OBS: Detta är utgåva 2021.9. Visa senaste utgåvan.

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig.