Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2021:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Epiroc AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:37 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE
SKV A 2021:38 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Logistea AB:s (tidigare Odd Molly International AB) utdelning år 2021 av aktier i We aRe Spin Dye AB
SKV A 2021:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:39 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022
SKV A 2021:18 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2020:28) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2021
SKV A 2021:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:40 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Scandinavian Real Heart AB:s nyemission år 2021 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2021:41 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2021:20 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 och år 2021 av aktier i SSM Holding AB mot aktier i Amasten Fastighets AB
SKV A 2021:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Volati AB:s utdelning år 2021 av aktier i Bokusgruppen AB
SKV A 2021:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge AB
SKV A 2021:27 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Klövern AB mot aktier i Corem Property Group AB
SKV A 2021:28 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av omstämpling år 2021 av preferens­aktier av serie C till stamaktier i Studentbostäder i Sverige AB (numera Studentbostäder i Norden AB)
SKV A 2021:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid
SKV A 2021:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i NetEnt AB mot aktier i Evolution Gaming Group AB
SKV A 2021:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2020 av aktier i Annehem Fastigheter AB
SKV A 2021:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2020
SKV A 2021:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid och aktier i G-Loot Global Esports AB
SKV A 2021:6 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2020 av aktier i Xavitech AB
SKV A 2021:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Catena Media plc:s nyemission år 2020 av hybridobligationer och teckningsoptioner
SKV A 2021:8 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget mot aktier i Bredband2 i Skandinavien AB
SKV A 2021:30 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning år 2021 av aktier i AB Industrivärden
SKV A 2021:31 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2022 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2021:10 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av RP Ventures AB:s utdelning år 2021 av aktier i Rolling Optics Holding AB
SKV A 2021:32 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av depåbevis i VEF Ltd. mot aktier i VEF AB
SKV A 2021:33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Tessin Nordic Holding AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2021 av aktier i Effnetplattformen Holding AB
SKV A 2021:11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bluelake Mineral AB:s utdelning år 2021 av aktier i Mezhlisa Holding AB
SKV A 2021:12 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Offentliga Hus i Norden AB mot aktier i Samhällsbyggnads­bolaget i Norden AB
SKV A 2021:35 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2022
SKV A 2021:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2021:36 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2022