Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2007:9

beslutade den 20 augusti 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2007 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2008.