Ett företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort, ska använda kassaregister. Det kassaregister som företaget använder ska uppfylla de krav som finns i Skatteverkets föreskrifter.

Uppdaterat

Referenser inom dokumentationsskyldighet