OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

En persons vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den enbart beror på en tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (9 § 2 FOL). Tjänstgöring enligt lagen innefattar värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt i krigstid och under höjd beredskap. Denna bestämmelse är ett undantag från huvudregeln i 7 § FOL.

När den obligatoriska allmänna värnplikten upphörde ersattes den av en frivillig militär grundutbildning, GMU. Den frivilliga utbildningen omfattas inte av undantaget i 9 § 2 FOL. Inte heller den som har sökt och fått en tjänst inom försvarsmakten eller den som genomför en frivillig officersutbildning omfattas av bestämmelsen. För dessa personer gäller då i stället huvudregeln i 7 § FOL och frågan om enkel eller dubbel bosättning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Riksdag & regering

  • Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt [1]

Referenser inom folkbokföring