OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2011:22

beslutade den 22 december 2011.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2015:10.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas fr.o.m beskattningsår 2012.