Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2019:21 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2019:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2019:11 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2020;
SKVFS 2019:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2019:12 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020;
SKVFS 2019:23 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2019:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete;
SKVFS 2019:24 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2019:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018;
SKVFS 2019:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019;