OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan under vissa förutsättningar ändra ett felaktigt arvsintyg, genom att rätta, ändra eller återkalla det felaktiga arvsintyget (artikel 71 i arvsförordningen).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1]