beslutade den 11 december 2006.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2007:8 och SKVFS 2007:18.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering.