OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning måste i sin bokföring ha särskilda konton för dessa transaktioner. Bokföringen av vinstmarginalbeskattning sker på olika sätt vid omsättning av vissa varor och vid omsättning av resetjänster.

När reglerna om vinstmarginalbeskattning kan användas framgår av sidan Vinstmarginalbeskattning.