OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

För inskränkt skattskyldiga ideella föreningar gäller särskilda regler om inskränkningar i skattskyldighetens omfattning. För inskränkt skattskyldiga registrerade trossamfund gäller samma regler som för inskränkt skattskyldiga ideella föreningar.