Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2016:31 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017
SKV A 2019:24 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020
SKV A 2018:34 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2019
SKV A 2019:23 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020
SKV A 2018:33 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2019
SKV A 2020:21 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2021 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2018:35 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019
SKV A 2020:30 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2021
SKV A 2019:22 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2020 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2019:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:33) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2019
SKV A 2017:18 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018
SKV A 2015:25 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV A 2018:27 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2019 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2019:27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2020
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2012:25 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013