Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2010:1

beslutade den 22 februari 2010.

Dessa föreskrifter har upphävts genom (SKVFS 2013:18).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:20.