periodiseringsfond inte återförts till beskattning efter sex år Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:54:55 +0100 Förtydligande: Avsättning till expansionsfond omfattas av begreppet avstämningsuppgifter Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:23:54 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget kapital framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324473.html Fri, 11 Nov 2016 16:19:18 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget tjänst framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324472.html Fri, 11 Nov 2016 11:15:11 +0100 Förtydligande: Skatteverket kan ansöka om konkurs för att få till en utredning om eventuell ekonomisk brottslighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322174.html Fri, 11 Nov 2016 11:15:06 +0100 Riktlinjer: Ändrade riktlinjer för skattebetalning Skatteverket har ändrat och förtydligat sina riktlinjer angående i vilka fall Skatteverket ska ansöka om konkurs. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322174.html Fri, 11 Nov 2016 10:28:10 +0100 Riktlinjer för skattebetalning Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356703.html?date=2016-10-26 Thu, 10 Nov 2016 17:18:43 +0100 Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt Skatteverket ska i vissa situationer helt befria från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348314.html Thu, 10 Nov 2016 17:18:38 +0100 Förtydligande: Exempel på när skönsbeskattning kan ske enligt avstämningsuppgifter Skattetillägg får inte i tas ut när skönsbeskattningen kan bestämmas utifrån Skatteverkets register över periodiseringsfonder och avsättningar till expansionsfonder. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348314.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:18 +0100 Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst En särskild uppgift som ett handelsbolag lämnar är inte en avstämningsuppgift. Om en oriktig uppgift framgår av en särskild uppgift ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:13 +0100 Förtydligande: Skattetillägg om expansionsfonden inte har redovisats när verksamheten har upphört? Om det av deklarationen inte framgår att verksamheten har upphört finns det skäl att delvis befria från skattetillägg på ej återförd expansionsfond. Om det framgår att verksamheten har upphört får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:07 +0100 Förtydligande: Om det av deklarationen framgår att en näringsverksamhet har upphört får Skatteverket inte ta ut skattetillägg på ej återförda periodiseringsfonder Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:02 +0100 Förtydligande: Skattetillägg när periodiseringsfonder inte redovisats när verksamheten har upphört? En ny rubrik har tillkommit för att förtydliga skillnad mellan uttag av skattetillägg när det av deklarationen inte framgår respektive framgår att en verksamhet har upphört. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:38:30 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import Uppgifter från Tullverket om import utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket om import ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324474.html Thu, 10 Nov 2016 16:38:25 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter Uppgifter i VIES utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter i VIES ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324474.html Tue, 08 Nov 2016 12:39:00 +0100 Ställningstagande: Mervärdesskatt för egenanställningsföretag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324343.html Tue, 08 Nov 2016 11:01:27 +0100 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356574.html?date=2016-11-08 Thu, 03 Nov 2016 13:49:06 +0100 Förtydligande: Den som är begränsat skattskyldig och tillhör svensk socialförsäkring ska inte betala den särskilda löneskatten (SLF). Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/1347.html Thu, 03 Nov 2016 13:48:43 +0100 Förtydligande: Utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte betala särskild löneskatt (SLF) på ersättning för arbete. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/1346.html Thu, 03 Nov 2016 13:24:34 +0100 Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/330537.html Thu, 03 Nov 2016 13:05:19 +0100 Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad. Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/340704.html Thu, 03 Nov 2016 08:34:09 +0100 Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322269.html Wed, 02 Nov 2016 10:38:43 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Avsnittet om utbildning i idrott har skrivits om. Det har i avsnittet tillkommit utbildningar som t.ex. flygutbildning och dykutbildning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Wed, 02 Nov 2016 10:38:38 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Avsnittet Idrottstränares tjänster har skrivits om med anledning av ett ställningstagande om hur begreppet idrottslig verksamhet i ML ska tolkas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Wed, 02 Nov 2016 10:35:21 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322551.html Wed, 02 Nov 2016 08:57:43 +0100 Innebörden av en upphävd skuldsanering vad gäller verkställighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Tue, 01 Nov 2016 14:47:34 +0100 Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356352.html?date=2016-11-01 Mon, 31 Oct 2016 15:39:44 +0100 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356339.html?date=2016-10-31 Mon, 31 Oct 2016 15:36:19 +0100 Avdrag för utrangering av en byggnad InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356337.html?date=2016-10-31 Mon, 31 Oct 2016 14:37:31 +0100 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356332.html?date=2016-10-26 Thu, 27 Oct 2016 14:32:09 +0200 Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av bostad Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Wed, 26 Oct 2016 12:22:14 +0200 KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15, Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356275.html?date=2016-10-26 Tue, 25 Oct 2016 16:36:37 +0200 Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas Huvudregeln om offentlighet för domstolens beslut om bevissäkring gäller inte om domstolen i sitt avgörande beslutar om ett s.k. sekretessförordnande. Sidan Beslut om bevissäkring är uppdaterad med anledning av de nya reglerna i 43 kap. 8 a § OSL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/327505.html Mon, 24 Oct 2016 16:15:10 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356213.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 16:12:02 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356211.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 14:28:56 +0200 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356183.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 14:24:20 +0200 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356179.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 09:17:12 +0200 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg InkomstskattPensionerSkattetillägg Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356171.html?date=2016-10-21 Mon, 24 Oct 2016 08:19:02 +0200 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356168.html?date=2016-10-24 Wed, 19 Oct 2016 13:07:16 +0200 Ställningstagande: Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331521.html Fri, 14 Oct 2016 13:39:54 +0200 Förtydligande: Kvittning i en konkurs kan ske även för ränta som löper på statens fordran på lönegarantiregress Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331763.html Fri, 14 Oct 2016 13:36:42 +0200 Förtydligande: Statens ränteberäkning på en regressfordran på lönegaranti och statens möjlighet att få utdelning i konkursen för rätten till ränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322252.html Fri, 14 Oct 2016 10:57:05 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En skogsägare får inte avdrag för stämpelskatt avseende lagfart som tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331294.html Fri, 14 Oct 2016 10:45:43 +0200 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2544-15, bevisbörda vid utmätning av andel i fastighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356072.html?date=2016-10-14 Fri, 14 Oct 2016 10:38:00 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En gåvomottagare kan inte göra värdeminskningsavdrag på markanläggningar för sin utgift för stämpelskatt avseende lagfart. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329631.html Fri, 14 Oct 2016 10:04:31 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En gåvomottagare kan inte göra substansminskningsavdrag för sin utgift för stämpelskatt avseende lagfart. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331047.html Thu, 13 Oct 2016 14:45:56 +0200 Ställningstagande: Uppgifter om förbjudet lån i en revisionsberättelse kan påverka uttag av skattetillägg Uppgifter om ett förbjudet lån i en oren revisionsberättelse är inte avstämningsuppgifter. I undantagsfall kan dock sådana uppgifter medföra att Skatteverket delvis ska befria från ett skattetillägg om den uppgiftsskyldige inte har redovisat lånet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324472.html Tue, 11 Oct 2016 11:21:11 +0200 Förtydligande: Sidan Avdragsrätt vid blandad verksamhet har fått ett nytt avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag Avsnittet om holdingbolag och riskkapitalbolag har tillkommit med anledning av ställningstagandet Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/323929.html Tue, 11 Oct 2016 11:19:39 +0200 Förtydligande: Avsnittet ”Förvärv av dotterbolag” på sidan Organisationskostnader m.m. skrivits om Sidan Organisationskostnader har fått nya avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag med anledning av ställningstagandet Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324445.html Mon, 10 Oct 2016 14:25:35 +0200 Nytt ställningstagande; Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? Skatteverket anser att en förvärvares utgift för stämpelskatt avseende lagfart som tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva varken är avdragsgillt under innehavstiden eller vid en avyttring av näringsfastigheten. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/2733.html Fri, 07 Oct 2016 12:48:49 +0200 Sidan sekretessregler som gäller alla myndigheter har fått ett nytt avsnitt om upphandlingssekretess. Det nya avsnittet tar upp vilka sekretessregler som blir aktuella att tillämpa när Skatteverket gör en offentlig upphandling. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329076.html Fri, 07 Oct 2016 11:17:59 +0200 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355970.html?date=2016-10-07 Wed, 05 Oct 2016 08:57:36 +0200 Meddelande: Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/325034.html Tue, 04 Oct 2016 22:42:09 +0200 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355912.html?date=2016-09-27 Mon, 03 Oct 2016 14:11:16 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355878.html?date=2016-10-07 Mon, 03 Oct 2016 14:10:42 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355867.html?date=2016-10-07 Mon, 03 Oct 2016 09:07:33 +0200 Lagändring: Enligt OSL kan beslut om betalningssäkring sekretessbeläggas På sidan Verkställighet av betalningssäkring har det tillkommit ett avsnitt om att domstolens beslut om betalningssäkring kan sekretessbeläggas. Detta med anledning av ny lagstiftning i 43 kap. 8–8 a §§ OSL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/323973.html Mon, 03 Oct 2016 08:32:47 +0200 Sidan Generella regler för ärenden i domstol har skrivits om med anledning av nya regler om offentlighet och sekretess i domstol. De nya reglerna innebär att det blir tydligare vilka slags beslut som omfattas av huvudregeln att uppgifter som tas in i ett domstolsavgörande blir offentliga. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329133.html Sat, 01 Oct 2016 04:20:24 +0200 Ny utgåva den 1 oktober Information om utgåva som publicerats 1 oktober 2016 Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355853.html Thu, 29 Sep 2016 23:09:27 +0200 Återbetalning av SINK-skatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355840.html?date=2016-09-29 Tue, 27 Sep 2016 16:26:45 +0200 Förtydligande: Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut. Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut. Det är Skatteverket som ska Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323958.html Tue, 27 Sep 2016 11:46:56 +0200 Rättsfall: Statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322253.html Tue, 27 Sep 2016 11:46:50 +0200 Rättsfall:Statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322253.html Mon, 26 Sep 2016 11:40:19 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2018 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355759.html?date=2016-09-30 Mon, 26 Sep 2016 11:09:03 +0200 Upphävande av ställningstagandet Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355753.html?date=2016-09-26 Mon, 26 Sep 2016 10:42:03 +0200 HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355749.html?date=2016-09-26 Fri, 23 Sep 2016 14:01:13 +0200 Lagändring: Ny lag om uppgiftsskyldighet när myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet När myndigheter har beslutat att samverka mot viss organiserad brottslighet på underrättelsestadiet kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan myndigheterna om vissa förutsättningar är uppfyllda. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/329126.html Thu, 22 Sep 2016 18:09:15 +0200 Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul En köpare får inte skogsavdrag på en näringsfastighet för tiden mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/331291.html Thu, 22 Sep 2016 17:47:55 +0200 Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul En köpare får inte substansminskningsavdrag för tiden mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/331043.html Fri, 16 Sep 2016 11:49:56 +0200 Ställningstagande: Om en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul så har köparen rätt till värdeminskningsavdrag den dag äganderätten övergår enligt avtalet Ställningstagandet behandlar frågan om från vilken tidpunkt som en köpare får värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/330993.html Thu, 15 Sep 2016 15:56:18 +0200 Sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran Högsta domstolen har ansett att vid pantsättning av en fordran på visst EU-stöd är fordringen tillräckligt bestämd redan vid ansökningstillfället. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322261.html Tue, 13 Sep 2016 14:17:13 +0200 Förtydligande: Om kravet på konsekvent tillämpning av redovisningsmetod Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/338153.html Tue, 13 Sep 2016 12:16:28 +0200 HD, mål nr Ö 4027-15, sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran på visst EU-stöd Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355644.html?date=2016-09-08 Mon, 12 Sep 2016 09:53:34 +0200 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355637.html?date=2016-09-08 Fri, 09 Sep 2016 14:22:43 +0200 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355633.html?date=2016-09-01 Wed, 07 Sep 2016 13:25:18 +0200 Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355606.html?date=2016-09-07 Wed, 07 Sep 2016 13:24:55 +0200 Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355603.html?date=2016-09-07 Wed, 07 Sep 2016 09:31:50 +0200 Ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostaden funktion. Skattereduktion medges även för reparation av sådana maskiner och inventarier som är nödvändiga för att förse bostaden med värme och vatten. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/2945.html Tue, 06 Sep 2016 04:19:27 +0200 Ny utgåva den 6 september Information om utgåva som publicerats 6 september 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355593.html Mon, 05 Sep 2016 11:58:38 +0200 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion Andra ämnesområdenRot- och rutarbeteInkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355589.html?date=2016-09-05 Wed, 31 Aug 2016 09:10:30 +0200 Förtydligande: Skatteverket kan endast vara beskattningsmyndighet för importer när det anses finnas en deklarant. I de fall det inte anses finnas någon deklarant, som t.ex. vid olaglig införsel, är det Tullverket somär beskattningsmyndighet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Tue, 30 Aug 2016 15:24:47 +0200 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355557.html?date=2016-08-30 Fri, 26 Aug 2016 04:19:54 +0200 Ny utgåva den 26 augusti Information om utgåva som publicerats 26 augusti 2016 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355532.html Thu, 25 Aug 2016 09:07:48 +0200 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355525.html?date=2016-05-16 Tue, 23 Aug 2016 13:21:17 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355513.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:20:22 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355515.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:17:18 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355508.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:16:15 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355510.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:09:32 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355501.html?date=2016-08-23 Tue, 23 Aug 2016 13:08:31 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355505.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:59:48 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355497.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:51:19 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355493.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:42:23 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355487.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:41:58 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355489.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 11:42:07 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2017 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355485.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 11:39:19 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksen­heter vid 2017 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355483.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 10:54:10 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2017; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355472.html?date=2016-08-23 Tue, 23 Aug 2016 08:39:38 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355468.html?date=2016-08-23 Mon, 22 Aug 2016 14:18:44 +0200 Förtydligande: Uppgift om köparens registreringsnummer i faktura Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321574.html Mon, 22 Aug 2016 14:18:42 +0200 Förtydligande: Köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer. Förtydligande har skett vad gäller köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329370.html Mon, 22 Aug 2016 12:50:26 +0200 Vilken procentsats ska användas när den skattskyldige inte visar hur fördelning ska ske och det finns flera skattesatser under året. När flera skattesatser finns under ett och samma beskattningsår ska den skattskyldige visa hur inkomsten ska fördelas. Om detta inte skett ska inkomsten proportioneras under beskattningsåret. proportionerngen ska inte utgå från arbetstid utan vilken period inkomsten hör till. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/1341.html Mon, 22 Aug 2016 10:21:38 +0200 Förtydligande: Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattsesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/339619.html Fri, 19 Aug 2016 12:57:42 +0200 Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukas samtidgt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el Rättsligt vägledning uppdateras med ett ställningstagande om hur bränslet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska fördelas när flera bränslen förbrukas samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Thu, 18 Aug 2016 14:06:39 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Ändringar i reglerna om fusion av ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/338322.html Thu, 18 Aug 2016 14:03:21 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322199.html Thu, 18 Aug 2016 14:03:16 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Ändringar i reglerna kring likvidation av ekonomiska föreningar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322199.html Wed, 17 Aug 2016 08:02:07 +0200 Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande om hur bränslet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska fördelas när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:02:01 +0200 Ställningstagande: Kommunala aktiebolags användning av luftfartyg Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för bränsle som förbrukas i luftfartyg som använts av kommunala aktiebolag. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:55 +0200 Ställningstagande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende att bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för luftfartygsbränsle, kan omfatta transporter av passagerare även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:50 +0200 Ställningstagande: Kommunala bolags användning av fartyg Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för bränsle som förbrukas i fartyg som använts av kommunala aktiebolag PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:44 +0200 Ställningstagande: Skattebefrielse för fartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende att bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för fartygsbränsle, kan omfatta transporter av passagerare även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 12 Aug 2016 10:26:39 +0200 Nytt allmänt råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329139.html Wed, 10 Aug 2016 15:38:46 +0200 Förtydligande: Fast arvode som en mellanman får omfattas av undantaget från skatteplikt när tillhandahållandet resulterar i en förmedling av värdepapper Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322539.html Sat, 30 Jul 2016 18:07:57 +0200 Fler arbeten räknas som rutarbete från och med den 1 augusti 2016 Genom en lagändring har rutarbete från och med den 1 augusti 2016 utökats till att omfatta även flytt- och IT-tjänster samt ytterligare trädgårdsarbeten. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/2944.html Fri, 29 Jul 2016 08:53:16 +0200 Förtydligande: Skatteverket förtydligar under vilka omständigheter det kan finnas särskilda skäl att medge frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Fri, 29 Jul 2016 08:53:11 +0200 Rättsfall: HFD dom den 28 juni 2016, mål nr 1113-15 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Thu, 28 Jul 2016 11:23:54 +0200 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355338.html?date=2016-07-25 Mon, 25 Jul 2016 13:58:44 +0200 Lagändring: Åtagande från värdepapperscentral som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige ska lämnas på fastställt formulär. Värdepapperscentraler som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska i vissa fall ge in åtaganden till Skatteverket om att göra skatteavdrag (10 kap. 22 § SFL) eller lämna kontrolluppgifter (23 kap. 8 § SFL). Ett sådant åtagande ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § 2 a och c SFL). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/346929.html Mon, 11 Jul 2016 11:06:32 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329575.html Mon, 11 Jul 2016 11:06:03 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329573.html Mon, 11 Jul 2016 11:05:34 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329572.html Sun, 10 Jul 2016 04:20:35 +0200 Ny utgåva den 10 juli Information om utgåva som publicerats 10 juli 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355282.html Thu, 07 Jul 2016 15:21:53 +0200 Rättsfall: Ränta på återbetald kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/340028.html Thu, 07 Jul 2016 14:54:48 +0200 Lagändring: En ekonomisk förening med investerande medlemmar anses ändå tillämpa lika rösträtt. Från den 1 juli 2016 kan en ekonomisk förening ha investerande medlemmar. Värdet av sådana medlemmars röster ska i vissa fall sättas ner. Denna bestämmelse påverkar inte bedömningen av om föreningen tillämpar lika rösträtt. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329579.html Thu, 07 Jul 2016 14:20:15 +0200 HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355199.html?date=2016-07-05 Thu, 07 Jul 2016 10:25:24 +0200 Lagändring: En kooperativ hyresrättsförening som är ett privatbostadsföretag får inte dra av lämnad utdelning Avdragsbegränsningen gäller från och med den 1 juli 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329580.html Thu, 07 Jul 2016 10:25:16 +0200 Förtydligande: Belopp som skiftas ut när en förening likvideras omfattas inte av avdragsrätten i 39 kap. 23 § IL. Begreppet utdelning i 39 kap. 23 § IL avser endast vinstudelning enligt 10 kap. EFL. Belopp som utskiftas när en förening likvideras får därför inte dras av enligt denna bestämmelse. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329580.html Wed, 06 Jul 2016 16:17:13 +0200 Rättsfall: Skattepliktig ersättning enligt A-SINK Ersättning enligt sponsringsavtal kan utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet inför publik som är skattepliktig enligt A-SINK. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/328889.html Wed, 06 Jul 2016 14:09:51 +0200 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355191.html?date=2016-07-06 Wed, 06 Jul 2016 10:41:48 +0200 Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355177.html?date=2016-07-04 Tue, 05 Jul 2016 16:08:40 +0200 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355132.html?date=2016-07-04 Tue, 05 Jul 2016 14:58:35 +0200 Lagändring: Utbetalning utöver insats till en medlem vid utträde ur kooperativ hyresrättsförening tas upp som utdelning. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/2831.html Tue, 05 Jul 2016 14:15:46 +0200 Ställningstagande: Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdeskatt Med hänsyn till rättsutvecklingen redogör Skatteverket för sin syn på hur diskretionär förvaltning av värdepappersportföljer ska bedömas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322539.html Tue, 05 Jul 2016 14:02:38 +0200 HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/331395.html Tue, 05 Jul 2016 12:44:57 +0200 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355157.html?date=2016-07-05 Tue, 05 Jul 2016 10:38:15 +0200 HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor Högsta förvaltningsdomstolen anser att den s.k. korrigeringsregeln är tillämplig när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett nytt avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor (Högsta förvaltningsdomstolen 2016-06-17, mål nr 6664-6666-14). InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/331395.html Mon, 04 Jul 2016 10:59:02 +0200 Förtydligande: Tillträde till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang Dubbelbeskattning kan undvikas i vissa fall. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/329381.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:49 +0200 Ställningstagande: nya miljöbilar våren 2016 Det finns särskilda regler för nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar. För de miljöbilar som tillkomit under våren 2016 anges vilka bilmodeller som bör anses anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:43 +0200 Ställningtagande: rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 De rättade värdena får betydelse för beräkningen av förmånsvärde för vissa miljöbilar av märkena Audi, Mercedes Benz, Tesla och Volkswagen från och med beskattningsår 2016. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:38 +0200 Förtydligande: närmast jämförbara bil I de fall det inte finns en konventionell bil av samma märke att jämföra miljöbilen med, bör bilen jämföras med nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil i samma storleksklass eller med ett genomsnittligt nybilspris för storleksklassen. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:32 +0200 Föreskrift: ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas vidberäkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.beskattningsåret 2016. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Sat, 02 Jul 2016 04:19:02 +0200 Ny utgåva den 2 juli Information om utgåva som publicerats 2 juli 2016 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355103.html Fri, 01 Jul 2016 15:24:01 +0200 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Andra ämnesområdenStiftelser, ideella föreningar, trossamfund - civilrättBokföring & redovisningInkomstskattKapitalNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2954.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 15:05:47 +0200 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355092.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 14:44:57 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator” PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355085.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 13:37:44 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355070.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 12:40:19 +0200 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355064.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 12:27:50 +0200 Förtydligande: Exportomsättning beskattas inte i Sverige. Detsamma gäller förskott och a conton vid export. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/329352.html Fri, 01 Jul 2016 12:26:41 +0200 Förtydligande: Förskott och a conton vid unionsintern försäljning ska inte beskattas Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/329328.html Fri, 01 Jul 2016 11:03:33 +0200 Ändrat ställningstagande: Utländska juridiska personer får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Skatteverket har omprövat sin tidigare inställning avseende revision av utländska juridiska personer och funnit att det är möjligt att revidera dessa med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/327527.html Fri, 01 Jul 2016 10:24:14 +0200 Rättsfall: Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2814.html Fri, 01 Jul 2016 10:23:05 +0200 Rättsfall: En utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2813.html Fri, 01 Jul 2016 10:21:26 +0200 Rättsfall: Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2829.html Fri, 01 Jul 2016 10:08:49 +0200 Lagändring: 11 kap. 10 § LSE upphör att gälla den 1 juli 2016. Äldre bestämmelser gäller forfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:58 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring den 1 juli 2016 avseende tidpunkter för inlämnande av uppgifter om avdragens fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:53 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas för uppvärming. Avdrag medges endast om den skattskyldige förbrukat biogas som bränsle för uppvärmning och denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Avdrag medges endast om den skattskyldige sålt biogas som bränsle för uppvärmning till någon som inte är stödmottagare , d.v.s. i princip till privatpersoner. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:47 +0200 Lagändring: Fr.o.m. 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas eller säljs som motorbränsle. Avdrag medges endast om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:41 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 reglerar 7 kap. 4 § LSE endast avdragsrätt för biogas som förbrukas som motorbränsle, inte för uppvärmning. Avdragsrätten för biogas som förbrukas för uppvärmning regleras istället i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE. Skattebefrielsen för biogas som den skattskyldige har sålt eller förbrukat regleras i en ny paragraf (6 a kap. 2 c § LSE) PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:36 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring fr.o.m. den 1 juli 2016 avseende tidpunkter för inlämnande av uppgifter om avdragens fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:30 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse för låginblandad FAME i dieselbränsle fr.o.m den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:19 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse för etanol som låginblandas i bensin fr.o.m. den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:08 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse vid höginblandning av FAME och etanol i andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1 respektive 2 LSE, fr.o.m. den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:02 +0200 Lagändring: Fr.o.m den 1 juli 2016 infördes ytterligare villkor för att medges avdrag för skatt på motorbränsle framställt av biomassa. Ändringar i 7 kap. 3 a § tredje stycket, 3 c § tredje stycket och 3 d § tredje stycket LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:43:51 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes en ny bestämmelse i 6 a kap. LSE som behandlar skattebefrielse för vissa flytande biobränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b § LSE). Följdändringar i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE. Förändringen innebär att en förbrukare som är skattskyldig endast får göra avdrag om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Den som är skattskyldig och säljer bränslet får endast göra avdrag om bränslet säljs till någon som inte är stödmottagare, i praktiken till en privatperson. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:43:46 +0200 Lagändring: Avdrag som omfattas av reglerna om statligt stöd får endast göras om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (fr.o.m. den 1 juli 2016). PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:35 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring den 1 juli 2016 avseende tidpunkt för inlämnande av uppgift om stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:30 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ska vissa uppgifter lämnas för de återbetalningar som omfattas av reglerna om statligt stöd om återbetalningsbeloppet uppgår till ett visst belopp. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:24 +0200 Lagändring: Ändring av 9 kap. 7 § LSE den 1 juli 2016 där det klart framgår att ansökan ska vara undertecknad av sökanden, ombud eller annan behörig företrädare för sökanden. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:19 +0200 Lagändring: Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet reglerades tidigare i 6 a kap. 1 § 11 LSE och regleras fr.o.m. den 1 juli 2016 i 6 a kap. 1 § 10. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:13 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ändrades 9 kap. 2 § LSE vad gäller återbetalning av skatt för förbrukning av bränsle på ett sådant sätt som medför skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE. För de skattebefrielser som omfattas av statligt stöd medges återbetalning endast om förbrukaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Stödmottagaren är även skyldig att lämna vissa uppgifter. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:07 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya bestämmelser för vissa bränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b och 2 c §§ LSE). Återbetalning medges endast i de fall då förbrukaren är en stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:02 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya regler för skattebefrielser på bränsleområdet som utgör statligt stöd, vilket innebär ändrade regler för vissa återbetalningar. Vissa återbetalningar omfattas av dessa regler vilket bl.a. innebär att återbetalning inte medges till företag i ekonomiska svårigheter och att uppgifter om stödmottagare i vissa fall ska lämnas. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:58 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som upplagshavare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323464.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:39 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar i FSE avsende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som upplagshavare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323464.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:10 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som registrerad varumottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323465.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:05 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar i FSE avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som registrerad varumottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323465.html Fri, 01 Jul 2016 08:58:28 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som lagerhållare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323468.html Fri, 01 Jul 2016 08:58:22 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar av FSE avsende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som lagerhållare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323468.html Fri, 01 Jul 2016 08:57:51 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2016 slopas möjligheten att vara skattebefriad förbrukare för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/330981.html Fri, 01 Jul 2016 08:55:14 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas skattebefrielsen för bränsle som förbrukas för samtidigt produktion av värme och skattepliktig el av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:56 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes två paragrafer i 6 a kap. LSE om skattebefrielser för biobränslen och biogas. Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:50 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras skattebefrielsen för drift av vissa motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet i 6 a kap. 2 a § 2 LSE och omfattas av reglerna av statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:44 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet för drift av vissa motordrivna fordon i 6 a kap. 2 § 1 LSE och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:32 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för bränsle förbrukat för framställning av värme i anläggning som omfattas av handeln med utsläppsrätter omfattas fr.o.m. den 1 juli 2016 av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:26 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för högbeskattad olja som förbrukas vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av vissa motordrivna fordon omfattas fr.o.m. den 1 juli 2016 av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:20 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattar 6 a kap. 1 § 11 LSE yrkesmässig jordbruks- och skogsbruksverksamhet (inklusive yrkesmässig växthusodling) och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:15 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras skattebefrielsen för vattenbruksverksamhet i 6 a kap. 1 § 10 LSE och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:09 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling regleras fr.o.m. den 1 juli 2016 i 6 a kap. 1 § 11 LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:57 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas skattebefrielsen för bränsle som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:51 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes bestämmelser om vad som avses med uppgifter om stödmottagare i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:45 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes begreppet företag utan rätt till statligt stöd i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:39 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes en definition av begreppet stödmottagare i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:33 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes en definition av begreppet stödordning i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:27 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas vissa skattebefrielser i LSE av särskilda regler om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Thu, 30 Jun 2016 14:16:20 +0200 HFD, mål nr 2680-15 - Företrädaransvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354987.html?date=2016-06-30 Thu, 30 Jun 2016 09:06:04 +0200 Förtydligande: Fraktkostnad vid försäljning av varor omfattas inte av undantaget för posttjänster Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/353594.html Thu, 30 Jun 2016 08:26:39 +0200 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354970.html?date=2016-06-30 Wed, 29 Jun 2016 12:29:12 +0200 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354959.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 12:17:38 +0200 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354957.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 12:11:57 +0200 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354954.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 10:47:00 +0200 Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Wed, 29 Jun 2016 08:41:01 +0200 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) - flyttjänster Andra ämnesområdenRot- och rutarbeteInkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354945.html?date=2016-06-29 Tue, 28 Jun 2016 14:48:40 +0200 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354941.html?date=2016-06-23 Tue, 28 Jun 2016 10:44:53 +0200 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder MervärdesskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354937.html?date=2016-06-23 Tue, 28 Jun 2016 09:27:01 +0200 Rättsfall: Förlikningssammanträde Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322192.html Tue, 28 Jun 2016 08:12:30 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls­arbete InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354931.html?date=2016-06-28 Mon, 27 Jun 2016 16:33:02 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354924.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:31:56 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354926.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:27:45 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354922.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:12:27 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354919.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 15:58:56 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354914.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 15:55:47 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354912.html?date=2016-06-27 Thu, 23 Jun 2016 14:48:22 +0200 Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322249.html Thu, 23 Jun 2016 13:41:07 +0200 Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beorende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beroende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322337.html Wed, 22 Jun 2016 13:17:17 +0200 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354874.html?date=2016-06-21 Wed, 22 Jun 2016 13:01:08 +0200 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354869.html?date=2016-06-22 Wed, 22 Jun 2016 12:54:40 +0200 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354861.html?date=2016-06-21 Tue, 21 Jun 2016 13:59:30 +0200 Beslut från Kronofogden: Om en restförd a-målsskuld omfattas av ett offentligt ackord eller en skuldsanering så kommer Kronofogden att ta bort grundavgiften även om avgiftsfordringen inte i sig skulle omfattas av ackordet eller skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Tue, 21 Jun 2016 12:59:52 +0200 Förtydligande: Ersättning för visningsrätt av ett konstverk utgör sådan rättighetsupplåtelse som beskattas med skattesatsen 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/341291.html Tue, 21 Jun 2016 10:30:03 +0200 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354828.html?date=2016-06-03 Tue, 21 Jun 2016 08:39:05 +0200 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings­året 2016 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354826.html?date=2016-06-27 Mon, 20 Jun 2016 16:42:21 +0200 Förtydligande: Avdrag kan medges med högst ett normalbelopp per dag vid tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/326322.html Mon, 20 Jun 2016 16:33:24 +0200 Förtydligande: Avdrag kan medges med högst ett maximibelopp per dag vid tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/326321.html Mon, 20 Jun 2016 15:00:17 +0200 Tjänsteinkomst som är momspliktig InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323977.html Mon, 20 Jun 2016 09:27:43 +0200 Nytt ställningstagande - Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323980.html Mon, 20 Jun 2016 08:14:30 +0200 Ställningstagande: Verksamhetsöverlåtelse. Ersätter tre tidigare ställningstaganden samt förtydligar vad som gäller överlåtelse av tillgångar för internt bruk hos köparen. Ställningstagande: Verksamhetsöverlåtelse. Ersätter tre tidigare ställningstaganden i förtydligande syfte. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/350547.html Mon, 20 Jun 2016 07:49:19 +0200 HFD, mål nr 1280-15 - Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354768.html?date=2016-06-17 Mon, 20 Jun 2016 07:24:22 +0200 Verksamhetsöverlåtelse Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354759.html?date=2016-06-17 Fri, 17 Jun 2016 10:40:22 +0200 Personligt ansvar enligt 25:18 ABL – undantag för skattetilläggsfordringar kan gälla Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/337889.html Fri, 17 Jun 2016 10:36:00 +0200 Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av luftfartyg. Rättslig vägledning uppdateras med exempel och förtydligande av vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av luftfartyg för privat eller annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 17 Jun 2016 10:35:55 +0200 Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av fartyg. Rättslig vägledning uppdateras med exempel och förtydligande av vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av fartyg för privat eller annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Thu, 16 Jun 2016 16:45:09 +0200 Förtydligande: VMB kan inte tillämpas när endast en andel säljs i varan Återförsäljarkriteriet innebär att syftet ska vara att sälja varor vidare i sin helhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322237.html Thu, 16 Jun 2016 14:05:59 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354731.html?date=2016-06-16 Wed, 15 Jun 2016 11:24:56 +0200 Förtydligande: Betalning i bitcoin Hur beskattningsunderlaget ska beräknas när betalning för varor eller tjänster erhålls i bitcoin. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/339649.html Wed, 15 Jun 2016 11:05:25 +0200 Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete. För rätt till skattereduktion krävs att köparen har utgifter för ROT/RUT-arbete. Arbetet ska också vara utfört och betalat. Enligt HFD-domen kan betalningen även ske av någon annan än köparen. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2943.html Tue, 14 Jun 2016 10:01:25 +0200 Självkostnadspris Förtydligande: begreppet sjävkostnadspris i 7 kap. 3 § 2 a ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/339658.html Tue, 14 Jun 2016 09:21:34 +0200 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354708.html?date=2016-06-13 Mon, 13 Jun 2016 16:54:42 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354682.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:35:48 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354704.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:33:55 +0200 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354701.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:25:52 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB) mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354699.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:14:02 +0200 HFD har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om upplåtelse av en idrottslokal till flera hyresgäster samtidigt. KRNG 2015-08-31, mål nr 2601-14 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322529.html Mon, 13 Jun 2016 16:12:01 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354694.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:11:38 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354692.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 12:39:45 +0200 Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:40 +0200 Förtydligande: Användning av luftfartyg i taxiflygverksamhet Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för luftfartygsbränsle som förbrukas i taxiflygverksamhet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:34 +0200 Förtydligande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende när bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om skattebefrielse för luftfartygsbränsle, kan omfatta förbrukning vid förflyttningar av luftfartyget till och från platsen där luftfartyget hämtar upp eller avlämnar passagerare eller varor. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:29 +0200 Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål samt förtydligande av taxibåtstrafik. Rättslig vägledning uppdateras med exempel på vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål och med ett förtydligande avseende taxibåtstrafik. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:23 +0200 Förtydligande: Skattebefrielse för fartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende när bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om skattebefrielse för fartygsbränsle kan omfatta förbrukning vid förflyttningar av fartyget till och från platsen där fartyget hämtar upp eller avlämnar passagerare eller varor. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 04:18:11 +0200 Ny utgåva den 10 juni Information om utgåva som publicerats 10 juni 2016 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354666.html Thu, 09 Jun 2016 14:08:23 +0200 Skatteverket kan inte träffa förlikning med enskilda dödsbodelägare med anledning av deras återbäringsskyldighet. Rubriken Förlikning med innehåll har därför tagits bort. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322288.html Thu, 09 Jun 2016 13:57:05 +0200 Förtydligande: Uppkomsttidpunkten för debiterad preliminär skatt – belöpandeprincip bör tillämpas även vid företagsrekonstruktion och skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Thu, 09 Jun 2016 13:52:08 +0200 Ackordsuppgörelse med dödsbo utan att boutredningsman finns förordnad. Om staten är ensam borgenär anser Skatteverket att det i vissa fall kan finnas processekonomiska skäl att gå med på ett ackord med dödsboet. Sidan Särskilt om dödsbon är omskriven. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323268.html Wed, 08 Jun 2016 16:46:10 +0200 Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete. För rätt till skattereduktion krävs att köparen har utgifter för ROT/RUT-arbete. Arbetet ska också vara utfört och betalat. Utgift har den som är debiterad för arbetet. Enligt HFD-domen kan betalningen även ha skett av någon annan än köparen. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2943.html Tue, 07 Jun 2016 12:47:30 +0200 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354639.html?date=2016-06-07 Fri, 03 Jun 2016 16:58:30 +0200 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354631.html?date=2016-06-01 Fri, 03 Jun 2016 16:37:23 +0200 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354628.html?date=2016-06-02 Wed, 01 Jun 2016 15:12:04 +0200 Nytt ställningstagande angående mervärdesskatt på stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik Ställningstagandet Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt ersätter det tidigare ställningstagandet angående stödet till den interregionala persontrafiken. Det nya ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men redogör även för Skatteverkets syn på när Trafikverket ska anses bedriva persontrafiken för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322325.html Wed, 01 Jun 2016 09:08:48 +0200 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354568.html?date=2016-05-30 Tue, 31 May 2016 15:25:16 +0200 Ställningstagande: Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt Ställningstagandet ersätter tidigare ställningstagande ”Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik” daterat 2003-10-24. Det nya ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men redogör även för Skatteverkets syn när Trafikverket får anses bedriva persontrafiken för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/339637.html Tue, 31 May 2016 13:18:25 +0200 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354589.html?date=2016-05-31 Mon, 30 May 2016 16:20:02 +0200 Ställningstagande: Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden? Skatteverket anser att det under vissa förutsättningar inte krävs att den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig under anställningen och vistelsen utomlands. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/323993.html Mon, 30 May 2016 10:15:33 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som betalas ut från Världsbankens pensionstrust InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2897.html Mon, 30 May 2016 10:15:27 +0200 Rättsfall: Skatteverkets rättsfallskommentar med anledning av HFD 2015 ref. 81. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2897.html Mon, 30 May 2016 09:41:50 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/323989.html Fri, 27 May 2016 15:12:35 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som betalas ut på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/326258.html Fri, 27 May 2016 15:12:30 +0200 Rättsfallskommentar: Beskattning av pension från Internationella valutafonden InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/326258.html Fri, 27 May 2016 15:04:32 +0200 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354537.html?date=2016-05-27 Fri, 27 May 2016 09:50:20 +0200 Ställningstagande: Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna Skatteverket anser att när en ersättning som tidigare varit avgiftsfri blir avgiftspliktig så ska arbetsgivavgifter betalas i efterhand. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/1319.html Thu, 26 May 2016 14:07:18 +0200 Ställningstagande: Flera ställningstaganden har ersatts av det nya ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/329382.html Thu, 26 May 2016 13:59:51 +0200 Ändrat ställningstagande: Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Tillämpningsområdet för vad som avses med tillträde har begränsats. Försäljning av biljetter till beskattningsbara personer som i vissa situationer har bedömts som tillträde omfattas enligt det nya ställningstagandet av huvudregeln. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/329381.html Thu, 26 May 2016 12:46:24 +0200 Ändrat ställningstagande: ställningstagandet om skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning har ersatts med ställningstagande om skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet. Ställningstagandet innebär en ändring på så sätt att kreditgivning med fordringar som säkerhet inte omfattas av skatteplikt även om företagets kund betalar direkt till långivaren. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322538.html Thu, 26 May 2016 11:45:42 +0200 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354489.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 10:46:45 +0200 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354478.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 09:41:04 +0200 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden InkomstskattPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354471.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 09:32:41 +0200 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81 InkomstskattNäringsverksamhetPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354469.html?date=2016-05-25 Thu, 26 May 2016 04:19:29 +0200 Ny utgåva den 26 maj Information om utgåva som publicerats 26 maj 2016 Andra ämnesområden Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354465.html Mon, 23 May 2016 14:25:50 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning” Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354424.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 14:17:31 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris” Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354421.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 13:31:16 +0200 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354413.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 10:41:30 +0200 Nytt justerat ställningstagande angående Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt Det nya ställningstagandet angående mervärdesskatt vid crowdfunding ersätter det tidigare med samma namn och innebär en justering och ett förtydligande på så sätt att sådana elektroniska förmedlingstjänster som avser finansiela tjänster kan omfattas av undantag från skatteplikt för finansiella tjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Mon, 23 May 2016 09:31:35 +0200 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354401.html?date=2016-05-20 Fri, 20 May 2016 18:07:21 +0200 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott Bokföring & redovisningFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhetSkattetillägg Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354397.html?date=2016-05-20 Fri, 20 May 2016 15:04:30 +0200 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354356.html?date=2016-05-20 Wed, 18 May 2016 16:37:35 +0200 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354353.html?date=2016-05-18 Tue, 17 May 2016 11:29:02 +0200 Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL. Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/329126.html Mon, 16 May 2016 14:18:59 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354319.html?date=2016-05-12 Fri, 13 May 2016 13:13:57 +0200 Rättsfall: Skuldsanering för f.d. näringsidkare som ålagts företrädaransvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322268.html Fri, 13 May 2016 10:50:05 +0200 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354305.html?date=2016-05-06 Fri, 13 May 2016 10:28:38 +0200 Legatariens återbetalningsansvar enligt 21 kap. 5 § ÄB Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322288.html Thu, 12 May 2016 14:10:28 +0200 HD, mål nr B 3645-14 Grovt bokföringsbrott m.m. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354297.html?date=2016-05-12 Thu, 12 May 2016 14:03:20 +0200 Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016. Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/340292.html Thu, 12 May 2016 12:38:45 +0200 Lagändring: Ändring i 7 kap. 9 § ML med anledning av ny tullagstiftning Gäller från och med 1 maj 2016, SFS (2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:40 +0200 Ändrat ställningstagande: ställningstagandet Beskattningsunderlag vid import har uppdaterats med anledning av ny tullag (2016:253) Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet. Under gällande rätt har reglerna om enhetstillstånd tagits bort eftersom sådana regler inte finns i den nya tullagstiftningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:34 +0200 Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016 Den nya tullagen innebär vissa ändringar vid beräkning av tullvärdet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:29 +0200 Lagändring: Ändring i 7 kap. 8 § ML på grund av att bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts i den nya tullagen Gäller från och med 1 maj 2016, SFS (2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:35:56 +0200 Lagändring: Ändringar i ML med anledning av ny Tullag (2016:253) I ML har har hänvisningar till enhetstillstånd tagits bort eftersom dessa bestämmelser inte infört i den nya tullagen Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Thu, 12 May 2016 12:35:50 +0200 Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016 Texten har ändrats med anledning av ny tullag. Ändringarna avser paragrafhänvisningarna till tullagen, ändrade begrepp och att bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Thu, 12 May 2016 12:27:18 +0200 Lagändring: Ändring av begrepp m.m. med anledning av ny tullagstiftning Texten har uppdaterats med de ändringar som gäller från 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329399.html Tue, 10 May 2016 17:40:34 +0200 Rättsfall: En kommuns rätt till ersättning för måltidsutgifter i samband med representation enligt LEMK ska bedömas på samma sätt som vid avdragsrätt enligt ML KRSU 2016-04-13, mål nr 2896-15 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323956.html Tue, 10 May 2016 17:39:05 +0200 Rättsfallskommentar: En kommuns rätt till ersättning för måltidsutgifter i samband med representation enligt LEMK ska bedömas på samma sätt som vid avdragsrätt enligt ML. Skatteverkets rättsfallskommentar, dnr 131 219909-16/111 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323874.html Tue, 10 May 2016 16:19:15 +0200 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354240.html?date=2016-05-09 Mon, 09 May 2016 09:20:52 +0200 Förtydligande. Uppkomsttidpunkten för fordonsskatt Vid ordinarie debitering av fordonsskatt får skattefordringen anses uppkommen vid ingången av den s.k. betalningsmånaden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Mon, 09 May 2016 09:07:41 +0200 Uppkomsttidpunkt för TV-avgifter Fordran på TV-avgift får anses uppkommen på förfallodagen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322261.html Fri, 06 May 2016 13:43:12 +0200 Rättelse av skrivfel: På sidan har felaktigt hänvisats till arkivverksamhet som rätteligen ska vara museiverksamhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/341584.html Wed, 04 May 2016 17:38:22 +0200 Lagändring: Nya regler om skattskyldighet för producenter träder i kraft den 1 juli 2016. En producent kan bli skattskyldig även när elen inte framställs yrkesmässigt. Den som framställer el enbart i en mindre anläggning undantas från skattskyldighet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323429.html Wed, 04 May 2016 17:36:53 +0200 Lagändring: Nya regler om undantag från skatteplikt för el träder i kraft den 1 juli 2016. Undantaget från skatteplikt för el som framställts i ett reservaggregat begränsas till att avse el som inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet. En ny bestämmelse införs om undantag från skatteplikt för viss elframställning från beskattade bränslen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323427.html Wed, 04 May 2016 17:36:47 +0200 Lagändring: Nya regler om undantag från skatteplikt för el träder i kraft den 1 juli 2016. Skattefriheten för el som framställs i vindkraftverk begränsas och samordnas med regler om skattefrihet för annan elproduktion. Den begränsning som innebär att undantaget inte gäller den som yrkesmässigt levererar el slopas. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323427.html Wed, 04 May 2016 10:28:12 +0200 Uppdatering med anledning av en ny Tullag, 2016:253. Uppdatering med anledning av en Tullag, 2016:253. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322320.html Tue, 03 May 2016 12:48:31 +0200 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354079.html?date=2016-04-28 Tue, 03 May 2016 08:48:15 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354154.html?date=2016-05-02 Mon, 02 May 2016 17:47:38 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om redovisning av utgående skatt vid import har fått en ändrad lydelse fr.o.m. 1 maj 2016 (SFS 2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338198.html Mon, 02 May 2016 09:39:50 +0200 Ändrat ställningstagande: Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt Ställningstagandet ersätter tidigare ställningstagande om tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Mon, 02 May 2016 08:15:14 +0200 Lagändring: Bestämmelserna om skattskyldighet vid import för den som åberopar ett enhetstillstånd har tagits bort. I punkterna 6 c och e fanns hänvisningar till bestämmelser om enhetstillstånd. Eftersom bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts i den nya tullagen (2016:253) har punkterna tagits bort och punkten 6 d har blivit 6 c. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322348.html Mon, 02 May 2016 08:05:24 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 ändras temporär import till tillfällig införsel Ändringen beror på ny tullag (2016:253). Tillfällig införsel är det begrepp som används i unionstullkodexen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329394.html Mon, 02 May 2016 07:50:53 +0200 Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323815.html Mon, 02 May 2016 07:48:42 +0200 Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323814.html Sun, 01 May 2016 23:36:29 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL avseende skattskyldighetens inträde vid import av annonsblad. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349117.html Sun, 01 May 2016 23:34:49 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349104.html Sun, 01 May 2016 23:32:55 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349095.html Sun, 01 May 2016 23:30:49 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349098.html Sun, 01 May 2016 23:24:41 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 8 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323467.html Sun, 01 May 2016 23:21:52 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 13 § och 5 kap 2 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323450.html Sun, 01 May 2016 23:18:04 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 1 b § och 5 kap. 2 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323449.html Sun, 01 May 2016 23:08:17 +0200 Lagändring: den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 13 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323448.html Sun, 01 May 2016 23:04:17 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 1 b § LSE avseende skattskyldighet vid import.  PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323445.html Sun, 01 May 2016 23:02:17 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 7 kap. 1 § 1 LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Sun, 01 May 2016 22:55:13 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 22 § FSE träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327677.html Sun, 01 May 2016 22:51:29 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 40 § LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322108.html Sun, 01 May 2016 22:43:11 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 37 och 39 §§ LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322107.html Sun, 01 May 2016 22:38:52 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 37 § LTS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/328418.html Sun, 01 May 2016 22:27:26 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 9 c och 20 §§ LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322070.html Sun, 01 May 2016 22:22:25 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 9 c § LTS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322069.html Sun, 01 May 2016 22:16:41 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 15 § LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322092.html Sun, 01 May 2016 22:10:09 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 18 § FTS träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327670.html Sun, 01 May 2016 22:02:51 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 8 c och 19 §§ LAS. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322019.html Sun, 01 May 2016 21:58:22 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 8 c § LAS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322017.html Sun, 01 May 2016 21:55:35 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 14 § LAS. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322045.html Sun, 01 May 2016 21:52:44 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 20 § FAS träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327661.html Wed, 27 Apr 2016 15:08:38 +0200 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354058.html?date=2016-04-26 Wed, 27 Apr 2016 14:35:47 +0200 Ny godkänd intygsgivare Skatteverket har gett Tax Free Worldwide – Sweden AB tillstånd att utfärda intyg enligt 14 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) som en av Skatteverket godkänd intygsgivare. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329357.html Mon, 25 Apr 2016 15:08:58 +0200 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354049.html?date=2016-04-29 Mon, 25 Apr 2016 13:47:35 +0200 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354041.html?date=2016-04-29 Fri, 22 Apr 2016 10:22:07 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354024.html?date=2016-04-22 Wed, 20 Apr 2016 11:20:36 +0200 Skatteverkets bedömning av frågor som uppkommer i samband med att ett barn som fötts av surrogatmoder utomlands flyttar till Sverige Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354015.html?date=2016-04-20 Mon, 18 Apr 2016 15:02:52 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016 av aktier i AddLife AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353993.html?date=2016-04-18 Mon, 18 Apr 2016 14:08:28 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353991.html?date=2016-04-22 Fri, 15 Apr 2016 17:11:03 +0200 Förtydligande: Bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt vid import, gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338198.html Fri, 15 Apr 2016 14:10:34 +0200 Förtydligande: När är ett finansiellt institut ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338545.html Thu, 14 Apr 2016 16:38:42 +0200 Rättelse – Kontrolluppgift ska avse kalenderår Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Wed, 13 Apr 2016 16:26:54 +0200 Beslut om betalningssäkring är en omständighet som talar starkt emot ett borgenärsanstånd Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/328034.html Wed, 13 Apr 2016 16:00:05 +0200 Passagerartransporter med privat bil Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/321542.html Wed, 13 Apr 2016 14:31:14 +0200 Förtydligande: Vilken akupunktur som utgör sjukvård. Akupunktur som utförs i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet är exempel på sjukvård. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/338091.html Wed, 13 Apr 2016 12:20:25 +0200 Rättsfall: Tryckhöjning av gas som matats ut från naturgasnätet HFD har bedömt att el som förbrukats för tryckhöjning av gas som matats ut från naturgasnätet inte har förbrukats för framställning av en energiprodukt och inte heller i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Mon, 11 Apr 2016 22:23:04 +0200 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353952.html?date=2016-04-11 Fri, 08 Apr 2016 14:07:10 +0200 Förtydligande: Bidrag direkt kopplat till priset Vem som ska debiteras för mervärdesskatten när ett bidrag som är direkt kopplat till priset har lämnats Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/339637.html Fri, 08 Apr 2016 11:39:09 +0200 Uppdatering av texten med anledning av Skatteverkets rättsfallskommentar om uthyrning av popup-butiker (HFD 2015 ref. 62) Lokalernas karaktär och användningsområde kan ha betydelse för bedömningen av om en uthyrning är stadigvarande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Fri, 08 Apr 2016 09:43:27 +0200 Ställningstagande: Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Thu, 07 Apr 2016 14:49:30 +0200 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353915.html?date=2016-04-07 Thu, 07 Apr 2016 12:26:38 +0200 Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av bostad Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Wed, 06 Apr 2016 17:41:04 +0200 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353888.html?date=2016-04-05 Wed, 06 Apr 2016 16:35:11 +0200 Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt filiallagen kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt filiallagen kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/327527.html Mon, 04 Apr 2016 13:56:10 +0200 Ställningstagande: Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen Skatteverket utvecklar i ställningstagandet sin uppfattning om hur uttrycket ”byggarbetsplats” i 39 kap. 2 § första stycket skatteförfarandelagen ska tolkas. Skatteverket har tidigare i ett ställningstagande den 1 juli 2015 (Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?, dnr: 131 361964-15/111) behandlat frågan om avgränsning av uttrycket. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/353025.html Mon, 04 Apr 2016 10:45:11 +0200 Uppdatering av texten med anledning av lagändring i 5 kap. 11 a § Tullag (2000:1281) Ändring avseende i vilka fall Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322320.html Mon, 04 Apr 2016 09:00:54 +0200 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut. Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353831.html?date=2016-04-01 Fri, 01 Apr 2016 12:44:49 +0200 Sidan Särskilt kvalificerad beslutsfattare har tillkommit med anledning av en ändring i fastighetstaxeringslagen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/353438.html Fri, 01 Apr 2016 11:53:35 +0200 Förtydligande: Räkenskapsmaterial som finns i en revisionsakt är tillgängligt även i borgenärsarbetet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322257.html Fri, 01 Apr 2016 10:52:40 +0200 Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353818.html?date=2016-04-01 Fri, 01 Apr 2016 08:52:34 +0200 Rättsfall: Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322184.html Fri, 01 Apr 2016 08:25:33 +0200 Lagändring: Bestämmelsen i 3 kap. 30 g ML har en ny lydelse från och med den 1 april 2016 Ändringen hör ihop med att vissa posttjänster och frimärken undantas från skatteplikt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329377.html Fri, 01 Apr 2016 08:25:21 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016. Efter denna ändring gäller bestämmelserna om varutransporter i 5 kap. 9-10 §§ ML endast när köparen inte är en beskattningsbar person. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329377.html Fri, 01 Apr 2016 08:23:29 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016. Att bestämmelsen har tagits bort hör ihop med att från den 1 april 2016 undantas vissa posttjänster och frimärken från skatteplikt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329370.html Fri, 01 Apr 2016 07:58:54 +0200 Ny utgåva den 1 april Information om utgåva som publicerats 1 april 2016 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353803.html Thu, 31 Mar 2016 16:28:06 +0200 Lagändring: Med anledning av införandet av SKB i fastighetstaxeringen har det i Skatteverkets arbetsordning införts en särskild beslutsordning för vissa beslut. I vissa fall ska ett beslut innan det fattas förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/326252.html Thu, 31 Mar 2016 16:22:48 +0200 Svea HovR, mål nr Ö 11639-14, Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353797.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 15:56:32 +0200 Ställningstagande: Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Thu, 31 Mar 2016 15:41:27 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353785.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 15:39:44 +0200 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353780.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 11:39:53 +0200 Ställningstagandet om uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär har uppdaterats. Ställningstagandet om uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär har uppdaterats. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/338121.html Thu, 31 Mar 2016 11:16:30 +0200 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353771.html?date=2016-03-30 Thu, 31 Mar 2016 10:50:47 +0200 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353766.html?date=2016-03-31 Wed, 30 Mar 2016 14:52:49 +0200 Återtagande av utdelning InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353756.html?date=2016-03-30 Wed, 30 Mar 2016 14:09:40 +0200 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353753.html?date=2016-03-29 Tue, 29 Mar 2016 16:25:23 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vad en kontrolluppgift med anledning av CRS och DAC 2 ska innehålla med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 29 Mar 2016 16:25:18 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vad en kontrolluppgift med anledning av CRS och DAC 2 ska innehålla med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 29 Mar 2016 16:04:34 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vem som ska lämna kontrolluppgift med anledning av FATCA-avtalet med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande