Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2019:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2019 av aktier i Nordic Entertainment Group AB
SKV M 2019:23 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Kinnevik AB mot depåbevis i Millicom International Cellular S.A.
SKV M 2019:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:18 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cell Impact AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2019:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:2 Skatteverkets information om var information om beskattning av idrottsersättningar kommer att lämnas
SKV M 2019:1 Skatteverkets information om var information om avdrag för ökade levnadskostnader kommer att lämnas
SKV M 2019:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av SaltX Technology Holding AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2019:4 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Com Hem Holding AB mot aktier i Tele2 AB
SKV M 2019:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för depåbevis med anledning av inlösen år 2019 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd mot kontantlikvid
SKV M 2019:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:6 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier eller depåbevis i BlackPearl Resources Inc. mot aktier i International Petroleum Corporation
SKV M 2019:20 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av MyFC Holding AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2019:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Strax AB mot kontantlikvid
SKV M 2019:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB
SKV M 2019:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB