OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Den som är kontrolluppgiftsskyldig ska lämna kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbon som har avyttrat värdepapper m.m. Kontrolluppgiften ska bl.a. innehålla uppgift om försäljningsintäkt eller inlösenbelopp för nästan alla delägar- och fordringsrätter. Kontrolluppgift ska även lämnas för försäljning av en bostadsrätt.