Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2020:24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i Qliro AB
SKV A 2020:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2019 och 2020 av aktier i Hemfosa Fastigheter AB mot aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
SKV A 2020:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gasporox AB:s utdelning år 2020 av aktier i GPX Medical AB
SKV A 2020:3 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av RP Ventures AB:s utdelning år 2019 av aktier i ÅAC Microtec AB (namnändrat till AAC Clyde Space AB)
SKV A 2020:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av WeSC AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2020:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2020 av aktier i Electrolux Professional AB
SKV A 2020:19 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i VNV Global Ltd. mot aktier i VNV Global AB
SKV A 2020:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av VNV Global AB:s nyemission år 2020 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2020:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Kinnevik AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av MaxFastigheter i Sverige AB:s nyemission år 2020 av hybridobligationer och teckningsoptioner
SKV A 2020:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2020:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i CDON AB