Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2017:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB
SKV M 2017:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB
SKV M 2017:11 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2017 av aktier i Isofol Medical AB
SKV M 2017:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2017:2 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidigare CombiGene Vet AB)
SKV M 2017:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S
SKV M 2017:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Petroleum AB:s utdelning år 2017 av aktier i International Petroleum Corporation
SKV M 2017:3 Skatteverkets information om om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj
SKV M 2017:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV M 2017:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2017:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2017:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid
SKV M 2017:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid