Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2006-02-28 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2008-02-18 Värdering av småhus med låg takhöjd
2008-02-04 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2005-05-16 Erfarenhetstal för mobilmaster
2016-12-19 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast
2005-03-02 Husbåtar
2005-01-25 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2004-09-16 Närhet till strand
2017-09-08 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2017-09-08 Värdeår för småhus
2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus
2017-09-08 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser
2004-10-04 Prästlönefastigheter
2017-09-15 Upphävande av flera olika ställningstaganden
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2017-09-08 Närhet till strand
2007-06-11 Indelning av biogasanläggning
2017-09-08 Husbåtar
2017-09-08 Klassificering av strand vid två skiften
2017-09-08 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus
2006-05-17 Indelning av djursjukhus
2017-09-08 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2005-12-12 Klassificering av strand vid två skiften
2005-03-02 Ridhus
2006-10-09 Studentbostäder
2008-12-17 Justering för radon i småhus
2004-10-08 Värdeår för småhus
2005-06-03 Vattenfastigheter