Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2007:346 Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1962:652 Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
SFS 1976:528 Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer
SFS 2011:317 Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 2016:1053 /Rubriken upphör att gälla U:2021-01-01/ Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 /Rubriken träder i kraft I:2021-01-01/ Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag
SFS 2019:1269 Förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 2020:374 Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 1982:600 Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
SFS 1983:190 Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta