Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2007:13

beslutade den 10 september 2007.

Föreskriften SKVFS 2005:14 har ändrats genom SKVFS 2007:13 och SKVFS 2018:11, som också är ett omtryck.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2007.