Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2019:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:31 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2019:30 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2020
SKV A 2019:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:33) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2019
SKV A 2019:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Com Hem Holding AB mot aktier i Tele2 AB
SKV A 2019:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2018
SKV A 2019:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cell Impact AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2019:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:24 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020
SKV A 2019:23 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020
SKV A 2019:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av MyFC Holding AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2019:22 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2020 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2019:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Kinnevik AB mot depåbevis i Millicom International Cellular S.A.
SKV A 2019:27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2020
SKV A 2019:29 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2020
SKV A 2019:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB
SKV A 2019:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Strax AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB
SKV A 2019:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier eller depåbevis i BlackPearl Resources Inc. mot aktier i International Petroleum Corporation
SKV A 2019:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2019 av aktier i Nordic Entertainment Group AB
SKV A 2019:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för depåbevis med anledning av inlösen år 2019 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd mot kontantlikvid
SKV A 2019:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av SaltX Technology Holding AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner