OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Utgifter för att köpa och plantera träd och buskar i en frukt- och bärodling får dras av. Värdeminskningsavdraget ska beräknas på anskaffningsvärdet, enligt en avskrivningsplan.

Utgifter för inköp och plantering får dras av

Utgifter för inköp och plantering av träd och buskar i en frukt- eller bärodling får dras av, antingen under anskaffningsåret eller genom årliga värdeminskningsavdrag (20 kap. 17 § IL).

Beräkna värdeminskningsavdraget

Värdeminskningsavdraget ska beräknas på frukt- eller bärodlingens anskaffningsvärde, enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till den tid odlingen anses kunna utnyttjas. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då odlingen färdigställs (20 kap. 18 § IL).

Om en frukt- och bärodling upphör

Om en fastighetsägare upphör med sin frukt- och bärodling och träden och buskarna därför saknar värde för fastighetens ägare, ska den del av utgiften för inköp och plantering av träd och buskar dras av som inte har dragits av tidigare (20 kap. 19 § IL).

Vad händer vid ägarbyte av fastighet?

När en fastighet övergår till en ny ägare genom köp, byte eller på liknande sätt, ska överlåtaren dra av den del av utgiften för inköp och plantering av frukt- och bärodlingens träd och buskar som inte har dragits av tidigare (20 kap. 19 § IL).

En köpare av en fastighet, där den förra ägaren har anlagt en frukt- och bärodling, får inget avskrivningsunderlag.

Om fastigheten däremot övergår till en ny ägare genom arv, gåva o.s.v. så övertar den nya ägaren avskrivningsplanen (20 kap. 19 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar