OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2020:13

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2021 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2023.

Riktvärdekartorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.