Rättslig vägledning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/rss.html Skatteverkets rättsinformation sv Skatteverket Tue, 16 Jan 2018 08:31:51 +0100 Upphävande av ställningstaganden om energiskatt på el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367299.html?date=2018-01-16 Tue, 16 Jan 2018 08:08:08 +0100 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367374.html?date=2018-01-15 Mon, 15 Jan 2018 10:37:10 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall; PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/367333.html?date=2018-01-15 Wed, 10 Jan 2018 17:53:11 +0100 Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang I avvaktan på en första rättslig prövning av de bedömningar Skatteverket gjort angående startpeng till alla ska beslut som föranleds av ställningstagandet inte fattas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321542.html Wed, 10 Jan 2018 11:33:09 +0100 Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam För andra branscher kräver Skatteverket fortfarande att personalliggaren är korrekt förd tiden före kontrollbesöket. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324147.html Wed, 10 Jan 2018 10:36:09 +0100 Ställningstagande: Tillskott eller driftsbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag Sammanställning av praxis och Skatteverkets syn på klassificering av medel som tillskjuts till egna bolag av kommuner och landsting. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331685.html Tue, 09 Jan 2018 14:02:26 +0100 Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Med anledning av ställningstagandet om benefika överlåtelser och undantagsregeln om avstämningsuppgifter i 49 kap. 10 § 1 SFL ska skattetillägg inte längre tas ut i dessa situationer. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324473.html Fri, 22 Dec 2017 17:03:08 +0100 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366103.html?date=2017-12-22 Thu, 21 Dec 2017 21:42:54 +0100 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366088.html?date=2017-12-21 Thu, 21 Dec 2017 16:07:01 +0100 Rättsfallskommentar: HFD slår fast att med EES-handelsfartyg avses fartyg som används för att transportera gods och passagerare HFD:s dom innebär att Skatteverkets tidigare synsätt inte längre gäller. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338656.html Thu, 21 Dec 2017 13:50:44 +0100 Rättsfall: HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord. HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/323984.html Thu, 21 Dec 2017 11:52:39 +0100 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366017.html?date=2017-12-21 Thu, 21 Dec 2017 11:04:53 +0100 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366013.html?date=2017-12-21 Wed, 20 Dec 2017 16:45:54 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365986.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 16:38:44 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad InkomstskattKapitalNäringsverksamhetPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365981.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 16:27:57 +0100 Ställningstagande: Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet efter ägarförändring m.m. Ett utrullat underskott som omfattas av en koncernbidragsspärr ingår i det underskott av näringsverksamhet som ska beräknas och fastställas vid den årliga beskattningen. Om det finns något hinder mot att nyttja underskottet prövas påföljande beskattningsår. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331660.html Wed, 20 Dec 2017 15:58:56 +0100 Tillämpningsinformation till ställningstagande Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt, 2017-07-12 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362775.html?date=2017-07-12 Wed, 20 Dec 2017 15:43:51 +0100 Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365964.html?date=2017-12-20 Wed, 20 Dec 2017 15:24:16 +0100 Förtydligande: Diplomatfordon är inte undantagna trängselskatt om bilen är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige. Svar på uppkommen fråga: Undantaget i 5 § 1 LTS är inte tillämpligt på en bil som är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1868.html Wed, 20 Dec 2017 14:53:40 +0100 Förhandsbesked: Tillträde till spökhus ska beskattas med 25 procent Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Wed, 20 Dec 2017 14:53:27 +0100 Ställningstagande: Tillträde till visningar av kulturella föreställningar kan omfattas av skattesatsen 6 procent Detta gäller endast tillträde till direktsända visningar av kulturella föreställningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Wed, 20 Dec 2017 14:52:15 +0100 Ställningstagande: Tillträde till visning av idrottsligt evenemang kan utgöra tillträde till idrottsligt evenemang Det gäller endast direktsända visningar där publiken tar del av utsändingen samtidigt som evenemanget faktiskt genomförs. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322552.html Tue, 19 Dec 2017 15:32:12 +0100 Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Ett nytt ställningstagande som ersätter ställningstagandet med samma namn från den 7 oktober 2016, dnr 131 435175-16/111, har publicerats. Ställningstagandet behandlar inte längre avdragsrätt för kostnader i samband med försäljning av aktier. I övrigt innebär det nya ställningstagandet ingen ändring i sak. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324445.html Tue, 19 Dec 2017 13:57:17 +0100 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap; Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskatt Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365833.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 12:25:38 +0100 Skattesats vid tillträde till visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365809.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 09:46:30 +0100 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365796.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 09:18:21 +0100 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365778.html?date=2017-12-19 Tue, 19 Dec 2017 08:23:15 +0100 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html?date=2017-12-19 Mon, 18 Dec 2017 17:28:02 +0100 Skatteverkets information om var information om skattereduktion för rot- och rutarbete m.m. kommer att lämnas http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365753.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 17:21:37 +0100 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365750.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 15:22:32 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365673.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 15:17:03 +0100 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365729.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 13:11:01 +0100 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365710.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:40:52 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365703.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:37:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365701.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:36:02 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2018 för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365698.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:34:16 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365696.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 11:31:31 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365694.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:44:08 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365686.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:37:28 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365683.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:28:55 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365681.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:22:35 +0100 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365669.html?date=2017-12-18 Mon, 18 Dec 2017 10:21:57 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364899.html?date=2017-12-18 Fri, 15 Dec 2017 10:47:12 +0100 Förtydligande: Undantaget i 14 § andra stycket 2 LSKE är inte tillämpligt vid uthyrning Svar på uppkommen fråga PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361220.html Fri, 15 Dec 2017 10:35:19 +0100 Förtydligande: Skattskyldighetens inträde vid uthyrning Svar på uppkommen fråga (LSKE) PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Tue, 12 Dec 2017 12:02:01 +0100 Lagändring: Fler förbrukningsändamål för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el och ändrade krav på elförbrukning Skatteverket kan från och med den 15 december 2017 pröva och godkänna ansökningar inför den 1 januari 2018. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356019.html Tue, 12 Dec 2017 09:38:43 +0100 Förtydligande: Vad avses med företag i förlustregeln? Svar på uppkommen fråga: Även kommuner och andra rättssubjekt som inte är företag i vedertagen mening omfattas av förlustregeln. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331651.html Mon, 11 Dec 2017 14:02:29 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2018 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365374.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 14:00:54 +0100 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365361.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:27:08 +0100 Förtydligande: En ”oäkta” bostadsrättsförening är inte en kooperativ förening Svar på uppkommen fråga: Av de numera upphävda lättnadsreglerna följer att en oäkta bostadsrättsförening inte är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § IL. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329579.html Mon, 11 Dec 2017 11:10:56 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365357.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:08:27 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365353.html?date=2017-12-11 Mon, 11 Dec 2017 11:04:13 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365351.html?date=2017-12-11 Fri, 08 Dec 2017 11:21:39 +0100 Rättsfall: Utdelning på andelar i onoterade utländska juridiska personer Högsta förvaltningsdomstolen anser att kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL för att en utdelning ska få tas upp till fem sjättedelar utgör en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2801.html Thu, 07 Dec 2017 14:01:04 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2748.html Wed, 06 Dec 2017 12:48:41 +0100 Ställningstagande: Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation Avdrag för enklare för förtäring vid representation får inte överstiga 60 kr. Om utgiften för förtäringen överstiger detta belopp medges inte avdrag med något belopp. Starköl, vin och sprit är aldrig en avdragsgill förfriskning. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331518.html Wed, 06 Dec 2017 09:42:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365214.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 09:40:17 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365212.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 09:36:48 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365210.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 09:28:44 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365208.html?date=2017-12-06 Wed, 06 Dec 2017 08:49:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2018; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365197.html?date=2017-12-06 Mon, 04 Dec 2017 17:08:28 +0100 Ställningstagande: Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag Ställningstagandet ger vägledning för bedömningen av när en lotteri- och spelverksamhet kan anses bedrivas i enkelt bolag. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322363.html Mon, 04 Dec 2017 17:00:31 +0100 Förhandsbesked: Enbart en skogsmaskin utgör inte något fast etableringsställe Skatterättsnämnden har ansett att enbart en skogsmaskin inte utgör något fast etableringsställe. Skatteverket instämmer. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329368.html Thu, 30 Nov 2017 12:31:55 +0100 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton har uppdaterats Bilaga A som rör deltagande jurisdiktioner har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338557.html Thu, 30 Nov 2017 10:51:57 +0100 Lagändring: Förordningen som redogör för vilka länder som är deltagande jurisdiktioner med anledning av CRS och DAC 2, har uppdaterats Ändringen träder i kraft den 1 december 2017 och innebär att vissa länder har tagits bort från förteckningen. Detta kan innebära att konton innehavda av vissa finansiella institut nu ska rapporteras. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Wed, 29 Nov 2017 10:59:37 +0100 Förtydligande: Delvis befrielse från skattetillägg när avkastningsskatten felaktigt har redovisats som underlag för avkastningsskatt Svar på uppkommen fråga: När det är fråga om ett enstaka misstag ska Skatteverket normalt befria ned till ett halvt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Tue, 28 Nov 2017 15:27:33 +0100 Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näring) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag Svar på uppkommen fråga: Trots att inkomstskatt som sådant är ett enda skatteslag, ska förvärvsinkomst och inkomst av kapital bedömas som olika skatteslag när Skatteverket ska avgöra om ett undandraget skattebelopp är obetydligt. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340175.html Mon, 27 Nov 2017 13:33:16 +0100 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364838.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 12:57:31 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2018 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364831.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 12:55:56 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364829.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 11:06:18 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364821.html?date=2017-11-27 Mon, 27 Nov 2017 08:01:15 +0100 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364808.html?date=2017-11-21 Fri, 24 Nov 2017 16:29:27 +0100 Föreskrift: Ändring i Skattverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017 Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Fri, 24 Nov 2017 13:48:24 +0100 Förtydligande: Skattepliktiga varor som används i egen tillverkning Svar på uppkommen frågan (LSKE) PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Fri, 24 Nov 2017 13:08:19 +0100 Ställningstagande: Förmån av trängselskatt 2018 Den 1 januari 2018 ändras reglerna för trängselskatt och infrastrukturavgift som arbetsgivaren betalar för privat körning med förmånsbil. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321446.html Fri, 24 Nov 2017 09:10:44 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364760.html?date=2017-11-23 Thu, 23 Nov 2017 13:34:51 +0100 Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms utgöra näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. Om vinsten uppgår till 1 000 kr eller mer ska egenavgifter betalas. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1339.html Thu, 23 Nov 2017 09:04:40 +0100 Förmån av trängselskatt InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/rvroot.html?date=2017-11-23 Wed, 22 Nov 2017 09:13:52 +0100 Förtydligande: Utförare av rot- och rutarbete som är närstående Två exempel har lagts till för att förtydliga vilka som räknas som närstående till köparen och som alltså inte får utföra rut- och rotarbeten. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2943.html Wed, 22 Nov 2017 08:58:54 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364637.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 15:50:29 +0100 Förtydligande: Om innehavaren har en betalningsuppgörelse Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om en tillgång har utmätts och ersättningen vid försäljningen väntas täcka skatteskulden. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:50:24 +0100 Rättelse av skrivfel: Omständigheter innehavaren inte kunnat rå över Skatteverket kan avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom två månader. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:50:19 +0100 Förtydligande: Återkallelse av godkännande för F-skatt när innehavaren eller annan som ska prövas inte har lämnat inkomstdeklaration Svar på uppkommen fråga: Personen i fråga måste ha varit skattskyldig enligt 30 kap. SFL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 21 Nov 2017 15:43:02 +0100 Förtydligande: Särskilda skäl vid avbetalningsplan eller betalningsuppgörelse Svar på uppkommen fråga: Om det finns en avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse, bör Skatteverket kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1293.html Tue, 21 Nov 2017 15:42:57 +0100 Förtydligande: Hur räknas bristerna vid ett samlingsbeslut? Svar på uppkommen fråga: Varje skatteslag och varje beskattningsår räknas som en brist vid ett samlingsbeslut. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1293.html Tue, 21 Nov 2017 15:21:37 +0100 Förtydligande: Det första avser att juridiska personer alltid anses bedriva näringsverksamhet och det andra rör bedömningen av om verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet är preliminär. Svar på uppkommen fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1292.html Tue, 21 Nov 2017 15:06:07 +0100 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364606.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 15:02:12 +0100 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364603.html?date=2017-11-21 Tue, 21 Nov 2017 14:44:17 +0100 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364597.html?date=2017-11-17 Tue, 21 Nov 2017 14:41:36 +0100 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364593.html?date=2017-11-17 Tue, 21 Nov 2017 08:19:49 +0100 Förtydligande: Hantering i skuldsanering av nedsättning av skatteskuld efter laga kraft Svar på uppkommen fråga: Det tillgodoräknade beloppet på grund av nedsättning kan endast avräknas mot den del av den nedsatta skatten/avgiften som kvarstår obetald och kommer att göra så även efter avslutad skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 20 Nov 2017 14:00:56 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364537.html?date=2017-11-20 Mon, 20 Nov 2017 10:07:11 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364528.html?date=2017-11-20 Mon, 20 Nov 2017 10:06:45 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364525.html?date=2017-11-20 Mon, 20 Nov 2017 08:41:28 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364515.html?date=2017-11-20 Fri, 17 Nov 2017 11:03:23 +0100 Förtydligande: Ett s.k. showroom kan vara ett detaljförsäljningsställe. Svar på uppkommen fråga PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356037.html Fri, 17 Nov 2017 08:42:25 +0100 Förtydligande: Ersättning när Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut Svar på uppkommen fråga: Rätt till ersättning för kostnader kan uppkomma om Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331772.html Thu, 16 Nov 2017 15:19:33 +0100 Förtydligande: Valutaomräkning av uppgifter i land-för-land-rapporteringen Balansposter för utländska dotterföretag som ska redovisas i rapporten behöver inte räknas om till årets genomsnittliga växelkurs om de hämtas från koncernredovisningen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 16 Nov 2017 11:28:09 +0100 Rättsfall: Femdagarskurs i redovisning omfattas inte av tillträde till evenemang. Förhandsavgörandet är överklagat och HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329381.html Thu, 16 Nov 2017 10:18:05 +0100 Rättsfall: En sammanföring är inte ett återköp Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det inte är ett återköp när en försäkringsgivare sammanför identiska kollektivavtalsgrundande tjänstepensionsförsäkringar för en och samma försäkrad till en enda försäkring. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2893.html Thu, 16 Nov 2017 09:07:20 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 Vid flytt och överlåtelse av pensionsförsäkringar ska utländskt skatteregistreringsnummer lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326731.html Thu, 16 Nov 2017 09:02:11 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 I kontrolluppgiften som ska lämnas vid en avskattning av ett pensionssparkonto ska uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer även lämnas för obegränsat skattskyldiga i vissa fall. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326734.html Thu, 16 Nov 2017 09:02:05 +0100 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 I kontrolluppgiften som ska lämnas vid en eventuell avskattning av en pensionsförsäkring ska uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer lämnas även för obegränsat skattskyldiga i Sverige i vissa fall. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326734.html Wed, 15 Nov 2017 15:58:47 +0100 Ställningstagande: Avkastningsskatt på pensionsmedel är en inkomstskatt vid land-för-land-rapporteringen för livförsäkringsföretag För sådana företag där avkastningsskatten på pensionsmedel inte ersätter beskattningen enligt inkomstskattelagen är avkastningsskatten däremot inte en inkomstskatt vid rapporteringen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Wed, 15 Nov 2017 15:58:36 +0100 Ställningstagande: Mottaget koncernbidrag ska inte tas med som en intäkt i land-för-land-rapporteringen Lämnade och mottagna koncernbidrag ska däremot ingå i rapporteringen av vinst eller förlust före inkomstskatt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Wed, 15 Nov 2017 10:28:20 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364349.html?date=2017-11-15 Thu, 09 Nov 2017 11:16:21 +0100 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364283.html?date=2017-11-09 Thu, 09 Nov 2017 10:07:14 +0100 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364277.html?date=2017-11-08 Thu, 09 Nov 2017 10:03:39 +0100 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364275.html?date=2017-11-07 Wed, 08 Nov 2017 16:09:03 +0100 Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan inte vara ursprungsbostad. Skatteverket anser att den inte heller kan vara ersättningsbostad. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2759.html Wed, 08 Nov 2017 15:47:34 +0100 Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan därför inte vara ursprungsbostad. Kammarrätten anser att en brittisk s.k. leasehold är en nyttjanderätt och därför inte kan vara ursprungsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskov med kapitalvinst. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2758.html Wed, 08 Nov 2017 15:10:48 +0100 Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz En person som saknar arbetstillstånd har inte något behov av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325050.html Wed, 08 Nov 2017 14:33:11 +0100 Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz En person som saknar arbetstillstånd har inte något behov av ett beslut om skatteregistrering för A-skatt eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1291.html Wed, 08 Nov 2017 13:47:47 +0100 Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning Tillfällig varuförsäljning som inte är näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326279.html Wed, 08 Nov 2017 11:38:47 +0100 Rättsfall: Ett irländskt uLtd motsvarar inte ett svenskt aktiebolag Kammarrätten anser att irländska uLtd inte är jämförbara med svenska aktiebolag, eftersom delägarna är personligt ansvariga för bolagets skulder vid en likvidation. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331541.html Wed, 08 Nov 2017 09:46:51 +0100 Beskattning av tillfällig varuförsäljning InkomstskattKapitalNäringsverksamhetTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364219.html?date=2017-11-08 Mon, 06 Nov 2017 13:49:55 +0100 Rättelse av skrivfel: Beräkning av ränta på omprövat skattetillägg, återkallelseavgift, förseningsavgift och kontrollavgift På sådana beslut beräknas hög kostnadsränta från och med dagen efter det nya beslutets förfallodag och inte låg kostnadsränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324490.html Mon, 06 Nov 2017 10:41:20 +0100 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364161.html?date=2017-11-06 Mon, 06 Nov 2017 10:08:07 +0100 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Riksskatteverkets författningssamling; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364157.html?date=2017-11-06 Mon, 06 Nov 2017 10:03:44 +0100 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364141.html?date=2017-11-02 Mon, 06 Nov 2017 09:58:09 +0100 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Riksskatteverkets författningssamling; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364151.html?date=2017-11-06 Thu, 02 Nov 2017 10:57:36 +0100 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364083.html?date=2017-11-01 Tue, 31 Oct 2017 13:38:26 +0100 Förtydligande: Beräkning av preskriptionstid Svar på uppkommen fråga: Preskriptionstiden för regressrätt på lönegaranti löper från den dag länsstyrelsen fattar beslut om återkrav. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322252.html Tue, 31 Oct 2017 13:26:51 +0100 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364036.html?date=2017-10-31 Tue, 31 Oct 2017 12:48:29 +0100 Ställningstagande: Avgifter vid kortbetalningar Årsavgifter till kortutgivare och ersättning till kortinlösare är omsättningar för betaltjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Avgifter mellan kortutgivare och kortinlösare, s.k. mellanbanksavgift, är däremot inte omsättningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322538.html Tue, 31 Oct 2017 12:20:40 +0100 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364031.html?date=2017-10-31 Tue, 31 Oct 2017 11:03:51 +0100 Ställningstagande:Tillhandahållande av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärvärdesskattegrupp där företaget är medlem Bedömningen av den svenska etableringens självständighet i förhållande till den utländska mervärdesskattegruppen ska göras utifrån reglerna i det land där gruppen är bildad. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339694.html Mon, 30 Oct 2017 13:44:38 +0100 Meddelande: Sverige och USA har ingått avtal om utbyte av land-för-land-rapporter Avtalet gäller för utbyte av 2016 års rapporter. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Mon, 30 Oct 2017 12:55:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363991.html?date=2017-10-30 Mon, 30 Oct 2017 12:36:49 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363983.html?date=2017-10-30 Mon, 30 Oct 2017 10:03:57 +0100 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363969.html?date=2017-10-30 Fri, 27 Oct 2017 14:29:48 +0200 Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017 TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325646.html Fri, 27 Oct 2017 11:15:01 +0200 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363946.html?date=2017-10-27 Fri, 27 Oct 2017 10:18:07 +0200 Förtydligande: När tillämpas särskilda skäl för enstaka unga skulder. Svar på uppkommen fråga: Särskilda skäl vid enstaka unga skulder kan endast tillämpas om samtliga brister är betalningsbrister. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Wed, 25 Oct 2017 15:04:16 +0200 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363903.html?date=2017-10-25 Tue, 24 Oct 2017 08:44:23 +0200 Sidan Befintligt efternamn har uppdaterats utifrån personnamnlagen Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/362058.html Mon, 23 Oct 2017 13:50:56 +0200 Förtydligande: F-skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att F-skuldsanering beviljas för sådana skulder. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 23 Oct 2017 13:46:48 +0200 Förtydligande: Skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att skuldsanering beviljas för sådana skulder. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 23 Oct 2017 13:40:49 +0200 Förtydligande: Offentligt ackord som omfattar tull och mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att sådana fordringar sätts ned genom ett offentligt ackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Mon, 23 Oct 2017 13:36:19 +0200 Förtydligande: Särskilt om ackord för tull och mervärdesskatt EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt hindrar inte att Skatteverket beslutar om ackord i enlighet med 4 § BorgL Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322244.html Fri, 20 Oct 2017 15:21:39 +0200 Förtydligande: Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet vid rationaliseringsförvärv. Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet påverkar bedömningen. Det bör vara samma ägarförhållande i den ägda och den tillköpta fastigheten. Vissa undantagsfall kan finnas. Normalt gäller undantaget för makar. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331296.html Fri, 20 Oct 2017 13:39:49 +0200 Rättelse: Civilrättslig kvittning av rättegångskostnader Skatteverket har i vissa fall kvittningsrätt trots att fordran på ersättning för rättegångskostnad har överlåtits och denuntiation skett. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 20 Oct 2017 09:04:26 +0200 Rättsfall: Skatteverket är behörig part i mål om överklagade förrättningskostnader Hovrätten har i flera avgöranden funnit att Kronofogden inte har rätt att överklaga ett beslut som avser förrättningskostnader hos Kronofogden, oavsett om kostnaderna hänför sig till ett allmänt mål eller ett enskilt mål. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/325441.html Fri, 20 Oct 2017 08:26:06 +0200 Sidan Anslutningsförvärv har uppdaterats utifrån personnamnlagen Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361303.html Thu, 19 Oct 2017 15:40:45 +0200 Sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om utifrån förtydliganden från OECD Förtydligandena kommer från OECD:s frågor och svar och innebär inte någon ändring i sak. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 19 Oct 2017 14:35:29 +0200 Förtydligande: Definitionen av enstaka skulder vid särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt har ändrats. Svar på uppkommen fråga: Som enstaka skulder avses skulder som är färre än tre. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Thu, 19 Oct 2017 13:59:28 +0200 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige gällande land-för-land-rapportering InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363749.html?date=2017-10-19 Thu, 19 Oct 2017 07:48:55 +0200 Skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN avseende kontrolluppgifter som ska lämnas med anledning av FATCA. Lättnader har införts vad gäller skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 17 Oct 2017 14:24:49 +0200 Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Skattetillägg får inte tas ut om överlåtelsen framgår av en kontrolluppgift eller en lagfartsuppgift och det samtidigt finns en uppgift om ett uppskovsbelopp i ett register. Den oriktiga uppgiften framgår i sådant fall av avstämningsuppgifter. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Tue, 17 Oct 2017 14:24:43 +0200 Ställningstagande: Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet? Föregående års fastställda underskott av näringsverksamhet är inte en avstämningsuppgift om det fastställda underskottet är ett annat än det som deklarerats. I stället finns det skäl att medge hel befrielse från skattetillägget. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Mon, 16 Oct 2017 17:38:40 +0200 Förtydligande: Förutsättningar för befrielse vid tillgänglig delägaruppgift i handelsbolag Svar på uppkommen fråga: En delägaruppgift ska ha funnits tillgänglig innan Skatteverket startar sin utredning av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Mon, 16 Oct 2017 17:30:17 +0200 Ställningstagande: Skatteverket ska medge hel befrielse från skattetillägg när ett felaktigt inrullat underskott eller ett felaktigt återfört avdrag för egenavgifter framgår av Skatteverkets beslut om att avvika från lämnade uppgifter i föregående års deklaration Skatteverket anser att det finns skäl att medge hel befrielse från skattetillägg då det är frågan om kontrollmaterial som minskar risken för ett skatteundandragande Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324471.html Mon, 16 Oct 2017 09:19:13 +0200 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363669.html?date=2017-10-10 Fri, 13 Oct 2017 22:07:25 +0200 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen Förvaltningsrätt & förfarandeMervärdesskatt Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363655.html?date=2017-10-13 Fri, 13 Oct 2017 11:49:17 +0200 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland Kammarrätten i Stockholm har gjort bedömningen att Max Planck Gesellschaft inte utgör en offentligrättslig juridisk person i den mening som avses i artikel 19.1 i skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2985.html Fri, 13 Oct 2017 08:52:18 +0200 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363636.html?date=2017-10-11 Fri, 13 Oct 2017 08:46:19 +0200 KRNJ, mål nr 1437 - - 1438-16, samt KRSU, mål nr 2078 - - 2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal Kammarrätterna anser att utbetalningar från en vinstandelsstiftelse, Oktogonen, till före detta anstäldda ska ske som ersättning som liknar lön enligt artikel 15 i skatteavtalet med Spanien respektive Portugal InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2981.html Thu, 12 Oct 2017 22:36:24 +0200 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363633.html?date=2017-10-11 Tue, 10 Oct 2017 14:13:59 +0200 Ställningstagande: Vad som avses med användning av luftfartyg för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 14:13:54 +0200 Ställningstagande: Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 14:13:49 +0200 Ställningstagande: Vad som avses med användning av skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/329069.html Tue, 10 Oct 2017 11:01:39 +0200 Rättelse med anledning av ändring av RFR 2 avseende IAS 21 punkt 3 Punkten 3 avseende IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser i RFR är upphävd och ska inte tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324744.html Fri, 06 Oct 2017 16:17:34 +0200 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363530.html?date=2017-10-06 Fri, 06 Oct 2017 15:33:42 +0200 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363518.html?date=2017-10-06 Fri, 06 Oct 2017 09:02:21 +0200 Upphävande av flera olika ställningstaganden Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363485.html?date=2017-09-15 Fri, 06 Oct 2017 08:32:38 +0200 Bokföringsnämndens allmänna råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) har upphört att gälla. Det allmänna rådet upphör att gälla från och med den 12 juni 2017. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/3258.html Wed, 04 Oct 2017 09:44:32 +0200 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363481.html?date=2017-10-02 Tue, 03 Oct 2017 11:28:41 +0200 Förtydligande: En bostadsrättsförening får i omkostnadsbeloppet för fastigheten medräkna utgifter för återköp av den eller de bostadsrätter som belastat fastigheten InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331682.html Tue, 03 Oct 2017 11:28:08 +0200 Förtydligande: Vid avyttring av fastigheten får en bostadsrättsförening i omkostnadsbeloppet för fastigheten medräkna utgifter för återköp av den eller de bostadsrätter som belastat fastigheten InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331684.html Tue, 03 Oct 2017 08:00:42 +0200 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363451.html?date=2017-10-02 Mon, 02 Oct 2017 15:27:07 +0200 Rättsfall: Bedömning av om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare är en skattefri gåva eller om det ska beskattas som lön Enligt Högsta förvaltningsdomstolen måste man göra en samlad bedömning, där flera omständigheter beaktas. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2620.html Mon, 02 Oct 2017 13:37:15 +0200 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363445.html?date=2017-09-19 Mon, 02 Oct 2017 13:34:31 +0200 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363443.html?date=2017-09-02 Mon, 02 Oct 2017 13:32:07 +0200 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363441.html?date=2017-09-19 Mon, 02 Oct 2017 12:59:04 +0200 Uppdaterat ställningstagande. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329051.html?date=2008-12-11 Fri, 29 Sep 2017 11:26:23 +0200 Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader för reseledare Svar på uppkommen fråga: Reseledaren är fortfarande på tjänsteresa, trots att det är reglerna för tillfälligt arbete som ska tillämpas när tjänsteresan har pågått i mer än tre månader. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326317.html Fri, 29 Sep 2017 10:56:36 +0200 Föreskrift: Ändring av föreskrifterna om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 3 § SdbL Skatteverket har ändrat föreskrifterna som närmare preciserar vilka uppgifter Skatteverket får behandla i beskattningsdatabasen. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338419.html Thu, 28 Sep 2017 15:48:16 +0200 Komplettering av rättsfallskommentar HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29 Thu, 28 Sep 2017 15:29:28 +0200 Rättsfall: Skadestånd som grundar sig på allvarlig brottslighet utgör skäl mot skuldsanering Hovrätten har ansett att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering för skadestånd som uppkommit med anledning av allvarlig brottslighet i form av grov stöld mot en arbetsgivare. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322268.html Thu, 28 Sep 2017 08:11:06 +0200 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363402.html?date=2017-09-28 Wed, 27 Sep 2017 15:19:50 +0200 Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket anser att det som framgår av ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster ska tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360567.html Wed, 27 Sep 2017 14:56:05 +0200 Förtydligande: Exempel på när en oriktig uppgift om hyresersättning framgår av en kontrolluppgift Svar på uppkommen fråga: Skattetillägg ska inte tas ut när en person har underlåtit att deklarera hyresersättning från sin arbetsgivare samtidigt som Skatteverket har fått en kontrolluppgift om utbetalad ersättning från arbetsgivaren (avstämningsuppgift). Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Wed, 27 Sep 2017 11:07:18 +0200 Lagändring: Sidan Nybildat efternamn har uppdaterats Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361291.html Tue, 26 Sep 2017 14:42:30 +0200 Rättsfall: Likvidation av ett upplöst konkursbolag för att förhindra preskription Högsta domstolen har slagit fast att en borgenär kan ansöka om likvidation av ett upplöst konkursbolag för att kunna vidta en preskriptionsavbrytande åtgärd mot bolaget. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322198.html Mon, 25 Sep 2017 16:34:11 +0200 Förordningen som redogör för vilka länder Sverige ska utbyta information med anledning av CRS och DAC 2 har uppdaterats Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338557.html Mon, 25 Sep 2017 16:29:12 +0200 Skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort i kontrolluppgifter med anledning av CRS/DAC 2. En förändring har gjorts i skatteföfarandeförordningen avseende när uppgifter om skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort måste lämnas. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Mon, 25 Sep 2017 16:28:39 +0200 Lagändring: Även tredje kapitlet IDKAL omfattas av bestämmelserna för hur omräkning från annan valuta till US-dollar ska göras Ändringen gäller uppgifter som avser kalenderåret 2017 och omfattar reglerna för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Mon, 25 Sep 2017 16:28:34 +0200 Lagändring: När man sammanräknar saldon på kunders konton vid beräkning av gränsvärden för rapportering ska även tredje kapitlet i IDKAL beaktas Ändringen gäller uppgifter som avser kalenderåret 2017 och omfattar reglerna för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Mon, 25 Sep 2017 09:45:56 +0200 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363345.html?date=2017-09-25 Fri, 22 Sep 2017 10:03:35 +0200 Förtydligande: För värderingsenhet mark med lokalbyggnad på ofri grund tas fastighetsskatt ut med 1,0 procent Svar på uppkommen fråga: Svar på uppkommen fråga. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2851.html Thu, 21 Sep 2017 14:23:04 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2019 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363334.html?date=2017-09-27 Thu, 21 Sep 2017 10:20:07 +0200 Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skatte- och avgiftsfordringar som hör till näringsverksamheten och som fastställs eller förfaller till betalning efter inledandebeslutet ska undantas från F-skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356054.html Wed, 20 Sep 2017 15:50:33 +0200 Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig som väljer beskattning enligt IL. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2653.html Wed, 20 Sep 2017 15:47:35 +0200 Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl. Begränsat skattskyldiga personer som väljer beskattning enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader förutsatt att det finns ett beslut från Forskarskattenämnden. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2648.html Wed, 20 Sep 2017 13:34:17 +0200 Rättsfall: Preskriptionsförlängning på grund av indrivningssabotage Kammarrätten har beslutat om preskriptionsförlängning för en gäldenär som lät sin försäkringsersättning betalas ut till förälderns konto. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322280.html Wed, 20 Sep 2017 11:24:15 +0200 Förtydligande: Avdrag medges inte för ersättning som betalas ut utöver omkostnadsersättningen för att kompensera för höjd skatt. Svar på uppkommen fråga: Om ett familjehem, ett jourhem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson får en ersättning utöver omkostnadsersättningen som ska kompensera för höjd skatt är den skattepliktig och inte avdragsgill. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326333.html Tue, 19 Sep 2017 09:26:26 +0200 Förtydligande: Sjömäns folkbokföring Vid bedömningen av egentlig hemvist för sjömän med dubbel bosättning ska tiden på fartyg till sjöss betraktas som neutral. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/330371.html Mon, 18 Sep 2017 12:37:04 +0200 Rättsfall: Uppkomsttidpunkt för fordran på återkrav av jordbruksstöd Svea Hovrätt har ansett att en fordran på återkrav av jordbruksstöd skulle omfattas av skuldsaneringen, eftersom fordringen hade uppkommit före beslutet om att inleda skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Mon, 18 Sep 2017 11:05:38 +0200 Ställningstagande: Beräkning av arbetskostnad vid rutavdrag för flyttjänster Skattereduktion för flyttjänster medges med 50 procent av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas i detta sammanhang utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2944.html Fri, 15 Sep 2017 15:19:59 +0200 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363292.html?date=2017-09-15 Thu, 14 Sep 2017 15:47:38 +0200 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363288.html?date=2017-09-14 Thu, 14 Sep 2017 12:26:24 +0200 Förtydligande: Ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid efter ett offentligt ackord En ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid ska prövas enligt de anståndsregler som gäller för respektive grundfordran som omfattas av ackordet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Thu, 14 Sep 2017 12:26:19 +0200 Rättsfall: Hinder mot fastställelse av offentligt ackord Hovrätten har prövat frågan om närståendes fordringar har hindrat fastställelse av offentligt ackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Wed, 13 Sep 2017 17:54:27 +0200 Rättsfall: Villavagnar inte fastighet Skatterättsnämnden anser att villavagnarna inte utgör fastighet enligt 1 kap. 11 § ML, och att uthyrningen av vagnarna därför inte är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Skatteverket delar nämndens bedömning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321525.html Wed, 13 Sep 2017 15:28:53 +0200 Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360960.html Wed, 13 Sep 2017 15:26:23 +0200 Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360957.html Wed, 13 Sep 2017 15:22:38 +0200 Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360954.html Wed, 13 Sep 2017 15:19:27 +0200 Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360951.html Wed, 13 Sep 2017 15:15:51 +0200 Sidan Värderingsenhet 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360948.html Wed, 13 Sep 2017 15:11:50 +0200 Sidan Värderingsenhet 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360945.html Wed, 13 Sep 2017 15:07:43 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdeområde 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360942.html Wed, 13 Sep 2017 15:03:12 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdefaktorer och klassindelningsgrunder 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360939.html Wed, 13 Sep 2017 14:41:07 +0200 Förtydligande: Skattetillägg ska beräknas på mellanskillnaden när omfördelning av en näringsverksamhets resultat kan ske till make istället för löneavdrag till maken. Svar på uppkommen fråga. Vid felaktigt avdrag för lön till make ska beräkningen av skattetillägget påverkas av om resultatet av näringsverksamheten istället kan omfördelas till maken. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:41:02 +0200 Förtydligande: Avsättning till en ersättningsfond ska inte påverka underlaget för skattetillägg Svar på uppkommen fråga: Avsättning till en ersättningsfond är en annan sakfråga än att inte ta upp en ersättning som ger rätt till en sådan avsättning. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:56 +0200 Förtydligande: Kvittning får ske med avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond eller räntefördelning i en redovisning av näringsverksamhet som lämnas först efter en förfrågan från Skatteverket Svar på uppkommen fråga. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:51 +0200 Förtydligande: Avräkning av utländsk skatt ska påverka beräkningen av skattetillägg. Svar på uppkommen fråga. Utländsk skatt som får avräknas får kvittas mot skatten på en utländsk inkomst som ska beskattas i Sverige. Skatteverket tar alltså ut skattetillägg på mellanskillnaden mellan den svenska och utländska skatten. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 14:40:46 +0200 Rättsfallskommentar: Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration Skatteverket har kommenterat en dom som sedan tidigare finns beskriven i Rättslig vägledning. Sidan Kvittning har nu uppdaterats med Skatteverkets uppfattning om tolkningen av domen. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/340200.html Wed, 13 Sep 2017 13:48:25 +0200 Sidan Värderingsmodell 2018 » Riktvärdekarta, tabeller och riktvärdeangivelser 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018. Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360936.html Wed, 13 Sep 2017 07:48:39 +0200 Förtydligande: Skatteverkets bedömning av ett förslag till uppgörelse om nedläggning av konkurs Svar på uppkommen fråga: Skatteverket ska alltid försäkra sig om att en uppgörelse inte är olämplig från allmän synpunkt. Ett förslag som innebär att statens fordran sätts ned ska handläggas som ett underhandsackord. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322193.html Tue, 12 Sep 2017 15:29:53 +0200 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363243.html?date=2017-09-12 Tue, 12 Sep 2017 13:55:54 +0200 Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skatte- och avgiftsskulder som är hänförliga till näringsverksamheten och som fastställs eller förfaller till betalning efter inledandebeslutet ska undantas från F-skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Tue, 12 Sep 2017 12:04:59 +0200 Ny utgåva den 12 september Information om utgåva som publicerats 12 september 2017 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363231.html Mon, 11 Sep 2017 15:44:38 +0200 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363194.html?date=2017-09-11 Mon, 11 Sep 2017 12:59:34 +0200 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363221.html?date=2017-09-11 Mon, 11 Sep 2017 12:45:01 +0200 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363218.html?date=2017-09-08 Mon, 11 Sep 2017 12:42:16 +0200 Förtydligande: Hinderbana En hinderbana kan anses vara en anläggning för att utöva idrott. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322551.html Mon, 11 Sep 2017 10:55:39 +0200 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363215.html?date=2017-09-11 Fri, 08 Sep 2017 17:20:39 +0200 Värdeår för småhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363203.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:53:57 +0200 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363196.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:44:53 +0200 Närhet till strand Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363188.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:40:29 +0200 Klassificering av strand vid två skiften Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363181.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:19:20 +0200 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363177.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:15:45 +0200 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363175.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 16:05:48 +0200 Husbåtar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363172.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 15:45:28 +0200 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363161.html?date=2017-09-08 Fri, 08 Sep 2017 15:42:15 +0200 Rättsfall: SRN gör en ny bedömning avseende skatteplikten för upplåtelse av markområde för uppläggning av båtar samt hamnanläggningar för förtöjning av båtar. Rättsfall: SRN anser att båda tillhandahållandena omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML (SRN 201709-01, dnr 8-17/I). Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322524.html Fri, 08 Sep 2017 10:21:15 +0200 Förtydligande: Ett byggföretag ska bara uttagsbeskatta arbeten på lägenheter som företaget innehar med bostadsrätt fram till kontraktstidpunkten för överlåtelsen av bostadsrätten Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322333.html Wed, 06 Sep 2017 17:32:13 +0200 Förtydligande: Förmånsbeskattning av skoter, fyrhjuling, moped, mopedbil och liknande transportmedel Svar på uppkommen fråga: Samma resonemang och bedömning som gäller för motorcyklar ska även gälla för denna typ av egendom. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/358329.html Wed, 06 Sep 2017 17:32:07 +0200 Förtydligande: Skattepliktig förmån av fri cykel Svar på uppkommen fråga: En cykel som används privat är en skattepliktig förmån, och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Förmånen beräknas på en uppskattad värdeminskning, kostnader för service och en kapitalkostnad. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/358329.html Wed, 06 Sep 2017 15:47:45 +0200 Exempel: Entrélösningar Omplacering av kapitalet i en fondförsäkring är inte förvaltning av en särskild investeringsfond. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Wed, 06 Sep 2017 14:26:44 +0200 Ställningstagande: Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare Anskaffningsutgiften för värdepapper som en anställd har fått utan förmånsbeskattning ska bestämmas till marknadsvärdet den dag som den anställda kan disponera över aktierna. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2712.html Wed, 06 Sep 2017 10:14:57 +0200 Förtydligande: Det blir en preskriptionsförlängning även om Kronofogden sedan avslår skuldsaneringen efter ett inledandebeslut Svar på uppkommen fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322268.html Tue, 05 Sep 2017 14:11:08 +0200 Förtydligande: Bosättning och stadigvarande vistelse Svar på uppkommen fråga: Även tid för bosättning i Sverige ska i vissa situationer beaktas vid bedömningen av en stadigvarande vistelse i Sverige. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2637.html Tue, 05 Sep 2017 13:39:00 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – försvunnet eget kapital i handelsbolag Bedömning av om ett handelsbolag är i ekonomiska svårigheter. Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Tue, 05 Sep 2017 13:38:54 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital Bedömning av om ett aktiebolag är i ekonomiska svårigheter. Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Tue, 05 Sep 2017 10:33:43 +0200 Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande Ett företag är i ekonomiska svårigheter om företaget är föremål för konkurs eller företagsrekonstruktion eller om företagaren är föremål för skuldsanering eller F-skuldsanering. Ett företag anses även vara i ekonomiska svårigheter om företaget kan antas vara på obestånd enligt presumtionsreglerna i konkurslagen (1987:672). Andra ämnesområdenStatligt stöd Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/353537.html Mon, 04 Sep 2017 11:01:42 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363113.html?date=2017-09-08 Mon, 04 Sep 2017 11:01:14 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363111.html?date=2017-09-08 Fri, 01 Sep 2017 15:02:38 +0200 Förtydligande: Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet (pbb) enligt 2 kap. 7 § SFB och är beroende av hur stor den fastställda förvärvsinkomsten är (63 kap. 3 § IL). Med fastställd förvärvsinkomst avses summan av överskott i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag (1 kap. 5 § 2 st IL) Svar på uppkommen fråga. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2928.html Wed, 30 Aug 2017 13:34:11 +0200 Ställningstagande: Prispengar i idrottstävlingar är inte omsättning enligt ML Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Tue, 29 Aug 2017 13:32:02 +0200 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande Andra ämnesområdenStatligt stödPunktskatterSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363075.html?date=2017-08-29 Tue, 29 Aug 2017 12:58:09 +0200 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag Andra ämnesområdenStatligt stödBokföring & redovisningPunktskatter Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363073.html?date=2017-08-29 Mon, 28 Aug 2017 13:19:58 +0200 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare InkomstskattKapitalNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363071.html?date=2017-08-28 Mon, 28 Aug 2017 12:15:57 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2017 av aktier i Isofol Medical AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363058.html?date=2017-09-01 Fri, 25 Aug 2017 13:40:31 +0200 Rättsfallskommentarer: Beräkning av arbetskostnaden vid rot- och rutarbete Om en utförare av rot- och rutarbete inte kan styrka den verkliga arbetskostnaden ska Skatteverket göra en uppskattning av skälig arbetskostnad. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2943.html Mon, 21 Aug 2017 15:48:12 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2018 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363021.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 15:44:49 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2018; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363024.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 15:42:54 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363022.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 14:53:06 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363014.html?date=2017-08-25 Mon, 21 Aug 2017 13:33:16 +0200 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/363008.html?date=2017-08-21 Mon, 21 Aug 2017 08:56:35 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 saknar statliga myndigheter rätt till kompensation för utgifter för representation eller liknande ändamål. Ändring i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/323955.html Thu, 17 Aug 2017 10:56:10 +0200 Lagändring: Justeringar i Lag 2015:911 om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar för finansiella institut Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/338560.html Tue, 15 Aug 2017 16:05:15 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2755.html Tue, 15 Aug 2017 16:02:27 +0200 Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2745.html Tue, 15 Aug 2017 11:07:02 +0200 Lagändring: Skönsbeskattning efter tonnagebeskattning Skatteverket får skönsbeskatta ett rederi som har fått sitt godkännande för tonnagebeskattning återkallat om rederiet inte lämnar de särskilda uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta beslut om konventionell inkomstbeskattning. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/331193.html Tue, 08 Aug 2017 14:22:51 +0200 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362927.html?date=2017-08-08 Tue, 08 Aug 2017 14:20:37 +0200 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362924.html?date=2017-08-08 Tue, 01 Aug 2017 14:53:53 +0200 Multilateralt avtal om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter Multilateralt avtal om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/351514.html Mon, 31 Jul 2017 14:20:02 +0200 Lagändring: Kassaregister för utländska företag utan fast driftställe i Sverige Dessa företag omfattas inte längre av det generella undantaget från kravet att använda kassaregister. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339817.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:33 +0200 Förtydligande: En familj med föräldrar och omyndiga barn ska inte alltid behandlas som en enhet vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige Bedömningen av om anknytningsfaktorerna tillsammans innebär väsentlig anknytning ska göras för varje make för sig. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:28 +0200 Förtydligande: Direkt ägande i en näringsverksamhet Makars ägande och inflytande i en näringsverksamhet påverkar bedömningen av väsentlig anknytning till Sverige. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Mon, 24 Jul 2017 10:20:23 +0200 Förtydligande: Åretruntbostad i Sverige Om den ena maken innehar en årentruntbostad i Sverige anses även den andra maken ha en åretruntbostad här vid bedömningen av väsentlig anknytning. InkomstskattObegränsat eller begränsat skattskyldig? Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2638.html Thu, 20 Jul 2017 11:21:59 +0200 Rättsfall: Kammarrätten medger inte svensk filial till utländskt bolag avdrag för räntor på skuld avseende förvärv av dotterbolagsandelar KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2696.html Wed, 19 Jul 2017 13:03:07 +0200 Förtydligande: Styrkande dokumentation kan föras över och förvaras elektroniskt Svar på uppkommen fråga: När finansiella institut granskar konton enligt IDKAL (CRS) kan kunder få lämna in styrkande dokumentation. Om institutets elektroniska system uppfyller vissa krav kan dessa dokument lämnas elektroniskt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/351136.html Tue, 18 Jul 2017 15:04:20 +0200 Rättsfallskommentar: HFD har kommit fram till att andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt och fullständigt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen inte är näringsbetingade Domen bekräftar Skatteverkets tidigare ställningstagande. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331541.html Sun, 16 Jul 2017 14:33:12 +0200 Studiestartstöd från Centrala studiestödsnämnden är skattefritt. Det nya studiestartsödet som infördes 2/7 2017 är liksom annat studiestöd från CSN skattefritt. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/326287.html Thu, 13 Jul 2017 13:07:51 +0200 Ställningstagande: Omsättning med mera vid idrottstävlingar Skatteverket har klargjort sin syn på omsättningar vid idrottstävlingar såsom hästkapplöpning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321542.html Wed, 12 Jul 2017 10:30:58 +0200 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362775.html?date=2017-07-12 Tue, 11 Jul 2017 14:50:47 +0200 Rättsfall: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas Fler domar från EU-domstolen har kommit där domstolen konstaterar att en beskattningsgrundande händelse måste ha ägt rum för att mervärdesskatt ska betalas. Det måste alltså ha skett en faktisk import som är skattepliktig. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329396.html Tue, 11 Jul 2017 14:37:30 +0200 Rättsfall: Tjänster i form av lastning och lossning av last på fartyg i samband med export EU-domstolen har bedömt att sådana tjänster omfattas av undantaget för tjänster i samband med export. Detta gäller även när tjänsten utförs av underleverantör. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329394.html Fri, 07 Jul 2017 16:29:18 +0200 Förtydligande: Vid bedömning om rätt till avdrag enligt 4 § LSKE föreligger måste hänsyn i vissa fall även tas till innehållet i exempelvis tillbehör som samförpackas med varan. Svar på uppkommen fråga. PunktskatterSkatt på kemikalier i viss elektronik Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361217.html Fri, 07 Jul 2017 14:48:13 +0200 Rättsfall: Folkbokföring vid uppehållstillstånd för kortare tid än ett år Högsta förvaltningsdomstolen anser att en person som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan folkbokföras även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330384.html Fri, 07 Jul 2017 13:20:30 +0200 Rättsfall: Ersättning för ombudskostnader vid tillämpning av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete Högsta förvaltningsdomstolen har nu klargjort att ersättning för ombudskostnader inte kan komma ifråga i de ärenden och mål som handläggs med stöd av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331772.html Fri, 07 Jul 2017 08:16:16 +0200 HFD mål nr 3113-16, Uppehållstillstånd med giltighetstid kortare än ett år Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362651.html?date=2017-07-07 Fri, 07 Jul 2017 08:08:14 +0200 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362649.html?date=2017-07-07 Thu, 06 Jul 2017 17:45:36 +0200 Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras Ett företags underlag för avdragsrätt för ingående skatt utgörs av de fakturor som företaget är skyldigt att bevara. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/323940.html Thu, 06 Jul 2017 17:44:36 +0200 Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras I vissa fall kan en anställd som köper en vara eller en tjänst med egna medel, anses göra ett utlägg för arbetsgivarens räkning. I sådant fall ska företaget bevara fakturan i den form som fakturan hade när den anställde tog emot den. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321579.html Wed, 05 Jul 2017 22:28:54 +0200 Rättsfallskommentar: Övertagande av skyldighet att jämka Kammarrätten anser att EU-rätten innebär att ML:s bestämmelser om överföring av jämkningskyldighet till en annan person inte kan tillämpas. Skatteverket delar inte bedömningen och kommer att överklaga domen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321556.html Wed, 05 Jul 2017 13:07:02 +0200 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362636.html?date=2017-07-05 Wed, 05 Jul 2017 07:42:59 +0200 Lagändring: Överlåtelse av en fastighet till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag En fastighet anses avyttrad om den överlåts mot en ersättning som överstiger ett visst värde. Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2017 men tillämpas på överlåtelser som sker efter den 27 oktober 2016. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2724.html Tue, 04 Jul 2017 16:56:07 +0200 Rättsfall: Tjänster som avser transport m.m. i samband med export av varor till tredjeland EU-domstolen har ansett att sådana tjänster inte omfattas av undantaget för tjänster i samband export när de tillhandahålls annan än avsändaren eller mottagaren av varorna. Skatteverket analyserar om domen påverkar tillämpningen av mervärdesskattelagen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329394.html Tue, 04 Jul 2017 15:19:01 +0200 Sidan Ansökan och avgifter har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/361282.html Tue, 04 Jul 2017 15:18:02 +0200 Sidan Aviseringsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330293.html Tue, 04 Jul 2017 15:17:08 +0200 Sidan Internationella förhållanden har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330289.html Tue, 04 Jul 2017 15:16:00 +0200 Sidan Mellannamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330287.html Tue, 04 Jul 2017 15:14:52 +0200 Sidan Förlust har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330306.html Tue, 04 Jul 2017 15:13:36 +0200 Sidan Ändring av ordningsföljden har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361318.html Tue, 04 Jul 2017 15:12:25 +0200 Sidan Ändring av genusform har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361315.html Tue, 04 Jul 2017 15:11:28 +0200 Sidan Ändring av stavning har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361312.html Tue, 04 Jul 2017 15:10:04 +0200 Sidan Kungörelse har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361309.html Tue, 04 Jul 2017 15:09:00 +0200 Sidan Tidigare efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361300.html Tue, 04 Jul 2017 15:07:55 +0200 Sidan Gamla släktnamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361297.html Tue, 04 Jul 2017 15:06:49 +0200 Sidan Fritt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361294.html Tue, 04 Jul 2017 15:05:29 +0200 Sidan Dubbelt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362036.html Tue, 04 Jul 2017 15:04:27 +0200 Sidan Makar har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330286.html Tue, 04 Jul 2017 15:03:16 +0200 Sidan Efternamn för familjehemsplacerade barn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362033.html Tue, 04 Jul 2017 15:02:15 +0200 Sidan Adoption har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361270.html Tue, 04 Jul 2017 15:01:09 +0200 Sidan Byte till förälders efternamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361267.html Tue, 04 Jul 2017 14:59:00 +0200 Sidan Födelse har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330285.html Tue, 04 Jul 2017 14:56:37 +0200 Sidan Gårdsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/362030.html Tue, 04 Jul 2017 14:54:04 +0200 Sidan Förnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330273.html Tue, 04 Jul 2017 12:31:56 +0200 Lagändring: Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks i flera omgångar fr.o.m. den 1 januari 2017 Skattesatsen för vattenkraftverk har sänkts från 2,8 till 2,2 procent efter en lagändring den 1 juli 2017. Sänkningen gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2017. Skattesatsen kommer att sänkas till 0,5 procent i flera steg mellan 2017–2020. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2851.html Tue, 04 Jul 2017 11:14:35 +0200 Lagändring: En uttrycklig bestämmelse om att uppgifter i fastighetsdeklarationer m.m. ska undertecknas har införts per den 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/346929.html Tue, 04 Jul 2017 10:15:58 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362570.html?date=2017-07-10 Tue, 04 Jul 2017 10:15:34 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362568.html?date=2017-07-10 Tue, 04 Jul 2017 09:06:50 +0200 Ny utgåva den 4 juli Information om utgåva som publicerats 4 juli 2017 Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362566.html Mon, 03 Jul 2017 13:50:03 +0200 Rättsfall: Återförsäljare kan inte nekas att tillämpa VMB p.g.a. vissa uppgifter i fakturan EU-domstolen anser att VMB kan tillämpas även om det i fakturan finns uppgifter både om att VMB har tillämpats och att försäljningen är undantagen mervärdesskatt. Detta under förutsättning att den beskattningsbara personen har handlat i god tro. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/322239.html Mon, 03 Jul 2017 10:58:13 +0200 Förtydligande: Betydelsen av avtal om fakturering vid bedömningen av posttjänster. Svar på uppkommen fråga: Även om betalningssättet inte ensamt är avgörande för bedömningen bör utgångspunkten vara att avtal om fakturering får anses vara individuellt förhandlade. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353594.html Mon, 03 Jul 2017 10:52:32 +0200 Lagändring: Från den 1 juli 2017 gäller SFL även för skatt enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik Från den 1 juli 2017 har ytterligare en punktskatt lagts till i 3 kap. 15 § SFL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324631.html Mon, 03 Jul 2017 10:49:03 +0200 Förtydligande: Skatteverket kan förelägga om att en begäran om omprövning av ett fastighetstaxeringsbeslut ska undertecknas Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353434.html Mon, 03 Jul 2017 10:48:58 +0200 Lagändring: Ett undertecknande av en begäran om omprövning behöver inte vara egenhändigt Sidan om grundläggande bestämmelser för omprövning inom fastighetstaxering har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/353434.html Mon, 03 Jul 2017 10:44:59 +0200 Lagändring: Kravet på egenhändigt undertecknande av en begäran om omprövning har tagits bort Sidan om föreläggande inom fastighetstaxering har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/331373.html Mon, 03 Jul 2017 10:36:12 +0200 Lagändring: Uttrycket behörig företrädare har införts i fastighetstaxeringslagen Bestämmelser om uppgifter som lämnas för annans räkning har införts i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) från den 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/325638.html Fri, 30 Jun 2017 15:41:09 +0200 Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för utländska fysiska personer En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL). Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/3229.html Fri, 30 Jun 2017 15:35:07 +0200 Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för filialer En utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL). Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/3226.html Fri, 30 Jun 2017 13:59:57 +0200 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362518.html?date=2017-06-29 Fri, 30 Jun 2017 13:56:55 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362510.html?date=2017-06-30 Fri, 30 Jun 2017 13:32:33 +0200 Lagändring: Skatteverket får göra revision hos den som ansökt om godkännande som lagerhållare enligt LTS, LSE eller LSKE Lagändringen gäller från 1 juli 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/327527.html Fri, 30 Jun 2017 13:32:22 +0200 Lagändring: Ändringar i BFL som träder i kraft den 1 juli 2017 påverkar även vilka som får revideras. Ändringarna omfattar utländska företag med filial i Sverige, utomlands bosatta fysiska personer med näringsverksamhet i Sverige samt utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut under vissa förutsättningar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/327527.html Fri, 30 Jun 2017 13:26:20 +0200 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial InkomstskattNäringsverksamhetSkattetillägg Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362502.html?date=2017-06-30 Fri, 30 Jun 2017 13:14:59 +0200 Lagändring: Ny skattebrottsdatalag från den 1 juli 2017 Sidan om behandling av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten har skrivits om med anledning av de nya reglerna. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/362456.html Fri, 30 Jun 2017 12:53:31 +0200 Förtydligande: Avdrag för kostnader vid vård i familjehem Avdrag medges med samma belopp som en kommun eller ett konsulentföretag har betalat ut i omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer. Familjehemmet kan bara få avdrag för kostnader som kommunen eller konsulentföretaget har ersatt. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326333.html Fri, 30 Jun 2017 10:58:54 +0200 Ny utgåva den 30 juni Information om utgåva som publicerats 30 juni 2017 Sekretess & behandling av uppgifterSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362492.html Thu, 29 Jun 2017 16:43:12 +0200 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078) http://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b352a6e/1498747382896/SFS+2017_437+Lag+om+%C3%A4ndring+i+bokf%C3%B6ringslagen+%281999_1078%29.pdf Thu, 29 Jun 2017 12:51:55 +0200 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode InkomstskattNäringsverksamhetTjänstMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29 Wed, 28 Jun 2017 15:50:32 +0200 Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett skuldsaneringsbeslut Information om tidsfristerna för vissa omprövningsgrunder har tagits bort från rubriken Hur en begäran om omprövning ska gå till, och ligger i stället under Preskription av fordringar som ingår i skuldsaneringen. Det innebär ingen ändring i sakfrågan. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Wed, 28 Jun 2017 15:50:27 +0200 Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i skuldsaneringsbeslutet? Svar på uppkommen fråga: Om beslutet inte har vunnit laga kraft, kan Skatteverket överklaga beslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Wed, 28 Jun 2017 15:45:06 +0200 Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett F-skuldsaneringsbeslut Information om tidsfristerna för vissa omprövningsgrunder har tagits bort från rubriken Hur en begäran om omprövning ska gå till, och ligger i stället under Preskription av fordringar som ingår i en F-skuldsanering. Det innebär ingen ändring i sakfrågan. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356057.html Wed, 28 Jun 2017 15:45:01 +0200 Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i F-skuldsaneringsbeslutet? Svar på uppkommen fråga: Om beslutet inte har vunnit laga kraft, kan Skatteverket överklaga beslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356057.html Wed, 28 Jun 2017 11:12:19 +0200 Förtydligande: Omsättningar inom landet där omvänd skattskyldighet gäller ska ingå i beräkningen av omsättningsgränsen vid befrielse enligt 9 d kap. ML Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/355541.html Wed, 28 Jun 2017 08:07:10 +0200 Förtydligande: Kommunala avgifter i samband med bygglov Svar på uppkommen fråga: Kommunens avgift för nybyggnadskartor utgör ett led i myndighetsutövning men inte den avgift som en kommun tar ut för utstakning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/321543.html Tue, 27 Jun 2017 16:14:44 +0200 Förtydligande: Vad händer om Skatteverket medger tredje mans talan om bättre rätt till egendom? Svar på uppkommen fråga: Det innebär att Skatteverket avstår från utmätningen av just den egendomen och inte får någon del av medlen som är hänförliga till utmätningsbeslutet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322287.html Tue, 27 Jun 2017 16:14:39 +0200 Förtydligande: I förhållandet mellan utmätningssökanden och gäldenären råder nödvändig processgemenskap Det är viktigt att tänka på att det råder nödvändig processgemenskap mellan alla parter i ett mål om bättre rätt. Detta innebär att tredje mannen måste väcka talan mot såväl staten som gäldenären. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322287.html Tue, 27 Jun 2017 14:03:28 +0200 Ställningstagande: Den uttalade kopplingen till inkomstskatten vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt har tagits bort Bedömningen ska grundas på vad som sägs i 4 kap. 1 § första stycket ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/321541.html Tue, 27 Jun 2017 13:15:46 +0200 Ställningstagande: Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet Ställningstagandet redogör för och förtydligar Skatteverkets uppfattning om vad kravet på stadigvarande användning avser vid uthyrning av lokaler. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321536.html Tue, 27 Jun 2017 09:12:16 +0200 Ställningstagande: Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2852.html Tue, 27 Jun 2017 08:43:36 +0200 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362368.html?date=2017-06-26 Tue, 27 Jun 2017 08:30:44 +0200 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362366.html?date=2017-06-26 Tue, 27 Jun 2017 08:26:27 +0200 Förtydligande: Uthyrning av Attefallshus Svar på uppkommen fråga: Gränsdragningen mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2718.html Tue, 27 Jun 2017 08:18:51 +0200 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362360.html?date=2017-06-22 Mon, 26 Jun 2017 14:44:22 +0200 Förtydligande: Omständigheter som talar emot ett borgenärsanstånd Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:54 +0200 Förtydligande: Begreppet privatperson i samband med ansökan om borgenärsanstånd Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:49 +0200 Förtydligande: Möjligheten att få anstånd för ett företag som tidigare varit restfört Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:28:44 +0200 Förtydligande: Avsnittet om möjligheten att få anstånd för ett företag som inte tidigare varit restfört har skrivits om Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/328034.html Mon, 26 Jun 2017 14:11:26 +0200 Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om skuldsaneringsgäldenären avlider? Högsta domstolen har i ett avgörande den 19 maj 2017 klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet sedan gäldenären avlidit samt att skuldsaneringsbeslutet därefter inte går att ompröva. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 26 Jun 2017 14:11:21 +0200 Rättsfall: Ingen preklusionseffekt för okända fordringar innan skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Mon, 26 Jun 2017 14:09:15 +0200 Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om F-skuldsaneringsgäldenären avlider? Högsta domstolen har i ett avgörande rörande ”vanlig” skuldsanering klargjort att en betalningsplan fortsätter att gälla mot dödsboet samt att skuldsaneringsbeslutet inte går att ompröva. Detta får anses tillämpligt även för F-skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 26 Jun 2017 14:09:09 +0200 Rättsfall: Ingen preklusionseffekt för okända fordringar innan F-skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Avgörandet rörde ”vanlig” skuldsanering men får anses tillämpligt även beträffande F-skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/356051.html Mon, 26 Jun 2017 14:01:46 +0200 Rättsfall: En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Mon, 26 Jun 2017 10:22:01 +0200 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362306.html?date=2017-06-19 Thu, 22 Jun 2017 15:21:43 +0200 Lagändring: Sänkt avdrag vid driftavbrott i en kärnkraftsreaktor från och med den 1 juli 2017. PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/1807.html Thu, 22 Jun 2017 15:21:38 +0200 Lagändring: Sänkt skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer från och med den 1 juli 2017. PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/1807.html Thu, 22 Jun 2017 15:13:19 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2017 införs ett nytt avdrag för energiskatt på el (11 kap. 10 § LSE, SFS 2017:408). Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el om denne framställt elen från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (11 kap. 10 § första stycket LSE). En definition på vad som avses med el framställd från förnybara källor införs (1 kap. 18 § LSE). PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323432.html Thu, 22 Jun 2017 15:11:25 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 införs en ny kategori stödmottagare för energiskatt på el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Thu, 22 Jun 2017 15:11:14 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 införs en ny stödordning för energiskatt på el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Thu, 22 Jun 2017 15:06:46 +0200 Lagändring: Energiskatten på el höjs den 1 juli 2017. Det högre skattebeloppet gäller när skattskyldighet inträder den 1 juli 2017 eller senare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323428.html Thu, 22 Jun 2017 14:13:47 +0200 Ställningstagande: Nya miljöbilar våren 2017 Nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2017 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa, samt några rättelser och kompletteringar. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Thu, 22 Jun 2017 14:13:42 +0200 Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017 Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/321424.html Thu, 22 Jun 2017 13:30:07 +0200 Förtydligande: När uppkommer fordran på SINK och A-SINK? Svar på uppkommen fråga: Fordran på SINK och A-SINK uppkommer vid utbetalningstillfället. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322264.html Thu, 22 Jun 2017 13:27:06 +0200 Förtydligande: Uppskov – utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på ersättningsbostaden Svar på uppkommen fråga: Ska arbetet vara utfört på fastigheten eller är det avgörande att man har betalt utgiften eller fått fakturan? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2761.html Wed, 21 Jun 2017 14:29:59 +0200 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362279.html?date=2017-06-21 Wed, 21 Jun 2017 14:25:42 +0200 Lagändring: Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar. Skatteverkets beslut som rör skatt på kemikalier i viss elektronik ska vid överklagande hanteras av Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361612.html Tue, 20 Jun 2017 08:23:04 +0200 Förtydligande: Aktielån utan spekulationssyfte Svar på uppkommen fråga: Ett aktielån utan spekulationssyfte omfattas av blankningsundantaget i 44 kap. 9 § IL när syftet med lånet av aktierna är att låntagaren ska avyttra aktierna. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/2807.html Mon, 19 Jun 2017 11:56:44 +0200 Förtydligande: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008. Svar på uppkommen fråga: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/3020.html Mon, 19 Jun 2017 11:08:20 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:32) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362237.html?date=2017-06-26 Mon, 19 Jun 2017 09:44:03 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362232.html?date=2017-06-16 Fri, 16 Jun 2017 09:18:14 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Fri, 16 Jun 2017 09:18:08 +0200 Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige. Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Fri, 16 Jun 2017 09:13:59 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Fri, 16 Jun 2017 09:13:54 +0200 Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person. Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Thu, 15 Jun 2017 12:53:03 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2 Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av CRS och DAC 2, om saldo för dödsfallsåret. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338569.html Thu, 15 Jun 2017 12:38:55 +0200 Förtydligande: Utländska beskattningsbara personer kan bli skattskyldiga för mervärdesskatt vid sina inköp enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322352.html Thu, 15 Jun 2017 12:38:03 +0200 Ställningstaganden: Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Skatteverket har omarbetat ett antal tidigare behandlade frågor. Omarbetningen beror på det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet som trädde i kraft den 1 januari 2017. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322351.html Thu, 15 Jun 2017 12:37:11 +0200 Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2 Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av FATCA-avtalet, om saldo för dödsfallsåret. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338548.html Wed, 14 Jun 2017 17:34:12 +0200 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362151.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:33:26 +0200 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362076.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:32:37 +0200 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362156.html?date=2017-06-14 Wed, 14 Jun 2017 17:31:43 +0200 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362071.html?date=2017-06-14 Fri, 09 Jun 2017 11:47:16 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018 Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362027.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 11:44:43 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362025.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 11:41:56 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362023.html?date=2017-06-08 Fri, 09 Jun 2017 10:11:40 +0200 Ställningstagande: Fråga om växa-stöd i några fall Skatteverket anser inte att enkla bolag omfattas av växa-stödet. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356653.html Fri, 09 Jun 2017 08:56:03 +0200 Fråga om växa-stöd i några fall Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362020.html?date=2017-06-09 Thu, 08 Jun 2017 16:40:31 +0200 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362009.html?date=2017-06-08 Fri, 02 Jun 2017 13:13:37 +0200 Ställningstagande: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk Skatteverket anser att även försäljning av konstverk för vilka konstnären inte skattskyldig för ska tas med vid beräkningen av omsättningsgränsen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/355541.html Fri, 02 Jun 2017 12:42:26 +0200 Ställningstagande: Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt Omsättning av blod, delar av blod, organ, delar av organ samt vävnader och celler från människor kan omfattas av undantag från skatteplikt. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att produkterna direkt är avsedda att användas för terapeutiska ändamål. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339541.html Thu, 01 Jun 2017 16:45:47 +0200 Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Sidan Förutsättningar för att personalvårdsförmåner ska vara skattefria har uppdaterats. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Thu, 01 Jun 2017 16:45:01 +0200 Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet Sidan Motion och annan friskvård har uppdaterats. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324011.html Thu, 01 Jun 2017 16:02:10 +0200 Rättsfall: Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt IL InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2648.html Thu, 01 Jun 2017 15:33:44 +0200 Förtydligande: Förutsättningar för betalningsansvar avseende överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt Det är Skatteverket som måste göra mycket sannolikt att företrädaren har lämnat oriktig uppgift för att det ska finnas förutsättningar för företrädaransvar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/326567.html Thu, 01 Jun 2017 15:30:41 +0200 Ställningstagande: En begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats ska avvisas Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/325021.html Thu, 01 Jun 2017 12:53:01 +0200 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361948.html?date=2017-06-01 Thu, 01 Jun 2017 12:49:12 +0200 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361946.html?date=2017-05-30 Thu, 01 Jun 2017 12:39:53 +0200 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361943.html?date=2017-05-31 Tue, 30 May 2017 12:36:02 +0200 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361921.html?date=2017-05-30 Wed, 24 May 2017 15:23:14 +0200 Rättsfall: Tillhandahållande av en färdig publikation var inte framställning Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där ett förbund anlitade ett bolag för att producera en publikation som omfattades av undantaget i 3 kap. 14 § ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322563.html Wed, 24 May 2017 14:04:15 +0200 Rättsfall: Rättegångskostnader i konkursmål I december 2016 kom två avgöranden från Högsta domstolen som behandlar frågan om rättegångskostnader i konkursmål när sökanden har återkallat konkursansökan. I april 2017 har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål avseende denna fråga. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322187.html Wed, 24 May 2017 13:46:57 +0200 Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Skatteavtal har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/351521.html Wed, 24 May 2017 13:46:50 +0200 Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Europaråds- och OECD-konventionen har uppdaterats. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/351514.html Tue, 23 May 2017 16:59:38 +0200 Fastställt förhandsbesked om artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom den 15 maj 2017 i mål nr 6608-16 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN 21-16/D. Domstolen finner liksom nämnden att artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet kan vara tillämplig på den anställdes lön även när arbetsgivaren bedriver verksamheten i sin egen hemviststat. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/3283.html Tue, 23 May 2017 13:12:55 +0200 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361855.html?date=2017-05-19 Mon, 22 May 2017 14:31:55 +0200 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av domartjänster inte utgör en idrottstjänst Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322553.html Mon, 22 May 2017 12:48:19 +0200 Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet Vid uthyrning i andra hand av en privatbostad ska avdrag göras för innehavarens avgift som avser den uthyrda delen. Det innebär att avdraget ska beräknas med hänsyn till den faktiska tid under året som lägenheten har varit uthyrd enligt hyresavtalen. Avdraget får också beräknas med hänsyn till det sammanlagda antalet nätter under året som lägenheten har varit uthyrd. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2745.html Mon, 22 May 2017 12:47:23 +0200 Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet Vid uthyrning i andra hand av en hyreslägenhet ska avdrag göras för innehavarens hyra som avser den uthyrda delen. Det innebär att avdraget ska beräknas med hänsyn till den faktiska tid under året som lägenheten har varit uthyrd enligt hyresavtalen. Avdraget får också beräknas med hänsyn till det sammanlagda antalet nätter under året som lägenheten har varit uthyrd. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2755.html Mon, 22 May 2017 10:58:17 +0200 Rättsfallskommentar: Kammarrätten anser att det saknas grund för att kräva återbetalning av den mervärdesskatt som hänför sig till tiden från beslutet om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede fram till dess den frivilliga skattskyldigheten upphörde innan någon uthyrning påbörjats, KRNG 2016-03-11 mål nr 1024-15, 1026--1031-15. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning, utan anser att en fastighetsägare ska återbetala och jämka mervärdesskatt även när en planerad uthyrningsverksamhet aldrig påbörjas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/321558.html Mon, 22 May 2017 10:24:50 +0200 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361863.html?date=2017-05-22 Fri, 19 May 2017 16:30:27 +0200 HFD har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende kostnader som har samband med försäljning av dotterbolagsaktier vid en omstrukturering. Skatteverket analyserar domen. Domen innebär att avdragsrätt för ingående skatt i vissa fall kan finnas när det gäller kostnader som har samband med aktieförsäljningar. Skatteverket håller för närvarande på och analyserar domen och kommer att komma med närmare riktlinjer för i vilka fall och under vilka förutsättningar rätt till avdrag kan finnas vid en aktieförsäljning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/324445.html Fri, 19 May 2017 15:46:53 +0200 Spontant utbyte av information om förhandsbesked Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/351521.html Fri, 19 May 2017 11:21:52 +0200 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361851.html?date=2017-05-19 Thu, 18 May 2017 14:01:39 +0200 Förtydligande: Nya exempel på när en oriktig uppgift om expansionsfond framgår av Skatteverkets register (avstämningsuppgift) Svar på uppkommen fråga: Exemplen visar situationer där en oriktig uppgift framgår respektive inte framgår av Skatteverkets register om expansionsfonder (avstämningsuppgift). Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/348308.html Thu, 18 May 2017 12:39:24 +0200 Förtydligande: Definitionen av import Omständigheten att en tullskuld har uppkommit innebär inte i sig att bränslet ska anses ha importerats i den mening som avses i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323445.html Thu, 18 May 2017 08:40:04 +0200 Förtydligande: Personer som utför volontärarbete kan ha uppehållsrätt som arbetstagare eller i vissa fall som en person med tillräckliga medel. Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/330422.html Wed, 17 May 2017 15:15:10 +0200 Förtydligande: När del av fastighet förvärvas kan fastigheten ha olika karaktär hos respektive delägare Svar på uppkommen fråga: En fastighet som förvärvas av två eller flera kan utgöra en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter hos en av förvärvarna och kapitaltillgång hos en annan. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331560.html Tue, 16 May 2017 10:10:58 +0200 Sidan Avdragsrätt för importmoms – varuimport har skrivits om Sidan har arbetats om för att bättre stämma överens med övrig information om importmoms. Omarbetningen innebär inte någon ändring i sakfrågan. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/323933.html Tue, 16 May 2017 04:21:01 +0200 Ny utgåva den 16 maj Information om utgåva som publicerats 16 maj 2017 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361827.html Mon, 15 May 2017 11:00:41 +0200 Förtydligande: Ett exempel på när Skatteverket efter återrapportering från åklagare kan ta ut skattetillägg med stöd av sexmånadersregeln när oriktig uppgift lämnats före ingången av 2016 Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan ta ut ett separat skattetillägg när beslutet i beskattningsfrågan har meddelats inom tvåårsfristen och fristen för att meddela ett beslut om skattetillägg inte har löpt ut vid utgången av 2015. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/340340.html Mon, 15 May 2017 09:18:26 +0200 Rättelse av skrivfel: Skattereduktion för rotarbete uppgår till 30 procent av den totala arbetskostnaden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322261.html Fri, 12 May 2017 14:06:38 +0200 Rättsfall: EUD har tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket analyserar domen. Skatteverket analyserar domen. Fram till annat har uttalats ska ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/360567.html Fri, 12 May 2017 12:14:24 +0200 Förtydligande: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas. Svar på uppkommen fråga: För att mervärdesskatt ska betalas krävs att en beskattningsgrundande händelse har ägt rum, d.v.s. en faktisk import som är skattepliktig ska ha skett. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/329396.html Thu, 11 May 2017 10:58:27 +0200 Förtydligande: Om inköpsrätter är kontofrämmande tillgångar ska de ingå i kapitalunderlaget under den tidsperiod som de får förvaras på kontot Svar på uppkommen fråga: Om inköpsrätterna säljs eller utnyttjas under samma tidsperiod ska utdelningen inte beskattas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2830.html Thu, 11 May 2017 10:56:39 +0200 Förtydligande: Överföring av kontofrämmande tillgångar Svar på uppkommen fråga: Om en aktieägare förvarar noterade aktier på ett investeringssparkonto får inköpsrätter som bolaget delar ut föras över till kontot även om inköpsrätterna är onoterade vid utdelningstidpunkten InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2829.html Thu, 11 May 2017 08:18:33 +0200 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361791.html?date=2017-05-10 Wed, 10 May 2017 13:38:11 +0200 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361784.html?date=2017-05-10 Wed, 10 May 2017 13:13:50 +0200 Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt .Ersättningen avser inte omsättning av nåong tjänst när den uppbärs av organisationerna. Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Wed, 10 May 2017 10:50:16 +0200 Rättsfall: Inte möjligt med befrielse avseende återbetalning av tidigare tillgodoförd intäktsränta Kammarrätten anser inte att det finns laglig grund för att befria från negativ korrigerad intäktsränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324492.html Tue, 09 May 2017 15:16:24 +0200 Förtydligande: Den som, på uppdrag från sin kund, skickar eller tar emot en betalning till eller från utlandet är kontrolluppgiftsskyldig Svar på uppkommen fråga: Om mer än en bank är inblandad i en betalning, är det den som har förmedlat betalningen för sin kunds räkning som ska lämna kontrolluppgift. Detta gäller även om det är en annan bank som tekniskt har genomfört transaktionen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/325742.html Fri, 05 May 2017 08:32:27 +0200 Förtydligande: En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/325123.html Thu, 04 May 2017 10:13:24 +0200 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet? Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361740.html?date=2017-05-04 Fri, 28 Apr 2017 15:22:51 +0200 Förtydligande: Avräkning av överskott vid omprövning Svar på uppkommen fråga: Ett överskott på skattekontot som beror på att skatt har satts ned genom omprövning ska i första hand avräknas mot den specifika skuld som nedsättningen avser. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/322183.html Thu, 27 Apr 2017 14:40:58 +0200 Sidorna om skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av att ny lagstiftning Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik trädde i kraft den 1 april 2017. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/356025.html Thu, 27 Apr 2017 11:58:20 +0200 Förtydligande: Skuldsanering – överbetalning vid retroaktiv ändring av betalningsplanen Svar på uppkommen fråga: Om en retroaktiv ändring av betalningsplanen leder till att gäldenären har betalat in för mycket, så ska Skatteverket betala tillbaka det överskjutande beloppet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322269.html Thu, 27 Apr 2017 10:00:54 +0200 Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av ny lagstiftning För beslut som överklagas med stöd av lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/361612.html Thu, 27 Apr 2017 04:21:17 +0200 Ny utgåva den 27 april Information om utgåva som publicerats 27 april 2017 Förvaltningsrätt & förfarandePunktskatter Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361698.html Wed, 26 Apr 2017 08:21:53 +0200 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361674.html?date=2017-04-20 Tue, 25 Apr 2017 14:36:13 +0200 Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder Ställningstagandet ersätter ställningstagandet från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande när det gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Tue, 25 Apr 2017 14:36:08 +0200 Ställningstagande: Begreppet särskilda investeringsfonder Vad som omfattas av begreppet särskilda investeringsfonder ska tolkas direktkonformt. Ställningstagandet ersätter ett ställningstagande från 7 februari 2008, dnr 131 769930-07/111. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322540.html Tue, 25 Apr 2017 09:39:07 +0200 Förtydligande: Valfriheten angående vilka andelar som har givits bort gäller även nya andelar Svar på uppkommen fråga om återföring av tidigare medgivna uppskovsbelopp vid andelsbyten. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2806.html Mon, 24 Apr 2017 16:03:04 +0200 Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en kommuns upplåtelse av markområden respektive hamnanläggningar utgör omsättning av separata tjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339643.html Mon, 24 Apr 2017 09:40:54 +0200 Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt Fem rekvisit ska vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/360567.html Mon, 24 Apr 2017 08:46:39 +0200 Förtydligande: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter Svar på fråga: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/324658.html Fri, 21 Apr 2017 15:21:53 +0200 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361647.html?date=2017-04-21 Fri, 21 Apr 2017 13:04:52 +0200 Ställningstagande: Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa Syftet med rekvisitet är att klargöra att associationen ska kunna äga egna tillgångar och ha en egen förmögenhetsmassa som är avskild från eventuella delägares förmögenhet. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/339188.html Fri, 21 Apr 2017 07:01:49 +0200 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361636.html?date=2017-04-21 Fri, 21 Apr 2017 06:57:38 +0200 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361632.html?date=2017-04-21 Thu, 20 Apr 2017 16:20:38 +0200 Ställningstagande: Ränta vid återbetalning av kupongskatt Intäktsränta ska endast utgå när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten eller avgiften har tagits ut i strid med unionsrätten. Intäktsränta ska då utgå på återbetalt belopp från och med dagen efter den dag då skatten hölls inne till och med dagen då den återbetalas. Ränteberäkningen ska göras med ledning av reglerna i SFL, respektive SBL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/340028.html Thu, 20 Apr 2017 15:31:30 +0200 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361626.html?date=2017-04-20 Thu, 20 Apr 2017 07:27:19 +0200 Förtydligande: Solidaritetsersättning ses som omsättning Svar på fråga: Solidaritetsersättning ses som omsättning Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322324.html Tue, 18 Apr 2017 13:25:26 +0200 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid En arbetsgivare bör med bibehållen skattefrihet kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324011.html Tue, 18 Apr 2017 13:21:34 +0200 Ställningstagande: Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid En arbetsgivare bör med bibehållen skattefrihet kunna proportionera friskvårdsbiraget utifrån de anställdas arbetstid. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Tue, 18 Apr 2017 12:46:29 +0200 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361605.html?date=2017-04-11 Tue, 18 Apr 2017 12:43:05 +0200 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361603.html?date=2017-04-11 Wed, 12 Apr 2017 14:21:16 +0200 Rättsfall: Begreppet industriell verksamhet Kammarrätten har bedömt att viss bearbetning och anpassning av metallprodukter inte är industriell verksamhet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/356486.html Wed, 12 Apr 2017 13:25:58 +0200 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361586.html?date=2017-04-12 Wed, 12 Apr 2017 13:22:46 +0200 Rättsfall: HFD har fastställt ett förhandsbesked om reducerad skattesats på entréavgift till en s.k. trampolinpark. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/322551.html Wed, 12 Apr 2017 12:37:55 +0200 Ställningstagande: Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar Ställningstagandet redogör för när sådana visningar utgör tillträden till biografföreställningar där skattesatsen är 25 procent respektive föreställningar där skattesatsen är 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339610.html Wed, 12 Apr 2017 10:26:14 +0200 Lagändring: Förutsättningarna för att betrakta gruppförsäkringsavtal och grupplivränteavtal som inte rapporteringspliktiga konton har förtydligats Förtydliganden har gjorts i 8 kap. 5 § IDKAL som gäller CRS och DAC 2. Den nya lydelsen gäller för uppgifter som avser kalenderår 2016 och framåt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/351139.html Wed, 12 Apr 2017 10:26:09 +0200 Lagändring: När nya konton får granskas som befintliga konto Förtydliganden har gjorts i 5 kap. 5 § IDKAL som gäller CRS och DAC 2. Fler förutsättningar gäller för att ett nytt konto ska få granskas som ett befintligt konto. De nya reglerna gäller för uppgifter som avser kalenderår 2017 och framåt. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/351139.html Wed, 12 Apr 2017 10:14:01 +0200 Lagändring: Vilande konton är inte finansiella konton Ny lagstiftning om CRS/DAC 2 som undantar rapporteringsplikt för vilande konton trädde i kraft 2017-04-01. Undantaget gäller från och med inkomståret 2016. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/338569.html Tue, 11 Apr 2017 16:10:30 +0200 Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Skatteverket har förtydligat en entreprenörs skyldigheter som avser att föra personalliggare och att göra det möjligt för dem som är verksamma i näringsverksamheten att registrera sin närvaro i den utrustning som byggherren har tillhandahållit. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/357651.html Tue, 11 Apr 2017 16:07:44 +0200 Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Skatteverket har förtydligat vilken utrustning en byggherre ska ha och vad som krävs för utrustningen ska anses tillhandahållen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/357648.html Tue, 11 Apr 2017 14:38:30 +0200 Ränta vid återbetalning av kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361559.html?date=2017-04-11 Tue, 11 Apr 2017 13:55:34 +0200 Ställningstagande: Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst Tjänsteställe för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst ska fastställas enligt allmänna regler. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/326317.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:12 +0200 Lagändring: Rapportering av försäljningar och inlösen avseende depåkonton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:06 +0200 Lagändring: Uppgifter om information om utländska skatteregistreringsnummer (TIN) har flyttats till Skatteförfarandeförordningen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:46:00 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Reglerna har förtydligats när det gäller rapporteringen av depåkonton enligt CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:45:54 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338566.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:47 +0200 Lagändring: Rapportering av försäljningar och inlösen avseende depåkonton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:42 +0200 Lagändring: Uppgifter om information om utländska skatteregistreringsnummer (TIN) har flyttats till Skatteförfarandeförordningen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:36 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 11:44:31 +0200 Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen Reglerna har förtydligats när det gäller rapporteringen av depåkonton enligt FATCA. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/338551.html Tue, 11 Apr 2017 09:26:14 +0200 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361535.html?date=2017-04-07 Mon, 10 Apr 2017 14:33:54 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2” Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361517.html?date=2017-04-10 Mon, 10 Apr 2017 14:10:48 +0200 Ändrat ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder Ställningstagandet har arbetats om med anledning av HFD 2016 ref. 22. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2813.html Mon, 10 Apr 2017 13:58:49 +0200 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361511.html?date=2017-04-06 Fri, 07 Apr 2017 16:52:53 +0200 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361504.html?date=2017-04-07 Fri, 07 Apr 2017 13:53:54 +0200 Sidan Ekonomisk ersättning från Uruguay har tillkommit På sidan beskrivs om en viss ekonomisk ersättning från Uruguay är skattepliktig eller inte. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/361106.html Fri, 07 Apr 2017 09:50:12 +0200 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport Kammarrätten har ansett att klaganden har gjort det sannolikt att den förvärvade lastbilen med skåp har separata karosserienheter genom ett vittnesmål och ritningar över fordonet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/323872.html Fri, 07 Apr 2017 04:18:48 +0200 Ny utgåva den 7 april Information om utgåva som publicerats 7 april 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361494.html Thu, 06 Apr 2017 15:04:17 +0200 Förtydligande: Befogenhet för ombud för utländsk beskattningsbar person Svar på uppkommen fråga Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/347203.html Thu, 06 Apr 2017 12:34:33 +0200 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361470.html?date=2017-04-06 Thu, 06 Apr 2017 09:17:43 +0200 Förtydligande: Förmån av fri logi för medföljande make eller maka beräknas till 25 procent. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/351724.html Thu, 06 Apr 2017 09:17:38 +0200 Förtydligande: Beskattning av bidrag från arbetsgivare till konstföreningar Om arbetsgivaren helt eller delvis bekostar de konstverk som en konstförening lottar ut uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/351724.html Wed, 05 Apr 2017 08:39:48 +0200 Förtydligande: Texten under Hotell- och campingverksamhet har förtydligats med ett par exempel på tillhandahållanden som har nära samband med hotell- och campingverksamhet. Det är exempel på när städning och el ska anses ingå i hyran av ett rum på ett vandrarhem eller i hyran av en campingplats respektive när de ska ses som separata tillhandahållanden. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/339643.html Mon, 03 Apr 2017 10:17:12 +0200 Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361436.html?date=2017-04-03 Fri, 31 Mar 2017 14:56:23 +0200 Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter Den 1 april 2017 träder nya regler om land-för-land-rapportering i kraft. Multinationella koncerner av viss storlek ska lämna land-för-land-rapporter. Rapporterna ska lämnas på fastställt formulär. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/346929.html Fri, 31 Mar 2017 13:37:02 +0200 Förtydligande: Verkställighetsförbud i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering Svar på uppkommen fråga: Om egendom har utmätts före beslutet om inledande av skuldsanering får verkställighetsåtgärderna fullföljas. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322267.html Fri, 31 Mar 2017 13:09:50 +0200 Förtydligande: När kan ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigast fattas? Svar på uppkommen fråga: Ett beslut om återkallelse kan inte fattas förrän de sammanlagda bristerna är tillräckliga för att inte anses obetydliga. Vid den bedömningen får endast avstämda betalningsbrister medräknas. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Fri, 31 Mar 2017 10:57:04 +0200 En ändring av redaktionell karaktär har gjorts i 41 kap. 4 § andra  stycket 1 SFL som avser beslut om revision Hänvisningen i 41 kap. 4 § andra stycket 1 SFL till 41 kap. 2 a § SFL har ändrats till att rätteligen hänvisa till 41 kap. 2 a § tredje stycket SFL (som avser tredjemansrevison). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/327528.html Thu, 30 Mar 2017 14:16:34 +0200 Rättsfall: Delägare som räknas samman vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL HFD anser att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen inte ger utrymme för att räkna in sådana delägare som är eller har varit verksamma i andra företag inom en koncern än i det företag som prövningen avser eller i ett av detta företag ägt fåmansföretag i den krets som ska anses som en enda delägare. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331730.html Wed, 29 Mar 2017 16:17:10 +0200 Förtydligande: När en anslutningspunkt har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften Svar på uppkommen fråga: Om anslutningspunkten har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/329436.html Wed, 29 Mar 2017 12:50:20 +0200 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361360.html?date=2017-03-29 Wed, 29 Mar 2017 10:20:33 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361356.html?date=2017-03-29 Wed, 29 Mar 2017 09:46:08 +0200 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361354.html?date=2017-03-29 Tue, 28 Mar 2017 11:32:11 +0200 Beslut om återkallelseavgift ska omprövas av en SKB I vissa fall ska Skatteverkets beslut om återkallelseavgift omprövas av en SKB som inte tidigare har prövat frågan Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/340588.html Tue, 28 Mar 2017 10:45:53 +0200 Ställningstagande: Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag är inte giltigt för räkenskapsår som påbörjats den 1 januari eller senare InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331641.html Tue, 28 Mar 2017 09:53:13 +0200 Förtydligande: Även om det i ett tillträde ingår ett artistframträdande behöver det inte innebära att det är ett tillträde till en föreställning. Svar på uppkommen fråga: Den lägre skattesatsen (6 procent) för tillträden till föreställningar gäller exempelvis inte vid tillträde till en restaurang med dans till levande orkester. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/339610.html Mon, 27 Mar 2017 14:52:05 +0200 Lagändring: Nya regler om internprissättningsdokumentation träder i kraft 1 april 2017 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331434.html Mon, 27 Mar 2017 13:26:40 +0200 Ändrad giltighet för ställningstagandet Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361258.html?date=2017-03-27 Fri, 24 Mar 2017 09:50:25 +0100 Förtydligande: Vid förvärv av en verksamhet bör den nya ägaren anses ha samma möjlighet att tillämpa VMB som den förra ägaren vid omsättning av begagnade varor m.m. Svar på uppkommen fråga: Den nya ägaren av verksamheten måste kunna visa att varorna uppfyller förvärvskriteriet för att få tillämpa VMB vid sin försäljning av varorna. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/322237.html Thu, 23 Mar 2017 15:53:51 +0100 Ställningstagande: Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa Förfriskningar som en anställd köper på en tjänsteresa, men som arbetsgivaren står för, är inte en skattefri personalvårdsförmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/324010.html Thu, 23 Mar 2017 15:17:27 +0100 Förtydligande: En utbetalare ska aldrig betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete till en mottagare som är godkänd för F-skatt. Skatteverket har inte någon laglig möjlighet att besluta att arbetsgivaravgifter ska betalas på en ersättning för arbete som betalas ut till en person som är godkänd för F-skatt eller om hen har FA-skatt men har vid avtals- eller utbetalningstillfället åberopat F-skatt. Oavsett om inkomsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller näring. Mottagaren ska betala egenavgifter på ersättningen. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1339.html Wed, 22 Mar 2017 12:07:05 +0100 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361199.html?date=2017-03-22 Tue, 21 Mar 2017 15:07:41 +0100 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361188.html?date=2017-03-21 Tue, 21 Mar 2017 14:27:37 +0100 Upphävande av stöddokumentet ”Är det möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?” Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361182.html?date=2017-03-21 Tue, 21 Mar 2017 10:07:19 +0100 Rättsfall: HFD ändrar förhandsbeskedet om upplåtelse av markområde för båtuppläggningsplatser och återförvisar målet för bedömning avseende skatteplikt, HFD 2017-03-14, mål nr 5304-16 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322524.html Mon, 20 Mar 2017 15:22:40 +0100 Förtydligande: Arbete av en god man ger normalt inte rutavdrag Svar på uppkommen fråga: Det är endast arbete utöver uppdraget som god man som kan ge rutavdrag. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2944.html Fri, 17 Mar 2017 11:33:43 +0100 Lagändring: Hela sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om och innehåller nu de nya reglerna om land-för-land-rapportering Reglerna träder i kraft den 1 april 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/359881.html Thu, 16 Mar 2017 12:04:50 +0100 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361161.html?date=2017-03-16 Thu, 16 Mar 2017 11:34:41 +0100 Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs Om en gäldenär försätts i konkurs på egen ansökan eller av någon annan borgenär, så har staten rätt till utdelning i konkursen om Skatteverket har anmält fordringen till konkursförvaltaren före preskriptioninträdet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/322188.html Thu, 16 Mar 2017 08:33:13 +0100 Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs En konkursansökan är en tillräcklig säkerställandeåtgärd, och den ska prövas om den ges in före preskriptionsinträdet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/322183.html Tue, 14 Mar 2017 15:58:25 +0100 Förtydligande: Innehavaren har blivit godkänd för F-skatt trots brister Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan återkalla en F-skatt för en innehavare som felaktigt godkänts om en ny brist tillkommer. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/1295.html Tue, 14 Mar 2017 10:00:06 +0100 Förtydligande: Utredningsskyldighet och kommunikation i ärenden om anstånd p.g.a. synnerliga skäl Sidan ”Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut” har uppdaterats med ett förtydligande när det gäller ärenden om anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/327520.html Fri, 10 Mar 2017 17:08:20 +0100 Preskription av skattefordringar vid konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361090.html?date=2017-03-07 Fri, 10 Mar 2017 15:10:39 +0100 Rättsfallskommentar: Tillhandahållande av musikteater för barn Kammarrätten har ansett att tillhandahållande av musikteater där barnen aktiveras att delta i musiklekarna omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § ML. Skatteverket delar inte den uppfattningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339544.html Fri, 10 Mar 2017 15:10:33 +0100 Förtydligande: Det är inte fråga om ett artistframträdande när den utövande konstnären själv är arrangör av en föreställning När ersättningen som artisten får är betalning av besökarna till föreställningen, räknas det som ett tillhandahållande av tillträde till en föreställning och inte som ett artistframträdande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339544.html Fri, 10 Mar 2017 14:09:58 +0100 Förtydligande: Hantering av mervärdesskatt i samband med företagsrekonstruktion Svar på uppkommen fråga: Det är endast om mervärdesskattedeklarationen visar att gäldenären har en skatt att betala som det blir aktuellt att dela upp beloppet genom proportionering eller med stöd av faktiskt underlag. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/322249.html Fri, 10 Mar 2017 13:48:18 +0100 Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet. Utdelning från Storbritannien, som var disponibel före den 6 april 2016, omfattas fortfarande av det gamla skatteavtalet. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/326357.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:13 +0100 Förtydligande: En gäldenär kan inte begära att få betala sina skatter och avgifter genom kvittning mot fordringar på andra statliga myndigheter Svar på uppkommen fråga: Av ordnings- och redovisningstekniska skäl kan det inte tillåtas att en gäldenär betalar sina skatter och avgifter genom tvungen kvittning mot staten. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:07 +0100 Förtydligande: En kvittningsförklaring ska lämnas före preskription Svar på uppkommen fråga: Skatteverket lämnar en kvittningsförklaring genom att sända ut ett kvittningsbeslut. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 13:40:02 +0100 Förtydligande: Ömsesidigt fordringsförhållande vid kvittning Svar på uppkommen fråga: En grundläggande förutsättning för kvittning är att det finns ett ömsesidigt fordringsförhållande mellan två parter. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/331761.html Fri, 10 Mar 2017 11:02:24 +0100 Förtydligande: Aktieägartillskott Sidan Kapitalvinstberäkning har uppdaterats med information om aktieägartillskott. Den materiella bedömningen har inte ändrats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2800.html Thu, 09 Mar 2017 11:24:24 +0100 Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet. Utdelning från Storbritannien, som var disponibel före den 6 april 2016, omfattas fortfarande av det gamla skatteavtalet. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2797.html Thu, 09 Mar 2017 09:25:17 +0100 Förtydligande: Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland. Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/349704.html Thu, 09 Mar 2017 09:13:34 +0100 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/361056.html?date=2017-03-08 Wed, 08 Mar 2017 13:03:29 +0100 Förtydligande: Reglerna om skattefrihet vid självförvaltning gäller bara om ersättningen ges i form av avdrag på hyran. Svar på uppkommen fråga: Om en hyresreducering betalas ut som en ersättning, t.ex. till en boendeförening, gäller inte reglerna om skattefrihet vid självförvaltning i 8 kap. 31 § IL. InkomstskattInkomster som är skattefria Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2632.html Tue, 07 Mar 2017 16:10:47 +0100 Förtydligande: Husbil som parkeras vid den anställdes ordinarie bostad Parkering (uppställning) av husbilen i anslutning till den anställdes ordinarie bostad bör ses som privat användning i de fall husbilen används för boende, t.ex. att närstående eller vänner övernattar. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/321422.html Mon, 06 Mar 2017 10:40:28 +0100 Förtydligande: Inkomster från solcellsanläggningar på privatbostadsfastigheter beskattas som kapitalinkomst Sidan Hyresinkomster och annan avkastning har uppdaterats med information om vad som gäller för solcellsanläggningar och elcertifikat. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2721.html Thu, 02 Mar 2017 15:14:56 +0100 Förtydligande: 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML hänvisar inte till 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Hänvisningen har därför tagits bort i vägledningen. 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML hänvisar inte till 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Hänvisningen har därför tagits bort i vägledningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/339601.html Wed, 01 Mar 2017 14:09:41 +0100 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360843.html?date=2017-03-01 Wed, 01 Mar 2017 07:51:32 +0100 Europadomstolen, A och B mot Norge (nr 24130/11 och 29758/11), Dubbelprövningsförbudet Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360841.html?date=2017-02-28 Tue, 28 Feb 2017 13:23:06 +0100 Ställningstagande: Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige En person som flyttar in till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig får beräkna årets gränsbelopp för kvalificerad andel som ägs vid årets ingång. InkomstskattFåmansföretag och fåmanshandelsbolag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331735.html Tue, 28 Feb 2017 12:51:49 +0100 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360831.html?date=2017-02-28 Tue, 28 Feb 2017 09:53:41 +0100 Rättelse av skrivfel: Det är det skattebelopp som kunde ha undandragits som är av betydelse för frågan om skattetillägg får tas ut eller inte, inte skattetilläggets storlek. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/340547.html Tue, 28 Feb 2017 08:07:44 +0100 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360825.html?date=2017-02-28 Mon, 27 Feb 2017 14:11:53 +0100 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360819.html?date=2017-02-27 Mon, 27 Feb 2017 12:21:38 +0100 Skatteverkets information om om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360814.html?date=2017-03-03 Mon, 27 Feb 2017 11:24:26 +0100 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360808.html?date=2017-03-03 Thu, 23 Feb 2017 11:34:55 +0100 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG MervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360735.html?date=2015-10-29 Tue, 21 Feb 2017 14:05:55 +0100 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360698.html?date=2017-02-21 Tue, 21 Feb 2017 13:35:00 +0100 Oskäligt lång handläggningstid som ger upphov till kostnadsränta Om kostnadsränta uppstår på grund av oskäligt lång handläggningstid i ett registreringsärende kan det utgöra grund för räntebefrielse. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.5/324492.html Tue, 21 Feb 2017 08:34:55 +0100 Förtydligande: Om en beskattningsbar person som är befriad från mervärdesskatt anger ett belopp som mervärdesskatt i en faktura är beloppet felaktigt debiterad skatt. Svar på uppkommen fråga. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/322371.html Thu, 16 Feb 2017 11:17:52 +0100 Ställningstagande: Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2748.html Thu, 16 Feb 2017 10:43:00 +0100 Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360683.html?date=2017-02-16 Wed, 15 Feb 2017 13:52:35 +0100 Ställningstagande: Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen Om det har skett väsentliga förändringar i en fastighet före överlåtelsen kan inte överlåtelseårets taxeringsvärde användas vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen. I stället ska ett beräknat taxeringsvärde vid överlåtelsetidpunkten användas. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/2724.html Wed, 15 Feb 2017 10:22:57 +0100 Ställningstagande: Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor Skatteverkets ställningstagande förklarar vilka varor som kan repareras med lägre skattesats för mervärdesskatt och vilka reparationer det gäller. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/355538.html Wed, 15 Feb 2017 08:07:16 +0100 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360638.html?date=2017-02-15 Mon, 13 Feb 2017 13:51:48 +0100 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360630.html?date=2017-02-13 Fri, 10 Feb 2017 13:09:53 +0100 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360611.html?date=2017-02-10 Thu, 09 Feb 2017 23:41:53 +0100 HFD, mål nr 373-16 och 2267-15, Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360608.html?date=2017-02-09 Wed, 08 Feb 2017 06:08:28 +0100 Ny utgåva den 8 februari Information om utgåva som publicerats 8 februari 2017 Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskattFörseningsavgiftKontrollavgiftAndra ämnesområdenBouppteckningEuropeiskt arvsintygHur organisationsnummer tilldelasIdentitetskortPensionsgrundande inkomst (PGI)Statligt stödStiftelser, ideella föreningar, trossamfund - civilrättBokföring & redovisningFastighetstaxeringFolkbokföringFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattAllmänna avdragBegränsat skattskyldigas inkomsterBeräkna skattenFåmansföretag och fåmanshandelsbolagInkomster som är skattefriaKapitalNäringsverksamhetObegränsat eller begränsat skattskyldig?PensionerSkatteavtalSkatteflyktslagenTjänstUtgifter som inte får dras avMervärdesskattPunktskatterAlkoholskattAvfallsskattFordonsrelaterade skatterSkatt på energiSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorerSkatt på trafikförsäkringspremie m.m.TobaksskattSekretess & behandling av uppgifterSkattebetalning & borgenärsarbeteSkattetilläggSocialavgifter Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360596.html Mon, 06 Feb 2017 15:38:55 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidigare CombiGene Vet AB) InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360583.html?date=2017-02-10 Mon, 06 Feb 2017 15:38:33 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidigare CombiGene Vet AB) InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360585.html?date=2017-02-10 Mon, 06 Feb 2017 14:55:02 +0100 Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360572.html?date=2017-02-10 Tue, 31 Jan 2017 13:06:31 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360537.html?date=2017-01-31 Tue, 31 Jan 2017 12:41:19 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360525.html?date=2017-01-31 Tue, 31 Jan 2017 10:15:52 +0100 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360518.html?date=2017-01-31 Mon, 30 Jan 2017 14:49:26 +0100 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360496.html?date=2017-01-30 Mon, 30 Jan 2017 08:58:46 +0100 Ställningstagande: Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet Avtalet hindrar inte beskattning i Sverige vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som har förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annat nordiskt land i avtalets mening. Sverige äger dock bara rätt att beskatta den del av värdeökningen som är hänförligt till tid före hemvistbytet. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/3015.html Mon, 30 Jan 2017 08:02:37 +0100 Ställningstagande: Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland Den aktuella pensionen, livräntan eller socialförsäkringsersättningen måste ha mottagits omedelbart före avtalets ikraftträdande den 20 december 2015 och fortfarande mottas för att övergångsbestämmelsen ska kunna tillämpas InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2984.html Sun, 29 Jan 2017 13:12:08 +0100 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360471.html?date=2017-01-23 Sun, 29 Jan 2017 11:35:45 +0100 Artistframträdanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360463.html?date=2017-01-27 Sun, 29 Jan 2017 11:06:54 +0100 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360457.html?date=2017-01-27 Wed, 25 Jan 2017 12:44:10 +0100 Motsvarar ett private limited company på Jersey ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbetingade andelar? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360362.html?date=2017-01-23 Wed, 25 Jan 2017 08:41:53 +0100 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360352.html?date=2017-01-24 Tue, 24 Jan 2017 15:36:24 +0100 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas? InkomstskattNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360340.html?date=2017-01-23 Tue, 24 Jan 2017 10:14:06 +0100 Betaltjänster och förmedling av sådana tjänster, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360318.html?date=2017-01-24 Mon, 23 Jan 2017 12:15:49 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360265.html?date=2017-01-27 Mon, 23 Jan 2017 12:13:53 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360272.html?date=2017-01-27 Fri, 20 Jan 2017 15:06:43 +0100 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360041.html?date=2017-01-20 Tue, 17 Jan 2017 15:53:21 +0100 Konsumtion ombord, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359930.html?date=2017-01-17 Fri, 13 Jan 2017 12:33:05 +0100 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder) Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359753.html?date=2017-01-13 Fri, 13 Jan 2017 06:30:14 +0100 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359556.html?date=2017-01-13 Tue, 10 Jan 2017 15:09:30 +0100 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359514.html?date=2017-01-10 Mon, 09 Jan 2017 16:17:21 +0100 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359446.html?date=2017-01-09 Mon, 09 Jan 2017 11:30:17 +0100 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359377.html?date=2017-01-13 Mon, 09 Jan 2017 09:36:58 +0100 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/359350.html?date=2017-01-05 Thu, 22 Dec 2016 12:58:34 +0100 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358405.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:56:44 +0100 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358403.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:55:05 +0100 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358400.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 12:53:41 +0100 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358398.html?date=2016-12-22 Thu, 22 Dec 2016 09:24:20 +0100 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358385.html?date=2016-12-21 Wed, 21 Dec 2016 11:25:04 +0100 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358340.html?date=2016-12-21 Tue, 20 Dec 2016 10:49:33 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358202.html?date=2016-12-27 Tue, 20 Dec 2016 09:44:05 +0100 Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Genom den nya lagen kan en fysisk person som är eller har varit företagare under vissa förhållanden beviljas en särskild form av skuldsanering, benämnd F-skuldsanering. Även en närstående till företagaren kan omfattas av F-skuldsaneringen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356051.html Tue, 20 Dec 2016 09:42:13 +0100 Sidan Vem kan får F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356054.html Tue, 20 Dec 2016 09:41:16 +0100 Sidan Att överklaga eller ompröva en F-skuldsanering har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/356057.html Tue, 20 Dec 2016 08:30:07 +0100 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358244.html?date=2016-12-19 Tue, 20 Dec 2016 08:27:07 +0100 KRNS, mål nr 7605-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358242.html?date=2016-12-19 Tue, 20 Dec 2016 04:51:29 +0100 Ny utgåva den 20 december Information om utgåva som publicerats 20 december 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358239.html Mon, 19 Dec 2016 15:29:37 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358188.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:06:56 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358215.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:04:40 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358213.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 15:01:23 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358211.html?date=2016-12-28 Mon, 19 Dec 2016 14:58:25 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358209.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:46:42 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358198.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:38:16 +0100 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358193.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 14:15:35 +0100 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358178.html?date=2016-12-19 Mon, 19 Dec 2016 13:57:24 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls-arbete; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358174.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 13:53:03 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358166.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 13:15:31 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358164.html?date=2016-12-27 Mon, 19 Dec 2016 11:29:13 +0100 Förtydligande: Nya exempel på när en person har avlidit och ett skattetillägg ska undanröjas Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/340179.html Mon, 19 Dec 2016 11:29:08 +0100 Rättsfallskommentar: Ett skattetillägg ska i vissa fall undanröjas även om personen har avlidit efter det att skattetillägget har påförts Ett skattetillägg ska undanröjas om den person som har överklagat det avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet. Skattetillägget ska även undanröjas om personen begärt omprövning och avlider innan Skatteverket har avgjort ärendet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/340179.html Sun, 18 Dec 2016 21:07:50 +0100 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358113.html?date=2016-12-15 Fri, 16 Dec 2016 13:51:39 +0100 Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Fri, 16 Dec 2016 13:42:45 +0100 Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Fri, 16 Dec 2016 13:20:45 +0100 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2. Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensioner Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358085.html?date=2016-12-16 Fri, 16 Dec 2016 10:05:30 +0100 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358047.html?date=2016-12-15 Thu, 15 Dec 2016 15:20:50 +0100 Sidan Vem kan få skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322268.html Thu, 15 Dec 2016 15:18:17 +0100 Sidan Vad innebär skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Den nya skuldsaneringslagen innebär flera förändringar, t.e.x. att gäldenären ska börja betala redan vid beslutet om att inleda skuldsanering och att betalning som regel ska ske till Kronofogden, som kommer att fungera som betalningsförmedlare. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322267.html Thu, 15 Dec 2016 15:07:28 +0100 Sidan ”När ska Skatteverket ansöka om konkurs” har skrivits om med anledning av ändrade riktlinjer för skattebetalning Skatteverket har ändrat och förtydligat sina riktlinjer angående i vilka fall Skatteverket ska ansöka om konkurs Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322174.html Thu, 15 Dec 2016 12:44:50 +0100 Sidan Att överklaga eller ompröva en skuldsanering har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/322269.html Thu, 15 Dec 2016 10:58:29 +0100 Sidan Frivilligt skattskyldig har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016. På sidan redogörs för förutsättningarna för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el samt för bestämmelser om ansökan och beslut om godkännande. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/356019.html Thu, 15 Dec 2016 09:03:19 +0100 Ställningstagande: Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med ett ställningstagande om utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Thu, 15 Dec 2016 08:12:23 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering” Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357946.html?date=2016-12-14 Thu, 15 Dec 2016 04:50:17 +0100 Ny utgåva den 15 december Information om utgåva som publicerats 15 december 2016 PunktskatterSkatt på energiSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357945.html Wed, 14 Dec 2016 14:26:53 +0100 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357936.html?date=2016-12-14 Wed, 14 Dec 2016 08:49:08 +0100 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016 Begreppet värdeöverföring förs in i EFL. Med värdeöverföring avses bl.a. vinstudelning och gottgörelse. Värdeöverföring endast får göras under vissa förutsättningar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/337899.html Wed, 14 Dec 2016 08:48:54 +0100 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016 Bestämmelserna om olaglig återbetalning av medlemsinsatser är fortfarande desamma men finns nu i en ny paragraf. I den förra paragrafen benämndes det olovlig utbetalning. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/337899.html Tue, 13 Dec 2016 17:32:45 +0100 Rättsfallskommentar: Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente Bröstarvingar (i praktiken särkullbarn) till den först avlidna maken eller makan som har fått rätt till efterarv genom ett testamente är legala arvingar i den sist avlidna makens eller makans dödsbo. Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/341466.html Tue, 13 Dec 2016 14:09:29 +0100 Föreskrift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2016 och senare Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/325648.html Tue, 13 Dec 2016 14:09:23 +0100 Förtydligande: Undantaget från skyldigheten att lämna kontrolluppgift i 25 kap. 1 § SFL gäller inte kupongskatteuppgift Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/325648.html Mon, 12 Dec 2016 16:09:41 +0100 Tillämpningsinformation för Skatteverket till ställningstagande 2016-11-29, ”Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt”, dnr 131 427570-16/111 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357243.html?date=2016-11-29 Mon, 12 Dec 2016 14:24:35 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357773.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:18:03 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357766.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:03:05 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2017 för försäljning som registreras i terminalsystem; Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357764.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 14:00:05 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357759.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 13:06:07 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357724.html?date=2016-12-16 Mon, 12 Dec 2016 10:19:32 +0100 Ställningstagande: Lägerarrangemang, mervärdesskatt Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om lägerarrangemang. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Fri, 09 Dec 2016 11:44:16 +0100 Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker under perioden 21 juni 2016-30 juni 2020. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.Reglerna för beräkning av uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras. Ett uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som sker den 1 januari 2017 eller senare får vid förvärv av en billigare ersättningsbostad inte överstiga så stor del av kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersättningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna får tillämpas på avyttringar som har skett under tiden 21 juni-31 december 2016 om den skattskyldige begär det, se vidare prop. 2016/17:25. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2761.html Thu, 08 Dec 2016 22:11:55 +0100 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal InkomstskattSkatteavtalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357662.html?date=2016-12-07 Wed, 07 Dec 2016 23:00:11 +0100 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357586.html?date=2016-12-07 Wed, 07 Dec 2016 13:01:33 +0100 HD, mål nr T515-15 – Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357557.html?date=2016-11-25 Wed, 07 Dec 2016 09:40:41 +0100 Rättsfall: Internetbaserad sjukvård Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för sjukvård kan vara tillämpligt även om den legitimerade läkaren inte befinner sig fysiskt på samma plats som patienten Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/338091.html Tue, 06 Dec 2016 09:44:53 +0100 Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 06 Dec 2016 09:32:26 +0100 Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2 Skatteverket anser, när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2, att värdet på utdelade dotterbolagsaktier vid en lex Asea-utdelning bör beräknas på olika sätt beroende på om dotterbolagsaktierna är marknadsnoterade då aktierna kan disponeras, om dotterbolagsaktierna noteras inom 14 dagar eller dotterbolagsaktierna inte noterats inom 14 dagar efter utdelningen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Mon, 05 Dec 2016 15:26:26 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357477.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 14:51:22 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357471.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 14:21:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357461.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 12:50:26 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357451.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 11:32:19 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2017; InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357444.html?date=2016-12-12 Mon, 05 Dec 2016 10:43:32 +0100 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357435.html?date=2016-12-09 Mon, 05 Dec 2016 10:17:19 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2017 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357431.html?date=2016-12-09 Mon, 05 Dec 2016 09:07:26 +0100 Sidan Fastighetsavgift och fastighetsskatt har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande Sidan beskriver när Skatteverket ska befria från skattetillägg om det finns uppgifter i fastighetsregistret som förifyllts i en deklaration som inte har använts eller när förifyllda uppgifter har strukits. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/355527.html Fri, 02 Dec 2016 13:22:08 +0100 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357402.html?date=2016-12-02 Thu, 01 Dec 2016 14:32:28 +0100 Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet Skattefrihet vid import av varor när försändelsens värde uppgår till högst 22 eur gäller inte för postorderförsändelser utom vid import av utländska periodiska publikationer. Med postorderförsändelser menas när ett företag säljer varor utan fysisk kontakt till en slutkonsument. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/329398.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:40 +0100 Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt Lägerarrangemang kan i vissa fall ses som ett enda tillhandahållande och i andra fall som flera olika tillhandahållanden. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:34 +0100 Ställningstagande: Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats. Varor eller tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet ska ingå i tillhandahållandet endast om de ingår i det pris som avtalats för rumsuthyrningen eller campingplatsen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:22 +0100 Ställningstagande: Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats. Vissa sammansatta tjänster kan beskattas med 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:17 +0100 Ställningstagande: Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med ett avsnitt om idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:11 +0100 Ställningstagande: Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om kombinerade tillhandahållanden med en restaurangtjänst och t.ex. en persontransport eller ett tillträde till en föreställning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 16:22:05 +0100 Ställningstagande: Konferensarrangemang, mervärdesskatt Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med anledning av ett ändrat ställningstagande om konferensarrangemang. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/339643.html Tue, 29 Nov 2016 14:36:33 +0100 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357253.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 14:31:14 +0100 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357250.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 14:09:15 +0100 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357247.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 13:59:23 +0100 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357243.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 11:53:47 +0100 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357233.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 10:12:41 +0100 Konferensarrangemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357225.html?date=2016-11-29 Tue, 29 Nov 2016 08:20:53 +0100 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357223.html?date=2016-11-28 Mon, 28 Nov 2016 14:35:57 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357210.html?date=2016-12-02 Mon, 28 Nov 2016 13:28:59 +0100 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357202.html?date=2016-12-02 Mon, 28 Nov 2016 10:10:10 +0100 Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag Vid beräkning av ackumulerad inkomst ska inkomst i ett handels- eller kommanditbolag som huvudregel inte anses hänföra sig till tid innan den skattskyldige förvärvade andelen. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/331759.html Mon, 28 Nov 2016 08:23:48 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357182.html?date=2016-11-25 Fri, 25 Nov 2016 12:46:41 +0100 Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer Skatteverket anser att den som bor i Sverige och får pension från ett eller flera andra EES-länder ska medges allmänt avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter. InkomstskattAllmänna avdrag Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2888.html Fri, 25 Nov 2016 07:46:32 +0100 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357137.html?date=2016-11-25 Thu, 24 Nov 2016 18:24:06 +0100 Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete? Den som fakturerats eller har angetts på fakturan för ett rot- eller rutarbete får anses ha haft en utgift för arbetet när fakturan har betalats. Även den som inte fakturerats, men som kan visa att han eller hon har betalat, kan anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2943.html Thu, 24 Nov 2016 13:34:07 +0100 Beskattning av elcertifikat Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357124.html?date=2016-11-24 Thu, 24 Nov 2016 09:37:16 +0100 Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpningar Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/321542.html Thu, 24 Nov 2016 07:45:08 +0100 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357075.html?date=2016-11-24 Mon, 21 Nov 2016 11:28:51 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2017 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357053.html?date=2016-11-25 Mon, 21 Nov 2016 11:12:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357051.html?date=2016-11-25 Sat, 19 Nov 2016 04:33:10 +0100 Ny utgåva den 19 november Information om utgåva som publicerats 19 november 2016 Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357037.html Fri, 18 Nov 2016 14:57:55 +0100 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357022.html?date=2016-11-17 Fri, 18 Nov 2016 13:00:17 +0100 Ställningstagande: Uttrycket bara ett fåtal år i 19 kap. och 20 kap. IL En utgift för att anskaffa en markanläggning får dras av omedelbart om den är avsedd att användas en tid som inte överstiger tre år. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329631.html Fri, 18 Nov 2016 10:53:46 +0100 Rättelse av skrivfel: Näringsbidrag med viss återbetalningsskyldighet Artikel 87 i fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen har i den lydelse som gäller från och med den 15 april 2011 i 29 kap. 3 § IL ersatts av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331453.html Thu, 17 Nov 2016 10:40:17 +0100 Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpning Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-432/15, Bastova. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Mon, 14 Nov 2016 10:51:54 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356789.html?date=2016-11-18 Fri, 11 Nov 2016 16:55:23 +0100 Förtydligande: Visst kontrollmaterial som inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter Uppgifter i VIES, uppgifter från Tullverket om import, Skatteverkets fastighetsregister, utländska kontrolluppgifter och en särskild uppgift som lämnas av handelsbolag samt uppgifter om förbjudet lån i en oren revisionsberättelse är inte avstämningsuppgifter. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:12 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut på ej återförd expansionsfond om det framgår av deklarationen att verksamheten har upphört Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:06 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut på ej återförda periodiseringsfonder om det framgår av deklarationen att verksamheten har upphört Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:01 +0100 Förtydligande: Skattetillägg får inte tas ut om en periodiseringsfond inte återförts till beskattning efter sex år Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:54:55 +0100 Förtydligande: Avsättning till expansionsfond omfattas av begreppet avstämningsuppgifter Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348308.html Fri, 11 Nov 2016 16:23:54 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget kapital framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324473.html Fri, 11 Nov 2016 16:19:18 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget tjänst framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324472.html Fri, 11 Nov 2016 11:15:11 +0100 Förtydligande: Skatteverket kan ansöka om konkurs för att få till en utredning om eventuell ekonomisk brottslighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322174.html Fri, 11 Nov 2016 11:15:06 +0100 Riktlinjer: Ändrade riktlinjer för skattebetalning Skatteverket har ändrat och förtydligat sina riktlinjer angående i vilka fall Skatteverket ska ansöka om konkurs. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322174.html Fri, 11 Nov 2016 10:28:10 +0100 Riktlinjer för skattebetalning Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356703.html?date=2016-10-26 Thu, 10 Nov 2016 17:18:43 +0100 Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt Skatteverket ska i vissa situationer helt befria från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348314.html Thu, 10 Nov 2016 17:18:38 +0100 Förtydligande: Exempel på när skönsbeskattning kan ske enligt avstämningsuppgifter Skattetillägg får inte i tas ut när skönsbeskattningen kan bestämmas utifrån Skatteverkets register över periodiseringsfonder och avsättningar till expansionsfonder. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/348314.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:18 +0100 Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst En särskild uppgift som ett handelsbolag lämnar är inte en avstämningsuppgift. Om en oriktig uppgift framgår av en särskild uppgift ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:13 +0100 Förtydligande: Skattetillägg om expansionsfonden inte har redovisats när verksamheten har upphört? Om det av deklarationen inte framgår att verksamheten har upphört finns det skäl att delvis befria från skattetillägg på ej återförd expansionsfond. Om det framgår att verksamheten har upphört får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:07 +0100 Förtydligande: Om det av deklarationen framgår att en näringsverksamhet har upphört får Skatteverket inte ta ut skattetillägg på ej återförda periodiseringsfonder Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:50:02 +0100 Förtydligande: Skattetillägg när periodiseringsfonder inte redovisats när verksamheten har upphört? En ny rubrik har tillkommit för att förtydliga skillnad mellan uttag av skattetillägg när det av deklarationen inte framgår respektive framgår att en verksamhet har upphört. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324471.html Thu, 10 Nov 2016 16:38:30 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import Uppgifter från Tullverket om import utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket om import ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324474.html Thu, 10 Nov 2016 16:38:25 +0100 Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter Uppgifter i VIES utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter i VIES ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324474.html Tue, 08 Nov 2016 12:39:00 +0100 Ställningstagande: Mervärdesskatt för egenanställningsföretag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324343.html Tue, 08 Nov 2016 11:01:27 +0100 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356574.html?date=2016-11-08 Thu, 03 Nov 2016 13:49:06 +0100 Förtydligande: Den som är begränsat skattskyldig och tillhör svensk socialförsäkring ska inte betala den särskilda löneskatten (SLF). Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/1347.html Thu, 03 Nov 2016 13:48:43 +0100 Förtydligande: Utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte betala särskild löneskatt (SLF) på ersättning för arbete. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/1346.html Thu, 03 Nov 2016 13:24:34 +0100 Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/330537.html Thu, 03 Nov 2016 13:05:19 +0100 Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad. Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/340704.html Thu, 03 Nov 2016 08:34:09 +0100 Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322269.html Wed, 02 Nov 2016 10:38:43 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Avsnittet om utbildning i idrott har skrivits om. Det har i avsnittet tillkommit utbildningar som t.ex. flygutbildning och dykutbildning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Wed, 02 Nov 2016 10:38:38 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Avsnittet Idrottstränares tjänster har skrivits om med anledning av ett ställningstagande om hur begreppet idrottslig verksamhet i ML ska tolkas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/322553.html Wed, 02 Nov 2016 10:35:21 +0100 Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322551.html Wed, 02 Nov 2016 08:57:43 +0100 Innebörden av en upphävd skuldsanering vad gäller verkställighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Tue, 01 Nov 2016 14:47:34 +0100 Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356352.html?date=2016-11-01 Mon, 31 Oct 2016 15:39:44 +0100 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356339.html?date=2016-10-31 Mon, 31 Oct 2016 15:36:19 +0100 Avdrag för utrangering av en byggnad InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356337.html?date=2016-10-31 Mon, 31 Oct 2016 14:37:31 +0100 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356332.html?date=2016-10-26 Thu, 27 Oct 2016 14:32:09 +0200 Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av bostad Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Wed, 26 Oct 2016 12:22:14 +0200 KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15, Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356275.html?date=2016-10-26 Tue, 25 Oct 2016 16:36:37 +0200 Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas Huvudregeln om offentlighet för domstolens beslut om bevissäkring gäller inte om domstolen i sitt avgörande beslutar om ett s.k. sekretessförordnande. Sidan Beslut om bevissäkring är uppdaterad med anledning av de nya reglerna i 43 kap. 8 a § OSL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/327505.html Mon, 24 Oct 2016 16:15:10 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356213.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 16:12:02 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356211.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 14:28:56 +0200 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356183.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 14:24:20 +0200 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356179.html?date=2016-10-28 Mon, 24 Oct 2016 09:17:12 +0200 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356171.html?date=2016-10-21 Mon, 24 Oct 2016 08:19:02 +0200 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356168.html?date=2016-10-24 Wed, 19 Oct 2016 13:07:16 +0200 Ställningstagande: Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331521.html Fri, 14 Oct 2016 13:39:54 +0200 Förtydligande: Kvittning i en konkurs kan ske även för ränta som löper på statens fordran på lönegarantiregress Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331763.html Fri, 14 Oct 2016 13:36:42 +0200 Förtydligande: Statens ränteberäkning på en regressfordran på lönegaranti och statens möjlighet att få utdelning i konkursen för rätten till ränta. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322252.html Fri, 14 Oct 2016 10:57:05 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En skogsägare får inte avdrag för stämpelskatt avseende lagfart som tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331294.html Fri, 14 Oct 2016 10:45:43 +0200 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2544-15, bevisbörda vid utmätning av andel i fastighet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/356072.html?date=2016-10-14 Fri, 14 Oct 2016 10:38:00 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En gåvomottagare kan inte göra värdeminskningsavdrag på markanläggningar för sin utgift för stämpelskatt avseende lagfart. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329631.html Fri, 14 Oct 2016 10:04:31 +0200 Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? En gåvomottagare kan inte göra substansminskningsavdrag för sin utgift för stämpelskatt avseende lagfart. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331047.html Thu, 13 Oct 2016 14:45:56 +0200 Ställningstagande: Uppgifter om förbjudet lån i en revisionsberättelse kan påverka uttag av skattetillägg Uppgifter om ett förbjudet lån i en oren revisionsberättelse är inte avstämningsuppgifter. I undantagsfall kan dock sådana uppgifter medföra att Skatteverket delvis ska befria från ett skattetillägg om den uppgiftsskyldige inte har redovisat lånet. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324472.html Tue, 11 Oct 2016 11:21:11 +0200 Förtydligande: Sidan Avdragsrätt vid blandad verksamhet har fått ett nytt avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag Avsnittet om holdingbolag och riskkapitalbolag har tillkommit med anledning av ställningstagandet Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/323929.html Tue, 11 Oct 2016 11:19:39 +0200 Förtydligande: Avsnittet ”Förvärv av dotterbolag” på sidan Organisationskostnader m.m. skrivits om Sidan Organisationskostnader har fått nya avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag med anledning av ställningstagandet Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/324445.html Mon, 10 Oct 2016 14:25:35 +0200 Nytt ställningstagande; Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? Skatteverket anser att en förvärvares utgift för stämpelskatt avseende lagfart som tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva varken är avdragsgillt under innehavstiden eller vid en avyttring av näringsfastigheten. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/2733.html Fri, 07 Oct 2016 12:48:49 +0200 Sidan sekretessregler som gäller alla myndigheter har fått ett nytt avsnitt om upphandlingssekretess. Det nya avsnittet tar upp vilka sekretessregler som blir aktuella att tillämpa när Skatteverket gör en offentlig upphandling. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329076.html Fri, 07 Oct 2016 11:17:59 +0200 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355970.html?date=2016-10-07 Wed, 05 Oct 2016 08:57:36 +0200 Meddelande: Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/325034.html Tue, 04 Oct 2016 22:42:09 +0200 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355912.html?date=2016-09-27 Mon, 03 Oct 2016 14:11:16 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355878.html?date=2016-10-07 Mon, 03 Oct 2016 14:10:42 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355867.html?date=2016-10-07 Mon, 03 Oct 2016 09:07:33 +0200 Lagändring: Enligt OSL kan beslut om betalningssäkring sekretessbeläggas På sidan Verkställighet av betalningssäkring har det tillkommit ett avsnitt om att domstolens beslut om betalningssäkring kan sekretessbeläggas. Detta med anledning av ny lagstiftning i 43 kap. 8–8 a §§ OSL. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/323973.html Mon, 03 Oct 2016 08:32:47 +0200 Sidan Generella regler för ärenden i domstol har skrivits om med anledning av nya regler om offentlighet och sekretess i domstol. De nya reglerna innebär att det blir tydligare vilka slags beslut som omfattas av huvudregeln att uppgifter som tas in i ett domstolsavgörande blir offentliga. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/329133.html Sat, 01 Oct 2016 04:20:24 +0200 Ny utgåva den 1 oktober Information om utgåva som publicerats 1 oktober 2016 Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355853.html Thu, 29 Sep 2016 23:09:27 +0200 Återbetalning av SINK-skatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355840.html?date=2016-09-29 Tue, 27 Sep 2016 16:26:45 +0200 Förtydligande: Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut. Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut. Det är Skatteverket som ska Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323958.html Tue, 27 Sep 2016 11:46:56 +0200 Rättsfall: Statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322253.html Tue, 27 Sep 2016 11:46:50 +0200 Rättsfall:Statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322253.html Mon, 26 Sep 2016 11:40:19 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2018 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355759.html?date=2016-09-30 Mon, 26 Sep 2016 11:09:03 +0200 Upphävande av ställningstagandet Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355753.html?date=2016-09-26 Mon, 26 Sep 2016 10:42:03 +0200 HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355749.html?date=2016-09-26 Fri, 23 Sep 2016 14:01:13 +0200 Lagändring: Ny lag om uppgiftsskyldighet när myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet När myndigheter har beslutat att samverka mot viss organiserad brottslighet på underrättelsestadiet kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan myndigheterna om vissa förutsättningar är uppfyllda. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/329126.html Thu, 22 Sep 2016 18:09:15 +0200 Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul En köpare får inte skogsavdrag på en näringsfastighet för tiden mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/331291.html Thu, 22 Sep 2016 17:47:55 +0200 Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul En köpare får inte substansminskningsavdrag för tiden mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/331043.html Fri, 16 Sep 2016 11:49:56 +0200 Ställningstagande: Om en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul så har köparen rätt till värdeminskningsavdrag den dag äganderätten övergår enligt avtalet Ställningstagandet behandlar frågan om från vilken tidpunkt som en köpare får värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/330993.html Thu, 15 Sep 2016 15:56:18 +0200 Sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran Högsta domstolen har ansett att vid pantsättning av en fordran på visst EU-stöd är fordringen tillräckligt bestämd redan vid ansökningstillfället. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322261.html Tue, 13 Sep 2016 14:17:13 +0200 Förtydligande: Om kravet på konsekvent tillämpning av redovisningsmetod Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/338153.html Tue, 13 Sep 2016 12:16:28 +0200 HD, mål nr Ö 4027-15, sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran på visst EU-stöd Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355644.html?date=2016-09-08 Mon, 12 Sep 2016 09:53:34 +0200 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355637.html?date=2016-09-08 Fri, 09 Sep 2016 14:22:43 +0200 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355633.html?date=2016-09-01 Wed, 07 Sep 2016 13:25:18 +0200 Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355606.html?date=2016-09-07 Wed, 07 Sep 2016 13:24:55 +0200 Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355603.html?date=2016-09-07 Wed, 07 Sep 2016 09:31:50 +0200 Ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostaden funktion. Skattereduktion medges även för reparation av sådana maskiner och inventarier som är nödvändiga för att förse bostaden med värme och vatten. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/2945.html Tue, 06 Sep 2016 04:19:27 +0200 Ny utgåva den 6 september Information om utgåva som publicerats 6 september 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355593.html Mon, 05 Sep 2016 11:58:38 +0200 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355589.html?date=2016-09-05 Wed, 31 Aug 2016 09:10:30 +0200 Förtydligande: Skatteverket kan endast vara beskattningsmyndighet för importer när det anses finnas en deklarant. I de fall det inte anses finnas någon deklarant, som t.ex. vid olaglig införsel, är det Tullverket somär beskattningsmyndighet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Tue, 30 Aug 2016 15:24:47 +0200 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355557.html?date=2016-08-30 Fri, 26 Aug 2016 04:19:54 +0200 Ny utgåva den 26 augusti Information om utgåva som publicerats 26 augusti 2016 Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355532.html Thu, 25 Aug 2016 09:07:48 +0200 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355525.html?date=2016-05-16 Tue, 23 Aug 2016 13:21:17 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355513.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:20:22 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355515.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:17:18 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355508.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:16:15 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355510.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 13:09:32 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355501.html?date=2016-08-23 Tue, 23 Aug 2016 13:08:31 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355505.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:59:48 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355497.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:51:19 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355493.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:42:23 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355487.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 12:41:58 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355489.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 11:42:07 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2017 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355485.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 11:39:19 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksen­heter vid 2017 års allmänna fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355483.html?date=2016-08-26 Tue, 23 Aug 2016 10:54:10 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2017; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355472.html?date=2016-08-23 Tue, 23 Aug 2016 08:39:38 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355468.html?date=2016-08-23 Mon, 22 Aug 2016 14:18:44 +0200 Förtydligande: Uppgift om köparens registreringsnummer i faktura Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321574.html Mon, 22 Aug 2016 14:18:42 +0200 Förtydligande: Köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer. Förtydligande har skett vad gäller köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329370.html Mon, 22 Aug 2016 12:50:26 +0200 Vilken procentsats ska användas när den skattskyldige inte visar hur fördelning ska ske och det finns flera skattesatser under året. När flera skattesatser finns under ett och samma beskattningsår ska den skattskyldige visa hur inkomsten ska fördelas. Om detta inte skett ska inkomsten proportioneras under beskattningsåret. proportionerngen ska inte utgå från arbetstid utan vilken period inkomsten hör till. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/1341.html Mon, 22 Aug 2016 10:21:38 +0200 Förtydligande: Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattsesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/339619.html Fri, 19 Aug 2016 12:57:42 +0200 Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukas samtidgt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el Rättsligt vägledning uppdateras med ett ställningstagande om hur bränslet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska fördelas när flera bränslen förbrukas samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Thu, 18 Aug 2016 14:06:39 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Ändringar i reglerna om fusion av ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/338322.html Thu, 18 Aug 2016 14:03:21 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322199.html Thu, 18 Aug 2016 14:03:16 +0200 Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Ändringar i reglerna kring likvidation av ekonomiska föreningar. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322199.html Wed, 17 Aug 2016 08:02:07 +0200 Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande om hur bränslet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska fördelas när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:02:01 +0200 Ställningstagande: Kommunala aktiebolags användning av luftfartyg Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för bränsle som förbrukas i luftfartyg som använts av kommunala aktiebolag. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:55 +0200 Ställningstagande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende att bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för luftfartygsbränsle, kan omfatta transporter av passagerare även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:50 +0200 Ställningstagande: Kommunala bolags användning av fartyg Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för bränsle som förbrukas i fartyg som använts av kommunala aktiebolag PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Wed, 17 Aug 2016 08:01:44 +0200 Ställningstagande: Skattebefrielse för fartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett ställningstagande avseende att bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för fartygsbränsle, kan omfatta transporter av passagerare även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 12 Aug 2016 10:26:39 +0200 Nytt allmänt råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329139.html Wed, 10 Aug 2016 15:38:46 +0200 Förtydligande: Fast arvode som en mellanman får omfattas av undantaget från skatteplikt när tillhandahållandet resulterar i en förmedling av värdepapper Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322539.html Sat, 30 Jul 2016 18:07:57 +0200 Fler arbeten räknas som rutarbete från och med den 1 augusti 2016 Genom en lagändring har rutarbete från och med den 1 augusti 2016 utökats till att omfatta även flytt- och IT-tjänster samt ytterligare trädgårdsarbeten. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/2944.html Fri, 29 Jul 2016 08:53:16 +0200 Förtydligande: Skatteverket förtydligar under vilka omständigheter det kan finnas särskilda skäl att medge frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Fri, 29 Jul 2016 08:53:11 +0200 Rättsfall: HFD dom den 28 juni 2016, mål nr 1113-15 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Thu, 28 Jul 2016 11:23:54 +0200 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355338.html?date=2016-07-25 Mon, 25 Jul 2016 13:58:44 +0200 Lagändring: Åtagande från värdepapperscentral som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige ska lämnas på fastställt formulär. Värdepapperscentraler som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska i vissa fall ge in åtaganden till Skatteverket om att göra skatteavdrag (10 kap. 22 § SFL) eller lämna kontrolluppgifter (23 kap. 8 § SFL). Ett sådant åtagande ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § 2 a och c SFL). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/346929.html Mon, 11 Jul 2016 11:06:32 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329575.html Mon, 11 Jul 2016 11:06:03 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329573.html Mon, 11 Jul 2016 11:05:34 +0200 Sidan har skrivits om med anledning av ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329572.html Sun, 10 Jul 2016 04:20:35 +0200 Ny utgåva den 10 juli Information om utgåva som publicerats 10 juli 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355282.html Thu, 07 Jul 2016 15:21:53 +0200 Rättsfall: Ränta på återbetald kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/340028.html Thu, 07 Jul 2016 14:54:48 +0200 Lagändring: En ekonomisk förening med investerande medlemmar anses ändå tillämpa lika rösträtt. Från den 1 juli 2016 kan en ekonomisk förening ha investerande medlemmar. Värdet av sådana medlemmars röster ska i vissa fall sättas ner. Denna bestämmelse påverkar inte bedömningen av om föreningen tillämpar lika rösträtt. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329579.html Thu, 07 Jul 2016 14:20:15 +0200 HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355199.html?date=2016-07-05 Thu, 07 Jul 2016 10:25:24 +0200 Lagändring: En kooperativ hyresrättsförening som är ett privatbostadsföretag får inte dra av lämnad utdelning Avdragsbegränsningen gäller från och med den 1 juli 2016 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329580.html Thu, 07 Jul 2016 10:25:16 +0200 Förtydligande: Belopp som skiftas ut när en förening likvideras omfattas inte av avdragsrätten i 39 kap. 23 § IL. Begreppet utdelning i 39 kap. 23 § IL avser endast vinstudelning enligt 10 kap. EFL. Belopp som utskiftas när en förening likvideras får därför inte dras av enligt denna bestämmelse. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329580.html Wed, 06 Jul 2016 16:17:13 +0200 Rättsfall: Skattepliktig ersättning enligt A-SINK Ersättning enligt sponsringsavtal kan utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet inför publik som är skattepliktig enligt A-SINK. InkomstskattBegränsat skattskyldigas inkomster Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/328889.html Wed, 06 Jul 2016 14:09:51 +0200 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355191.html?date=2016-07-06 Wed, 06 Jul 2016 10:41:48 +0200 Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355177.html?date=2016-07-04 Tue, 05 Jul 2016 16:08:40 +0200 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355132.html?date=2016-07-04 Tue, 05 Jul 2016 14:58:35 +0200 Lagändring: Utbetalning utöver insats till en medlem vid utträde ur kooperativ hyresrättsförening tas upp som utdelning. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/2831.html Tue, 05 Jul 2016 14:15:46 +0200 Ställningstagande: Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdeskatt Med hänsyn till rättsutvecklingen redogör Skatteverket för sin syn på hur diskretionär förvaltning av värdepappersportföljer ska bedömas. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322539.html Tue, 05 Jul 2016 14:02:38 +0200 HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/331395.html Tue, 05 Jul 2016 12:44:57 +0200 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355157.html?date=2016-07-05 Tue, 05 Jul 2016 10:38:15 +0200 HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor Högsta förvaltningsdomstolen anser att den s.k. korrigeringsregeln är tillämplig när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett nytt avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor (Högsta förvaltningsdomstolen 2016-06-17, mål nr 6664-6666-14). InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/331395.html Mon, 04 Jul 2016 10:59:02 +0200 Förtydligande: Tillträde till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang Dubbelbeskattning kan undvikas i vissa fall. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/329381.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:49 +0200 Ställningstagande: nya miljöbilar våren 2016 Det finns särskilda regler för nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar. För de miljöbilar som tillkomit under våren 2016 anges vilka bilmodeller som bör anses anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:43 +0200 Ställningtagande: rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 De rättade värdena får betydelse för beräkningen av förmånsvärde för vissa miljöbilar av märkena Audi, Mercedes Benz, Tesla och Volkswagen från och med beskattningsår 2016. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:38 +0200 Förtydligande: närmast jämförbara bil I de fall det inte finns en konventionell bil av samma märke att jämföra miljöbilen med, bör bilen jämföras med nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil i samma storleksklass eller med ett genomsnittligt nybilspris för storleksklassen. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Mon, 04 Jul 2016 09:57:32 +0200 Föreskrift: ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas vidberäkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.beskattningsåret 2016. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/321424.html Sat, 02 Jul 2016 04:19:02 +0200 Ny utgåva den 2 juli Information om utgåva som publicerats 2 juli 2016 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355103.html Fri, 01 Jul 2016 15:24:01 +0200 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Andra ämnesområdenStiftelser, ideella föreningar, trossamfund - civilrättBokföring & redovisningInkomstskattKapitalNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2954.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 15:05:47 +0200 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355092.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 14:44:57 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator” PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355085.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 13:37:44 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet InkomstskattKapitalNäringsverksamhetMervärdesskattPunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355070.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 12:40:19 +0200 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355064.html?date=2016-07-01 Fri, 01 Jul 2016 12:27:50 +0200 Förtydligande: Exportomsättning beskattas inte i Sverige. Detsamma gäller förskott och a conton vid export. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/329352.html Fri, 01 Jul 2016 12:26:41 +0200 Förtydligande: Förskott och a conton vid unionsintern försäljning ska inte beskattas Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/329328.html Fri, 01 Jul 2016 11:03:33 +0200 Ändrat ställningstagande: Utländska juridiska personer får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Skatteverket har omprövat sin tidigare inställning avseende revision av utländska juridiska personer och funnit att det är möjligt att revidera dessa med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/327527.html Fri, 01 Jul 2016 10:24:14 +0200 Rättsfall: Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2814.html Fri, 01 Jul 2016 10:23:05 +0200 Rättsfall: En utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2813.html Fri, 01 Jul 2016 10:21:26 +0200 Rättsfall: Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond, HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 HFD 2016-03-18, mål nr 4530-15 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/2829.html Fri, 01 Jul 2016 10:08:49 +0200 Lagändring: 11 kap. 10 § LSE upphör att gälla den 1 juli 2016. Äldre bestämmelser gäller forfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:58 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring den 1 juli 2016 avseende tidpunkter för inlämnande av uppgifter om avdragens fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:53 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas för uppvärming. Avdrag medges endast om den skattskyldige förbrukat biogas som bränsle för uppvärmning och denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Avdrag medges endast om den skattskyldige sålt biogas som bränsle för uppvärmning till någon som inte är stödmottagare , d.v.s. i princip till privatpersoner. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:47 +0200 Lagändring: Fr.o.m. 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas eller säljs som motorbränsle. Avdrag medges endast om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:41 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 reglerar 7 kap. 4 § LSE endast avdragsrätt för biogas som förbrukas som motorbränsle, inte för uppvärmning. Avdragsrätten för biogas som förbrukas för uppvärmning regleras istället i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE. Skattebefrielsen för biogas som den skattskyldige har sålt eller förbrukat regleras i en ny paragraf (6 a kap. 2 c § LSE) PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:36 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring fr.o.m. den 1 juli 2016 avseende tidpunkter för inlämnande av uppgifter om avdragens fördelning på stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:30 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse för låginblandad FAME i dieselbränsle fr.o.m den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:19 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse för etanol som låginblandas i bensin fr.o.m. den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:08 +0200 Lagändring: Höjd energiskattebefrielse vid höginblandning av FAME och etanol i andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1 respektive 2 LSE, fr.o.m. den 1 augusti 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:44:02 +0200 Lagändring: Fr.o.m den 1 juli 2016 infördes ytterligare villkor för att medges avdrag för skatt på motorbränsle framställt av biomassa. Ändringar i 7 kap. 3 a § tredje stycket, 3 c § tredje stycket och 3 d § tredje stycket LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:43:51 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes en ny bestämmelse i 6 a kap. LSE som behandlar skattebefrielse för vissa flytande biobränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b § LSE). Följdändringar i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE. Förändringen innebär att en förbrukare som är skattskyldig endast får göra avdrag om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Den som är skattskyldig och säljer bränslet får endast göra avdrag om bränslet säljs till någon som inte är stödmottagare, i praktiken till en privatperson. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:43:46 +0200 Lagändring: Avdrag som omfattas av reglerna om statligt stöd får endast göras om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (fr.o.m. den 1 juli 2016). PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:35 +0200 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring den 1 juli 2016 avseende tidpunkt för inlämnande av uppgift om stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:30 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ska vissa uppgifter lämnas för de återbetalningar som omfattas av reglerna om statligt stöd om återbetalningsbeloppet uppgår till ett visst belopp. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:24 +0200 Lagändring: Ändring av 9 kap. 7 § LSE den 1 juli 2016 där det klart framgår att ansökan ska vara undertecknad av sökanden, ombud eller annan behörig företrädare för sökanden. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:19 +0200 Lagändring: Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet reglerades tidigare i 6 a kap. 1 § 11 LSE och regleras fr.o.m. den 1 juli 2016 i 6 a kap. 1 § 10. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:13 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ändrades 9 kap. 2 § LSE vad gäller återbetalning av skatt för förbrukning av bränsle på ett sådant sätt som medför skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE. För de skattebefrielser som omfattas av statligt stöd medges återbetalning endast om förbrukaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Stödmottagaren är även skyldig att lämna vissa uppgifter. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:07 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya bestämmelser för vissa bränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b och 2 c §§ LSE). Återbetalning medges endast i de fall då förbrukaren är en stödmottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 09:42:02 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya regler för skattebefrielser på bränsleområdet som utgör statligt stöd, vilket innebär ändrade regler för vissa återbetalningar. Vissa återbetalningar omfattas av dessa regler vilket bl.a. innebär att återbetalning inte medges till företag i ekonomiska svårigheter och att uppgifter om stödmottagare i vissa fall ska lämnas. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323472.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:58 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som upplagshavare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323464.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:39 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar i FSE avsende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som upplagshavare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323464.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:10 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som registrerad varumottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323465.html Fri, 01 Jul 2016 08:59:05 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar i FSE avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som registrerad varumottagare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/323465.html Fri, 01 Jul 2016 08:58:28 +0200 Förordningsändring: Övergångsbestämmelser till ändringar i FSE den 1 juli 2016 avseende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som lagerhållare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323468.html Fri, 01 Jul 2016 08:58:22 +0200 Förordningsändring: Från och med den 1 juli 2016 sker ändringar av FSE avsende ytterligare uppgiftslämnande vid ansökan om godkännande som lagerhållare. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323468.html Fri, 01 Jul 2016 08:57:51 +0200 Lagändring: Från och med den 1 juli 2016 slopas möjligheten att vara skattebefriad förbrukare för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/330981.html Fri, 01 Jul 2016 08:55:14 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas skattebefrielsen för bränsle som förbrukas för samtidigt produktion av värme och skattepliktig el av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:56 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes två paragrafer i 6 a kap. LSE om skattebefrielser för biobränslen och biogas. Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:50 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras skattebefrielsen för drift av vissa motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet i 6 a kap. 2 a § 2 LSE och omfattas av reglerna av statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:44 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet för drift av vissa motordrivna fordon i 6 a kap. 2 § 1 LSE och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:32 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för bränsle förbrukat för framställning av värme i anläggning som omfattas av handeln med utsläppsrätter omfattas fr.o.m. den 1 juli 2016 av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:26 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för högbeskattad olja som förbrukas vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av vissa motordrivna fordon omfattas fr.o.m. den 1 juli 2016 av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:20 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattar 6 a kap. 1 § 11 LSE yrkesmässig jordbruks- och skogsbruksverksamhet (inklusive yrkesmässig växthusodling) och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:15 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 regleras skattebefrielsen för vattenbruksverksamhet i 6 a kap. 1 § 10 LSE och omfattas av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:54:09 +0200 Lagändring: Skattebefrielsen för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling regleras fr.o.m. den 1 juli 2016 i 6 a kap. 1 § 11 LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:57 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas skattebefrielsen för bränsle som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet av reglerna om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:51 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes bestämmelser om vad som avses med uppgifter om stödmottagare i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:45 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes begreppet företag utan rätt till statligt stöd i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:39 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes en definition av begreppet stödmottagare i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:33 +0200 Lagändring: Den 1 juli 2016 infördes en definition av begreppet stödordning i LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 01 Jul 2016 08:53:27 +0200 Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 omfattas vissa skattebefrielser i LSE av särskilda regler om statligt stöd. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Thu, 30 Jun 2016 14:16:20 +0200 HFD, mål nr 2680-15 - Företrädaransvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354987.html?date=2016-06-30 Thu, 30 Jun 2016 09:06:04 +0200 Förtydligande: Fraktkostnad vid försäljning av varor omfattas inte av undantaget för posttjänster Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/353594.html Thu, 30 Jun 2016 08:26:39 +0200 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354970.html?date=2016-06-30 Wed, 29 Jun 2016 12:29:12 +0200 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354959.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 12:17:38 +0200 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354957.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 12:11:57 +0200 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354954.html?date=2016-06-29 Wed, 29 Jun 2016 10:47:00 +0200 Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Wed, 29 Jun 2016 08:41:01 +0200 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) - flyttjänster InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354945.html?date=2016-06-29 Tue, 28 Jun 2016 14:48:40 +0200 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354941.html?date=2016-06-23 Tue, 28 Jun 2016 10:44:53 +0200 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder MervärdesskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354937.html?date=2016-06-23 Tue, 28 Jun 2016 09:27:01 +0200 Rättsfall: Förlikningssammanträde Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322192.html Tue, 28 Jun 2016 08:12:30 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls­arbete InkomstskattKapitalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354931.html?date=2016-06-28 Mon, 27 Jun 2016 16:33:02 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354924.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:31:56 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354926.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:27:45 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354922.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 16:12:27 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354919.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 15:58:56 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354914.html?date=2016-06-27 Mon, 27 Jun 2016 15:55:47 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354912.html?date=2016-06-27 Thu, 23 Jun 2016 14:48:22 +0200 Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322249.html Thu, 23 Jun 2016 13:41:07 +0200 Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beorende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beroende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322337.html Wed, 22 Jun 2016 13:17:17 +0200 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354874.html?date=2016-06-21 Wed, 22 Jun 2016 13:01:08 +0200 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354869.html?date=2016-06-22 Wed, 22 Jun 2016 12:54:40 +0200 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354861.html?date=2016-06-21 Tue, 21 Jun 2016 13:59:30 +0200 Beslut från Kronofogden: Om en restförd a-målsskuld omfattas av ett offentligt ackord eller en skuldsanering så kommer Kronofogden att ta bort grundavgiften även om avgiftsfordringen inte i sig skulle omfattas av ackordet eller skuldsaneringen. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Tue, 21 Jun 2016 12:59:52 +0200 Förtydligande: Ersättning för visningsrätt av ett konstverk utgör sådan rättighetsupplåtelse som beskattas med skattesatsen 6 procent. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/341291.html Tue, 21 Jun 2016 10:30:03 +0200 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354828.html?date=2016-06-03 Tue, 21 Jun 2016 08:39:05 +0200 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings­året 2016 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354826.html?date=2016-06-27 Mon, 20 Jun 2016 16:42:21 +0200 Förtydligande: Avdrag kan medges med högst ett normalbelopp per dag vid tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/326322.html Mon, 20 Jun 2016 16:33:24 +0200 Förtydligande: Avdrag kan medges med högst ett maximibelopp per dag vid tjänsteresa InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/326321.html Mon, 20 Jun 2016 15:00:17 +0200 Tjänsteinkomst som är momspliktig InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323977.html Mon, 20 Jun 2016 09:27:43 +0200 Nytt ställningstagande - Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323980.html Mon, 20 Jun 2016 08:14:30 +0200 Ställningstagande: Verksamhetsöverlåtelse. Ersätter tre tidigare ställningstaganden samt förtydligar vad som gäller överlåtelse av tillgångar för internt bruk hos köparen. Ställningstagande: Verksamhetsöverlåtelse. Ersätter tre tidigare ställningstaganden i förtydligande syfte. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/350547.html Mon, 20 Jun 2016 07:49:19 +0200 HFD, mål nr 1280-15 - Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske Andra ämnesområdenBouppteckning Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354768.html?date=2016-06-17 Mon, 20 Jun 2016 07:24:22 +0200 Verksamhetsöverlåtelse Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354759.html?date=2016-06-17 Fri, 17 Jun 2016 10:40:22 +0200 Personligt ansvar enligt 25:18 ABL – undantag för skattetilläggsfordringar kan gälla Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/337889.html Fri, 17 Jun 2016 10:36:00 +0200 Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av luftfartyg. Rättslig vägledning uppdateras med exempel och förtydligande av vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av luftfartyg för privat eller annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 17 Jun 2016 10:35:55 +0200 Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av fartyg. Rättslig vägledning uppdateras med exempel och förtydligande av vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av fartyg för privat eller annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Thu, 16 Jun 2016 16:45:09 +0200 Förtydligande: VMB kan inte tillämpas när endast en andel säljs i varan Återförsäljarkriteriet innebär att syftet ska vara att sälja varor vidare i sin helhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322237.html Thu, 16 Jun 2016 14:05:59 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354731.html?date=2016-06-16 Wed, 15 Jun 2016 11:24:56 +0200 Förtydligande: Betalning i bitcoin Hur beskattningsunderlaget ska beräknas när betalning för varor eller tjänster erhålls i bitcoin. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/339649.html Wed, 15 Jun 2016 11:05:25 +0200 Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete. För rätt till skattereduktion krävs att köparen har utgifter för ROT/RUT-arbete. Arbetet ska också vara utfört och betalat. Enligt HFD-domen kan betalningen även ske av någon annan än köparen. InkomstskattBeräkna skatten Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/2943.html Tue, 14 Jun 2016 10:01:25 +0200 Självkostnadspris Förtydligande: begreppet sjävkostnadspris i 7 kap. 3 § 2 a ML. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/339658.html Tue, 14 Jun 2016 09:21:34 +0200 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354708.html?date=2016-06-13 Mon, 13 Jun 2016 16:54:42 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354682.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:35:48 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354704.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:33:55 +0200 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354701.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:25:52 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB) mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354699.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:14:02 +0200 HFD har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om upplåtelse av en idrottslokal till flera hyresgäster samtidigt. KRNG 2015-08-31, mål nr 2601-14 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322529.html Mon, 13 Jun 2016 16:12:01 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354694.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 16:11:38 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354692.html?date=2016-06-17 Mon, 13 Jun 2016 12:39:45 +0200 Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:40 +0200 Förtydligande: Användning av luftfartyg i taxiflygverksamhet Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi för luftfartygsbränsle som förbrukas i taxiflygverksamhet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:34 +0200 Förtydligande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende när bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om skattebefrielse för luftfartygsbränsle, kan omfatta förbrukning vid förflyttningar av luftfartyget till och från platsen där luftfartyget hämtar upp eller avlämnar passagerare eller varor. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:29 +0200 Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål samt förtydligande av taxibåtstrafik. Rättslig vägledning uppdateras med exempel på vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål och med ett förtydligande avseende taxibåtstrafik. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 11:10:23 +0200 Förtydligande: Skattebefrielse för fartygsbränsle Rättslig vägledning uppdateras med ett förtydligande avseende när bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om skattebefrielse för fartygsbränsle kan omfatta förbrukning vid förflyttningar av fartyget till och från platsen där fartyget hämtar upp eller avlämnar passagerare eller varor. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329069.html Fri, 10 Jun 2016 04:18:11 +0200 Ny utgåva den 10 juni Information om utgåva som publicerats 10 juni 2016 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354666.html Thu, 09 Jun 2016 14:08:23 +0200 Skatteverket kan inte träffa förlikning med enskilda dödsbodelägare med anledning av deras återbäringsskyldighet. Rubriken Förlikning med innehåll har därför tagits bort. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322288.html Thu, 09 Jun 2016 13:57:05 +0200 Förtydligande: Uppkomsttidpunkten för debiterad preliminär skatt – belöpandeprincip bör tillämpas även vid företagsrekonstruktion och skuldsanering. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Thu, 09 Jun 2016 13:52:08 +0200 Ackordsuppgörelse med dödsbo utan att boutredningsman finns förordnad. Om staten är ensam borgenär anser Skatteverket att det i vissa fall kan finnas processekonomiska skäl att gå med på ett ackord med dödsboet. Sidan Särskilt om dödsbon är omskriven. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323268.html Wed, 08 Jun 2016 16:46:10 +0200 Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete. För rätt till skattereduktion krävs att köparen har utgifter för ROT/RUT-arbete. Arbetet ska också vara utfört och betalat. Utgift har den som är debiterad för arbetet. Enligt HFD-domen kan betalningen även ha skett av någon annan än köparen. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2943.html Tue, 07 Jun 2016 12:47:30 +0200 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354639.html?date=2016-06-07 Fri, 03 Jun 2016 16:58:30 +0200 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354631.html?date=2016-06-01 Fri, 03 Jun 2016 16:37:23 +0200 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354628.html?date=2016-06-02 Wed, 01 Jun 2016 15:12:04 +0200 Nytt ställningstagande angående mervärdesskatt på stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik Ställningstagandet Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt ersätter det tidigare ställningstagandet angående stödet till den interregionala persontrafiken. Det nya ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men redogör även för Skatteverkets syn på när Trafikverket ska anses bedriva persontrafiken för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322325.html Wed, 01 Jun 2016 09:08:48 +0200 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354568.html?date=2016-05-30 Tue, 31 May 2016 15:25:16 +0200 Ställningstagande: Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt Ställningstagandet ersätter tidigare ställningstagande ”Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik” daterat 2003-10-24. Det nya ställningstagandet innebär ingen ändring i sak men redogör även för Skatteverkets syn när Trafikverket får anses bedriva persontrafiken för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/339637.html Tue, 31 May 2016 13:18:25 +0200 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354589.html?date=2016-05-31 Mon, 30 May 2016 16:20:02 +0200 Ställningstagande: Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden? Skatteverket anser att det under vissa förutsättningar inte krävs att den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig under anställningen och vistelsen utomlands. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/323993.html Mon, 30 May 2016 10:15:33 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som betalas ut från Världsbankens pensionstrust InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2897.html Mon, 30 May 2016 10:15:27 +0200 Rättsfall: Skatteverkets rättsfallskommentar med anledning av HFD 2015 ref. 81. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/2897.html Mon, 30 May 2016 09:41:50 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/323989.html Fri, 27 May 2016 15:12:35 +0200 Ställningstagande: Beskattning av pension som betalas ut på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/326258.html Fri, 27 May 2016 15:12:30 +0200 Rättsfallskommentar: Beskattning av pension från Internationella valutafonden InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/326258.html Fri, 27 May 2016 15:04:32 +0200 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden? InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354537.html?date=2016-05-27 Fri, 27 May 2016 09:50:20 +0200 Ställningstagande: Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna Skatteverket anser att när en ersättning som tidigare varit avgiftsfri blir avgiftspliktig så ska arbetsgivavgifter betalas i efterhand. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/1319.html Thu, 26 May 2016 14:07:18 +0200 Ställningstagande: Flera ställningstaganden har ersatts av det nya ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/329382.html Thu, 26 May 2016 13:59:51 +0200 Ändrat ställningstagande: Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Tillämpningsområdet för vad som avses med tillträde har begränsats. Försäljning av biljetter till beskattningsbara personer som i vissa situationer har bedömts som tillträde omfattas enligt det nya ställningstagandet av huvudregeln. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/329381.html Thu, 26 May 2016 12:46:24 +0200 Ändrat ställningstagande: ställningstagandet om skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning har ersatts med ställningstagande om skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet. Ställningstagandet innebär en ändring på så sätt att kreditgivning med fordringar som säkerhet inte omfattas av skatteplikt även om företagets kund betalar direkt till långivaren. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322538.html Thu, 26 May 2016 11:45:42 +0200 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354489.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 10:46:45 +0200 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354478.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 09:41:04 +0200 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden InkomstskattPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354471.html?date=2016-05-26 Thu, 26 May 2016 09:32:41 +0200 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81 InkomstskattNäringsverksamhetPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354469.html?date=2016-05-25 Thu, 26 May 2016 04:19:29 +0200 Ny utgåva den 26 maj Information om utgåva som publicerats 26 maj 2016 Andra ämnesområden Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354465.html Mon, 23 May 2016 14:25:50 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning” Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354424.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 14:17:31 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris” Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354421.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 13:31:16 +0200 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354413.html?date=2016-05-16 Mon, 23 May 2016 10:41:30 +0200 Nytt justerat ställningstagande angående Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt Det nya ställningstagandet angående mervärdesskatt vid crowdfunding ersätter det tidigare med samma namn och innebär en justering och ett förtydligande på så sätt att sådana elektroniska förmedlingstjänster som avser finansiela tjänster kan omfattas av undantag från skatteplikt för finansiella tjänster. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322324.html Mon, 23 May 2016 09:31:35 +0200 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354401.html?date=2016-05-20 Fri, 20 May 2016 18:07:21 +0200 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott Bokföring & redovisningFörvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattNäringsverksamhetSkattetillägg Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354397.html?date=2016-05-20 Fri, 20 May 2016 15:04:30 +0200 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354356.html?date=2016-05-20 Wed, 18 May 2016 16:37:35 +0200 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354353.html?date=2016-05-18 Tue, 17 May 2016 11:29:02 +0200 Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL. Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/329126.html Mon, 16 May 2016 14:18:59 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354319.html?date=2016-05-12 Fri, 13 May 2016 13:13:57 +0200 Rättsfall: Skuldsanering för f.d. näringsidkare som ålagts företrädaransvar Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322268.html Fri, 13 May 2016 10:50:05 +0200 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354305.html?date=2016-05-06 Fri, 13 May 2016 10:28:38 +0200 Legatariens återbetalningsansvar enligt 21 kap. 5 § ÄB Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/322288.html Thu, 12 May 2016 14:10:28 +0200 HD, mål nr B 3645-14 Grovt bokföringsbrott m.m. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354297.html?date=2016-05-12 Thu, 12 May 2016 14:03:20 +0200 Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016. Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/340292.html Thu, 12 May 2016 12:38:45 +0200 Lagändring: Ändring i 7 kap. 9 § ML med anledning av ny tullagstiftning Gäller från och med 1 maj 2016, SFS (2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:40 +0200 Ändrat ställningstagande: ställningstagandet Beskattningsunderlag vid import har uppdaterats med anledning av ny tullag (2016:253) Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet. Under gällande rätt har reglerna om enhetstillstånd tagits bort eftersom sådana regler inte finns i den nya tullagstiftningen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:34 +0200 Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016 Den nya tullagen innebär vissa ändringar vid beräkning av tullvärdet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:38:29 +0200 Lagändring: Ändring i 7 kap. 8 § ML på grund av att bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts i den nya tullagen Gäller från och med 1 maj 2016, SFS (2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329397.html Thu, 12 May 2016 12:35:56 +0200 Lagändring: Ändringar i ML med anledning av ny Tullag (2016:253) I ML har har hänvisningar till enhetstillstånd tagits bort eftersom dessa bestämmelser inte infört i den nya tullagen Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Thu, 12 May 2016 12:35:50 +0200 Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016 Texten har ändrats med anledning av ny tullag. Ändringarna avser paragrafhänvisningarna till tullagen, ändrade begrepp och att bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Thu, 12 May 2016 12:27:18 +0200 Lagändring: Ändring av begrepp m.m. med anledning av ny tullagstiftning Texten har uppdaterats med de ändringar som gäller från 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329399.html Tue, 10 May 2016 17:40:34 +0200 Rättsfall: En kommuns rätt till ersättning för måltidsutgifter i samband med representation enligt LEMK ska bedömas på samma sätt som vid avdragsrätt enligt ML KRSU 2016-04-13, mål nr 2896-15 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323956.html Tue, 10 May 2016 17:39:05 +0200 Rättsfallskommentar: En kommuns rätt till ersättning för måltidsutgifter i samband med representation enligt LEMK ska bedömas på samma sätt som vid avdragsrätt enligt ML. Skatteverkets rättsfallskommentar, dnr 131 219909-16/111 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323874.html Tue, 10 May 2016 16:19:15 +0200 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354240.html?date=2016-05-09 Mon, 09 May 2016 09:20:52 +0200 Förtydligande. Uppkomsttidpunkten för fordonsskatt Vid ordinarie debitering av fordonsskatt får skattefordringen anses uppkommen vid ingången av den s.k. betalningsmånaden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322264.html Mon, 09 May 2016 09:07:41 +0200 Uppkomsttidpunkt för TV-avgifter Fordran på TV-avgift får anses uppkommen på förfallodagen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/322261.html Fri, 06 May 2016 13:43:12 +0200 Rättelse av skrivfel: På sidan har felaktigt hänvisats till arkivverksamhet som rätteligen ska vara museiverksamhet. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/341584.html Wed, 04 May 2016 17:38:22 +0200 Lagändring: Nya regler om skattskyldighet för producenter träder i kraft den 1 juli 2016. En producent kan bli skattskyldig även när elen inte framställs yrkesmässigt. Den som framställer el enbart i en mindre anläggning undantas från skattskyldighet. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323429.html Wed, 04 May 2016 17:36:53 +0200 Lagändring: Nya regler om undantag från skatteplikt för el träder i kraft den 1 juli 2016. Undantaget från skatteplikt för el som framställts i ett reservaggregat begränsas till att avse el som inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet. En ny bestämmelse införs om undantag från skatteplikt för viss elframställning från beskattade bränslen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323427.html Wed, 04 May 2016 17:36:47 +0200 Lagändring: Nya regler om undantag från skatteplikt för el träder i kraft den 1 juli 2016. Skattefriheten för el som framställs i vindkraftverk begränsas och samordnas med regler om skattefrihet för annan elproduktion. Den begränsning som innebär att undantaget inte gäller den som yrkesmässigt levererar el slopas. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323427.html Wed, 04 May 2016 10:28:12 +0200 Uppdatering med anledning av en ny Tullag, 2016:253. Uppdatering med anledning av en Tullag, 2016:253. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322320.html Tue, 03 May 2016 12:48:31 +0200 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354079.html?date=2016-04-28 Tue, 03 May 2016 08:48:15 +0200 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354154.html?date=2016-05-02 Mon, 02 May 2016 17:47:38 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om redovisning av utgående skatt vid import har fått en ändrad lydelse fr.o.m. 1 maj 2016 (SFS 2016:261) Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338198.html Mon, 02 May 2016 09:39:50 +0200 Ändrat ställningstagande: Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt Ställningstagandet ersätter tidigare ställningstagande om tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/329396.html Mon, 02 May 2016 08:15:14 +0200 Lagändring: Bestämmelserna om skattskyldighet vid import för den som åberopar ett enhetstillstånd har tagits bort. I punkterna 6 c och e fanns hänvisningar till bestämmelser om enhetstillstånd. Eftersom bestämmelserna om enhetstillstånd inte införts i den nya tullagen (2016:253) har punkterna tagits bort och punkten 6 d har blivit 6 c. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322348.html Mon, 02 May 2016 08:05:24 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 ändras temporär import till tillfällig införsel Ändringen beror på ny tullag (2016:253). Tillfällig införsel är det begrepp som används i unionstullkodexen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329394.html Mon, 02 May 2016 07:50:53 +0200 Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323815.html Mon, 02 May 2016 07:48:42 +0200 Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Lagändring: Texten har uppdaterats med anledning av ny tullag som medför ändring av vissa begrepp i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1 maj 2016. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323814.html Sun, 01 May 2016 23:36:29 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL avseende skattskyldighetens inträde vid import av annonsblad. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349117.html Sun, 01 May 2016 23:34:49 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349104.html Sun, 01 May 2016 23:32:55 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349095.html Sun, 01 May 2016 23:30:49 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i 26 § RSL. Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/349098.html Sun, 01 May 2016 23:24:41 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 8 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323467.html Sun, 01 May 2016 23:21:52 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 13 § och 5 kap 2 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323450.html Sun, 01 May 2016 23:18:04 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 1 b § och 5 kap. 2 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323449.html Sun, 01 May 2016 23:08:17 +0200 Lagändring: den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 13 § LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323448.html Sun, 01 May 2016 23:04:17 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 4 kap. 1 b § LSE avseende skattskyldighet vid import.  PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/323445.html Sun, 01 May 2016 23:02:17 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 7 kap. 1 § 1 LSE. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/323471.html Sun, 01 May 2016 22:55:13 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 22 § FSE träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327677.html Sun, 01 May 2016 22:51:29 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 40 § LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322108.html Sun, 01 May 2016 22:43:11 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 37 och 39 §§ LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322107.html Sun, 01 May 2016 22:38:52 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 37 § LTS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/328418.html Sun, 01 May 2016 22:27:26 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 9 c och 20 §§ LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322070.html Sun, 01 May 2016 22:22:25 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 9 c § LTS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322069.html Sun, 01 May 2016 22:16:41 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 15 § LTS. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322092.html Sun, 01 May 2016 22:10:09 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 18 § FTS träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327670.html Sun, 01 May 2016 22:02:51 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft. Samtidigt görs följdändringar i 8 c och 19 §§ LAS. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322019.html Sun, 01 May 2016 21:58:22 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 8 c § LAS avseende skattskyldighet vid import. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322017.html Sun, 01 May 2016 21:55:35 +0200 Lagändring: Den 1 maj 2016 träder en ny tullag i kraft och en ny tullkodex börjar tillämpas. Samtidigt görs följdändringar i bl.a. 14 § LAS. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322045.html Sun, 01 May 2016 21:52:44 +0200 Lagändring: Texten om exportrapport uppdaterad med anledning av att en ny lydelse av 20 § FAS träder i kraft den 1 maj 2016. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/327661.html Wed, 27 Apr 2016 15:08:38 +0200 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354058.html?date=2016-04-26 Wed, 27 Apr 2016 14:35:47 +0200 Ny godkänd intygsgivare Skatteverket har gett Tax Free Worldwide – Sweden AB tillstånd att utfärda intyg enligt 14 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) som en av Skatteverket godkänd intygsgivare. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329357.html Mon, 25 Apr 2016 15:08:58 +0200 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354049.html?date=2016-04-29 Mon, 25 Apr 2016 13:47:35 +0200 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354041.html?date=2016-04-29 Fri, 22 Apr 2016 10:22:07 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354024.html?date=2016-04-22 Wed, 20 Apr 2016 11:20:36 +0200 Skatteverkets bedömning av frågor som uppkommer i samband med att ett barn som fötts av surrogatmoder utomlands flyttar till Sverige Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354015.html?date=2016-04-20 Mon, 18 Apr 2016 15:02:52 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016 av aktier i AddLife AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353993.html?date=2016-04-18 Mon, 18 Apr 2016 14:08:28 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353991.html?date=2016-04-22 Fri, 15 Apr 2016 17:11:03 +0200 Förtydligande: Bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt vid import, gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338198.html Fri, 15 Apr 2016 14:10:34 +0200 Förtydligande: När är ett finansiellt institut ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338545.html Thu, 14 Apr 2016 16:38:42 +0200 Rättelse – Kontrolluppgift ska avse kalenderår Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Wed, 13 Apr 2016 16:26:54 +0200 Beslut om betalningssäkring är en omständighet som talar starkt emot ett borgenärsanstånd Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/328034.html Wed, 13 Apr 2016 16:00:05 +0200 Passagerartransporter med privat bil Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/321542.html Wed, 13 Apr 2016 14:31:14 +0200 Förtydligande: Vilken akupunktur som utgör sjukvård. Akupunktur som utförs i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet är exempel på sjukvård. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.11/338091.html Wed, 13 Apr 2016 12:20:25 +0200 Rättsfall: Tryckhöjning av gas som matats ut från naturgasnätet HFD har bedömt att el som förbrukats för tryckhöjning av gas som matats ut från naturgasnätet inte har förbrukats för framställning av en energiprodukt och inte heller i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.9/323432.html Mon, 11 Apr 2016 22:23:04 +0200 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353952.html?date=2016-04-11 Fri, 08 Apr 2016 14:07:10 +0200 Förtydligande: Bidrag direkt kopplat till priset Vem som ska debiteras för mervärdesskatten när ett bidrag som är direkt kopplat till priset har lämnats Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.4/339637.html Fri, 08 Apr 2016 11:39:09 +0200 Uppdatering av texten med anledning av Skatteverkets rättsfallskommentar om uthyrning av popup-butiker (HFD 2015 ref. 62) Lokalernas karaktär och användningsområde kan ha betydelse för bedömningen av om en uthyrning är stadigvarande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321536.html Fri, 08 Apr 2016 09:43:27 +0200 Ställningstagande: Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Thu, 07 Apr 2016 14:49:30 +0200 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353915.html?date=2016-04-07 Thu, 07 Apr 2016 12:26:38 +0200 Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av bostad Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322282.html Wed, 06 Apr 2016 17:41:04 +0200 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353888.html?date=2016-04-05 Wed, 06 Apr 2016 16:35:11 +0200 Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt filiallagen kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Utländska företag som är skyldiga att bilda filial enligt filiallagen kan inte revideras med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL då de inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/327527.html Mon, 04 Apr 2016 13:56:10 +0200 Ställningstagande: Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen Skatteverket utvecklar i ställningstagandet sin uppfattning om hur uttrycket ”byggarbetsplats” i 39 kap. 2 § första stycket skatteförfarandelagen ska tolkas. Skatteverket har tidigare i ett ställningstagande den 1 juli 2015 (Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?, dnr: 131 361964-15/111) behandlat frågan om avgränsning av uttrycket. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/353025.html Mon, 04 Apr 2016 10:45:11 +0200 Uppdatering av texten med anledning av lagändring i 5 kap. 11 a § Tullag (2000:1281) Ändring avseende i vilka fall Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322320.html Mon, 04 Apr 2016 09:00:54 +0200 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut. Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353831.html?date=2016-04-01 Fri, 01 Apr 2016 12:44:49 +0200 Sidan Särskilt kvalificerad beslutsfattare har tillkommit med anledning av en ändring i fastighetstaxeringslagen. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/353438.html Fri, 01 Apr 2016 11:53:35 +0200 Förtydligande: Räkenskapsmaterial som finns i en revisionsakt är tillgängligt även i borgenärsarbetet. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/322257.html Fri, 01 Apr 2016 10:52:40 +0200 Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353818.html?date=2016-04-01 Fri, 01 Apr 2016 08:52:34 +0200 Rättsfall: Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322184.html Fri, 01 Apr 2016 08:25:33 +0200 Lagändring: Bestämmelsen i 3 kap. 30 g ML har en ny lydelse från och med den 1 april 2016 Ändringen hör ihop med att vissa posttjänster och frimärken undantas från skatteplikt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329377.html Fri, 01 Apr 2016 08:25:21 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016. Efter denna ändring gäller bestämmelserna om varutransporter i 5 kap. 9-10 §§ ML endast när köparen inte är en beskattningsbar person. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/329377.html Fri, 01 Apr 2016 08:23:29 +0200 Lagändring: Bestämmelsen om befordran av brev i 5 kap. 9 § tredje stycket ML har tagits bort från och med den 1 april 2016. Att bestämmelsen har tagits bort hör ihop med att från den 1 april 2016 undantas vissa posttjänster och frimärken från skatteplikt. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/329370.html Fri, 01 Apr 2016 07:58:54 +0200 Ny utgåva den 1 april Information om utgåva som publicerats 1 april 2016 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353803.html Thu, 31 Mar 2016 16:28:06 +0200 Lagändring: Med anledning av införandet av SKB i fastighetstaxeringen har det i Skatteverkets arbetsordning införts en särskild beslutsordning för vissa beslut. I vissa fall ska ett beslut innan det fattas förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/326252.html Thu, 31 Mar 2016 16:22:48 +0200 Svea HovR, mål nr Ö 11639-14, Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353797.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 15:56:32 +0200 Ställningstagande: Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Thu, 31 Mar 2016 15:41:27 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton” InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353785.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 15:39:44 +0200 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353780.html?date=2016-03-31 Thu, 31 Mar 2016 11:39:53 +0200 Ställningstagandet om uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär har uppdaterats. Ställningstagandet om uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär har uppdaterats. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/338121.html Thu, 31 Mar 2016 11:16:30 +0200 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353771.html?date=2016-03-30 Thu, 31 Mar 2016 10:50:47 +0200 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353766.html?date=2016-03-31 Wed, 30 Mar 2016 14:52:49 +0200 Återtagande av utdelning InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353756.html?date=2016-03-30 Wed, 30 Mar 2016 14:09:40 +0200 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353753.html?date=2016-03-29 Tue, 29 Mar 2016 16:25:23 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vad en kontrolluppgift med anledning av CRS och DAC 2 ska innehålla med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 29 Mar 2016 16:25:18 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vad en kontrolluppgift med anledning av CRS och DAC 2 ska innehålla med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338566.html Tue, 29 Mar 2016 16:04:34 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vem som ska lämna kontrolluppgift med anledning av FATCA-avtalet med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Tue, 29 Mar 2016 16:04:28 +0200 Ställningstagande: Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Uppdatering av sidan om vem som ska lämna kontrolluppgift med anledning av FATCA-avtalet med anledning av nytt ställningstagande. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.12/338551.html Tue, 29 Mar 2016 15:46:02 +0200 Förtydligande: En värdepapperscentral är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/338542.html Tue, 29 Mar 2016 11:03:38 +0200 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353697.html?date=2016-03-21 Thu, 24 Mar 2016 13:30:36 +0100 Ställningstagande: Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadsomkostnader för yrkesfiskare ska inte längre tillämpas. Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare ska beräknas efter normalbelopp för utlandet vid fiskeresor på utländskt territorium även om övernattning i utländsk hamn inte sker under större delen av dagen. Riksskatteverkets allmänna råd RSV 2002:11 har upphört att gälla. Ändringen gäller även för tidigare år. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/332097.html Thu, 24 Mar 2016 09:41:36 +0100 Skatteverkets information om var information om godkännande för F-skatt m.m. kommer att lämnas InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353660.html?date=2016-03-21 Wed, 23 Mar 2016 09:07:50 +0100 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353642.html?date=2016-03-22 Tue, 22 Mar 2016 15:39:21 +0100 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353636.html?date=2016-03-18 Tue, 22 Mar 2016 14:31:45 +0100 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare InkomstskattNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353633.html?date=2016-03-21 Mon, 21 Mar 2016 15:15:07 +0100 Upphävande av Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering InkomstskattNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353620.html?date=2016-03-29 Mon, 21 Mar 2016 13:56:17 +0100 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Transmode AB mot aktier i Infinera Corporation InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353618.html?date=2016-03-29 Mon, 21 Mar 2016 13:42:02 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Transmode AB mot aktier i Infinera Corporation InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353614.html?date=2016-03-29 Thu, 17 Mar 2016 16:35:13 +0100 Rättsfall: Företagsrekonstruktion upphävd då syftet med rekonstruktionen inte kunde antas bli uppnått Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/322247.html Tue, 15 Mar 2016 16:41:02 +0100 Ställningstagandet om redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter upphävs Företeelsen mjölkkvoter finns inte längre. Skatteverket har därför upphävt sitt ställningstagande om redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/338159.html Tue, 15 Mar 2016 15:15:45 +0100 Rättsfall: inget sakrättsligt skydd vid arvsavstående på grund av bristande denuntiation Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/322281.html Tue, 15 Mar 2016 14:23:31 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353575.html?date=2016-03-15 Fri, 11 Mar 2016 14:00:34 +0100 Rättsfall: Placering av bevisbördan för att redovisningsmedel hållits avskilda. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/322284.html Thu, 10 Mar 2016 16:58:11 +0100 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2873-14, Utmätning av bankmedel – bevisbördan för att redovisningsmedel hållits avskilda Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353505.html?date=2016-03-10 Wed, 09 Mar 2016 08:26:46 +0100 Rättsfall: Nytt rättsfall från Högsta domstolen. Fordringar som är förenade med tredjemanspant ska inte undantas från skuldsanering utan bestämmelsen i 7 § SksanL ska förstås så att uttrycket panträtt avser bara panträtt som gäldenären har upplåtit i sin egen egendom. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322267.html Mon, 07 Mar 2016 15:07:10 +0100 Nya föreskrifter (SKVFS 2016:4) för beskattningsåret 2016 om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) Skatteverket har meddelat föreskrifter (SKVFS 2016:4) för beskattningsåret 2016 om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/339158.html Thu, 03 Mar 2016 11:21:53 +0100 Skatteverkets informationom beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353450.html?date=2016-03-03 Wed, 02 Mar 2016 12:15:47 +0100 Rättelse av skrivfel: Skattskyldighet för schablonintäkt Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/2653.html Wed, 02 Mar 2016 07:06:26 +0100 Ny utgåva den 2 mars Information om utgåva som publicerats 2 mars 2016 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353442.html Tue, 01 Mar 2016 11:25:59 +0100 Lagändring: Skattenämnderna inom fastighetstaxeringen avskaffas. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/326252.html Tue, 01 Mar 2016 10:54:16 +0100 Lagändring: Den centrala värdepappersförvararens ansvar för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt tas över av värdepapperscentral. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/340310.html Tue, 01 Mar 2016 10:43:15 +0100 Lagändring: Den centrala värdepappersförvararens ansvar för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt tas över av värdepapperscentral. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/325545.html Mon, 29 Feb 2016 14:18:48 +0100 Rättsfall: En advokat som var ombud för en kommun i en pågående rättsprocess ansågs inte ha en fristående ställning i förhållande till kommunen. Handlingar som hade utväxlats mellan kommunen och ombudet ansågs därför inte vara allmänna handlingar. Ny dom från HFD. En advokat som var ombud för en kommun i en pågående rättsprocess ansågs inte ha en fristående ställning i förhållande till kommunen. Handlingar som hade utväxlats mellan kommunen och ombudet ansågs därför inte vara allmänna handlingar. Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/329062.html Mon, 29 Feb 2016 11:52:29 +0100 Ställningstagande: Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag I inkomstslaget kapital ska utdelning på aktier i ett avstämningsbolag tas upp till beskattning det beskattningsår då utdelningen har utbetalats och därmed mottagits av aktieägaren. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/2797.html Fri, 26 Feb 2016 14:39:09 +0100 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353391.html?date=2016-02-25 Mon, 22 Feb 2016 12:32:56 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:8) om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353343.html?date=2016-02-26 Fri, 19 Feb 2016 11:51:18 +0100 Tillägg med anledning av FATCA-avtalet InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/2904.html Fri, 19 Feb 2016 11:51:17 +0100 Tillägg med anledning av FATCA-avtalet InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/2893.html Wed, 17 Feb 2016 09:49:34 +0100 Ändringar i Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister (SKVFS 2009:2). Ändringar i Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister (SKVFS 2009:2). Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/339832.html Fri, 12 Feb 2016 10:35:09 +0100 Rättelse av skrivfel: avskrivas, inte avvisas. Rättelse av skrivfel. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/328016.html Tue, 09 Feb 2016 17:59:56 +0100 Ny utgåva den 9 februari Information om utgåva som publicerats 9 februari 2016 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353185.html Thu, 04 Feb 2016 08:02:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353020.html?date=2016-02-04 Wed, 03 Feb 2016 14:20:32 +0100 Förordning (2015:493) om distrikt Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353007.html?date=2015-12-07 Wed, 03 Feb 2016 12:36:48 +0100 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352996.html?date=2016-02-02 Tue, 02 Feb 2016 08:28:13 +0100 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352968.html?date=2016-02-02 Mon, 01 Feb 2016 15:46:54 +0100 Arkivförordning (1991:446) Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352941.html?date=2015-01-01 Mon, 01 Feb 2016 10:25:14 +0100 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352915.html?date=2016-02-01 Mon, 01 Feb 2016 10:25:13 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352914.html?date=2016-01-28 Mon, 01 Feb 2016 09:40:57 +0100 Skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352902.html?date=2016-02-01 Mon, 01 Feb 2016 09:33:50 +0100 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352900.html?date=2016-02-01 Thu, 28 Jan 2016 13:54:37 +0100 Ställningstagande Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2690.html Thu, 28 Jan 2016 10:49:00 +0100 Rättsfall: hur ska redovisningen ske om företaget använder 85-procentsregeln? Frågan om en lagerreserv ska redovisas för djur i jordbruks som redovisas dels som omsättningstillgångar, dels som anläggningstillgångar. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331823.html Wed, 27 Jan 2016 17:07:34 +0100 Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3020.html Tue, 26 Jan 2016 16:55:18 +0100 Förtydligande: Beräkning av fördelningstid för periodiseringsfonder och expansionsfond vid ackumulerad inkomst. Ändrat exempel avseende beräkning av fördelningstid för periodiseringsfonder och expansionsfond vid ackumulerad inkomst. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331759.html Tue, 26 Jan 2016 15:42:53 +0100 Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet Ställningstagande: lön under sjuk- eller föräldraledighet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3280.html Tue, 26 Jan 2016 15:15:40 +0100 Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3017.html Tue, 26 Jan 2016 14:34:34 +0100 Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet Lön under sjuk- eller föräldraledighet får enligt skatteavtal som följer OECD:s modellavtal beskattas i den stat där arbete skulle ha utförts om inte ledigheten inträffat. InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2981.html Tue, 26 Jan 2016 14:30:30 +0100 Ställningstagande: Lön under sjuk- eller föräldraledighet Om lön är skattepliktig enligt 5 § första stycket 1 eller 2 SINK när en sjuk- eller föräldraledighet börjar, är lön under ledigheten skattepliktig enligt samma bestämmelse. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2648.html Mon, 25 Jan 2016 15:44:34 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352559.html?date=2016-01-25 Mon, 25 Jan 2016 14:57:34 +0100 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352535.html?date=2016-01-25 Fri, 22 Jan 2016 13:41:05 +0100 Rättsfall: Pension från Internationella valutafonden (IMF) InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323989.html Thu, 21 Jan 2016 15:22:03 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352276.html?date=2016-01-20 Thu, 21 Jan 2016 11:36:22 +0100 Skatteverkets beslut om ersättning ska verkställas omedelbart Skatteverkets beslut om ersättning ska verkställas omedelbart Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331775.html Thu, 21 Jan 2016 10:13:19 +0100 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352201.html?date=2016-01-21 Wed, 20 Jan 2016 14:10:31 +0100 Rättsfall: Pension från IMF InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326258.html Wed, 20 Jan 2016 13:49:27 +0100 Rättsfall: Pension från IMFs pensionsfond HFD har bedömt att pension från IMFs pensionsfond är pension på grund av tidigare tjänsteförhållande och inte pension på grund av en försäkring. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2897.html Wed, 20 Jan 2016 09:46:29 +0100 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352098.html?date=2015-12-10 Wed, 20 Jan 2016 09:44:54 +0100 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352095.html?date=2015-12-10 Tue, 19 Jan 2016 15:28:23 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352042.html?date=2016-01-22 Tue, 19 Jan 2016 14:25:40 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352035.html?date=2016-01-22 Tue, 19 Jan 2016 13:03:50 +0100 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352008.html?date=2016-01-01 Tue, 19 Jan 2016 13:02:29 +0100 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352006.html?date=2016-01-01 Tue, 19 Jan 2016 13:01:20 +0100 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352004.html?date=2016-01-01 Tue, 19 Jan 2016 13:00:06 +0100 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Förvaltningsrätt & förfarandeInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352002.html?date=2016-01-01 Fri, 15 Jan 2016 13:30:06 +0100 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15 Förvaltningsrätt & förfarandeMervärdesskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/351443.html?date=2016-01-15 Fri, 15 Jan 2016 13:07:46 +0100 Rättelse av skrivfel: Begreppet ”privat ändamål” avseende skattebefrielse av fartygs-/luftfartygsbränsle PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/329069.html Thu, 14 Jan 2016 11:23:56 +0100 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/351197.html?date=2015-12-29 Tue, 12 Jan 2016 16:52:41 +0100 Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350979.html?date=2015-12-07 Tue, 12 Jan 2016 14:11:08 +0100 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2015 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350962.html?date=2016-01-15 Mon, 11 Jan 2016 17:16:22 +0100 Lagändring: Förseningsavgiften har höjts för periodisk sammanställning som ska lämnas efter den 1 januari 2016. Andra skatter & avgifterFörseningsavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326391.html Mon, 11 Jan 2016 17:09:42 +0100 Lagändring: Förseningsavgiften är höjd för skattedeklarationer som ska lämnas efter den 1 januari 2016. Andra skatter & avgifterFörseningsavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326388.html Mon, 11 Jan 2016 16:57:02 +0100 Lagändring: Förseningsavgiften är höjd för inkomstdeklarationer och särskilda uppgifter som ska lämnas efter den 1 januari 2016. Andra skatter & avgifterFörseningsavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326385.html Mon, 11 Jan 2016 12:45:04 +0100 Ändrad bedöming: ETC:er är ingen fond utan börshandlade råvaror Inkomstskatt/Kapital/Värdepapper/Andelar i fonder/Vad är värdepappersfonder och specialfonder? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2813.html Mon, 11 Jan 2016 12:31:45 +0100 Lagändring: Kontrollavgifterna har höjts vid överträdelse av reglerna om personalliggare. De nya avgifterna tillämpas för kontroller som inletts efter den 31 december 2015. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/324143.html Mon, 11 Jan 2016 12:04:11 +0100 Lagändring: Kontrollavgiften är höjd från 10 000 kr till 12 500 kr vid överträdelse av reglerna om kassaregister. Vid en ny överträdelse inom ett år är kontrollavgiften 25 000 kr i stället för 20 000 kr. De nya reglerna tillämpas för kontroller som inletts efter den 31 december 2015. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/324149.html Mon, 11 Jan 2016 11:37:23 +0100 Lagändring: Kontrollavgiften är höjd från 2 000 kr till 2 500 kr för den som inte fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel. Den nya avgiften tillämpas för kontroller som inletts efter den 31 december 2015. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/324160.html Mon, 11 Jan 2016 11:17:54 +0100 Lagändring: Kontrollavgiften är höjd från 2 000 kr till 2 500 kr för den som inte fullgjort dokumentationsskyldigheten vid omsättning av investeringsguld. Den nya avgiften tillkämpas för kontroller som inletts efter den 31 december 2015. Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/324161.html Fri, 08 Jan 2016 10:35:04 +0100 Skattereduktion för gåvor avskaffas den 1 januari 2016 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326479.html Fri, 08 Jan 2016 10:27:58 +0100 Skattereduktion för gåvor avskaffas 1 januari 2016 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326433.html Fri, 08 Jan 2016 10:26:49 +0100 Skattereduktion för gåvor avskaffas den 1 januari 2016 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326494.html Thu, 07 Jan 2016 14:16:50 +0100 Ställningstagande: Svenskt bolag med filial i utlandet Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/325050.html Thu, 07 Jan 2016 14:12:48 +0100 Ställningstagande: Svenskt bolag med filial i utlandet Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2648.html Thu, 07 Jan 2016 12:56:28 +0100 Rättelse av skrivfel;bilfömån ändrat till drivmedelsförmån Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/325655.html Thu, 07 Jan 2016 11:23:04 +0100 Nya regler för rot- och rutarbete 1/1 2016, för mer information se Skatteverkets meddelande 2015:19 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016. Nya regler för rot- och rutarbete 1/1 2016, för mer information se Skatteverkets meddelande 2015:19 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2943.html Thu, 07 Jan 2016 11:10:13 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.” Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350594.html?date=2016-01-07 Thu, 07 Jan 2016 10:51:50 +0100 Rätten till skattereduktion för gåva försvinner 2016 Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326460.html Mon, 04 Jan 2016 20:04:05 +0100 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350552.html?date=2016-01-04 Mon, 04 Jan 2016 19:47:02 +0100 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350550.html?date=2016-01-04 Mon, 04 Jan 2016 14:21:29 +0100 Reglerna om lägre procentsats för skattetillägg när felet framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial upphör att gälla den 1 januari 2016. Den 1 januari 2016 träder en ny bestämmelse om undantag från skattetillägg i kraft. Skattetillägg ska inte tas ut om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång (49 kap. 10 § 1 SFL). Vad som är avstämningsuppgifter definieras i 49 kap. 10 c § SFL. Bestämmelsen i 49 kap. 12 § SFL upphör samtidigt att gälla.Bestämmelsen om uttag av skattetillägg med 10 resp. 5 procent om en oriktig uppgift framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial (49 kap. 12 § SFL) ska fortsatt tillämpas i fråga om uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats före den 1 januari 2016. Ändringarna i SFL framgår av SFS 2015:633. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340217.html Wed, 30 Dec 2015 18:05:54 +0100 Lagändring:Second hand-verksamhet lagregleras fr.o.m. 2016-01-01. Lagändring: Riksdagen har beslutat ändra inkomstskattereglerna om verksamhet som avser försäljning av skänkta varor för finansiering av ideellt arbete. Ändringarna avser ideella föreningar och registrerade trossamfund och gäller från och med den första januari 2016. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323768.html Tue, 29 Dec 2015 10:56:27 +0100 Lagändring: Reglerna om normalt tillgängligt kontrollmaterial ersätts med regler om avstämningsuppgifter för deklarationer som ska lämnas den 1 januari 2016 eller senare. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340253.html Tue, 29 Dec 2015 10:39:14 +0100 Lagändring: Reglerna om normalt tillgängligt kontrollmaterial ersätts med regler om avstämningsuppgifter för deklarationer som ska lämnas den 1 januari 2016 eller senare. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340250.html Mon, 28 Dec 2015 14:42:57 +0100 Lagändring: Reglerna om normalt tillgängligt kontrollmaterial ersätts med regler om avstämningsuppgifter för deklarationer som ska lämnas den 1 januari 2016 eller senare. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340247.html Tue, 22 Dec 2015 15:32:20 +0100 Lagändring: Reglerna om normalt tillgängligt kontrollmaterial ersätts med regler om avstämningsuppgifter från den 1 januari 2016. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340171.html Tue, 22 Dec 2015 15:27:38 +0100 Nya riktlinjer för internprissättning till följd av BEPS InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331393.html Tue, 22 Dec 2015 14:35:32 +0100 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350407.html?date=2015-12-22 Tue, 22 Dec 2015 13:53:56 +0100 Ny utgåva den 15 december Information om utgåva som publicerats 15 december 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350386.html Tue, 22 Dec 2015 13:30:55 +0100 Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350382.html?date=2015-12-31 Tue, 22 Dec 2015 13:26:17 +0100 Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350379.html?date=2015-05-01 Tue, 22 Dec 2015 13:15:28 +0100 Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350375.html?date=2015-05-01 Tue, 22 Dec 2015 11:54:42 +0100 Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350372.html?date=2015-12-31 Tue, 22 Dec 2015 11:47:40 +0100 Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350370.html?date=2015-08-01 Tue, 22 Dec 2015 11:44:03 +0100 Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350368.html?date=2015-12-31 Tue, 22 Dec 2015 11:40:28 +0100 Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350366.html?date=2015-12-31 Tue, 22 Dec 2015 11:37:11 +0100 Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350359.html?date=2015-12-31 Tue, 22 Dec 2015 10:24:06 +0100 Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2946.html Tue, 22 Dec 2015 10:02:08 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350349.html?date=2015-12-29 Tue, 22 Dec 2015 08:34:22 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350336.html?date=2015-12-29 Tue, 22 Dec 2015 08:16:52 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350331.html?date=2015-12-29 Mon, 21 Dec 2015 14:29:09 +0100 HFD, mål nr 1082-15, artikel 24 i nordiska skatteavtalet http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350293.html?date=2015-12-21 Mon, 21 Dec 2015 13:49:13 +0100 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen. Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350285.html?date=2015-12-21 Fri, 18 Dec 2015 17:04:22 +0100 Sidan har skrivits om med anledning av ställningstagandet Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt (dnr. 131 675099-15/111). Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/322523.html Fri, 18 Dec 2015 15:31:13 +0100 Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350167.html?date=2015-12-18 Fri, 18 Dec 2015 14:27:02 +0100 Skatterättsnämnden anser att en indragning av samtliga aktier av ett slag inte medför någon beskattning av aktieägaren InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2799.html Fri, 18 Dec 2015 14:24:46 +0100 Skatterättsnämnden anser att en indragning av samtliga aktier av ett slag inte medför någon beskattning av aktieägaren InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2800.html Fri, 18 Dec 2015 12:46:05 +0100 Rättsfall: Beskattningsunderlag Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat vad som gäller vid beräkning av beskattningsunderlaget när mervärdesskatt har beräknats med en för hög skattesats. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/339634.html Fri, 18 Dec 2015 11:00:28 +0100 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350144.html?date=2015-12-18 Fri, 18 Dec 2015 08:39:37 +0100 Upphävande av ställningstagande ”Självständig näringsverksamhet utomlands – EG-rättsliga frågor” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350114.html?date=2015-12-17 Thu, 17 Dec 2015 15:22:05 +0100 Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Kontrolluppgifter ska lämnas för dessa under 2016. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/326185.html Thu, 17 Dec 2015 14:26:35 +0100 Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra. Lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva upphör därför att gälla från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra. Lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva upphör därför att gälla från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Andra ämnesområdenGodkännande av gåvomottagare Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/1719.html Thu, 17 Dec 2015 13:00:39 +0100 Rättelse av skrivfel: Valt räkenskapsår i ett exempel har rättats. Valt räkenskapsår i ett exempel har rättats. InkomstskattPensioner Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/339070.html Thu, 17 Dec 2015 10:37:15 +0100 Rättsfall: EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3281.html Thu, 17 Dec 2015 10:14:42 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.77c3569d151a97c9d2cd42/1450343666965/SKVM+2015_17.pdf Thu, 17 Dec 2015 09:06:24 +0100 HFD 1480-15 och 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar ansett att kravet på obegränsad skattskyldighet under hela den tid som det var aktuellt att tillämpa ettårsregeln på stred mot artikel 45 i EUF-fördraget (HFD 2015-11-04, mål nr 1480-15 och mål nr 1483-15). InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323993.html Wed, 16 Dec 2015 15:36:51 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/350001.html?date=2015-12-15 Wed, 16 Dec 2015 15:21:31 +0100 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.30cb083151ec967d3f48a8/1452589573505/SKVM+2015_20_r%C3%A4ttad.pdf Wed, 16 Dec 2015 14:11:25 +0100 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016 PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349964.html?date=2015-10-22 Tue, 15 Dec 2015 15:27:23 +0100 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349902.html?date=2015-12-15 Tue, 15 Dec 2015 13:55:12 +0100 Ställningstagande: Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/322188.html Tue, 15 Dec 2015 13:29:37 +0100 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016 PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349876.html?date=2015-10-22 Tue, 15 Dec 2015 11:55:58 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån; InkomstskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349856.html?date=2015-12-18 Tue, 15 Dec 2015 10:09:58 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349838.html?date=2015-12-18 Tue, 15 Dec 2015 09:18:58 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349833.html?date=2015-12-18 Mon, 14 Dec 2015 10:53:29 +0100 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349763.html?date=2015-12-11 Mon, 14 Dec 2015 09:31:53 +0100 Förtydligande: Rapportering av avslutade konton enligt FATCA-avtalet. Ett förtydligande har gjorts avseende beräkning av saldo på sidan ”Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?” gällande FATCA. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/338551.html Mon, 14 Dec 2015 09:09:38 +0100 Förtydligande Ett förtydligande har gjorts avseende avsaknad av intygande på sidan ”För vilka finansiella konton ska kontrolluppgifter lämnas?”. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/338548.html Fri, 11 Dec 2015 11:13:32 +0100 Lagändring: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet. Lagändring: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/3293.html Fri, 11 Dec 2015 09:55:35 +0100 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e8407/1449824316362/SKVM+2015_19.pdf Fri, 11 Dec 2015 09:12:45 +0100 Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/321424.html Thu, 10 Dec 2015 15:19:31 +0100 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter från den 1 januari 2016 Rättslig vägledning har ändrats med anledning av kommande lagförändring av slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/2833.html Thu, 10 Dec 2015 14:46:39 +0100 Ställningstagande: Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär Nytt ställningstagande om uthyrning av personal till någon som tillhandahåller social omsorg. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/338121.html Thu, 10 Dec 2015 11:24:52 +0100 Höjd schablonintäkt från och med den 1 januari 2016 Sidan Inkomstskatt/ Kapital/ Värdepapper/ Investeringssparkonton/ Beskattningsregler har uppdaterats för att avisera att 42 kap. 36 § IL har en ny lydelse. Ändringen börja gälla under beskattningsåret 2016. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/2830.html Thu, 10 Dec 2015 09:20:40 +0100 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349681.html?date=2015-12-10 Thu, 10 Dec 2015 08:15:31 +0100 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349677.html?date=2015-12-10 Tue, 08 Dec 2015 13:13:57 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e7fdb/1449747924123/SKVM+2015_21.pdf Tue, 08 Dec 2015 12:57:06 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349665.html?date=2015-12-11 Mon, 07 Dec 2015 15:13:22 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2016 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349656.html?date=2015-12-07 Mon, 07 Dec 2015 11:30:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349635.html?date=2015-12-14 Mon, 07 Dec 2015 11:30:22 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349632.html?date=2015-12-14 Mon, 07 Dec 2015 11:30:10 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349629.html?date=2015-12-14 Mon, 07 Dec 2015 11:29:56 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349627.html?date=2015-12-14 Mon, 07 Dec 2015 11:29:32 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349623.html?date=2015-12-14 Fri, 04 Dec 2015 16:41:37 +0100 Rättsfallskommentar: HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323873.html Fri, 04 Dec 2015 14:15:32 +0100 Ställningstagande: Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/325545.html Fri, 04 Dec 2015 10:56:16 +0100 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349551.html?date=2015-12-04 Thu, 03 Dec 2015 19:53:52 +0100 Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av luftfartyg för privat respektive annat än privat ändamål Rättslig vägledning uppdateras med exempel på vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av luftfartyg för privat respektive annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/329069.html Thu, 03 Dec 2015 19:53:46 +0100 Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av skepp och båtar för privat respektive annat än privat ändamål Rättslig vägledning uppdateras med exempel på vad som i lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med användning av skepp och båtar för privat respektive annat än privat ändamål. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/329069.html Thu, 03 Dec 2015 18:44:16 +0100 Lagändring: Övergångsbestämmelser till lagändring den 1 december 2015 avseende beskattning av biodrivmedel. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323471.html Thu, 03 Dec 2015 18:44:11 +0100 Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för dieselolja med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015). Skattebefrielsen för dieselolja med inblandning av biodrivmedel ändras den 1 december 2015. Samtidigt slopas volymbegränsningen av avdragsrätten, den s.k. 5 %- begränsningsregeln. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323471.html Thu, 03 Dec 2015 18:44:05 +0100 Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för bensin med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015) Skattebefrielsen för bensin med inblandning av biodrivmedel ändrades den 1 december 2015. Samtidigt slopas volymbegränsningen av avdragsrätten, den s.k. 5 %-begränsningsregeln. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323471.html Thu, 03 Dec 2015 18:44:00 +0100 Följdändring: Ändring på grund av en tidigare lagändring PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323471.html Thu, 03 Dec 2015 18:43:54 +0100 Lagändring: Sänkt energiskattebefrielse vid inblandning av etanol i vissa motorbränslen för gnisttända motorer fr.o.m. den 1 december 2015. . Den 1 december 2015 sänktes energiskattebefrielsen vid inblandning av etanol i vissa motorbränslen för gnisttända motorer. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323471.html Thu, 03 Dec 2015 14:47:45 +0100 HFD – företrädaransvar och företagsrekonstruktion Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349512.html?date=2015-11-10 Thu, 03 Dec 2015 14:22:01 +0100 Förtydligande om slutbeskedets betydelse. Förtydligande om slutbeskedets betydelse. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/3438.html Thu, 03 Dec 2015 13:58:25 +0100 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349500.html?date=2015-11-25 Thu, 03 Dec 2015 11:02:37 +0100 Servicebyggnader på camping. Servicebyggnader på camping. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/331412.html Thu, 03 Dec 2015 10:35:12 +0100 Byggnad under ombyggnation klassificeras som i färdigt skick. Byggnad under ombyggnation klassificeras som i färdigt skick. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/322125.html Wed, 02 Dec 2015 17:08:33 +0100 Rättelse: Kravet på att avdragsrätt ska styrkas med en faktura kan i vissa fall frångås vid unionsinterna förvärv. Denna rättelse gäller från och med 1 januari 2013, se prop. 2011/12 s. 84 och SFS 2012:342. I Handledning för mervärdesskatt 2013 del 1 samt Rättslig vägledning utgåva 2014 och 2015, har felaktig skrivits att fakturakravet inte kan frångås vid unionsinterna förvärv. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/323940.html Tue, 01 Dec 2015 15:21:13 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2016 för försäljning som registreras i terminalsystem; Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349276.html?date=2015-12-04 Tue, 01 Dec 2015 15:18:10 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2016 och 2017 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen; Andra skatter & avgifterKontrollavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349298.html?date=2015-12-04 Tue, 01 Dec 2015 14:47:13 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349284.html?date=2015-12-04 Tue, 01 Dec 2015 13:30:00 +0100 Avdragsrätten vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; Mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349307.html?date=2015-12-01 Tue, 01 Dec 2015 09:14:15 +0100 Ny utgåva den 1 december Information om utgåva som publicerats 1 december 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/349260.html Mon, 30 Nov 2015 14:21:37 +0100 Ställningstagande: Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare) InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/326316.html Mon, 30 Nov 2015 10:36:37 +0100 Rättsfall: Förhandsbesked om att tillträde till idrottsligt evenemang inte omfattar deltagaravgiften undanröjs Högsta förvaltningsdomstolen anser att de faktiska förhållandena inte är klarlagda Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/329381.html Fri, 27 Nov 2015 09:07:23 +0100 Nytt ställningstagande: Utländska företag med minst en obegränsat ansvarig delägare motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/331541.html Thu, 26 Nov 2015 14:33:17 +0100 Ställningstagande: Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år? Skatteverket anser att om handelsbolagsdelägaren har förlängt räkenskapsår och inte lämnar inkomstdeklaration ett kalenderår ska delägaren ta upp minst två tiondelar nästa år. Om delägaren har ett förkortat räkenskapsår och därför lämnar två inkomstdeklarationer samma kalenderår behöver delägaren bara återföra en tiondel i en av deklarationerna. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/331537.html Thu, 26 Nov 2015 10:59:10 +0100 Förtydligande: Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/1295.html Thu, 26 Nov 2015 10:00:57 +0100 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige InkomstskattKapitalSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e31c4/1448528432197/Meddelande+SKV+M+2015+18.pdf Wed, 25 Nov 2015 15:53:34 +0100 Hyra för skyltreklam. Hyra för skyltreklam. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/331412.html Wed, 25 Nov 2015 15:47:21 +0100 Öppenarea ska inte tas med i byggrätten. Öppenarea ska inte tas med i byggrätten. Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/331413.html Wed, 25 Nov 2015 14:29:20 +0100 Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/1293.html Wed, 25 Nov 2015 13:20:13 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348916.html?date=2015-11-25 Wed, 25 Nov 2015 09:17:42 +0100 Ställningstagande: Tidning med medföljande vara Försäljning av en förpackning som innehåller en tidning tillsammans med en annan vara ska normalt anses som två tillhandahållanden som ska beskattas var för sig. Ställningstagandet ersätter två tidigare ställningstaganden. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/339643.html Wed, 25 Nov 2015 09:07:24 +0100 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348890.html?date=2015-11-24 Tue, 24 Nov 2015 15:54:23 +0100 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/325086.html Tue, 24 Nov 2015 14:38:30 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348865.html?date=2015-11-27 Tue, 24 Nov 2015 14:37:34 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348863.html?date=2015-11-24 Tue, 24 Nov 2015 13:15:55 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016; Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348843.html?date=2015-11-24 Tue, 24 Nov 2015 12:33:36 +0100 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 http://www4.skatteverket.se/download/18.129e67831531c34942b9bf/1457012436626/SKV+M+2015_16_r%C3%A4ttad.pdf Tue, 24 Nov 2015 12:09:55 +0100 Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348807.html?date=2015-11-23 Tue, 24 Nov 2015 11:27:20 +0100 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348824.html?date=2015-11-24 Tue, 24 Nov 2015 11:22:19 +0100 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348821.html?date=2015-11-24 Mon, 23 Nov 2015 13:18:05 +0100 Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348774.html?date=2015-11-23 Mon, 23 Nov 2015 13:11:36 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2016 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348783.html?date=2015-11-23 Mon, 23 Nov 2015 11:05:51 +0100 Nytt ställningstagande: Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto. Rättslig vägledning har uppdaterats med ställningstagande: Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/2836.html Mon, 23 Nov 2015 10:50:25 +0100 Ställningstagande: Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp Nytt ställningstagande om tillhandahållande av tjänster mellan en beskattningbar persons två etableringar när den ena ingår i en svensk mervärdesskattegrupp. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/339694.html Mon, 23 Nov 2015 10:20:02 +0100 Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348772.html?date=2015-11-23 Tue, 17 Nov 2015 10:18:13 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e1777/1447839642072/SKVM+2015_14.pdf Tue, 17 Nov 2015 10:14:18 +0100 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e175a/1447839447250/SKVM+2015_13.pdf Mon, 16 Nov 2015 19:35:45 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e1177/1447698892783/SKVM+2015_12.pdf Mon, 16 Nov 2015 19:05:05 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i NetEntAB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e1145/1447696865768/SKVM+2015_11.pdf Mon, 16 Nov 2015 14:16:01 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348501.html?date=2015-11-16 Mon, 16 Nov 2015 13:38:27 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348484.html?date=2015-11-16 Mon, 16 Nov 2015 13:25:57 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348476.html?date=2015-11-16 Mon, 16 Nov 2015 13:19:50 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348471.html?date=2015-11-16 Thu, 12 Nov 2015 09:36:29 +0100 Lag (2006:595) om europakooperativ Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2559.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:32:31 +0100 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. Bokföring & redovisningMervärdesskatt Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/321661.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:31:01 +0100 Lag (1998:1593) om trossamfund Andra ämnesområdenStiftelser, ideella föreningar, trossamfund - civilrättBokföring & redovisningSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27271.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:29:54 +0100 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27591.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:24:19 +0100 Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/321843.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:23:21 +0100 Lag (1944:181) om redovisningsmedel Bokföring & redovisningSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/321635.html?date=2015-01-01 Thu, 12 Nov 2015 09:17:39 +0100 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/28491.html?date=2015-01-01 Wed, 11 Nov 2015 11:35:09 +0100 Förtydligande: När en estetisk operation eller behandling i munhålan är att anse som medicinskt motiverad tandvård. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/338109.html Wed, 11 Nov 2015 10:30:09 +0100 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348361.html?date=2015-11-11 Tue, 10 Nov 2015 14:16:24 +0100 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348332.html?date=2015-11-10 Mon, 09 Nov 2015 14:48:31 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348288.html?date=2015-11-09 Mon, 09 Nov 2015 14:33:44 +0100 Ny lagtext om att avgående bolagsmans ansvar kan preskriberas Vägledningen har uppdaterats med anledning av ändring i lagen om handelsbolag och enkla bolag. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/331236.html Mon, 09 Nov 2015 09:24:24 +0100 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348280.html?date=2015-11-06 Thu, 05 Nov 2015 10:27:33 +0100 Anläggningar på tomtmark till hyreshus InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348239.html?date=2015-11-05 Wed, 04 Nov 2015 07:51:09 +0100 Ny utgåva den 4 november Information om utgåva som publicerats 4 november 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348165.html Tue, 03 Nov 2015 13:01:00 +0100 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348143.html?date=2015-11-03 Tue, 03 Nov 2015 07:35:11 +0100 Ny utgåva den 3 november Information om utgåva som publicerats 3 november 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348141.html Mon, 02 Nov 2015 07:49:32 +0100 Utländska företag med minst en obegränsat ansvarig delägare motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348116.html?date=2015-10-29 Mon, 26 Oct 2015 14:26:38 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivar­avgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347997.html?date=2015-10-26 Mon, 26 Oct 2015 12:31:40 +0100 Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige Skatteverket anser att en säljare som är etablerad i Sverige och bedriver distansförsäljning till Sverige kan godkännas som representant för sin egen distansförsäljning. Ett godkännande kräver även att övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda. PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/322067.html Mon, 26 Oct 2015 12:20:13 +0100 Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige Skatteverket anser att en säljare som är etablerad i Sverige och bedriver distansförsäljning till Sverige kan godkännas som representant för sin egen distansförsäljning. Ett godkännande kräver även att övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda. PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/322016.html Mon, 26 Oct 2015 12:18:18 +0100 Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige Skatteverket anser att en säljare som är etablerad i Sverige och bedriver distansförsäljning till Sverige kan godkännas som representant för sin egen distansförsäljning. Ett godkännande kräver även att övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/323444.html Mon, 26 Oct 2015 10:13:36 +0100 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347961.html?date=2015-10-22 Fri, 23 Oct 2015 16:31:22 +0200 Ställningstagande: Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning har fått laga kraft Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/325441.html Fri, 23 Oct 2015 13:54:41 +0200 Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347948.html?date=2015-10-20 Tue, 20 Oct 2015 15:49:10 +0200 Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347878.html?date=2015-10-20 Mon, 19 Oct 2015 14:25:59 +0200 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347780.html?date=2015-10-19 Fri, 16 Oct 2015 13:03:55 +0200 Rättsfall: HFD har fastställt ett förhandsbesked och ansett att uthyrning av lokaler till kommunen för användning som hem för vård eller boende till ensamkommande flyktingbarn, är sådan uthyrning av stadigvarande bostad som inte omfattas av skatteplikt till den del uthyrningen avser boenderum för barnen. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/323873.html Thu, 15 Oct 2015 14:42:26 +0200 Rättelse av skrivfel. Kommuner och landsting ska redovisa punktskatt senast den 12 i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/325399.html Thu, 15 Oct 2015 13:44:51 +0200 Rättsfall: Den omständigheten att ett bolag genom avtal upplåter en idrottslokal till flera hyresgäster samtidigt hindrar inte att bolagets tillhandahållanden kan kvalificeras som en upplåtelse av fastighet som är undantagen från mervärdesskatt. KRNG 2015-08-31, mål nr 2601-14 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/322554.html Thu, 15 Oct 2015 08:15:35 +0200 Ny utgåva den 15 oktober Information om utgåva som publicerats 15 oktober 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347665.html Wed, 14 Oct 2015 14:28:27 +0200 Rättelse av skrivfel: EU:s punktskatteområde PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/327667.html Wed, 14 Oct 2015 14:11:29 +0200 Rättelse av skrivfel: EU:s punktskatteområde PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/327673.html Wed, 14 Oct 2015 14:05:16 +0200 Rättelse av skrivfel: EU:s punktskatteområde PunktskatterAlkoholskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.12/327658.html Wed, 14 Oct 2015 11:55:19 +0200 Förhandsbesked: Bolag med anställda tandtekniker omfattades av begreppet tandtekniker SRN 2015-05-20, dnr 32-14/I Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/338112.html Wed, 14 Oct 2015 11:55:13 +0200 Rättsfall: Apnéskena omfattades inte av begreppet dentaltekniska produkter HFD 2015 ref. 34 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/338112.html Thu, 01 Oct 2015 15:13:34 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347316.html?date=2015-10-01 Thu, 01 Oct 2015 15:11:57 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347314.html?date=2015-10-01 Thu, 01 Oct 2015 14:08:35 +0200 HD, mål nr Ö 2481-13, Ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347311.html?date=2015-10-01 Thu, 01 Oct 2015 13:21:13 +0200 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347307.html?date=2015-09-29 Thu, 01 Oct 2015 13:09:15 +0200 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347303.html?date=2015-10-01 Thu, 01 Oct 2015 12:58:54 +0200 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347301.html?date=2015-10-01 Tue, 29 Sep 2015 13:54:46 +0200 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2671.html Tue, 29 Sep 2015 10:29:01 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347242.html?date=2015-10-02 Mon, 28 Sep 2015 16:51:48 +0200 Förtydligande: Leasing av personbil – användning i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet Rätten till avdrag för 50 procent av den ingående skatten vid leasing av en personbil gäller under förutsättning att bilen används i mer än ringa omfattning, dvs. körs minst 100 mil, i en verksamhet som medför skattskyldighet. Skatteverket förtydligar vad detta innebär vid bl.a. körningar som avser både skattepliktiga och skattefria omsättningar. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/323871.html Mon, 28 Sep 2015 16:11:40 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347231.html?date=2015-10-02 Mon, 21 Sep 2015 14:00:08 +0200 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347087.html?date=2015-09-21 Fri, 18 Sep 2015 13:06:44 +0200 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag InkomstskattNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/347069.html?date=2015-09-18 Fri, 18 Sep 2015 11:43:26 +0200 Ändrat ställningstagande ”Betalning av skattefordran som ingår i en skuldsanering” Ställningstagandet ersätter Skatteverkets ställningstagande 2015-01-26 ”Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering” dnr 131 45546-15/111 Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/322267.html Wed, 16 Sep 2015 16:20:33 +0200 Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/323929.html Mon, 14 Sep 2015 12:29:42 +0200 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande) Förvaltningsrätt & förfarandeSkattetillägg Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/346897.html?date=2015-09-10 Fri, 11 Sep 2015 15:35:22 +0200 Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/346846.html?date=2015-09-11 Tue, 08 Sep 2015 12:47:46 +0200 KRNG - valutakurs vid överföring av skatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341701.html?date=2015-09-08 Mon, 07 Sep 2015 15:12:41 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341652.html?date=2015-01-01 Mon, 07 Sep 2015 15:09:20 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341651.html?date=2015-09-11 Mon, 07 Sep 2015 10:34:33 +0200 Lagändring: Lidingöregeln tas bort från och med den 7 september 2015. PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1870.html Thu, 03 Sep 2015 16:17:04 +0200 Ställningstagande: Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/331541.html Thu, 03 Sep 2015 08:25:43 +0200 Nytt rättsfall om blankning, HFD 2015 ref. 23 Sidan Inkomstskatt/Kapital/Värdepapper/Aktier/Blankning har uppdaterats till följd av nytt rättsfall från HFD och ny rättsfalls kommentar från Skatteverket InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2807.html Wed, 02 Sep 2015 16:01:18 +0200 Rättelse av skrivfel. Mervärdesskattedeklarationen ska lämnas den 12:e i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/325391.html Wed, 02 Sep 2015 13:38:11 +0200 Även vid avdrag för mervärdesskatt som en lönekostnad ska delvis befrielse från skattetillägget ges. Även vid avdrag för mervärdesskatt som en lönekostnad ska delvis befrielse från skattetillägget ges. Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/324474.html Wed, 02 Sep 2015 12:32:03 +0200 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341567.html?date=2015-09-01 Wed, 02 Sep 2015 10:30:14 +0200 Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321542.html Tue, 01 Sep 2015 15:53:51 +0200 Skatteverkets föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341541.html?date=2015-09-04 Tue, 01 Sep 2015 15:36:46 +0200 Skatteverkets föreskrifter om personalliggare Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341539.html?date=2015-09-04 Thu, 27 Aug 2015 08:57:16 +0200 Ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av en dator eller en mobiltelefon, som förvärvats och bokförts i näringsverksamheten, kan utgå från de utgifter som kan anses belöpa på det privata nyttjandet. Utgifterna bör fördelas efter skälig grund. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/329477.html Thu, 27 Aug 2015 08:02:04 +0200 Ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrningstjänster Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2945.html Wed, 26 Aug 2015 14:38:16 +0200 Nytt ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet. Sidan ”Näringsidkarens kostnader” i vägledningen har uppdaterats med ställningstagandet ”Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet”. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/332097.html Wed, 26 Aug 2015 07:57:20 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering” InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341462.html?date=2015-08-18 Tue, 25 Aug 2015 12:45:54 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341455.html?date=2015-08-25 Tue, 25 Aug 2015 12:40:03 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341454.html?date=2015-08-28 Tue, 25 Aug 2015 10:50:04 +0200 Ställningstagande: Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare Det finns ingen skyldighet för en central värdepappersförvarare att innehålla kupongskatt vid utbetalning av utdelning till en utländsk förvaltare. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/325545.html Tue, 25 Aug 2015 08:58:50 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341429.html?date=2015-08-28 Tue, 25 Aug 2015 08:26:59 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2016 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341428.html?date=2015-08-28 Mon, 24 Aug 2015 14:57:08 +0200 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2016; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341425.html?date=2015-08-28 Mon, 24 Aug 2015 14:00:55 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341420.html?date=2015-08-28 Mon, 24 Aug 2015 11:22:38 +0200 Ny utgåva den 22 augusti Information om utgåva som publicerats 22 augusti 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341417.html Thu, 20 Aug 2015 15:14:29 +0200 Rättelse i enlighet med skrivningarna i SKV M 2014:23 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/323999.html Thu, 20 Aug 2015 15:14:15 +0200 Rättelse av skrivfel InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/323999.html Thu, 20 Aug 2015 12:52:57 +0200 Personalliggare i byggbranschen Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341341.html?date=2015-07-01 Thu, 20 Aug 2015 12:45:05 +0200 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341340.html?date=2015-07-01 Wed, 19 Aug 2015 10:37:09 +0200 Ställningstagande: Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet Det danska AM-bidraget (arbejdsmarknedsbidrag) är från och med 2008 en inkomstskatt som omfattas av det nordiska skatteavtalet. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326357.html Mon, 17 Aug 2015 13:49:22 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341276.html?date=2015-08-21 Mon, 17 Aug 2015 13:26:50 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341275.html?date=2015-08-17 Mon, 17 Aug 2015 10:49:48 +0200 Ställningstagande: Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt Ställningstagande: Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321542.html Thu, 13 Aug 2015 09:56:06 +0200 Upphävande av skrivelsen ”Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341259.html?date=2015-08-12 Tue, 11 Aug 2015 16:31:22 +0200 Lagändring: Ändrat belopp för avdrag vid driftavbrott med anledning av ändrad skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015. Ändrat belopp för avdrag vid driftavbrott med anledning av ändrad skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015. PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1807.html Tue, 11 Aug 2015 16:31:17 +0200 Lagändring: Ny skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015 Ny skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015 PunktskatterSkatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1807.html Tue, 11 Aug 2015 16:01:02 +0200 Lagändring: Ny skattesats för skatt på bekämpningsmedel fr.o.m. den 1 augusti 2015 Ny skattesats för skatt på bekämpningsmedel fr.o.m. den 1 augusti 2015. PunktskatterBekämpningsmedelsskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1803.html Tue, 11 Aug 2015 15:53:44 +0200 Förtydligande i förklarande text. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2696.html Tue, 11 Aug 2015 15:47:27 +0200 Lagändring: Ny skattesats för skatt på naturgrus fr.o.m. den 1 augusti 2015 Ny skattesats för skatt på naturgrus fr.o.m. den 1 augusti 2015 PunktskatterNaturgrusskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1805.html Tue, 11 Aug 2015 13:18:11 +0200 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341228.html?date=2015-08-11 Tue, 11 Aug 2015 10:23:09 +0200 Ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2945.html Tue, 11 Aug 2015 09:37:57 +0200 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341220.html?date=2015-08-11 Mon, 10 Aug 2015 08:28:45 +0200 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341212.html?date=2015-08-07 Mon, 10 Aug 2015 07:32:59 +0200 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341210.html?date=2015-08-07 Thu, 06 Aug 2015 13:29:09 +0200 Ställningstagande: Barnpassning i kombination med läxläsning Nya regler från och med 1 augusti 2015 avseende läxläsning Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2944.html Thu, 06 Aug 2015 13:29:04 +0200 Ställningstagande: Barnpassning i kombination med läxläsning Nya regler från och med 1 augusti avseende läxläsning Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2944.html Wed, 05 Aug 2015 13:25:41 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341200.html?date=2015-08-05 Wed, 05 Aug 2015 12:44:06 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341196.html?date=2015-08-05 Mon, 03 Aug 2015 10:44:21 +0200 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (egenavgifter) Från och med den 1 augusti 2015 ska löneavgift för personer som vid årets ingång inte fyllt 25 år (födda 1990 eller senare) tas ut med arton tjugofemtedelar. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1344.html Mon, 03 Aug 2015 10:44:16 +0200 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (arbetsgivaravgifter) Från och med den 1 augusti 2015 ska löneavgift för personer som vid årets ingång inte fyllt 25 år (födda 1990 eller senare) tas ut med arton tjugofemtedelar. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1344.html Tue, 28 Jul 2015 09:40:01 +0200 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen InkomstskattNäringsverksamhetSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341188.html?date=2015-07-24 Tue, 28 Jul 2015 09:10:10 +0200 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg Andra ämnesområdenPensionsgrundande inkomst (PGI)InkomstskattSocialavgifter Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341183.html?date=2015-07-02 Tue, 28 Jul 2015 09:05:07 +0200 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341182.html?date=2015-07-21 Fri, 10 Jul 2015 13:01:18 +0200 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare InkomstskattKapitalSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341152.html?date=2015-07-10 Thu, 09 Jul 2015 14:02:58 +0200 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341127.html?date=2015-07-09 Thu, 09 Jul 2015 13:45:36 +0200 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte? Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341126.html?date=2015-07-09 Wed, 08 Jul 2015 10:37:52 +0200 Ställningstagande: Utbetalning från vinstandelsstiftelse omfattas av artikel 15 i modellavtalet Utbetalning från vinstandelsstiftelse omfattas av artikel 15 i modellavtalet InkomstskattSkatteavtal Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/2981.html Mon, 06 Jul 2015 08:50:45 +0200 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341051.html?date=2015-07-03 Fri, 03 Jul 2015 10:26:33 +0200 Ställningstagande: Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg. Andra ämnesområdenPensionsgrundande inkomst (PGI) Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/331766.html Fri, 03 Jul 2015 09:36:59 +0200 Ställningstagande: Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1358.html Wed, 01 Jul 2015 13:17:24 +0200 Ställningstagande: Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat Ställningstagandet beskriver hur avräkningsbar utländsk skatt beräknas när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326357.html Wed, 01 Jul 2015 13:11:40 +0200 Ny utgåva den 1 juli Information om utgåva som publicerats 1 juli 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341020.html Wed, 01 Jul 2015 08:07:42 +0200 Omräkning av utländska filialer Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341019.html?date=2015-07-01 Tue, 30 Jun 2015 15:32:27 +0200 Ny utgåva den 25 juni Information om utgåva som publicerats 25 juni 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341013.html Mon, 29 Jun 2015 14:13:37 +0200 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhetTjänst Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340973.html?date=2015-06-29 Mon, 29 Jun 2015 10:37:03 +0200 Ställningstagande: Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/322188.html Fri, 26 Jun 2015 09:56:14 +0200 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340934.html?date=2015-06-24 Fri, 26 Jun 2015 09:32:20 +0200 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340930.html?date=2015-06-15 Fri, 26 Jun 2015 07:46:23 +0200 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal InkomstskattSkatteavtalTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340923.html?date=2015-06-23 Thu, 25 Jun 2015 14:35:01 +0200 Lagändringar: Ändrade egenavgifter för unga fr.o.m. den 1 augusti 2015 Om mottagaren av ersättningar och förmåner är yngre än 25 år vid ingången av år 2015 höjs uttaget av egenavgifter. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1341.html Thu, 25 Jun 2015 12:54:12 +0200 Lagändringar: Ändrade arbetsgivaravgifter för unga fr.o.m. den augusti 2015 Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.9/1333.html Thu, 25 Jun 2015 12:35:47 +0200 Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340854.html?date=2015-06-24 Tue, 23 Jun 2015 10:50:16 +0200 Ställningstagande: Upphävande av ställningstagandet ”Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning” I 1 kap. 11 § LSE införs en definition av begreppet ”användning för privat ändamål” i lagen (1994:1776) om skatt på energi(LSE). För tid före den 1 juli 2015 är ställningstagandet alltjämt gällande. PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/329069.html Tue, 23 Jun 2015 10:29:59 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning” PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340406.html?date=2015-06-23 Mon, 22 Jun 2015 14:49:46 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340279.html?date=2015-06-25 Mon, 22 Jun 2015 14:01:49 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340276.html?date=2015-06-26 Thu, 18 Jun 2015 14:01:40 +0200 Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2015 Komplettering har gjorts av nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2015 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses närmast jämförbar med dessa. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321424.html Wed, 17 Jun 2015 12:38:48 +0200 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340070.html?date=2015-06-17 Wed, 17 Jun 2015 08:21:01 +0200 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339983.html?date=2015-06-16 Tue, 16 Jun 2015 11:05:01 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:32) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339964.html?date=2015-06-22 Tue, 16 Jun 2015 10:53:35 +0200 Upphävande avRiksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1996:1) om dröjsmålsavgift på fordonsskatt, överlastavgift och saluvagnsskatt Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339960.html?date=2015-06-22 Tue, 16 Jun 2015 10:21:31 +0200 Sidan Utbildningskostnader har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/339848.html Tue, 16 Jun 2015 08:59:25 +0200 Ny utgåva den 16 juni Information om utgåva som publicerats 16 juni 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339948.html Mon, 15 Jun 2015 16:58:07 +0200 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339944.html?date=2015-06-22 Fri, 12 Jun 2015 13:47:10 +0200 Nytt ställningstagande: Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk. Sidan ”Beräkning av underlag” har uppdaterats med anledning av ett nytt ställningstagande. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2851.html Fri, 12 Jun 2015 13:47:04 +0200 Nytt ställningstagande: Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk- följdfrågor. Sidan ”Beräkning av underlag” har uppdaterats med anledning av ett nytt ställningstagande. Andra skatter & avgifterFastighetsavgift & fastighetsskatt Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2851.html Fri, 12 Jun 2015 08:48:02 +0200 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339847.html?date=2015-06-11 Thu, 11 Jun 2015 15:37:48 +0200 Förtydligande: Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration. När kan godkännandet för F-skatt återkallas för mervärdesskatteskyldiga som redovisar ett beskattningsår i en deklaration. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/1295.html Thu, 11 Jun 2015 15:24:49 +0200 Förtydligande: Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration. Om sådan deklaraion inte lämnats och Skatteverket fattat beslut om skönsbeskattning ska sökanden inte godkännas för F-skatt trots att antalet brister inte uppgår till fyra. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1293.html Thu, 11 Jun 2015 15:07:33 +0200 Förtydligande: Sökanden har för avsikt att bedriva näringsverksamhet Sökanden som godkänts för F-skatt trots att alla förutsättningar för näringsverksamhet inte är uppfyllda kan informeras om att godkännandet kan komma att återkallas om förutsättingarna inte uppfylls. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1292.html Thu, 11 Jun 2015 10:27:07 +0200 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339802.html?date=2015-05-26 Thu, 11 Jun 2015 09:16:28 +0200 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter Andra ämnesområdenPensionsgrundande inkomst (PGI)InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339798.html?date=2015-06-11 Thu, 11 Jun 2015 09:13:41 +0200 Rätt till avdrag för mervärdesskatt på utbildningskostnader Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339797.html?date=2015-06-10 Mon, 08 Jun 2015 18:38:18 +0200 Ny utgåva den 8 juni Information om utgåva som publicerats 8 juni 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339510.html Mon, 08 Jun 2015 13:56:18 +0200 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339502.html?date=2015-06-12 Mon, 08 Jun 2015 13:51:57 +0200 Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för sjuktransporter; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/338097.html Mon, 08 Jun 2015 11:19:27 +0200 Ny konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1365.html Mon, 08 Jun 2015 10:40:54 +0200 Ny konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Från den 1 juni 2015 tillämpas konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1364.html Fri, 05 Jun 2015 13:06:46 +0200 KRNS – Anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339482.html?date=2015-06-05 Wed, 03 Jun 2015 13:45:31 +0200 Är det möjligt att bevilja betalningsanstånd på grund av synnerliga skäl när den betalningsskyldige har beviljats skuldsanering? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339462.html?date=2015-06-03 Tue, 02 Jun 2015 15:11:30 +0200 Rättsfall: Uttag vid indirekt ägande i svenskt handelsbolag Ett uttag enligt 22 kap. 3 § andrameningen IL ska även anses ske i den situationen då det faktiska uttaget sker i ett indirekt ägt svenskt handelsbolag. InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/329475.html Tue, 02 Jun 2015 14:05:06 +0200 Förtydligande: Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma som trängselskatter vid beräkning av bilförmån Infrastrukturavgifter och trängselskatter ingår i schablonen vid värderingen av bilförmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/321424.html Tue, 02 Jun 2015 13:49:25 +0200 Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma sätt om trängselskatter vid beräkning av bilförmån Infrastrukturavgifter och trängselskatter ingår i schablonen vid värderingen av bilförmån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321446.html Tue, 02 Jun 2015 13:04:37 +0200 Befrielse från dröjsmålsavgift på vägtrafikskatt eller vägavgift Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339429.html?date=2015-05-29 Mon, 01 Jun 2015 15:17:16 +0200 Ny utgåva den 30 maj Information om utgåva som publicerats 30 maj 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339420.html Mon, 01 Jun 2015 08:32:29 +0200 Förtydligande: Vid oinskränkt dispositionsrätt av fritidsbostad eller båt är det årshyran som ska beräknas och ligga till underlag för beskattningen. Vid oinskränkt dispositionsrätt ska det inte göras någon proportionering av det framräknade årsvärdet vid beräkningen av förmånsvärdet. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321432.html Fri, 29 May 2015 14:07:00 +0200 Nytt rättsfall: Inget företrädaransvar efter offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/322249.html Fri, 29 May 2015 14:06:55 +0200 Ställningstagande: Sammanläggning av statens fordringar vid offentlig ackord i en företagsrekonstruktion Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/322249.html Fri, 29 May 2015 09:05:02 +0200 KRNG, mål nr 410—412-14 m.fl., värdering av båtförmån http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339369.html?date=2015-05-27 Wed, 27 May 2015 16:26:34 +0200 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339346.html?date=2015-05-22 Wed, 27 May 2015 16:08:29 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339345.html?date=2015-05-29 Fri, 22 May 2015 12:13:05 +0200 Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/339297.html?date=2015-05-22 Tue, 19 May 2015 14:21:28 +0200 Ställningstagande: avdrag för logikostnader vid tillfälligt arbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326326.html Tue, 19 May 2015 14:21:23 +0200 Ställningstagande: bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326326.html Tue, 19 May 2015 14:00:46 +0200 Ställningstagande: tjänstledighet för studier på annan ort InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326327.html Tue, 19 May 2015 14:00:41 +0200 Ställningstagande: bosättningsbegreppet vid dubbel bosättning InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/326327.html Tue, 19 May 2015 10:10:02 +0200 Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338933.html?date=2015-05-18 Wed, 13 May 2015 09:45:04 +0200 Nytt ställningstagande om undantag från skatteplikt för bikostnad vid import som ersätter tidigare ställningstagande från 2010-12-17 Nytt ställningstagande 2015-04-15, dnr 131 182344-15/111, Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import som ersätter tidigare ställningstagande från 2010-12-17 med samma namn. Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/329398.html Wed, 13 May 2015 09:43:42 +0200 Ställningstagande om vem som är skattskyldig för mervärdesskatt vid import när ett tullombud anses handla i eget namn och för egen räkning. Skatteverket 2015-04-15, dnr 131 173754-15, Tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/329396.html Tue, 12 May 2015 12:34:22 +0200 Rättelse av skrivfel: värdering av elcertifikat InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/331822.html Mon, 11 May 2015 15:45:34 +0200 Ställningstagande: Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare) Gränsdragning mellan privat resa och tjänsteresa för personliga assistenter. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/326316.html Thu, 07 May 2015 16:05:54 +0200 Uppdatering med anledning av nytt ställningstagande om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt. Skatteverkets ställningstagande 2015-04-16, Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt, dnr 174473-15/111 Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/329381.html Thu, 07 May 2015 09:03:31 +0200 Ställningstagande: Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden Bara i undantagsfall kan arbetsgivare skattefritt tillhandahålla utrustning eller webbtjänster för motion eller annan friskvård i den anställdes bostad. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/324011.html Wed, 06 May 2015 15:07:35 +0200 Ställningstagande: Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall Om arbetsgivaren ersätter den anställde för kostnader för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skattepliktig. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/324011.html Mon, 04 May 2015 15:07:32 +0200 Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att någon ränteförmån inte ska påföras förbjudna lån. InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/321445.html Mon, 04 May 2015 14:48:24 +0200 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (egenavgifter) Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (egenavgifter) Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1344.html Mon, 04 May 2015 14:48:14 +0200 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (arbetsgivaravgifter) ) Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1344.html Mon, 04 May 2015 11:14:09 +0200 Ändrade egenavgifter för unga fr.o.m. den 1 maj 2015 Om mottagaren av ersättningar och förmåner är yngre än 26 år vid ingången av år 2015 ändras uttaget av egenavgifter i många fall. Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1341.html Sat, 02 May 2015 10:29:10 +0200 Ny utgåva den 1 maj Information om utgåva som publicerats 1 maj 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338761.html Thu, 30 Apr 2015 16:05:23 +0200 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338757.html?date=2015-04-30 Wed, 29 Apr 2015 16:32:25 +0200 Rättelse av skrivfel. Utländska företag som inte är skyldiga att registera filial är inte bokföringsskyldiga. Rättelse av skrivfel. Utländska företag som inte är skyldiga att registera filial är inte bokföringsskyldiga. Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/327527.html Wed, 29 Apr 2015 14:28:00 +0200 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338748.html?date=2015-03-18 Fri, 24 Apr 2015 14:35:33 +0200 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. InkomstskattNäringsverksamhetTjänstMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338713.html?date=2015-04-24 Thu, 23 Apr 2015 17:39:03 +0200 Rättsfall från Skatterättsnämnden InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338683.html?date=2015-03-18 Thu, 23 Apr 2015 17:20:51 +0200 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338682.html?date=2015-03-18 Tue, 21 Apr 2015 23:25:55 +0200 Ny utgåva den 21 april Information om utgåva som publicerats 21 april 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338638.html Mon, 20 Apr 2015 10:18:40 +0200 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338604.html?date=2015-04-20 Fri, 17 Apr 2015 12:16:07 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Verksamhetskravet – bedömningsperiod” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338528.html?date=2015-04-15 Fri, 17 Apr 2015 12:13:30 +0200 Upphävande av ställningstagande ”Inkomst av specialbyggnad” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338527.html?date=2015-04-15 Fri, 17 Apr 2015 12:06:59 +0200 Upphävande av ställningstagande ”Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattningen av specialbyggnad” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338525.html?date=2015-04-15 Fri, 17 Apr 2015 12:03:45 +0200 Upphävande av ställningstagandet ”Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation” InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338524.html?date=2015-04-15 Thu, 16 Apr 2015 13:36:05 +0200 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338517.html?date=2015-04-16 Wed, 15 Apr 2015 16:24:06 +0200 Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338510.html?date=2015-03-26 Wed, 15 Apr 2015 16:00:55 +0200 HFD - företrädaransvar och offentligt ackord Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338508.html?date=2015-04-02 Wed, 15 Apr 2015 15:08:21 +0200 Tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338506.html?date=2015-04-15 Tue, 14 Apr 2015 14:23:32 +0200 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338462.html?date=2015-03-24 Tue, 14 Apr 2015 10:51:48 +0200 Förseningsavgift vid bristfälliga uppgifter i inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter Andra skatter & avgifterFörseningsavgift Rättslig vägledning | Andra skatter & avgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338413.html?date=2015-04-13 Mon, 13 Apr 2015 12:36:21 +0200 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338393.html?date=2015-02-17 Mon, 13 Apr 2015 07:38:55 +0200 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338389.html?date=2015-04-10 Wed, 08 Apr 2015 08:38:10 +0200 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338363.html?date=2015-04-07 Wed, 01 Apr 2015 22:53:50 +0200 Ny utgåva den 1 april Information om utgåva som publicerats 1 april 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338312.html Wed, 01 Apr 2015 13:52:32 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338310.html?date=2015-03-31 Wed, 01 Apr 2015 09:14:05 +0200 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338303.html?date=2015-04-01 Wed, 01 Apr 2015 09:12:34 +0200 Elförbrukning i samband med bandrift PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338302.html?date=2015-04-01 Wed, 01 Apr 2015 08:23:12 +0200 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338300.html?date=2015-04-01 Wed, 01 Apr 2015 08:20:35 +0200 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338299.html?date=2015-04-01 Wed, 01 Apr 2015 08:11:08 +0200 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna PunktskatterSkatt på energi Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338298.html?date=2015-04-01 Wed, 01 Apr 2015 07:48:22 +0200 KRNG – 183-dagarsregeln för anställda ombord på utländskt fartyg i oceanfart http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338296.html?date=2015-03-31 Tue, 31 Mar 2015 15:03:43 +0200 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338290.html?date=2015-03-31 Tue, 31 Mar 2015 09:39:14 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338279.html?date=2015-03-31 Tue, 31 Mar 2015 09:34:49 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338278.html?date=2015-04-07 Thu, 26 Mar 2015 12:36:26 +0100 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare) InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338233.html?date=2015-03-26 Thu, 26 Mar 2015 10:47:22 +0100 Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338232.html?date=2015-03-25 Tue, 24 Mar 2015 11:24:41 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 9 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b74/1441851130274/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B09%2BBeskattningsland%2Bvaror.pdf Tue, 24 Mar 2015 11:21:02 +0100 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden Förvaltningsrätt & förfarandeMervärdesskattSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338047.html?date=2015-03-20 Mon, 23 Mar 2015 18:36:05 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, förteckning – föreskrifter och allmänna råd m.m. http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65af2/1441850966710/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BF%C3%B6rteckning%2BF%C3%B6reskrifter%2Boch%2Ballm%C3%A4nna%2Br%C3%A5d.pdf Mon, 23 Mar 2015 18:34:00 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, förteckning – lagar och förarbeten http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65ae8/1441850954005/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BF%C3%B6rteckning%2BLagar%2Boch%2Bf%C3%B6rarbeten.pdf Mon, 23 Mar 2015 18:33:31 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, förkortningslista http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65afc/1441850979696/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BF%C3%B6rkortningslista.pdf Mon, 23 Mar 2015 18:30:29 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 44 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b92/1441851169741/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B44%2BBeskattning%2Bvid%2Bimport.pdf Mon, 23 Mar 2015 18:30:23 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 42 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b9c/1441851182561/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B42%2BBokf%C3%B6ring.pdf Mon, 23 Mar 2015 18:30:15 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 40 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65ba6/1441851195630/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B40%2BKonkurs%2Boch%2Backord.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:57:14 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 39 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bb0/1441851208332/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B39%2BUtl%C3%A4ndska%2Bbeskattningsbara%2Bpersoner.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:57:09 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 38 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bba/1441851221288/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B38%2BUtl%C3%A4ndska%2Bbeskickningar.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:57:02 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 31 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bc4/1441851234003/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B31%2BVinstmarginalbeskattning%2B-%2Bresetj%C3%A4nster.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:55 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 29 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bd8/1441851260806/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B29%2BKultur.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:45 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 25 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65be2/1441851273642/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B25%2BSjukv%C3%A5rd%2Btandv%C3%A5rd%2Boch%2Bsocial%2Bomsorg.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:38 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 24 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bec/1441851286411/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B24%2BFartyg%2Boch%2Bluftfartyg.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:32 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 23 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bf6/1441851298992/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B23%2BPersonbilar.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:30 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 22 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c00/1441851312154/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B22%2BUthyrning%2Bav%2Bverksamhetslokal.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:56:21 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 21 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c0a/1441851324755/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B21%2BByggverksamhet-Fastighetsf%C3%B6rvaltning.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:47:06 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 19 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c1e/1441851351025/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B19%2BRedovisning.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:56 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 13 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c28/1441851363802/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B13%2BSkattesatser.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:44 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 11 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c32/1441851376982/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B11%2BBeskattningsunderlag.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:38 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 10 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c3c/1441851389573/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B10%2BBeskattningsland%2Btj%C3%A4nster.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:32 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 8 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b7e/1441851143629/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B08%2BSkattesubjekt.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:19 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 5 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b88/1441851156484/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B05%2BSkatteplikt%2Boch%2Bundantag.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:12 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 3 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65bce/1441851248028/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B03%2BAllm%C3%A4nt%2Bom%2Bmerv%C3%A4rdesskatt.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:46:02 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 2 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c14/1441851338184/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B02%2B%C3%84ndringar%2Bfr%2Bo%2Bm%2Bden%2B1%2Bjuli%2B1994.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:45:56 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 1 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65c46/1441851402759/SKV%2B553%2BAvsnitt%2B01%2BDefinitioner%2Boch%2Bbegrepp.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:24:26 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 20 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b1a/1441851018359/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B20%2BSammanst%C3%A4llning%2BML%2Bdirektivet.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:24:18 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 18 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b2e/1441851043815/SKV%2B553%2BBil%2B18%2BIntyg%2BSKV%2B5929_4.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:24:08 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 15 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b38/1441851056384/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B15%2BMerv%C3%A4rdesskattesatser%2Binom%2BEU.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:24:01 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 13 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6df87/1441892887767/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B13%2BUtformning%2Bav%2Bregnr.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:51 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 12 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b4c/1441851078336/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B12%2BUttrycket%2Bregnr.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:45 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 11 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b56/1441851091232/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B11%2BAdresser.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:34 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 10 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b60/1441851104298/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B10%2BEUs%2Binstitutioner.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:22 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 9 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b06/1441850992434/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B09%2BEUs%2Bmerv%C3%A4rdesskatteomr%C3%A5det.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:14 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 7 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b10/1441851005630/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B07%2B%C3%96versikt%2B-%2Bkulturomr%C3%A5det.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:23:07 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 2 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b24/1441851031008/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B02%2BSkattesatser%2Btryckta%2Bprodukter.pdf Mon, 23 Mar 2015 17:22:59 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 1 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65b6a/1441851117022/SKV%2B553%2BAvsnitt%2BBil%2B01%2BHistorik%2Bskattesatser.pdf Fri, 20 Mar 2015 12:02:17 +0100 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/337951.html?date=2015-03-20 Fri, 20 Mar 2015 10:13:38 +0100 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/337948.html?date=2015-03-20 Wed, 18 Mar 2015 14:48:11 +0100 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe? http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/337845.html?date=2015-03-16 Wed, 18 Mar 2015 14:00:40 +0100 Räntekonsekvenser vid överföring av återbetald kupongskatt till skattekontot Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/337843.html?date=2015-03-17 Tue, 17 Mar 2015 13:51:51 +0100 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/337808.html?date=2015-03-16 Fri, 13 Mar 2015 11:44:34 +0100 Rättelse av skrivfel om utsändning från Québec till Sverige Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1366.html Fri, 13 Mar 2015 11:44:30 +0100 Rättelse av skrivfel om utsändning från Québec till Sverige Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1366.html Fri, 13 Mar 2015 11:44:25 +0100 Rättelse av skrivfel om utsändning från Sverige till Québec Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/1366.html Thu, 12 Mar 2015 09:29:36 +0100 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332599.html?date=2015-02-17 Tue, 10 Mar 2015 20:52:35 +0100 Ny utgåva den 10 mars Information om utgåva som publicerats 10 mars 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332523.html Tue, 10 Mar 2015 15:09:07 +0100 Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332516.html?date=2015-03-10 Tue, 10 Mar 2015 10:50:58 +0100 Ny utgåva den 27 februari Information om utgåva som publicerats 27 februari 2015 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332503.html Tue, 10 Mar 2015 10:34:49 +0100 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015; InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332501.html?date=2015-03-13 Mon, 09 Mar 2015 09:56:05 +0100 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332462.html?date=2015-03-06 Mon, 09 Mar 2015 08:52:29 +0100 Ny lydelse av 28 § ISKL fr.o.m. den 1 mars 2015 Sidan Inkomstskatt/ Kapital/ Värdepapper/ Investeringssparkonton/ Regler för investeringssparkonton är uppdaterad till följd av ny lydelse av 28 § ISKL. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/2829.html Mon, 09 Mar 2015 08:34:28 +0100 Schablonintäkt vid negativ statslåneränta Sidan Inkomstskatt/ Kapital/ Värdepapper/ Investeringssparkonton/ Beskattningsregler har uppdaterats på grund av nytt ställningstagande (Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto). InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/2830.html Mon, 09 Mar 2015 08:34:24 +0100 Lagändring: Ny lydelse av 42 kap. 38 § IL fr.o.m. den 1 mars 2015. Sidan Inkomstskatt/ Kapital/ Värdepapper/ Investeringssparkonton/ Beskattningsregler har uppdaterats på grund av ny lydelse av 42 kap. 38 § IL InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/2830.html Wed, 04 Mar 2015 12:33:53 +0100 Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332353.html?date=2015-02-16 Mon, 02 Mar 2015 12:38:20 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332220.html?date=2015-03-06 Mon, 02 Mar 2015 10:18:55 +0100 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332201.html?date=2015-02-25 Tue, 24 Feb 2015 12:31:24 +0100 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank” InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331998.html?date=2015-02-24 Tue, 24 Feb 2015 12:26:52 +0100 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331997.html?date=2015-02-24 Mon, 23 Feb 2015 13:38:57 +0100 Den nya nordiska konventionen trädde i kraft 1 maj 2014 Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/1364.html Fri, 20 Feb 2015 13:56:02 +0100 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331827.html?date=2015-02-16 Wed, 18 Feb 2015 12:36:08 +0100 KRNG – Avräkning för utländsk skatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331513.html?date=2015-02-17 Fri, 13 Feb 2015 19:11:02 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6794d/1441860253780/SKVM%2B2014_12.pdf Fri, 13 Feb 2015 19:10:01 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67957/1441860266392/SKVM%2B2014_13.pdf Fri, 13 Feb 2015 19:08:42 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67961/1441860279159/SKVM%2B2014_14.pdf Fri, 13 Feb 2015 19:06:20 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av XANO Industri AB:s utdelning år 2014 av aktier i AGES Industri AB http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6796b/1441860293225/SKVM%2B2014_15.pdf Fri, 13 Feb 2015 19:04:15 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i MR Green & Co AB mot kontantlikvid http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67975/1441860306957/SKVM201416.pdf Fri, 13 Feb 2015 19:00:33 +0100 Skatteverkets information om resevering för förlustrisker vid export http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6797f/1441860319807/SKVM201421.pdf Thu, 12 Feb 2015 16:26:21 +0100 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330986.html?date=2015-02-12 Wed, 11 Feb 2015 13:42:48 +0100 Skatteavtals tillämplighet på delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330971.html?date=2015-02-10 Tue, 10 Feb 2015 12:53:40 +0100 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal InkomstskattSkatteavtalTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330960.html?date=2015-02-10 Mon, 09 Feb 2015 14:04:34 +0100 Ettårsregelns krav på vistelse i ett land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott” InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/323993.html Fri, 06 Feb 2015 19:52:37 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553 & SKV 554) http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330931.html?date=2014-01-01 Fri, 06 Feb 2015 19:45:49 +0100 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 19 http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65ade/1441850939317/Handledning%2Bf%C3%B6r%2Bmerv%C3%A4rdesskatt%2B2014%2Bbilaga%2B19%2B.pdf Thu, 05 Feb 2015 15:51:47 +0100 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/322306.html Thu, 05 Feb 2015 15:41:43 +0100 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/323774.html Thu, 05 Feb 2015 10:48:23 +0100 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/2661.html Tue, 03 Feb 2015 07:59:49 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:5) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330742.html?date=2015-02-06 Thu, 29 Jan 2015 14:36:04 +0100 Ränta vid återbetalning av kupongskatt Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330236.html?date=2015-01-29 Thu, 29 Jan 2015 08:54:19 +0100 Betalning av en skattefordran som ingår i en skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330209.html?date=2015-01-26 Mon, 26 Jan 2015 14:13:41 +0100 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330028.html?date=2015-01-30 Mon, 26 Jan 2015 14:07:03 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330026.html?date=2015-01-30 Mon, 26 Jan 2015 14:04:10 +0100 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330025.html?date=2015-02-17 Mon, 26 Jan 2015 14:02:04 +0100 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330024.html?date=2015-01-30 Mon, 26 Jan 2015 13:57:56 +0100 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330021.html?date=2015-02-17 Mon, 26 Jan 2015 10:52:30 +0100 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329999.html?date=2015-01-21 Wed, 21 Jan 2015 19:12:18 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2013 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67ca6/1441861399790/SKV%2BM%2B2014%2B3.pdf Wed, 21 Jan 2015 19:09:12 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av CybAero AB:s nyemission år 2013 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cb0/1441861414247/SKV%2BM%2B2014%2B4.pdf Wed, 21 Jan 2015 19:06:43 +0100 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cba/1441861427089/SKV%2BM%2B2014%2B6.pdf Wed, 21 Jan 2015 18:41:55 +0100 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Creades AB mot aktier i Avanza Bank Holding AB och kontantbelopp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cc4/1441861441054/SKV%2BM%2B2014%2B7.pdf Wed, 21 Jan 2015 18:12:03 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitana AB:s utdelning år 2014 av aktier i Braincool AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cce/1441861454830/SKV%2BM%2B2014%2B8.pdf Wed, 21 Jan 2015 18:08:16 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Unibet Group plc:s utdelning år 2014 av aktier i Kambi Group plc InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cd8/1441861468495/SKV%2BM%2B2014%2B9.pdf Wed, 21 Jan 2015 14:43:13 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67ce2/1441861484008/SKV%2BM%2B2014%2B10.pdf Wed, 21 Jan 2015 14:34:30 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67cec/1441861496834/SKVM%2B2014%2B11.pdf Tue, 20 Jan 2015 12:46:26 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Transferator AB:s utdelning år 2013 av aktier i Mr Green & Co AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b67d03/1441861522688/SKV%2BM%2B2014%2B2.pdf Mon, 19 Jan 2015 13:53:58 +0100 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329197.html?date=2014-10-03 Mon, 19 Jan 2015 11:48:28 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329191.html?date=2014-08-22 Mon, 19 Jan 2015 11:45:29 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329190.html?date=2014-08-22 Mon, 19 Jan 2015 11:40:49 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329189.html?date=2014-08-22 Mon, 19 Jan 2015 11:38:19 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av XANO Industri AB:s utdelning år 2014 av aktier i AGES Industri AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329188.html?date=2014-09-19 Mon, 19 Jan 2015 11:36:19 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/329187.html?date=2014-09-19 Thu, 15 Jan 2015 09:07:29 +0100 Konkursansökan och överklagad konkursfordran Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328851.html?date=2014-08-18 Thu, 15 Jan 2015 08:09:15 +0100 Upphävande av ställningstagandet ”Undantaget från skatteplikt rörande tandvård och dentaltekniska produkter” Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328849.html?date=2015-01-15 Wed, 14 Jan 2015 11:34:54 +0100 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328811.html?date=2015-01-12 Wed, 14 Jan 2015 10:50:55 +0100 Avdrag för hemresor till Schweiz InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328792.html?date=2014-05-28 Tue, 13 Jan 2015 14:19:57 +0100 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328741.html?date=2015-01-12 Fri, 09 Jan 2015 08:35:29 +0100 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328665.html?date=2014-06-05 Thu, 08 Jan 2015 13:52:47 +0100 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2014 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328653.html?date=2015-01-13 Mon, 22 Dec 2014 10:57:25 +0100 Reparation och underhåll av byggnad InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328587.html?date=2014-09-22 Mon, 22 Dec 2014 10:36:54 +0100 Överlåtelse av etableringsrätt InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328586.html?date=2014-09-26 Mon, 22 Dec 2014 10:29:54 +0100 Ränteswapavtal InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328585.html?date=2014-10-31 Mon, 22 Dec 2014 10:15:15 +0100 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328584.html?date=2014-11-05 Fri, 19 Dec 2014 14:59:27 +0100 Inkomst från försäljning av second hand InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/323768.html Fri, 19 Dec 2014 09:57:49 +0100 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328560.html?date=2014-03-21 Fri, 19 Dec 2014 09:41:54 +0100 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328556.html?date=2014-12-23 Thu, 18 Dec 2014 14:59:34 +0100 Ettårsregelns krav på vistelse i ett enda land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328535.html?date=2014-12-17 Thu, 18 Dec 2014 14:21:20 +0100 Tillhandahållande av lunch mot kupong som ett företag självt ställt ut behöver inte registreras i ett kassaregister Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328534.html?date=2014-12-11 Thu, 18 Dec 2014 11:18:01 +0100 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328518.html?date=2014-12-19 Thu, 18 Dec 2014 10:43:43 +0100 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328513.html?date=2014-12-19 Thu, 18 Dec 2014 09:13:44 +0100 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328509.html?date=2014-12-19 Wed, 17 Dec 2014 22:18:02 +0100 Ny utgåva den 17 december Information om utgåva som publicerats 17 december 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328505.html Tue, 16 Dec 2014 17:52:49 +0100 Ny utgåva den 12 december Information om utgåva som publicerats 12 december 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328463.html Tue, 16 Dec 2014 13:36:54 +0100 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.23a7d9f315064c2d0291e/1444804135305/SKV+M+2014_23.pdf Tue, 16 Dec 2014 13:30:43 +0100 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328433.html?date=2014-12-23 Tue, 16 Dec 2014 09:26:04 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328379.html?date=2014-01-01 Tue, 16 Dec 2014 09:24:36 +0100 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328378.html?date=2014-01-01 Tue, 16 Dec 2014 09:19:44 +0100 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328376.html?date=2014-12-19 Tue, 16 Dec 2014 09:15:36 +0100 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:16) om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328374.html?date=2014-12-19 Tue, 16 Dec 2014 09:04:59 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328373.html?date=2014-12-19 Tue, 16 Dec 2014 08:18:51 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328367.html?date=2014-12-19 Mon, 15 Dec 2014 15:40:54 +0100 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328360.html?date=2014-12-19 Fri, 12 Dec 2014 16:00:49 +0100 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328319.html?date=2014-12-04 Fri, 12 Dec 2014 08:10:28 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2015; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328281.html?date=2014-12-17 Fri, 12 Dec 2014 08:08:53 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2015; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328279.html?date=2014-12-17 Fri, 12 Dec 2014 08:07:13 +0100 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2015; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328278.html?date=2014-12-17 Fri, 12 Dec 2014 08:05:37 +0100 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2015; Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328277.html?date=2014-12-17 Thu, 11 Dec 2014 11:39:13 +0100 Ett irländskt private unlimited company motsvarar inte ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328244.html?date=2014-11-17 Wed, 10 Dec 2014 13:26:21 +0100 RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328154.html?date=2016-01-01 Tue, 09 Dec 2014 09:45:21 +0100 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon http://www4.skatteverket.sehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20160701&qid=1486554382715&from=SV Mon, 08 Dec 2014 15:08:31 +0100 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års särskilda fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/328004.html?date=2014-12-12 Fri, 05 Dec 2014 11:55:39 +0100 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327947.html?date=2014-12-04 Fri, 05 Dec 2014 08:39:13 +0100 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital Uppdatering har skett av sidan ”Andra tillgångar” med anledning av nytt ställningstagande. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/2832.html Fri, 05 Dec 2014 08:39:07 +0100 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt Med anledning av nytt ställningstagande (Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt) har avsnittet om kapitalvinstberäkning vid avyttring av bostadsrätter uppdaterats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/2748.html Wed, 03 Dec 2014 10:57:48 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327884.html?date=2014-02-10 Wed, 03 Dec 2014 10:54:38 +0100 Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift; Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327883.html?date=2014-02-10 Wed, 03 Dec 2014 10:52:50 +0100 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327882.html?date=2014-03-14 Wed, 03 Dec 2014 10:49:32 +0100 Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327881.html?date=2014-06-13 Wed, 03 Dec 2014 10:39:01 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån; InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327879.html?date=2014-06-13 Tue, 02 Dec 2014 15:44:17 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327873.html?date=2014-12-05 Tue, 02 Dec 2014 15:42:19 +0100 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327872.html?date=2014-12-05 Tue, 02 Dec 2014 15:40:09 +0100 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327870.html?date=2014-12-05 Tue, 02 Dec 2014 14:37:45 +0100 Undantaget från skatteplikt för tandvård - mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327851.html?date=2014-09-30 Tue, 02 Dec 2014 14:33:54 +0100 Estetiska operationer och behandlingar - mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327850.html?date=2014-09-30 Tue, 02 Dec 2014 14:31:46 +0100 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster - mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327849.html?date=2014-09-30 Tue, 02 Dec 2014 14:27:31 +0100 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327847.html?date=2014-10-17 Tue, 02 Dec 2014 14:23:08 +0100 Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327845.html?date=2014-11-21 Tue, 02 Dec 2014 12:43:35 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327838.html?date=2014-01-01 Tue, 02 Dec 2014 12:36:40 +0100 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327837.html?date=2014-01-01 Tue, 02 Dec 2014 12:30:55 +0100 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2015 för försäljning som registreras i terminalsystem; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327836.html?date=2014-12-05 Tue, 02 Dec 2014 11:33:47 +0100 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327834.html?date=2014-11-27 Tue, 02 Dec 2014 10:20:26 +0100 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2014 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327825.html?date=2014-12-01 Mon, 01 Dec 2014 07:49:36 +0100 Upphävande av ställningstagande om beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327799.html?date=2014-04-09 Mon, 01 Dec 2014 07:46:29 +0100 Upphävande av ställningstagandet Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327798.html?date=2014-03-03 Mon, 01 Dec 2014 07:43:22 +0100 Folkbokföring för en EES-medborgare som är doktorand i Sverige Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327797.html?date=2014-06-24 Sun, 30 Nov 2014 21:04:11 +0100 Ny utgåva den 28 november Information om utgåva som publicerats 28 november 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327793.html Fri, 28 Nov 2014 14:30:53 +0100 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327766.html?date=2014-04-23 Wed, 26 Nov 2014 15:37:20 +0100 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)? Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327675.html?date=2014-11-27 Tue, 25 Nov 2014 08:37:25 +0100 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015; Skattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327481.html?date=2014-11-28 Mon, 24 Nov 2014 14:00:06 +0100 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt Sidan om Kapitalvinstberäkning avseende andelar i bostadsrätter har uppdaterats med anledning av ett nytt ställningstagande (Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt). InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.11/2748.html Mon, 24 Nov 2014 11:06:09 +0100 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327383.html?date=2014-11-11 Mon, 24 Nov 2014 10:11:05 +0100 Solcellsanläggningar på näringsfastighet Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327381.html?date=2014-11-12 Mon, 24 Nov 2014 10:03:10 +0100 Riktlinjer för skattebetalning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327379.html?date=2014-10-27 Tue, 18 Nov 2014 17:04:52 +0100 Konkursansökan och verkan av ett kreditlöfte Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327228.html?date=2014-11-18 Tue, 18 Nov 2014 10:42:38 +0100 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327187.html?date=2014-11-13 Tue, 18 Nov 2014 10:31:15 +0100 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015; Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327183.html?date=2014-11-21 Wed, 12 Nov 2014 08:00:55 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån InkomstskattTjänstSkattebetalning & borgenärsarbeteSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327071.html?date=2014-11-14 Tue, 11 Nov 2014 10:12:36 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326977.html?date=2014-11-14 Mon, 10 Nov 2014 15:26:13 +0100 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326947.html?date=2014-08-22 Mon, 10 Nov 2014 11:18:42 +0100 Avgångspension under kortare tid än tre år InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326909.html?date=2014-06-25 Mon, 10 Nov 2014 10:26:21 +0100 Begreppet styvbarn InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326904.html?date=2014-04-14 Mon, 10 Nov 2014 09:56:52 +0100 Försäljning av dotterbolagsaktier Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326897.html?date=2014-01-14 Mon, 10 Nov 2014 09:52:07 +0100 Utomståenderegeln InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326894.html?date=2014-01-21 Wed, 05 Nov 2014 16:44:31 +0100 Ny utgåva den 5 november Information om utgåva som publicerats 5 november 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326684.html Wed, 05 Nov 2014 16:09:14 +0100 Socialförsäkringskonventionen med Indien trädde i kraft 1 augusti 2014 Socialavgifter Rättslig vägledning | Socialavgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/1364.html Wed, 05 Nov 2014 10:09:29 +0100 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326621.html?date=2014-11-04 Wed, 05 Nov 2014 09:58:58 +0100 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326620.html?date=2014-11-04 Wed, 05 Nov 2014 09:32:44 +0100 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhetMervärdesskatt Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326598.html?date=2014-11-04 Tue, 04 Nov 2014 13:51:41 +0100 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326443.html?date=2014-01-28 Tue, 04 Nov 2014 10:37:41 +0100 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326303.html?date=2014-04-07 Tue, 04 Nov 2014 08:30:22 +0100 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike? Med anledning av nytt ställningstagande (Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike?) har Vägledning uppdaterats. Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/2968.html Mon, 03 Nov 2014 15:16:27 +0100 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326217.html?date=2014-01-22 Mon, 03 Nov 2014 15:08:18 +0100 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326216.html?date=2014-02-24 Mon, 03 Nov 2014 14:07:00 +0100 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike? Med anledning av nytt ställningstagande (Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike?) har Vägledning uppdaterats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.11/2712.html Mon, 03 Nov 2014 13:50:54 +0100 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326212.html?date=2014-02-20 Mon, 03 Nov 2014 13:41:20 +0100 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326210.html?date=2014-02-24 Mon, 03 Nov 2014 13:38:40 +0100 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326209.html?date=2014-02-26 Mon, 03 Nov 2014 13:34:38 +0100 Skattelättnader för nyckelpersoner; utbetalning av lön från bolag i annat land beaktas inte vid tillämpning av den s.k. beloppsregeln Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326208.html?date=2014-03-10 Mon, 03 Nov 2014 13:31:33 +0100 Klassificering av bostadsrättsförening InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326207.html?date=2014-04-07 Mon, 03 Nov 2014 13:22:39 +0100 Skattetillägg Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326204.html?date=2014-04-14 Mon, 03 Nov 2014 12:58:59 +0100 Skuldsanering en andra gång Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326203.html?date=2014-05-16 Mon, 03 Nov 2014 12:54:19 +0100 Samma eller likartad verksamhet InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326201.html?date=2014-05-20 Mon, 03 Nov 2014 10:17:58 +0100 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14 InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326197.html?date=2014-06-04 Mon, 03 Nov 2014 10:11:35 +0100 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326195.html?date=2014-05-16 Mon, 03 Nov 2014 10:04:01 +0100 Skattetillägg; koncernbidragsspärrat underskott Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326194.html?date=2014-06-05 Fri, 31 Oct 2014 11:44:38 +0100 Ny utgåva den 29 oktober Information om utgåva som publicerats 29 oktober 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326189.html Wed, 29 Oct 2014 12:52:53 +0100 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:8) om kontrollsystem till kassaregister; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326141.html?date=2014-10-31 Wed, 29 Oct 2014 10:29:57 +0100 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326139.html?date=2014-10-28 Wed, 29 Oct 2014 10:10:51 +0100 Omräkning av utländska filialer Bokföring & redovisningInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326138.html?date=2014-10-28 Fri, 24 Oct 2014 10:07:26 +0200 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/326047.html?date=2014-10-23 Thu, 09 Oct 2014 15:20:31 +0200 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325761.html?date=2014-01-01 Thu, 09 Oct 2014 15:15:47 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325760.html?date=2014-10-10 Thu, 09 Oct 2014 14:16:21 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325755.html?date=2014-10-10 Thu, 09 Oct 2014 10:43:47 +0200 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325753.html?date=2014-10-07 Tue, 30 Sep 2014 17:53:22 +0200 Ny utgåva den 30 september Information om utgåva som publicerats 30 september 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325451.html Fri, 19 Sep 2014 16:30:32 +0200 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324967.html?date=2014-09-10 Fri, 19 Sep 2014 16:21:43 +0200 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324966.html?date=2014-09-11 Fri, 19 Sep 2014 16:11:40 +0200 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324965.html?date=2014-09-17 Thu, 18 Sep 2014 10:31:55 +0200 Skattetillägg vid kontrolluppgiftsavstämning Skattetillägg Rättslig vägledning | Skattetillägg http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324845.html?date=2014-03-04 Thu, 18 Sep 2014 10:21:17 +0200 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324830.html?date=2014-02-13 Wed, 17 Sep 2014 21:30:38 +0200 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund Andra ämnesområdenInkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Andra ämnesområden http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324665.html?date=2014-09-17 Wed, 10 Sep 2014 17:57:06 +0200 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399) InkomstskattKapitalNäringsverksamhetPensionerTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324417.html?date=2014-08-01 Wed, 10 Sep 2014 17:46:26 +0200 Supplement till handledning, skatt på energi http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b659a3/1441850540309/Supplement%2Btill%2Bhandledning%3B%2BSkatt%2Bp%C3%A5%2Benergi.pdf Wed, 10 Sep 2014 17:38:27 +0200 Handledning för skatt på energi och reklam 2014 (SKV 504) http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b65999/1441850527404/Handledning+f%C3%B6r+skatt+p%C3%A5+energi+och+reklam+2014.pdf Wed, 10 Sep 2014 17:37:31 +0200 Handledning för skatt på energi och reklam 2014 (SKV 504) http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324414.html?date=2014-08-01 Tue, 09 Sep 2014 10:59:56 +0200 Sammanställning nr 7 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/rvroot.html?date=2014-09-01 Tue, 09 Sep 2014 10:59:56 +0200 Sammanställning nr 7 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324316.html?date=2014-09-01 Fri, 05 Sep 2014 16:00:00 +0200 Ny utgåva den 5 september Information om utgåva som publicerats 5 september 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324239.html Wed, 03 Sep 2014 17:09:20 +0200 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324209.html?date=2014-03-10 Wed, 03 Sep 2014 12:25:32 +0200 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324164.html?date=2014-03-07 Tue, 02 Sep 2014 16:11:30 +0200 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt Bokföring & redovisningInkomstskattKapital Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324082.html?date=2014-09-01 Tue, 02 Sep 2014 13:26:10 +0200 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt Med anledning av nytt ställningstagande (Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt) har avsnittet om hyresinkomster vid innehav av bostadsrätt uppdaterats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.11/2745.html Mon, 01 Sep 2014 18:21:36 +0200 Ny utgåva den 1 september Information om utgåva som publicerats 1 september 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324040.html Mon, 01 Sep 2014 16:02:51 +0200 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324029.html?date=2014-08-22 Mon, 01 Sep 2014 15:15:40 +0200 Ny utgåva den 31 augusti Information om utgåva som publicerats 31 augusti 2014 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324026.html Wed, 27 Aug 2014 12:52:01 +0200 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323867.html?date=2014-01-27 Tue, 26 Aug 2014 15:21:03 +0200 Skatteverkets föreskrifterom allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2015; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323849.html?date=2014-08-29 Tue, 26 Aug 2014 15:20:01 +0200 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323848.html?date=2014-08-29 Tue, 26 Aug 2014 15:16:20 +0200 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323847.html?date=2014-08-29 Tue, 26 Aug 2014 15:09:23 +0200 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323846.html?date=2014-08-29 Tue, 19 Aug 2014 11:58:21 +0200 Svea HovR – Konkursansökan och överklagad konkursfordran Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323669.html?date=2014-08-18 Mon, 18 Aug 2014 10:53:56 +0200 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323565.html?date=2014-08-14 Mon, 18 Aug 2014 10:46:03 +0200 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid. Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323564.html?date=2014-01-14 Mon, 18 Aug 2014 10:33:12 +0200 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323561.html?date=2014-01-30 Mon, 18 Aug 2014 10:08:03 +0200 Anstånd med betalning av ränta Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323557.html?date=2014-02-21 Mon, 18 Aug 2014 09:55:21 +0200 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323555.html?date=2014-03-03 Mon, 18 Aug 2014 09:16:39 +0200 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323551.html?date=2014-03-21 Fri, 15 Aug 2014 15:20:11 +0200 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323550.html?date=2014-04-03 Fri, 15 Aug 2014 15:11:26 +0200 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land? Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323548.html?date=2014-04-15 Fri, 15 Aug 2014 15:04:15 +0200 Yttrande över betänkandet SOU 2013:82 Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323546.html?date=2014-04-28 Fri, 15 Aug 2014 14:46:37 +0200 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323545.html?date=2014-04-29 Fri, 15 Aug 2014 14:40:26 +0200 Hur får information ur förhandsbeskedsärenden användas i beskattningsverksamheten Sekretess & behandling av uppgifter Rättslig vägledning | Sekretess & behandling av uppgifter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323544.html?date=2014-04-29 Fri, 15 Aug 2014 14:33:14 +0200 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt? InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323543.html?date=2014-04-30 Fri, 15 Aug 2014 14:29:41 +0200 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323542.html?date=2014-05-12 Fri, 15 Aug 2014 14:26:06 +0200 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323541.html?date=2014-05-13 Fri, 15 Aug 2014 14:18:27 +0200 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323540.html?date=2014-05-23 Fri, 15 Aug 2014 14:13:49 +0200 Upphävande av ställningstagandet Befrielse från skattetillägg vid felredovisning av koncernbidragsspärrade och fusionsspärrade underskott http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323539.html?date=2014-06-09 Fri, 15 Aug 2014 13:51:19 +0200 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb Med anledning av nytt ställningstagande (Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb) har avsnittet om personliga levnadskostnader i kapital uppdaterats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.7/2712.html Fri, 15 Aug 2014 13:26:17 +0200 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323534.html?date=2014-06-02 Fri, 15 Aug 2014 13:22:47 +0200 Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark Punktskatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323533.html?date=2014-06-03 Fri, 15 Aug 2014 13:04:00 +0200 Upphävande av styrsignalen Förskott vid ändrade omsättningslandsregler Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323529.html?date=2014-06-09 Fri, 15 Aug 2014 12:58:24 +0200 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)? InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323527.html?date=2014-06-18 Fri, 15 Aug 2014 12:54:46 +0200 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation InkomstskattNäringsverksamhetMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323526.html?date=2014-06-19 Fri, 15 Aug 2014 12:45:34 +0200 Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323524.html?date=2014-06-19 Fri, 15 Aug 2014 12:39:04 +0200 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation InkomstskattNäringsverksamhetMervärdesskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323523.html?date=2014-06-19 Thu, 14 Aug 2014 10:55:47 +0200 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014 InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323487.html?date=2014-06-25 Wed, 13 Aug 2014 16:08:54 +0200 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet InkomstskattKapitalNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323483.html?date=2014-06-25 Wed, 13 Aug 2014 14:15:22 +0200 Återtagande av utdelning Med anledning av nytt ställningstagande (Återtagande av utdelning) har avsnittet om löpande avkastning av aktier uppdaterats. InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/2797.html Tue, 12 Aug 2014 09:38:37 +0200 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike? Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323420.html?date=2014-07-02 Tue, 12 Aug 2014 09:29:05 +0200 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323419.html?date=2014-07-02 Tue, 12 Aug 2014 09:05:31 +0200 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323418.html?date=2014-07-11 Tue, 12 Aug 2014 07:58:02 +0200 Återkallat ställningstagande - Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar Folkbokföring Rättslig vägledning | Folkbokföring http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323417.html?date=2014-07-04 Tue, 12 Aug 2014 07:56:10 +0200 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift InkomstskattTjänstSocialavgifter Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323416.html?date=2014-07-09 Tue, 12 Aug 2014 00:01:52 +0200 Avräkning utländsk skatt - spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer och EU-rätten Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323415.html?date=2014-07-02 Mon, 11 Aug 2014 15:59:19 +0200 En rekonstruktör som inte har borgenärernas förtroende ska entledigas från uppdraget som rekonstruktör Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323360.html?date=2014-08-11 Mon, 04 Aug 2014 13:03:20 +0200 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323283.html?date=2014-12-03 Mon, 04 Aug 2014 11:17:56 +0200 Fråga om förmånsrätt för regressfordran avseende lönegarantiersättning Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323277.html?date=2014-12-03 Mon, 04 Aug 2014 11:15:49 +0200 Omprövning av skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323276.html?date=2014-12-03 Mon, 04 Aug 2014 09:55:12 +0200 Rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323271.html?date=2014-12-03 Thu, 03 Jul 2014 11:17:55 +0200 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b682cd/1441863181231/SKV+M+2014+1.pdf Thu, 03 Jul 2014 11:12:16 +0200 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b682d7/1441863193986/SKV+M+2014+5.pdf Thu, 03 Jul 2014 11:02:15 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av CybAero AB:s nyemission år 2013 av aktier och teckningsoptioner InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322798.html?date=2014-03-21 Thu, 03 Jul 2014 11:01:04 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2013 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322797.html?date=2014-02-21 Thu, 03 Jul 2014 10:56:43 +0200 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2013 InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322796.html?date=2014-01-13 Thu, 03 Jul 2014 10:55:05 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Transferator AB:s utdelning av aktier i Mr Green & Co AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/rvroot.html?date=2014-01-24 Thu, 03 Jul 2014 10:53:49 +0200 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1996:2) om återbetalning och avräkning av fordonsskatt PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322793.html?date=2014-02-10 Thu, 03 Jul 2014 10:51:48 +0200 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1994:5) om överlastavgift PunktskatterFordonsrelaterade skatter Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322791.html?date=2014-02-10 Thu, 03 Jul 2014 10:49:07 +0200 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation Bokföring & redovisning Rättslig vägledning | Bokföring & redovisning http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322790.html?date=2014-03-14 Thu, 03 Jul 2014 10:43:52 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:11) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering Fastighetstaxering Rättslig vägledning | Fastighetstaxering http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322786.html?date=2014-05-23 Thu, 03 Jul 2014 10:42:47 +0200 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322785.html?date=2014-06-09 Thu, 03 Jul 2014 10:41:34 +0200 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Creades AB mot aktier i Avanza Bank Holding AB och kontantbelopp InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322784.html?date=2014-06-09 Thu, 03 Jul 2014 10:40:08 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitana AB:s utdelning år 2014 av aktier i Braincool AB InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322783.html?date=2014-06-13 Thu, 03 Jul 2014 10:19:56 +0200 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:26) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014 InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322782.html?date=2014-06-23 Thu, 03 Jul 2014 10:18:17 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Unibet Group plc:s utdelning år 2014 av aktier i Kambi Group plc InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322781.html?date=2014-06-27 Thu, 03 Jul 2014 10:16:45 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322780.html?date=2014-06-27 Wed, 02 Jul 2014 09:06:31 +0200 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322696.html?date=2014-06-27 Tue, 01 Jul 2014 22:21:14 +0200 Styrelseledamots ansvar för aktiebolags förpliktelser enligt ABL http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322692.html?date=2014-07-01 Tue, 01 Jul 2014 22:10:13 +0200 Fråga om äganderätt till lös egendom http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322690.html?date=2014-07-01 Tue, 01 Jul 2014 22:02:08 +0200 Styrelseledamots ansvar för aktiebolagets förpliktelser http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322689.html?date=2014-07-01 Tue, 01 Jul 2014 13:20:27 +0200 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs; PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322615.html?date=2014-02-28 Tue, 01 Jul 2014 13:17:44 +0200 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi PunktskatterTobaksskatt Rättslig vägledning | Punktskatter http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322613.html?date=2014-02-28 Tue, 01 Jul 2014 13:14:17 +0200 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322612.html?date=2014-06-13 Tue, 01 Jul 2014 13:05:56 +0200 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; Förvaltningsrätt & förfarande Rättslig vägledning | Förvaltningsrätt & förfarande http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322609.html?date=2014-06-13 Sun, 29 Jun 2014 23:12:04 +0200 Att makes eller sambos framtida inkomst är oklar innebär inte att det är oskäligt att bevilja gäldenär skuldsanering Skattebetalning & borgenärsarbete Rättslig vägledning | Skattebetalning & borgenärsarbete http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322411.html?date=2014-06-29 Sun, 29 Jun 2014 17:45:18 +0200 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL InkomstskattNäringsverksamhet Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322391.html?date=2014-06-24 Wed, 25 Jun 2014 12:59:28 +0200 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322204.html?date=2014-06-09 Wed, 25 Jun 2014 10:24:52 +0200 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322151.html?date=2014-04-29 Wed, 11 Jun 2014 17:09:10 +0200 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b659e9/1441850632295/399-4_3_del%2B2.pdf Wed, 11 Jun 2014 17:08:18 +0200 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b659f3/1441850645589/3990-3_%2B%2Bdel_%2B1.pdf Mon, 09 Jun 2014 17:35:00 +0200 Likvidationsersättning och skatteavtal Inkomstskatt Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1920.html?date=2014-01-09 Mon, 09 Jun 2014 17:34:30 +0200 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1919.html?date=2014-01-13 Mon, 09 Jun 2014 17:33:57 +0200 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1918.html?date=2014-01-23 Mon, 09 Jun 2014 17:33:27 +0200 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1917.html?date=2014-01-27 Mon, 09 Jun 2014 17:32:56 +0200 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1916.html?date=2014-02-04 Mon, 09 Jun 2014 17:32:20 +0200 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1915.html?date=2014-02-11 Mon, 09 Jun 2014 17:31:54 +0200 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt Mervärdesskatt Rättslig vägledning | Mervärdesskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1913.html?date=2014-02-14 Mon, 09 Jun 2014 17:31:02 +0200 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1912.html?date=2014-02-20 Mon, 09 Jun 2014 17:30:32 +0200 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning InkomstskattKapital Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1911.html?date=2014-02-25 Mon, 09 Jun 2014 17:30:01 +0200 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation InkomstskattTjänst Rättslig vägledning | Inkomstskatt http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1910.html?date=2014-04-07