EU-direktiv och EU-förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna hämtas från EU:s rättsdatabas EUR-Lex.