Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2019:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Kinnevik AB mot depåbevis i Millicom International Cellular S.A.
SKV A 2019:2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Com Hem Holding AB mot aktier i Tele2 AB
SKV A 2019:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cell Impact AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2019:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB
SKV A 2019:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Strax AB mot kontantlikvid
SKV A 2019:4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB
SKV A 2019:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier eller depåbevis i BlackPearl Resources Inc. mot aktier i International Petroleum Corporation
SKV A 2019:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2019 av aktier i Nordic Entertainment Group AB
SKV A 2019:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för depåbevis med anledning av inlösen år 2019 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd mot kontantlikvid
SKV A 2019:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av SaltX Technology Holding AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner