OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En försvarsbyggnad är en byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även en mässbyggnad anses vara en försvarsbyggnad (2 kap. 2 § FTL).

Försvarsfastigheter är undantagna från skatteplikt, förutom sådana fristående industriella anläggningar som ägs av staten. Undantaget motiveras med att industrianläggningar som är av sådan art att de skulle vara skattepliktiga om de ägdes av enskilda, också borde vara skattepliktiga när staten är ägare (prop. 1927:102, s. 311).

Före detta försvarsbyggnader som inte längre nyttjas för försvarsändamål och som säljs till en enskild ägare anses vara skattepliktiga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]

Propositioner

  • Proposition 1927:102 [1]