OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2023:10 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark;
SKVFS 2023:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2023:11 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:9 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2023:13 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2024 och 2025 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning;
SKVFS 2023:8 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024;
SKVFS 2023:7 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2023:6 Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer;
SKVFS 2023:5 Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket;
RSFS 2003:25 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
SKVFS 2023:4 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2023:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023;
SKVFS 2023:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
SKVFS 2023:1 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;