Derivat är ett samlingsnamn för olika sorters värdepapper vars värde härleds till en underliggande tillgång. Optioner, terminer, CFD-kontrakt och warranter är exempel på olika sorters derivat.