OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende och vem är att anse som behörig företrädare för fysiska respektive juridiska personer i olika sammanhang.