Skatteverket fattar beslut inom en rad olika ämnesområden. För flera av dessa områden finns det särskilda överklagandebestämmelser. Om sådana inte finns gäller förvaltningslagens bestämmelser.