Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2017:23

beslutade den 18 december 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas

vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

beskattningsåret 2018.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2017, se SKVFS 2017:10.