OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utgåvan innehåller nya avsnitt inom områdena Förvaltningsrätt & förfarande och Mervärdesskatt

Förvaltningsrätt & förfarande

Regler för Skatteverkets verksamhet

Handläggning av ärenden

Deklarationer och uppgiftslämnande

Beslut

Omprövning

Överklagande

Dokumentationsskyldighet

Skadestånd

Mervärdesskatt

Undantag från skatteplikt för kulturella verksamheter samt övriga varor och tjänster

Förändringar

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • EU-rättens påverkan på svensk rätt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Rättskällor inom EU-rätten

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-konform tolkning och direkt effekt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Rättslig handlingsförmåga

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Saklegitimation

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Redovisa kupongskatt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Redovisa kupongskatt

 • Kupongbolag

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Redovisa kupongskatt

 • Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

 • Bouppteckning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Beslut om särskilda avgifter

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Förseningsavgift

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter

 • Skattetillägg

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter

 • Beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • Beslut om kontrollavgift

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter

 • Särskild avgift tillfaller staten

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter

 • Saken i skatteförfarandet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Bouppteckning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatteförfarandelagen

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • På begäran av enskild

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Om begäran lämnas till en domstol

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Omprövning på Skatteverkets initiativ

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Omprövning till fördel

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ

 • Omprövning till nackdel

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ

 • Beslut som inte får omprövas till nackdel

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • På grund av oriktig uppgift

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Omprövning av flera redovisningsperioder

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Saken i skatteförfarandet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Bouppteckning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatteförfarandelagen

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklaga Skatteverkets beslut

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Överklagande av allmänna ombudet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Tiden för överklagande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Var överklagas Skatteverkets beslut?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Vem för det allmännas talan?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklaga Skatteverkets beslut

 • Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Prövningstillstånd i kammarrätten

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Tiden för överklagande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Anslutningsöverklagande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Det allmänna får överklaga till fördel för den enskilde

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Handläggning vid domstol

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Ändring av talan

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Deldom

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Mellandom

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Muntlig förhandling

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Beslut av regeringen

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Resning och återställande av försutten tid

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Dokumentationsskyldighet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Generell dokumentationsskyldighet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Personalliggare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vad är en personalliggare?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Vem ska föra personalliggare?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Uppgifter som ska föras in i en personalliggare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Torg- och marknadshandel

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Torg- och marknadshandel enligt skatteförfarandelagen

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Platsupplåtare ska dokumentera och bevara uppgifter

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Skadestånd

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande

Uppdaterade sidor

Mervärdesskatt

Nya sidor