Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 2015:905 Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2003:770 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
SFS 1998:204 Personuppgiftslag (1998:204)
SFS 2012:238 Taxitrafikförordning (2012:238)
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 2014:936 Förordning (2014:936) om näringsförbud
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 2016:774 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 1999:105 Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)
SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2015:898 Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar