OBS: Detta är utgåva 2015.13. Sidan är avslutad 2022.

Ett adoptionsbeslut kan enligt svensk rätt inte hävas genom ett domstolsbeslut. Ett adoptionsförhållande kan i stället ersättas av ett annat genom ett nytt beslut om adoption. Den tidigare adoptionens verkan upphör då att gälla i och med det nya beslutet. Det här gäller inte om den nya adoptanten är den tidigare adoptantens maka, make eller registrerade partner, enligt 4 kap. 8 § FB.

Före den 1 januari 2005 kunde ett adoptivförhållande upphöra genom att adoptivbarnet gifte sig med sin adoptivmor eller adoptivfar. Ett sådant äktenskap är inte längre tillåtet i Sverige.

I de övriga nordiska länderna kan en myndighet genom ett beslut upphäva adoptionsförhållanden. Ett sådant beslut gäller i Sverige (22 § NÄF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1]