Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2024:4

beslutade den 6 maj 2024.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2024 och tillämpas vid beskattning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2024. Länk till den ändrade föreskrifter (SKVFS 2023:24).