OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga bestämmelser om omprövning av beslut i kupongskattelagen. Förvaltningslagens regler kan däremot tillämpas om förutsättningarna för ändring av beslut är uppfyllda.

FL:s regler om ändring av beslut kan bli tillämpliga

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestäm­melse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestäm­mel­sen (4 § FL).

Eftersom KupL inte har egna bestämmelser om omprövning så innebär det att FL:s bestämmelser om ändring av beslut kan bli tillämpliga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]