Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2014:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:18 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV M 2014:19 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:20 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2014:1 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014
SKV M 2014:23 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2015
SKV M 2014:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2013 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid
SKV M 2014:2 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Transferator AB:s utdelning år 2013 av aktier i Mr Green & Co AB
SKV M 2014:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av CybAero AB:s nyemission år 2013 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2014:7 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Creades AB mot aktier i Avanza Bank Holding AB och kontantbelopp
SKV M 2014:6 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB
SKV M 2014:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Unibet Group plc:s utdelning år 2014 av aktier i Kambi Group plc
SKV M 2014:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitana AB:s utdelning år 2014 av aktier i Braincool AB