Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 1999:1218 Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)
SFS 1994:1000 Lotterilag (1994:1000)
SFS 1991:1482 Lag (1991:1482) om lotteriskatt
SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1991:1483 Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
SFS 1972:820 Lag (1972:820) om skatt på spel
SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 2015:594 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt
SFS 2004:228 Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2000:466 Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 1994:1451 Lotteriförordning (1994:1451)
SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)
SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
SFS 2010:173 Förordning (2010:173) om alkoholskatt
SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)
SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 2007:460 Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2016:981 Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)