OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om skattskyldighet för godkänd lagerhållare.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 38 § LTS är skattskyldig (36 § 1 LTS).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (38 a § LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]