Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2018:19 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2018:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2018:14 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019;
SKVFS 2018:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2018:17 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap;
SKVFS 2018:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017;
SKVFS 2018:18 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2018:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018;
SKVFS 2018:15 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019;
SKVFS 2018:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2018:27 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån;