Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2018:19 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av HomeMaid AB:s utdelning år 2018 av aktier i Veteranpoolen AB
SKV M 2018:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbevis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i Veoneer, Inc.
SKV M 2018:14 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kinnevik AB:s utdelning år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG AB
SKV M 2018:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2018:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hemfosa Fastigheter AB:s utdelning år 2018 av aktier i Nyfosa AB
SKV M 2018:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB
SKV M 2018:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:18 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Nordea Bank AB mot aktier i Nordea Bank Abp
SKV M 2018:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Getinge AB:s utdelning år 2017 av aktier i Arjo AB
SKV M 2018:3 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2018 av aktier i Isofol Medical AB
SKV M 2018:2 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2017 av aktier i Effnetplattformen Dividend AB
SKV M 2018:5 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2018 av aktier i Bilia AB och MQ Holding AB
SKV M 2018:20 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i KappAhl AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Absolicon Solar Collector AB:s utdelning år 2018 av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB
SKV M 2018:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2018:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid