Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2013-04-08

Dnr: 131 177480-13/111

Fråga

Hur fastställs utlandstraktamentet?

Svar

Avsikten med bestämmelserna om utlandstraktamentet är att det fastställda utlandstraktamentet ska täcka den merkostnad man har för måltider och småutgifter under en tjänsteresa.

Skatteverket har fått många frågor varför utlandstraktamentet (normalbeloppen) ändrats och på vilket sätt beloppen fastställs. Tidigare år har beloppen baserats på prisinformation som Sveriges ambassader tillhandahållit Skatteverket. Då detta inte längre var möjligt så har Skatteverket vänt sig till ett globalt företag som är specialiserat på att samla in prisstatistik från de flesta länder i världen. Detta har medfört att Skatteverket för år 2013 har använt en förbättrad metod för att räkna ut de skattefria normalbeloppen. Normalbeloppen har bestämts med utgångspunkt från den prisinsamling som görs av det globala företaget. Uppgifterna från detta företag är av hög kvalitet och pålitliga och används av många länder. Även Arbetsgivarverket köper in uppgifter från detta företag som underlag för de skattefria merkostnadstillägg som betalas ut till statliga anställda som är stationerade utomlands.

De prisuppgifter som Skatteverket har erhållit från företaget är specificerat på följande sätt:

  • Frukost på ett 3-stjärnigt hotell.
  • Lunch på en cafeteria eller restaurang; varmrätt, dessert och kaffe eller läsk.
  • Middag på en mellanklassrestaurang; 3 rätters middag och kaffe.
  • Dryck i baren för mineralvatten eller liknande.

Prisuppgifterna bygger på prisnivå år 2012 i respektive land.

Den svenska lagstiftningen anger att normalbeloppet ska baseras på priset för restaurangmåltider för frukost, lunch och middag bestående av en (1) rätt på restaurang av normal standard. Uppgifterna från företaget omfattar dock två och tre rätter per måltid. Skatteverket har därför varit tvunget att justera de lämnade uppgifterna. Justeringarna innebär att Skatteverket använt 80 procent av prisuppgiften för lunch respektive 60 procent av uppgiften för middag.

Det framräknade priset för frukost, lunch, middag och dryck har sedan omvandlats till svenska kronor genom att använda den valutakurs (säljkurs) som fastställdes den 1 november 2012.

Efter omräkning till svenska kronor har tillägg gjorts för diverse småutgifter med 20 procent av den beräknade utgiften för måltider och dryck. 

Den beräknade kostnaden för måltider, dryck och småutgifter har sedan reducerats med 60 kr. Beloppet motsvarar en schablonberäknad kostnad för måltider m.m. som uppkommer om man inte skulle ha varit på tjänsteresa. 

Skatteverket har fastställt normalbeloppet för kalenderår 2013, se SKV A 2012:30.