Ett borgenärsanstånd är ett anstånd som är till fördel för det allmänna. Bestämmelsen om borgenärsanstånd finns i 63 kap 23 § SFL.

Samma bestämmelse tillämpas för att ge ett handläggningsanstånd.