OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för myndigheternas brottsbekämpande verksamhet regleras i ett särskilt direktiv från EU och i nationell rätt. Dataskyddsdirektivet har i Sverige genomförts genom brottsdatalagen.