Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2017:3

beslutade den 13 februari 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2017 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2016.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2015:15