Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2017:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2017:11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2017:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB
SKV A 2017:4 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj
SKV A 2017:15 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2017 av aktier i Isofol Medical AB
SKV A 2017:3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidigare CombiGene Vet AB)
SKV A 2017:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB
SKV A 2017:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S
SKV A 2017:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2017:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2017:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2017:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Petroleum AB:s utdelning år 2017 av aktier i International Petroleum Corporation
SKV A 2017:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2017 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid