Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning (2011:1263)
SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 2014:834 Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 1983:190 Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 1991:1333 Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 2022:1746 Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)
SFS 2002:380 Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SFS 2015:62 Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2019:205 Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
SFS 2015:63 Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1993:931 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 1998:676 Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag (2005:104)
SFS 2015:72 Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 2015:70 Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 1998:293 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 2019:742 Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS 2010:2044 Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.