Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:23

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelning av anskaff­ningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av inlösen av aktier, se SKV A 2019:28.