OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Den s.k. armlängdsprincipen regleras i svensk intern rätt i 14 kap. 19 § IL. Armlängdsprincipen finns även reglerad i nästan alla Sveriges skatteavtal som i sin tur baseras på artikel 9 i OECD:s modellavtal. För att få en internationellt enhetlig tillämpning av artikel 9 och armlängdsprincipen har OECD publicerat riktlinjer om internprissättning (riktlinjerna). Motsvarande riktlinjer (manualen) har publicerats av FN och avser tillämpningen av armlängdsprincipen när det gäller FN:s modellavtal.